ⓘ Pomnik Braterstwa Broni w Warszawie. Pomnik Braterstwa Broni – monument, który w latach 1945–2011 znajdował się na placu Wileńskim na warszawskiej Pradze-Północ ..

                                     

ⓘ Pomnik Braterstwa Broni w Warszawie

Pomnik Braterstwa Broni – monument, który w latach 1945–2011 znajdował się na placu Wileńskim na warszawskiej Pradze-Północ, w pobliżu skrzyżowania al. "Solidarności” i ul. Targowej. W listopadzie 2011 pomnik został zdemontowany w związku z budową stacji metra Dworzec Wileński, a rzeźby i okładziny cokołu poddano konserwacji. Zgodnie z decyzją Rady m.st. Warszawy z lutego 2015 pomnik nie zostanie ponownie ustawiony na placu Wileńskim.

Monument upamiętniał walki żołnierzy polskich i radzieckich, a także był wyrazem hołdu dla ok. 600 tys. żołnierzy Armii Czerwonej, którzy zginęli na ziemiach polskich podczas II wojny światowej.

W niektórych źródłach i publikacjach wydanych w latach 40. monument był nazywany pomnikiem Wdzięczności lub pomnikiem Wyzwolenia. W późniejszych publikacjach stosowano już obecną nazwę. Z kolei przez mieszkańców stolicy jest on żartobliwie nazywany m.in. pomnikiem "czterech śpiących”.

Monument był pierwszym pomnikiem wzniesionym w Warszawie po zakończeniu wojny.

                                     

1. Historia

Pomnik Braterstwa Broni jest pracą zbiorową, jego twórcami są artyści polscy i rosyjscy. Koncepcję pomnika opracował rzeźbiarz, major Armii Czerwonej A. Nenko, jednak niektóre źródła podają, że autorem pierwotnego szkicu pomnika był A. Korolew lub Koralew, natomiast major Grigorij Nenko czuwał nad ideologiczną słusznością monumentu. Ze strony polskiej projekt zrealizowali architekci i rzeźbiarze związani z Biurem Odbudowy Stolicy: Stanisław Sikora, Stefan Momot, Józef Trenarowski, Józef Gazy, Bohdan Lachert i Jerzy Jarnuszkiewicz.

Pomnik został odsłonięty 18 listopada 1945 w pobliżu gmachu Dyrekcji Kolei Państwowych, będącego wówczas tymczasową siedzibą m.in. prezydenta Warszawy, Krajowej Rady Narodowej KRN i Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej. W uroczystości wzięli udział prezydent KRN Bolesław Bierut, premier Edward Osóbka-Morawski, naczelny dowódca Wojska Polskiego Michał Rola-Żymierski oraz attaché wojskowy Związku Radzieckiego gen. M. Masłow.

Początkowo rzeźby były gipsowanymi odlewami, pomalowanymi farbą imitującą brąz. Odsłonięcie pomnika w wersji z odlewami z brązu nastąpiło 27 sierpnia 1947 roku.

                                     

2. Opis monumentu

Główna grupa rzeźbiarska przedstawia trzech żołnierzy radzieckich w akcji bojowej, zwróconych w kierunku zachodnim. Dwaj z nich asekurują znajdującego się pomiędzy nimi kolegę, wychylonego w głębokim zamachu do rzutu granatem. Z jej dynamiką skontrastowano statyczność rzeźb dolnej partii monumentu. Przedstawiają one czterech żołnierzy, dwóch polskich i dwóch radzieckich, ustawionych po przekątnej na czterech niskich cokołach narożnych. Cała czwórka, z pochylonymi głowami, pełni symboliczną, wieczną wartę.

Sposób przedstawienia rzeźb sprawił, że monument jest żartobliwie nazywany przez mieszkańców stolicy pomnikiem "czterech śpiących”, "czterech smutnych”, a także "czterech śpiących – trzech walczących”.

Na zdemontowanym w 2011 cokole znajdowały się jednobrzmiące napisy w językach polskim od strony południowej i rosyjskim od strony północnej o treści:

Rzeźby z brązu, którymi w sierpniu 1947 zastąpiono ich pierwotne gipsowe wersje, zostały wykonane w skali 1:1 w berlińskiej Akademii Sztuki, a następnie odlane w jednej z fabryk w Berlinie według innych źródeł – w jednym z zakładów w radzieckiej strefie okupacyjnej, gdyż z powodu zniszczeń wojennych w tym czasie w Polsce nie było zakładu, który mógłby zrealizować tego rodzaju zlecenie.

Odlewy wykonane zostały z metali uzyskanych z przetopienia niemieckiej amunicji zdobytej w Berlinie. Brązowe figury przywieziono z Niemiec do Warszawy specjalnym pociągiem. Według Instytutu Pamięci Narodowej Polska pokryła koszty wykonania pomnika, które wyniosły 600 tysięcy dolarów 240 milionów złotych.

W porównaniu z pracą z 1945, wygląd grupy rzeźbiarskiej na cokole pomnika uległ w 1947 zmianie. Granat w rękach jednego z trzech żołnierzy zastąpiła pepesza, a skrajne rzeźby zamieniono miejscami. Skorygowano również pierwsze zdanie napisu pierwotnie brzmiało ono: Chwała bohaterom Armii Czerwonej poległym w walkach o wyzwolenie Polski.

Cokół z czerwonego trawertynu, przeznaczonego pierwotnie dla projektowanego przed wojną pomnika księdza Ignacego Skorupki, obłożono później czerwonym piaskowcem.

W latach 1960–1961 dokonano renowacji pomnika i jego przebudowy przez Zespoły Pracowni Plastycznych. Wymieniono wtedy czerwone okładziny na nowe, wykonane z jasnego piaskowca, i odnowiono rzeźby. Jednocześnie monument podwyższono, umieszczając go na czterech tarasowatych schodach.

W 1966, w związku z przebudową skrzyżowania ul. Targowej z ówczesną al. Karola Świerczewskiego obecnie al. "Solidarności”, pomnik przesunięto 8 metrów na wschód.

                                     

3. Pomnik po 1989

W 1992 monument miał zostać zdemontowany jako relikt poprzedniego ustroju, ale został wybroniony przez rzeźbiarza Stefana Momota, który przyznał się wtedy do współautorstwa pomnika. Rzeźbiarz przedstawił wówczas relację, według której powstały monument jest zmienioną wersją wykonanego przez niego projektu pomnika Walki Obronnej Narodu Polskiego w II Wojnie Światowej. Poinformował także, że część zmian wprowadzono bez jego wiedzy i woli np. pięcioramienne gwiazdy, granat w dłoni jednego z żołnierzy. Rok wcześniej wspomniał, że na jego projekcie zamiast gwiazd znajdowały się zarysy orzełków w koronie i zgłosił postulat pozwolenia mu na wprowadzenie poprawek. Opowiedział także o okolicznościach podjęcia decyzji o budowie pomnika. Z jego relacji wynika, że decyzję o zaangażowaniu go do pracy podjęto bez jego udziału. Próbował przy tym skomplikować całe przedsięwzięcie angażując do niego związanego z kręgami kościelnymi Józefa Trenarowskiego, a także zawyżając kosztorys.

W styczniu 2007 po raz kolejny pojawił się pomysł przeniesienia pomnika w inne miejsce i zbudowania na jego miejscu przystanku tramwajowego. Plany te potwierdzono w 2010 roku w związku z budową stacji II linii warszawskiego metra o nazwie Dworzec Wileński, którą zaplanowano wtedy w tym miejscu.

26 maja 2011 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr XVI/300/2011 o przeniesieniu monumentu z dotychczasowej lokalizacji w centralnej części placu Wileńskiego na północną stronę placu za wylotem ul. Świętych Cyryla i Metodego, w związku ze zmianą układu przestrzennego placu Wileńskiego, wynikającą z budowy II linii metra. Wykonanie uchwały powierzono Prezydentowi m.st. Warszawy.

W nocy z 16 na 17 września 2011 dwóch młodych mężczyzn oblało cokół czerwoną farbą i wymalowało napis: Czerwona zaraza.

W listopadzie 2011 pomnik został zdemontowany, a rzeźby radzieckich i polskich żołnierzy oraz okładziny cokołu poddano konserwacji.

Planom powrotu "czterech śpiących” na Pragę sprzeciwiali się m.in. grupa mieszkańców oraz Instytut Pamięci Narodowej. 17 stycznia 2014 pracownicy IPN rozdawali przechodniom w okolicy placu Wileńskiego ulotki z przygotowanymi informacjami na temat pomnika, przekonując, iż monument stanowił symbol władzy Józefa Stalina nad Polską. Przywrócenie "czterech śpiących” na plac Wileński oprotestowało także Koło Wychowanków VIII Gimnazjum i Liceum im. króla Władysława IV.

W sondażach przeprowadzonych w listopadzie 2012 na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy tzw. Barometr Warszawski oraz w listopadzie 2013 na zlecenie "Gazety Wyborczej” większość mieszkańców Warszawy opowiedziała się za ponownym ustawieniem pomnika na obecnym miejscu lub w jego pobliżu.

26 lutego 2015 Rada m.st. Warszawy uchyliła swoją uchwałę z 2011 przewidującą powrót pomnika na plac Wileński. Został umieszczony w jednym z miejskich magazynów.

W 2018 monument został przekazany Muzeum Historii Polski w Warszawie. Rzeźby żołnierzy zostaną umieszczone w części ekspozycji poświęconej PRL w nowej siedzibie muzeum w Cytadeli.

Użytkownicy również szukali:

pomnik czterech śpiących, Pomnik, pomnik, Broni, Braterstwa, braterstwa, broni, czterech, szczecinie, picych, pomnik czterech picych, legnica, gdzie, jest, teraz, czechowice, szczecin, Warszawie, pomnik braterstwa broni szczecin, pomnik braterstwa broni legnica, pomnik braterstwa broni czechowice, gdzie jest teraz pomnik czterech picych, Pomnik Braterstwa Broni w Warszawie, pomnik braterstwa broni w szczecinie, pomnik braterstwa broni w warszawie,

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Pomnik braterstwa broni w szczecinie.

Hasło przedmiotowe: pomniki 2976 pozycji Zbiory NAC on line. Pomnik Braterstwa Broni – monument, który w latach 1945–2011 znajdował się na placu Wileńskim na warszawskiej Pradze Północ, w pobliżu skrzyżowania al. Pomnik braterstwa broni legnica. Pomnik czterech śpiących do magazynu. Rosja czeka na. Pomnik Braterstwa Broni. published: 23 october 2009, Przemysław Miller. Był pierwszym pomnikiem powstałym po II wojnie światowej w Warszawie.

Gdzie jest teraz pomnik czterech śpiących.

Warszawa Pomnik Braterstwa Broni stare zdjęcia, mapa. O PORTALU. Portal to codzienny serwis historyczny, setki artykułów dotyczących przede wszystkim najnowszej historii Polski, a także materiały wideo​,. Pomnik braterstwa broni szczecin. Co przedstawia POMNIK CZTERECH ŚPIĄCYCH?. Pomnik ten wznieśli mieszkańcy warszawy 1945. W związku z renowacją skrzyżowań ulic Targowej, wraz z Al. Solidarności, która w tamtych czasach nazywała.


Zwi zek Kombatantów RP i Byłych WięĽniów Politycznych.

Braterstwu broni. W związku z budową metra władze Warszawy demontują, w celu przeniesienia w inne miejsce, pomnik czterech śpiących. Wyciągną czterech śpiących z magazynu. I wyeksponują TVN. Ambasada Federacji Rosyjskiej w Warszawie zaniepokojona decyzją Pomnik Braterstwa Broni stanął na warszawskiej Pradze w listopadzie. Plakat Czterech śpiących – Look Inside – sklep vintage. Informacje o WARSZAWA - Pomnik Braterstwa Broni 9509144618 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2020 07 26 cena 22.99 zł.

Pomnik Braterstwa Broni nie wróci jeszcze na plac Wileński.

Pomnik Braterstwa Broni w Warszawie. Wraz z odejściem pokolenia, które przeżyło wojnę, blednie niestety przekonanie, że wojna miała. Powrót Pomnika Czterech Śpiących na Pragę? Radio Warszawa. Właśnie zapowiadane jest przesunięcie pomnika Braterstwa Broni w miejsce nie kolidujące z przyszłą stacją metra. To kolejny ciekawy epizod. Nowy pomnik w Warszawie! Parodia Czterech Śpiących? Na. Pomnik Braterstwa Broni. Obiekt obecnie nie istnieje. Zbudowano: 1945. Zlikwidowano: 2011. Jest pierwszym pomnikiem powstałym po II wojnie światowej w.


Warszawski sąd: Pomnik Czterech śpiących powinno się rozebrać.

W ostatnich dniach, w wielu mediach warszawskich pojawiła się informacja, że władze Warszawy nie przywrócą Pomnika Czterech Śpiących. Pomnik Braterstwa Broni TVP VoD. Tytuł tematu: Pomnik Braterstwa Broni w Warszawie. Obraz. Opis obrazu: Ul. Targowa w kierunku pomnika. Za pomnikiem widoczny budynek Dyrekcji Kolei. Clara Ianni Otwarty pomnik – Centrum Sztuki. Pomnik braterstwa broni. Ludzie Warszawy Reprywatyzacja Samorząd Dzieje Się Na Mieście Transport Architektura Interwencje Sport.

Pomnik Braterstwa Broni, pl. Wileński, Warszawa polska.

Pomnik Braterstwa Broni. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów na mapie Pragi. Pomnik Braterstwa Broni, przez prażan nazwany Pomnikiem Czterech. Pomnik Braterstwa Broni w Warszawie Historia Polski. Pomnik Czterech Śpiących, znany także jako pomnik Braterstwa Broni, powstał w czasach PRL, aby upamiętnić wspólną walkę Ludowego. Pomnik Czterech Śpiących zniknie z pl. Wileńskiego w Warszawie. Pierwszy pomnik, odsłonięty w stolicy po wojnie. Stanął jeszcze w 1945 roku. Nic więc dziwnego, że poświęcony braterstwu zaprzyjaźnionych armii.


Szykuje się napięcie na linii Warszawa Moskwa? Wszystko przez.

Obiekt: pomnik Braterstwa Broni w Warszawie. Zdarzenie: uroczystości przed pomnikiem Braterstwa Broni w Warszawie. Czas akcji: 1947. Miejsce akcji:. Zapytanie w sprawie sytuacji prawnej oraz remontu Pomnika Sejm. Kształtem i formą nawiązuje do pomnika Braterstwa Broni zwanego potocznie ​Czterech śpiących, trzech walczących, który przez lata stał na. Zwycięstwo, które nie dla wszystkich było wyzwoleniem. OPINIA DW. Ostatnia bitwa Insurekcji Kościuszkowskiej w obronie Warszawy, gdzie życie Pomnik Polsko Radziecko Braterstwa Broni zniknął z placu.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →