ⓘ I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika – najstarsze obecnie istniejące liceum ogóln ..

                                     

ⓘ I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku-Białej

I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika – najstarsze obecnie istniejące liceum ogólnokształcące w Bielsku-Białej, założone w 1919 r. Jego siedzibą jest zabytkowy gmach przy ul. Listopadowej 70 na Górnym Przedmieściu, zbudowany w latach 1925-1927 według projektu Alfreda Wiedermanna.

                                     

1. Historia

Końcem roku 1918 monarchia austro-węgierska uległa ostatecznemu rozkładowi. Tereny Śląska Cieszyńskiego w roku 1920 zostały włączone do Polski. W tym czasie na tym obszarze działała tylko jedna polska średnia szkoła ogólnokształcąca – gimnazjum w Cieszynie.

W roku 1919 w Skoczowie zawiązano Komitet Obywatelski, którego zadaniem było utworzenie nowej polskiej szkoły ogólnokształcącej. Po zebraniu odpowiedniej liczby zgłoszeń uczniów do Komisji Szkolnej Księstwa Cieszyńskiego i Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego wysłano wniosek o założenie nowej placówki. Rada Narodowa zaakceptowała pomysł. Dnia 17 lipca 1919 r. przyjęto uchwałę dotyczącą utworzenia w Skoczowie państwowego gimnazjum realnego.

Pierwszym dyrektorem nowo powstałej szkoły był Franciszek Wojnar.

Gimnazjum z roku na rok przyjmowało do pierwszej klasy coraz większą liczbę uczniów. Pojawiły się głosy, mówiące, by szkołę przenieść do Bielska, uważanego za miasto o zdecydowanie większej renomie. Ostatecznie doszło do tego wraz z początkiem roku szkolnego 1921/1922, decyzją Komisji Rządowej Śląska Cieszyńskiego. W związku z rezygnacją dotychczasowego dyrektora szkoły, stanowisko to objął Jan Szajter.

Władze Bielska – miasta w ówczesnych czasach zamieszkanego w przeważającej większości przez ludność niemiecką – były nieprzychylnie nastawione do polskiej szkoły. Pojawiły się problemy z jej umiejscowieniem. Tymczasowo gimnazjum umieszczono w tzw. budynku szkół średnich, wraz ze szkołą przemysłową i szkołą realną gminy ewangelickiej.

W związku z postępującym rozwojem placówki powzięto zamysł budowy nowego gmachu. Lokalizacja od początku była kwestią sporną. Ostatecznie budynek powstał w atrakcyjnej dzielnicy miasta, u zbiegu dzisiejszych ulic Listopadowej i Piastowskiej. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w nowej siedzibie miało miejsce 1 września 1927 r. Nowo powstały budynek był jak na owe czasy bardzo nowoczesny. W projekcie zamieszczono kryty basen kąpielowy, aulę ze sceną, obserwatorium astronomiczne, salę gimnastyczną i 20 sal wykładowczych. Oprócz tego przy szkole wybudowano również dom profesorów; całość na planie litery U.

Po reformie szkolnictwa w 1932 r. dzielącej szkołę średnią na dwa etapy – cztero- i dwuletnie – od roku szkolnego 1938/1939 w jednym budynku mieściło się zarówno gimnazjum, jak i liceum.

Na uroczystej akademii 15 listopada 1936 roku nadano szkole nowe imię. Od roku szkolnego 1938/1939 placówka nosiła nazwę I Państwowego Liceum i Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, stając się również szkołą męską.

W trakcie II wojny światowej część kadry nauczycielskiej oraz wielu uczniów zginęło. Na ich cześć w holu głównym szkoły w 1958 r. odsłonięto pamiątkową tablicę.

Realia powojenne okazały się być bardzo trudne. Pierwszy rok szkolny uczniowie spędzili w dwóch różnych budynkach: na ul. Kazimierza Wielkiego dzisiejsza ul. Cechowa i na ul. Jagiellońskiej dzisiejsza ul. 11 Listopada. Podręczniki i pomoce naukowe były bardzo rzadkie. Przeprowadzka do starego gmachu miała miejsce rok później – w 1945 r. W roku 1951 połączono dwa licea, na skutek czego szkoła stała się placówką koedukacyjną. Jednocześnie na skutek marnych warunków lokalowych w mieście, w budynku miejsce zajmowały – oprócz liceum – szkoła podstawowa, Technikum Ekonomiczne, Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących i Liceum Korespondencyjne.

W tym samym roku, z okazji zbliżającego się 40-lecia szkoły, nadano placówce imię Mikołaja Kopernika.

Począwszy od roku 1961 klasy szkoły podstawowej zaczęły przechodzić do Szkoły im. S. Żeromskiego. W roku 1968 z budynku wyprowadziło się Technikum Ekonomiczne. Liceum nie cieszyło się długo lepszymi warunkami lokalowymi, bowiem w tym samym roku osiem sal zajęła filia Politechniki Łódzkiej.

Z biegiem czasu sytuacja ulegała znacznemu pogorszeniu. Decyzją władz cały budynek szkoły miała objąć w posiadanie filia Politechniki Łódzkiej. W roku 1972 nakazano podzielić liceum na dwa: I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika i IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej.

Liceum utraciło swoją dotychczasową siedzibę. Bez zgody władz postanowiono utworzyć w pomieszczeniach Politechniki tzw. Małego Kopernika. Władze uczelni wyższej sprzyjały rozwojowi szkoły średniej.

Rok 1989 był momentem przełomowym. Wykorzystując ten czas, jak również zbiegającą się z nim 70. rocznicę powstania gimnazjum, podjęto działania mające na celu przywrócenia całego budynku szkole. Cały czas podkreślano, iż Politechnika Łódzka powinna otrzymać dogodną bazę lokalową umożliwiającą jej dalszy rozwój. Szansa pojawiła się, gdy Ministerstwo Obrony Narodowej zaczęło planować rozwiązanie jednostki wojskowej OTK nr 3131, po której pozostałyby wolne pomieszczenia, które mogłaby zająć politechnika. Ostatecznie 21 grudnia 1989 r. decyzją Miejskiej Rady Narodowej przekazano tereny OTK nr 3131 na rzecz filii Politechniki Łódzkiej. Liceum stało się ponownie "Dużym” Kopernikiem.

W roku 1994 auli szkolnej nadano imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.

W roku 2010 z inicjatywy uczniów szkoły, nauczycieli a także dyrekcji, w przylegającym do szkoły parku powstał pomnik upamiętniający ofiary "Katynia” a także katastrofy Smoleńskiej.

                                     

2. Absolwenci

Absolwentami szkoły są między innymi:

 • Rafał Muchacki – lekarz onkolog, poseł V kadencji, senator VII kadencji
 • Prof. dr Wojciech G. Leśnikowski - Profesor na Wydziale Architektury Uniwersytetu w Kansas, USA.
 • prof. dr hab. Andrzej Eliasz – psycholog, rektor Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie
 • Tomasz Kolbusz – pionier polskiego Internetu, współtwórca wydawnictwa "Pascal”
 • prof. dr Wojciech Żurek – Los Alamos National Laboratory Instytut Teoretycznej Fizyki Kwantowej – Nowy Meksyk, USA
 • prof. dr Stanisław Górny – Uniwersytet Wrocławski antropolog
 • Bohdan Smoleń – zootechnik, aktor komediowy, artysta kabaretowy
 • prof. dr Władysław Paszek – Politechnika Gliwice, elektryk – budowa silników
 • Krzysztof Stroiński – aktor
 • prof. dr Wiesław Stawiński – WSP Kraków, kierownik katedry metodyki biologii
 • prof. dr Janusz Gil – Uniwersytet Zielonogórski, dyrektor Centrum Astronomii im. Jana Keplera
 • prof. dr Józef Pajestka – S.G.P. i S. Warszawa, ekonomista
 • prof. dr Małgorzata Zielińska–Pfabe – Smith College, Northampton, Massachusetts, USA, profesor teoretycznej fizyki jądrowej
 • prof. dr Krzysztof Jędrzejko – Śląska Akademia Medyczna, kierownik Katedry i Zakładu Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa
 • prof. dr Zbigniew Srebro – Akademia Medyczna Kraków, biolog i embriolog
 • prof. dr Wojciech Maria Bogdanowicz absolwent z 1953 r. – ukończył Akademię Medyczną w Krakowie i Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest profesorem klinicznym Neurochirurgii na Uniwersytecie Wisconsin Madison oraz Dyrektorem Sekcji Neurochirurgii i Neurologii w Dean Clinic w Madison USA
 • Grażyna Staniszewska – poseł do Parlamentu Europejskiego
 • prof. dr Jan Kornaś – Uniwersytet Jagielloński Kraków, botanik
 • prof. dr Jerzy Greń – S.G.P. i S. Warszawa, doradca ekonomiczny Etiopii
 • Maciej Prus – reżyser teatralny Łódź
 • prof. dr Adam Kubica – Politechnika Wrocławska, kierownik pracowni fizycznych
 • prof. dr Jan Kubik - Dyrektor Szkoły Studiów Slawistycznych i Wschodnioeuropejskich - University College London
 • prof. dr Bronisław Średniawa – Uniwersytet Jagielloński Kraków, fizyk teoretyk
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Spodaryk – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, dziekan Wydziału Rehabilitacji Ruchowej, praktyki zagraniczne w klinikach w Skopje i Prisztinie w ówczesnej Jugosławii
 • prof. dr hab. Jan Duława – Śląska Akademia Medyczna, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych
 • dr inż. Adam Spodaryk - Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej. Wykładowca akademicki z dziedziny grafiki wykreślnej, rysunku technicznego oraz podstaw konstrukcji maszyn. Współtwórca struktur Wydziału Budowy Maszyn na filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej później ATH z siedzibą w LO Kopernika.
 • prof. dr Eugeniusz Wiśniowski – KUL Lublin
 • prof. dr Andrzej Skowron – Uniwersytet Warszawski, matematyk
 • prof. dr Leszek Zbijowski – Katedra Grafiki Instytutu Sztuki Wydziału Artystycznego w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • prof. dr Stanisław Marek – Uniwersytet Wrocławski Instytut Botaniki
 • prof. dr Jerzy Kawiak – Akademia Medyczna Warszawa
 • dr Anna Holin - fizyk, University College London, Wydział Matematyki i Nauk Fizycznych, Zakład Fizyki i Astronomii
 • Prof. dr Witold Skiba - Yale University, New Haven USA, fizyk - teoria cząstek elementarnych.
 • prof. dr Jan Drugacz – Katedra i Klinika Śląskiej Akademii Medycznej, chirurg szczękowy
 • prof. dr Adam Jonkisz – kierownik Katedry Nauk Społecznych ATH oraz Zakładu Filozofii i Pedagogiki Śląskiej Akademii Medycznej
 • prof. dr Bronisław Ferens – Uniwersytet Jagielloński Kraków, ornitolog uczestnik wyprawy naukowej na Spitzbergen
 • prof. dr Leon Hanzel – Akademia Medyczna Wrocław
 • prof. dr Mieczysław Cisło – Akademia Medyczna Wrocław, kierownik kliniki ginekologii operacyjnej
 • prof. dr Piotr O. Scholz – archeolog
 • prof. dr Antoni Gębala – Uniwersytet Jagielloński i Akademia Medyczna Lublin, pediatra
 • prof. dr Tadeusz Porębski – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr Janusz Wiktor Rejniak absolwent z 1953 r. – ukończył Akademię Medyczną w Krakowie i Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był profesorem ginekologii i położnictwa w New York City Albert Einstein’s Medical School w USA. Zmarł w lipcu 2008 r.
 • prof. dr Romuald Gutt – Akademia Medyczna Szczecin, hematolog
 • prof. dr Maria Byrdy – Akademia Medyczna Białystok, kierownik katedry medycyny sądowej
 • prof. dr Józef Kłaptocz – Akademia Medyczna Katowice
                                     

3. Ciekawostki

 • W liceum dwa razy do roku organizowana jest Międzynarodowa Giełda Biżuterii, Skamieniałości i Minerałów,
 • Gmach liceum wykorzystano jako scenografię w najnowszej adaptacji filmowej książki Kornela Makuszyńskiego "Szatan z siódmej klasy”.

Użytkownicy również szukali:

i lo kopernik bielsko mobidziennik, kopernik bielsko nauczyciele, kopernik bielsko plan lekcji, liceum bielsko - biała kierunki, lo kopernik żywiec, progi punktowe do liceum bielsko - biała 2019, progi punktowe do liceum bielsko - biała 2020, v lo bielsko, bielsko, liceum, Kopernika, Liceum, kopernik, biaa, punktowe, progi, lo kopernik ywiec, nauczyciele, mobidziennik, i lo kopernik bielsko mobidziennik, kierunki, ywiec, plan, lekcji, Oglnoksztacce, Mikoaja, v lo bielsko, Bielsku - Biaej, kopernik bielsko nauczyciele, kopernik bielsko plan lekcji, liceum bielsko - biaa kierunki, progi punktowe do liceum bielsko - biaa 2019, I Liceum Oglnoksztacce im Mikoaja Kopernika w Bielsku - Biaej, progi punktowe do liceum bielsko - biaa 2020, progi punktowe do liceum bielsko - biaa, i liceum ogólnokształcące im. mikołaja kopernika w bielsku-białej,

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Progi punktowe do liceum bielsko - biała 2020.

Bielsko Biała Licea śląskie Publiczne i niepubliczne licea. Dzieje liceum sięgają roku 1919, kiedy w Skoczowie utworzono polskie gimnazjum realne, będące drugą po gimnazjum cieszyńskim polską szkołą. I lo kopernik bielsko mobidziennik. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Listopadowa. Telefon I Liceum Ogólnokształcące Im. Mikołaja Kopernika W Bielsku Białej, ul. Listopadowa 70, Bielsko Biała 43 300 Liceum.

V lo bielsko.

I Liceum Ogólnokształcące Im. Mikołaja Kopernika W Bielsku Białej. Kopernik była kobietą! Stefan Orzełek. 0 Stefan Orzełek. 24 wrz 2009. czerwiec 2009 r. 25 lat po maturze 1984 SPOTKANIE KLAS A, B i C obecnoscią. Kopernik bielsko plan lekcji. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Bielsko Biała. Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej, Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Listopadowa 70 Bielsko Biała. Typ obwodu. Kopernik bielsko nauczyciele. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej. 3, 1, I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Powstańców Śląskich w 7, 5, V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Białej, 3. 8, 6, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, 1. 33, 31, Publiczne Liceum. Lo kopernik żywiec. Huczny jubileusz! Tak wyglądały uroczystości 100 Bielsko Biała. Opis. OpisI LO im Kopernika w Bielsku, I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku.


Xv beskidzki festiwal nauki i sztuki ZSEEiM Bielsko Biała Zespół.

Najstarsze polskie liceum w Bielsku Białej – I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika – świętuje w tym roku 100 lecie istnienia. Najbardziej wypasione gimnazjum, opinie dla bezpieki i tragiczne. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej świętuje w tym roku 100 lecie istnienia. 23 listopada w gmachu szkoły przy. I LO Bielsko Biała. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIELSKU BIAŁEJ. STOWARZYSZENIE. Status, wykreslona. KRS, 0000372481. NIP, 5472129152. Regon, 241801029. Gimnazjum Polskiego, ob. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja. Sprawdź opinie o Stowarzyszenie Absolwentów I Przyjaciół i Liceum Ogólnokształcącego Im. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej Bielsko Biała. Informacje o.

ZGŁOSZENIA do II Podbeskidzkiego Konkursu Historycznego ZIMA.

Lista produktów kategorii V Liceum Ogólnokształcące w Bielsku Białej Bielsko Biała. Opinie Stowarzyszenie Absolwentów I Przyjaciół i Liceum. 152, Koper 1, I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W BIELSKU BIAŁEJ, Bielsko Biała powiat Bielsko Biała, 20.000.00 PLN, 0.00. Koronawirus w kolejnej bielskiej szkole Bielsko Biała. Liceum lub technikum to szkoła, która w największym stopniu kształtuje młodego człowieka. Jeśli jest 2, 37, III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Bielsko Biała, 112, 82, 124, 48.49, Złota szkoła Córek Bożej Miłości im. Bielsko Biała. Super Nowa Kultura 100 lat bielskiego Kopernika. Dniach chcemy życzyć wielu sukcesów i zadowolenia z podjętych wyzwań. Dyrekcja. I Liceum Ogólnokształcącego. im. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej​.


Rafał Muchacki Senatorowie Sylwetki Senat Rzeczypospolitej.

Mikołaja Kopernika – najstarsze liceum ogólnokształcące w Bielsku Białej, założone w 1919 r. Jego siedzibą jest zabytkowy gmach przy ul. Listopadowej 70 na. Polska III LO im. S. Żeromskiego w Bielsku Białej. Joanna Gluza, Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych w Żywcu, 48, 15. Kinga Angielczyk, I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej. Katarzyna Urbaniec – Nauczyciel bibliotekarz – I Liceum LinkedIn. I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Mikołowie, Mikołów, 0. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej, Bielsko Biała, 0.

IV Liceum Ogólnokształcące im. KEN.

1950 Bielsko Biała i okolice Książka Krzysztof Chodorowski Zarys Historii I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika W Bielsku Białej 1919 1999​. Uchwala Nr IX 154 2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. Dziennik. Ocenie zostało poddanych 2291 liceów ogólnokształcących i 1867 techników. Ranking jest Mikołaja Reja z Bielska Białej 96 i NASZE. III LO im. Stefana Żeromskiego miejsce 100. Ranking Mikołaja Kopernika 180. IV Liceum.


Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Bielsku Białej.

Dziennik Elektroniczny logowanie. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej. Dziennik elektroniczny, Login. Hasło. Podstawowe. II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie. I Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Garwolinie. 22. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej. 23. Untitled Spreadsheet. I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bielsku Białej świętuje w tym roku 100 lecie istnienia. W sobotę w gmachu szkoły odbyły. MobiDziennik Dziennik elektroniczny I Liceum Ogólnokształcące. I LO im. Mikołaja Kopernika Bielsko Biała szkoła średnia, liceum, ogólniak, Kopernik, nauka.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →