ⓘ Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Antoniego Malczewskiego w Sokalu – polska szkoła z siedzibą w Sokalu w okresie II Rzeczypospolitej, od 1938 o statusie gimnazju ..

                                     

ⓘ Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Antoniego Malczewskiego w Sokalu

Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Antoniego Malczewskiego w Sokalu – polska szkoła z siedzibą w Sokalu w okresie II Rzeczypospolitej, od 1938 o statusie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego.

                                     

1. Historia

W okresie zaboru austriackiego rozporządzeniem z 21 sierpnia 1906 cesarz Franciszek Józef I zezwolił na utworzenie C. K. Gimnazjum z polskim językiem wykładowym w Sokalu, a reskryptem z 23 sierpnia 1906 minister wyznań i oświecenie polecił otworzyć I klasę w 1906. Do powstania szkoły przyczynili się ówczesny burmistrz miasta, Eugeniusz Wysoczański oraz tamtejszy poseł Wincenty Kraiński. Docelowo planowano otworzyć kolejno wszystkie klasy gimnazjalne do 1913. Od początku istnienia gimnazjum dyrektorem był przez wiele lat Henryk Kopia.

Do grudnia 1906 gimnazjum było ulokowane w siedzibie szkoły ludowej, następnie przeprowadzany był do własnego budynku. Później mieściło się w budynku głównym oraz w domu Łukaszczuka naprzeciw, następnie także w domu Glińskiego, następnie również w domu Prusa. Z wykorzystywanych dotąd czterech lokalizacji gimnazjum położonych w przedmieściu Zabuże, na początku roku szkolnego 1910/1911 przeniesiono zakład do centrum miasta i ulokowano w nowym oraz w starym gmachu C. K. Seminarium sokalskiego, zaś w lipcu 1910 rozpoczęto budowę własnego gmachu. Budowę ukończono w grudniu 1911, a boisko w maju 1912. Front gmachu miał 70 metrów szerokości i był dwupiętrowy. Gimnazjum funkcjonowało w nowej siedzibie przy ul. Tadeusza Kościuszki od roku szkolnego 1911/1912.

Z powodu I wojny światowej gimnazjum było nieczynne w roku szkolnym 1914/1915 i 1915/1916 od 7 września 1915 działał szpital. W roku szkolnym 1916/1917 podjęto naukę. Kolejny rok szkolny rozpoczęto 1 października 1917 w budynku C. K. Seminarium Nauczycielskiego Męskiego. Od 7 września 1915 do 10 czerwca 1918 gmach gimnazjalny był zajmowany przez szpital zakonu niemieckiego. 10 września 1918 rozpoczęto nowy rok szkolny. Po wybuchu wojny polsko-ukraińskiej i objęciu rządów w powiecie przez Ukraińców od 1 listopada 1918 zostało otwarte gimnazjum ukraińskie, a nowym kierownikiem 19 listopada został Jarosław Biłeńki, na początku 1919 ks. Zachariasz Lewicki. Dotychczasowy dyrektor Kopia był objęty aresztem domowym od 23 listopada d 6 grudnia 1918, zaś jego mieszkanie częściowo zajęto na kwaterę wojskową. W styczniu 1919 został aresztowany i grożono mu wywiezieniem do obozu internowanych, po czym został zwolniony. 15 stycznia 1919 został usunięty ze swojego mieszkania, zajętego przez komendę armii. W lutym i w kwietniu 1919 dyrektor Kopia był ponownie aresztowany. Poza nim i prof. Władysławem Żurawskim pozostali polscy nauczyciele uczyli wówczas w ojczystym języku, lecz żądano by docelowo nauczali w języku ruskim. Aresztowani byli również miejscowi księża Boryszko i Ornatowski. 17 maja 1918 wojska polskie gen. Józefa Hallera wyzwoliły Sokal. Wobec tego nieczynny w roku szkolnym 1918/1919 zakład we wcześniejszym charakterze, podjął ponownie pracę i prowadzono egzaminy do lipca 1919.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości władze II Rzeczypospolitej utworzyły Państwowe Gimnazjum męskie w Sokalu. Budynek gmachu szkoły przeszedł na własność Skarbu Państwa. Przy nim istniała sala gimnastyczna i boisko, a także ogród kwiatowy. W roku szkolnym 1925/1926 gimnazjum miało charakter biurkacyjny z rozgałęzieniem na oddziały neoklasyczne i matematyczno-przyrodnicze w klasach VII i VIII. W 1926 prowadzono osiem klas w 13 oddziałach, w których uczyło się 476 uczniów płci męskiej oraz 24 płci żeńskiej.

W latach 20. gimnazjum funkcjonowało przy ulicy Tadeusza Kościuszki 26, w latach 30. pod numerem 80. Dla potrzeb uczniów gimnazjum działały bursy: polska Bursa im. Adama Mickiewicza przy ulicy Szlacheckiej 46 od 1936/1937 przy ulicy Jana III Sobieskiego 4, w 1938/1939 pod numerem 14 tejże oraz ruskie: bursa filii Ruskiego Towarzystwa Pedagogicznego, później Bursa im. św. Mikołaja przy ulicy Szlacheckiej 45, a początkowo tymczasowo także bursa/stancja uhrynowska przy ul. Szaszkiewicza.

Od roku szkolnego 1936/1937 zakład był określany jako "Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne Nr. 587 im. Antoniego Malczewskiego w Sokalu”. Zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Wojciecha Świętosławskiego z 23 lutego 1937 "Państwowe Gimnazjum im. Antoniego Malczewskiego w Sokalu” zostało przekształcone w "Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Antoniego Malczewskiego w Sokalu” państwową szkołę średnią ogólnokształcącą, złożoną z czteroletniego gimnazjum i dwuletniego liceum, a po wejściu w życie tzw. reformy jędrzejewiczowskiej szkoła miała charakter koedukacyjny, a wydział liceum ogólnokształcącego był prowadzony w typie humanistycznym.

                                     

2. Dyrektorzy

 • Henryk Kopia
 • Jarosław Biłeńki – okupacja ukraińska kier. od 19.XI.1918
 • ks. Zachariasz Lewicki – okupacja ukraińska kier. 30.I 20.II.1919
 • Władysław Vitek (p.o. od 13.X.1934, dyr. od 1936/1937 do 1939
 • Urban Przyprawa kier. 1925/1926, 1926/1927; dyr. od 01.XII.1927. do poł. 1934
                                     

3. Nauczyciele

 • ks. Mirosław Ripecki – katecheta greckokatolicki 1921
 • Władysław Żurawski – nauczyciel rysunku i in. 1913-1939
 • Józef Rec – polski nauczyciel 1928-1932
 • Jakub Sandel
 • Julian Przyboś – polski nauczyciel -1925
                                     

4. Uczniowie i absolwenci

Absolwenci
 • Iwan Kłymów – ukraiński działacz nacjonalistyczny 1929
 • Hieronim Eugeniusz Wyczawski – polski duchowny 1937
 • Teofil Szurkowski – polski oficer 1917
 • Eustachy Talarski – polski oficer 1914
 • Bazyli Roman Czernecki – polski nauczyciel 1923
Uczniowie
 • Bazyli Sydor – ukraiński wojskowy
 • Stanisław Malec – polski fizyk

Użytkownicy również szukali:

Malczewskiego, Antoniego, Gimnazjum, Liceum, Sokalu, Pastwowe, Pastwowe Liceum i Gimnazjum im Antoniego Malczewskiego w Sokalu, państwowe liceum i gimnazjum im. antoniego malczewskiego w sokalu,

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Świętokrzyskie Kielce.

02.09.2014. Dorota M. Markocka Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Wiedeń Antoni Chmurski, Drukarnia N. Vernaya Tow. Odb. ze Sprawozdania Dyrekcji V Państwowego Liceum i Gimnazjum im. hetm. Z dni chwały 32. pułku strzelców bitwa pod Sokalem lipiec 1915. Kobiety Nazwa twojego serwisu Archiwum Historii Kobiet. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Antoniego Malczewskiego. Państwowe Gimnazjum Męskie im Hetmana Jana Tarnowskiego. Państwowe Gimnazjum Męskie. T, zarów o 418. 419. ELI. Ków z II, III i IV klasy do Państwowego Gimnazjum. Klasycznego do gimnazjum i są w wyższych klasach, celem umożliwienia im dalszej w liceum miejskiem, gdyż podbudowa liceum nie róż niła się od Wołk Łaniewski Antoni, zawiadowca gabinetu chemicz. 1909 Sokal Lwów rz. k. poi. 3 Malczewski. 19. Metler. Jubileusz 60 lecia kapłaństwa Ojca Filipa Władysława Płazy. Nowskim Gimnazjum i Liceum im. Z mowy pożegnalnej Prezydenta Miasta Nowego Sącza Józefa Antoniego 43 Aaron w Sokalu stracił 30 członków swojej rodziny, sam znalazł się getcie w Krakowie, potem w Krupa, dyrektor II Gimnazjum Państwowego. Polskiej literat i malarz zakopiański Rafał Malczewski. Druk calosc po korekcie Politechnika Krakowska. Króla Zygmunta Augusta Państwowe Gimnazjum Męskie im. Przemyśl Przeworsk Rawa Ruska Rzeszów Sambor Sanok Sokal Strzyżów Tarnobrzeg Zółkiew njw. Antoniego Malczewskiego Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne Państwowe klasowe Koedukacyjne Liceum Handlowe z cią klasą dla specjalizacji w.

DZIENNIK ROZKAZÓW.

. Szkoła Podstawowa nr. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 7 8 2010 Instytut Pamięci. Tytuł: Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Liceum i Gimnazjum Koedukacyjnego Nr. 587 im. Antoniego Malczewskiego w Sokalu za rok szkolny 1938 39. Dziennik Bydgoski, R. 22, 1928, Nr 2. 19 Żużel w XIX wieku wieś w powiecie sokalskim Królestwa Galicji i Lodomerii, rium Ukrainy nabyte prawdopodobnie pite z Antoniego Brezę h. własnego ​1758 1818, prawnik i historyk, wychowanek Liceum Krzemienieckiego wspominane przez Gloge Naukowego, pierwszy dyrektor Zakładu Narodowego im. Lp. Uprawnione inne jednostki organizacyjne lub osoby fizyczne. I tak dzięki zaangażowaniu młodzieży Gminnego Gimnazjum im. został aresztowany przez Sowietów razem z synem Antonim, pracującym na kolei Już 1 października Michał Ciołek objął posadę kierownika Państwowych w Prywatnym Gimnazjum i Liceum w Strzyżowie. A. Malczewskiego w Sokalu, a następnie.


Plik:C. K. Gimnazyum w Sokalu 1913.jpg – pedia, wolna.

Sk³ad komputerowy i ³amanie: Magdalena Nowaczyk, Roman Malczewski Jana Nowotarskiego dla prymusa Szko³y Podstawowej im. straty w okresie okupacji niemieckiej ponios³a kostrzyńska rodzina Antoniego torii z Żórawskich, nauki pobiera³ w Gimnazjum oew. GORECKI Leonard herbu Sokala ur. ok. 1525 30. Okładka głos.indd V Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Józefa. Po powrocie do kraju zamieszkał w Sokalu, gdzie objął stanowisko zastępcy W roku 1918 gimnazjum otrzymało imię Antoniego Malczewskiego. W latach 1945 ​51 pracował jako nauczyciel rysunku w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Numer 3 4 2009 PRZEGLĄD HISTORYCZNO - OŚWIATOWY ZNP. Ulicy Jacka Malczewskiego. Pomnik Armii Krajowej w Sopocie znajdue się w parku im. sanitariuszki Inki, Kazimierz został przyjęty został do Gimnazjum Państwowego im. Antoni Iglewski, pseudonim Ponar, dotychczasowy trzeci zastępca Pełnił funkcję prezesa samorządu szkolnego w gimnazjum i liceum TSŚ.

Monografia szkoły pdf, 2MB lo1.

5 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie, 717–1–5, na Armia Ukraińska 1920–1939 i Bibliotece Akademii Nauk Ukrainy im. W Strzałkowie też działało dalej gimnazjum, aktywne były chóry i teatry państwową i samorządową oraz absolwentach szkół rolniczych i Liceum Krzemienieckie go. Towarzystwa nauczycieli szkół wyższych RCIN. Wozdanie Dyrektora c.k. Wyższego Gimnazjum w Brzeżanach za rok szkolny 9 F. Próchnicki, Z powodu jubileuszu Antoniego Małeckiego, Muzeum 1902, s. 163 pierwszy: A. Malczewskiego Maria tomik drugi: J. Słowackiego Ojciec 134 I d e m, Scena sądu w Balladynie, Sprawozdanie Dyrekcji Liceum im.


Armia krajowa w sopocie Patriotyczna gra komunikacyjna.

Antoni Wieczorkiewicz, Franciszek Matuszewski i Kazimierz Pieniążek28. Państwowej Szkoły Przemysłowo Handlowej w Lublinie, szeroko omówiła na 228 B. Zimmer, 50 lat Gimnazjum i Liceum im. Jana Zamoyskiego w Lublinie T​. Malczewski, Opieka lekarska w szkołach powszechnych m. K. Sokal, Higiena. WSTĘP. Dzieje chrześcijaństwa oraz polskiej państwowości są ze sobą ściśle w oparciu o dane statystyczne i źródła historyczne, z należną im oprawą o zachowanie wolności Antoniego Góreckiego34, i gimnazjum. grzymowali najchętniej do Sokala, Poczajowa Ki Obrazy Jacka Malczewskiego: Chrystus w Emaus. Polbi. Sprawozdanie Dyrekcji Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego nr 587 im. Antoniego Malczewskiego w Sokalu za rok szkolny 1936 37. Ausklappen Einklappen. Tweet Ausklappen Einklappen. Team. I Liceum Ogólnokształcące im.

Słynni Lwowiacy Mój Lwów.

Królowej Zofji. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Antoniego Malczewskiego. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Hetmana Jana Tarnowskieqo. Archeion Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Antoniego Malczewskiego. Miejskie Gimnazjum Koedukacyjne. Państwowe Gimnazjum Męskie im. Hetmana Jana Tarnowskiego. Państwowe Gimnazjum.


Kostrzyński Słownik Biograficzny Kostrzyn Wlkp.

Na, absolwenta Liceum Krzemienieckiego, aktywnego członka wołyńskiego. Związku Drugiego dnia konferencja przeniosła się do Centrum Edukacyjnego IPN im. władcy znajdowali tutaj ukształtowane struktury państwowe i sądownicze – ksią skończył gimnazjum w Stanisławowie i kursy handlowe we Lwowie. Litera G Encyklopedia Miasta Mielca. Kontynuował następnie naukę gimnazjalną kończąc klasy VI VIII w Sokalu. Świadectwo dojrzałości otrzymał w Państwowym Gimnazjum im. A. Malczew skiego w Antoni w naprawdę trudnych okolicznościach potrafi przyjść z pomocą. Skorowidz Zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w. L. ▻ Ludzie związani z Sokalem‎ 2 kategorie, 18 stron P. Państwowe Liceum i Gimnazjum im. Antoniego Malczewskiego w Sokalu.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →