ⓘ 5 Dywizja Strzelców Polskich, WP na Wschodzie. 5 Dywizja Strzelców Polskich – wielka jednostka piechoty, wchodząca organizacyjnie w skład Armii Polskiej we Fran ..

                                     

ⓘ 5 Dywizja Strzelców Polskich (WP na Wschodzie)

5 Dywizja Strzelców Polskich – wielka jednostka piechoty, wchodząca organizacyjnie w skład Armii Polskiej we Francji, zorganizowana na Syberii i tam, w okresie od stycznia 1919 do stycznia 1920 roku, walcząca w wojnie domowej w Rosji.

                                     

1. Geneza

Po wybuchu rewolucji październikowej w 1917 roku w Rosji, na całym obszarze tego państwa zaczęły powstawać oddziały wojskowe walczące z bolszewikami. Polacy przebywający na terenie Imperium Rosyjskiego również przystąpili do tworzenia własnych formacji wojskowych. Jeszcze pod koniec 1917 roku zaczęły powstawać niewielkie ochotnicze oddziały. Pierwszy zorganizował się legion omski, później semipałatyński i irkucki. Rok później w Omsku powołano Polski Komitet Wojenny zajmujący się werbunkiem ochotników oraz organizacją szkoły oficerskiej i podoficerskiej. Jego delegatury oprócz w Omsku powstały w kilkunastu syberyjskich miastach, między innymi Nowonikołajewsku, Tomsku i Irkucku. Akcją wojskową na Syberii kierował major Walerian Czuma, weteran II Brygady Legionów Polskich. W szczytowym okresie dywizja liczyła około 16 500 żołnierzy.

                                     

2. Działalność

W rezultacie 25 stycznia 1919 roku powstała 5 Dywizja Strzelców Polskich nazywana była też Dywizją Syberyjską, w składzie trzech pułków piechoty, batalionu szturmowego, pułku ułanów, pułku artylerii, batalionu inżynieryjnego, służby sanitarnej i taborów – łącznie niemal 12 tysięcy żołnierzy. Na jej czele stanął pułkownik Kazimierz Rumsza. Organizacyjnie dywizja należała wraz z 4 Dywizją Strzelców Polskich generała Lucjana Żeligowskiego działającą na południu Rosji do Armii Polskiej we Francji generała Józefa Hallera. Do szeregów Dywizji Syberyjskiej masowo garnęli się Polacy – dawni jeńcy z armii austro-węgierskiej i niemieckiej, jak też miejscowi ochotnicy, często zesłańcy polityczni bądź ich potomkowie. Dywizja od samego początku przystąpiła do walki z oddziałami komunistycznymi, wspomagając rosyjskie wojska kontrrewolucyjne admirała Aleksandra Kołczaka, Korpus Czechosłowacki i wojska Ententy. Do jej głównych zadań należała ochrona strategicznie ważnej Kolei Transsyberyjskiej na prawie tysiąckilometrowym odcinku od Nowonikołajewska przez Aczyńsk, Krasnojarsk do stacji Klukwiennaja. W tym celu wykorzystywała cztery pociągi pancerne o nazwach: "Kraków”, "Warszawa”, "Poznań” i "Poznań II” zdobyty na bolszewikach. Ciekawostką jest fakt, że po rzece Ob pływało kilka uzbrojonych statków z polskimi załogami. Obok walk dywizja prowadziła też działalność kulturalno-oświatową wśród żołnierzy i miejscowej polskiej ludności. Przy poszczególnych oddziałach istniały biblioteki, teatry i gospody żołnierskie. Instruktorzy oświatowi Dywizji prowadzili wykłady z historii i literatury polskiej, a także naukę czytania i pisania. Opieką otaczano działające w syberyjskich miastach polskie drużyny harcerskie. Z okazji świąt narodowych organizowano akademie i wieczornice. Wydawano polską prasę.

Od jesieni 1919 roku – wskutek wielkiej ofensywy bolszewickiej – Dywizja wycofywała się na wschód jako tylna straż pozostałych "białych” wojsk, powstrzymując nieprzyjacielski pościg. Jej marszowi w głąb Syberii towarzyszyły ciężkie walki w trudnych warunkach syberyjskiej zimy, między innymi w okolicach stacji kolejowych Tutalskaja, Litwinowo i 3-dniowy bój kapitana Werobeja pod miastem Tajga. W styczniu 1920 roku, po nawiązaniu tajnych kontaktów między Korpusem Czechosłowackim i bolszewikami, eszelony 5 Dywizji Strzelców Polskich zostały otoczone i 10 stycznia 1920 roku musiały skapitulować i złożyć broń koło stacji kolejowej Klukwiennaja 120 km na wschód od Krasnojarska. Niegodzące się na kapitulację resztki dywizji zorganizowały się w Harbinie w Odrębny Batalion Piechoty pod dowództwem kapitana Józefa Werobeja.

                                     

3. Epilog

Większość polskich żołnierzy została wzięta do niewoli i następnie skierowana do katorżniczej pracy w bardzo złych warunkach, w związku z czym bardzo wielu z nich zmarło. Ci, którzy przeżyli bolszewicką niewolę, wrócili do Polski dopiero po podpisaniu w marcu 1921 roku traktatu ryskiego kończącego wojnę polsko-bolszewicką 1919/1920 – kadra oficerska zasiliła Dywizję Ochotniczą. Natomiast blisko tysiąc oficerów i żołnierzy nie uznało faktu kapitulacji i – podzieliwszy się na małe oddziałki – przebiło na własną rękę do Irkucka. Stamtąd przez Mongolię i Mandżurię dotarli na wybrzeże Morza Japońskiego. Tam ocalali polscy żołnierze ponad 900 i około 300 osób cywilnych, na czele których stanął były dowódca Dywizji pułkownik Kazimierz Rumsza, zaokrętowało się na pokład brytyjskiego parowca. Po blisko 3-miesięcznej podróży morskiej 1 lipca 1920 roku dotarli do Gdańska. Zgłosili się oni do walki z bolszewikami w kraju, w związku z czym sformowano z nich batalion strzelców i Legię Oficerską. Potem, gdy do oddziału dołączyło około 5 tysięcy ochotników z Kalisza, Kutna, Łodzi i Włocławka, została utworzona brygada piechoty, zwana Brygadą Syberyjską. O roztoczenie opieki nad zdemobilizowanymi i powracającymi z frontu żołnierzami z 5 Dywizji Syberyjskiej zwracali się księża posłowie, między innymi Władysław Chrzanowski.

W styczniu 1921 roku brygada została przeformowana w Dywizję Syberyjską, a w październiku tego roku przemianowana na 30 Dywizję Piechoty.

Zmarli i pomordowani żołnierze Dywizji Syberyjskiej byli chowani między innymi na cmentarzu w Krasnojarsku 400 ofiar. W syberyjskim mieście zachowanymi mogiłami zajmuje się obecnie miejscowa Polonia.

30 Dywizja Piechoty kontynuowała tradycje Dywizji Syberyjskiej, a jej pułki piechoty:

 • 83 pułk Strzelców Poleskich – 2 Syberyjskiego pułku piechoty,
 • 84 pułk Strzelców Poleskich – 3 Syberyjskiego pułku piechoty.
 • 82 Syberyjski pułk piechoty – 1 Syberyjskiego pułku piechoty,


                                     

4. Organizacja

Organizacja 5 Dywizji Strzelców Polskich:

 • 5 pułk artylerii polowej lekkiej – pułkownik Karol Skirgiełło-Jacewicz
 • dowództwo 5 Dywizji Strzelców Polskich
 • 2 pułk strzelców polskich na Syberii
 • 1 pułk ułanów – podpułkownik Konrad Piekarski
 • 3 pułk strzelców polskich im. Henryka Dąbrowskiego – podpułkownik Romuald Kohutnicki
 • batalion inżynieryjny – kapitan Ignacy Świerszczewski
 • batalion szturmowy – kapitan Edward Dojan-Miszewski
 • 1 pułk strzelców polskich im. Tadeusza Kościuszki – pułkownik Ludwik Bołdok
 • batalion kadrowy – podpułkownik Leonard Brzeziński-Dunin
 • sąd dywizyjny – major Kamiński † XI 1920 Omsk
 • żandarmeria polowa – kapitan Darowski † IV 1920 Krasnojarsk

Skład pułku strzelców:

 • 3 bataliony
 • każdy: 3 kompanie po 150 żołnierzy
 • 4 kompanie po 6 karabinów maszynowych i 100 żołnierzy
 • batalion karabinów maszynowych
 • 2 karabiny maszynowe i 100 żołnierzy
 • oddział zwiadu konnego: 2 lekkie karabiny maszynowe i 60 żołnierzy
 • kompania zwiadu pieszego
 • kompania sztabowa
 • kompania łączności
 • pluton saperów

Skład pułku ułanów: 4 szwadrony po 150 szabel

Skład pułku artylerii: 6 baterii po 4 działa

                                     

5. Kawalerowie Virtuti Militari

Żołnierze "5 Dywizji Syberyjskiej WP na Wschodzie” odznaczeni 22 czerwca 1922 roku Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari. Jedną gwiazdką *) oznaczono kawalerów VM – żołnierzy 82 pp, dwiema gwiazdkami **) oznaczono kawalerów VM – żołnierzy 83 pp

                                     

6. Odznaka

W okresie II Rzeczypospolitej Związek Sybiraków przyznawał odznakę pamiątkową 5 Dywizji Syberyjskiej. Komisja Odznaki Pamiątkowej byłych Wojsk Polskich we Wschodniej Rosji Syberia wznowiła prace w 1937 roku.Użytkownicy również szukali:

Polskich, Strzelcw, Dywizja, Wschodzie, 5 Dywizja Strzelcw Polskich WP na Wschodzie, Dywizja Strzelcw Polskich WP na Wschodzie, 5 dywizja strzelców polskich (wp na wschodzie),

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Powstańcze Biogramy Tadeusz Jachimowski.

Na Syberii i rosyjskim Dalekim Wschodzie stacjonowały oddziały japońskie 5 Centralne Archiwum Wojskowe CAW, Wojsko Polskie na Syberii WP na Syberii​, 42 Oddziały polskie zorganizowane w 5 Dywizję Strzelców Polskich 5. Generał Jan Romer. Pamiętniki, Warszawa 2011. NGOteka. Dywizję Strzelców Polskich przy Armii Ochotniczej gen. No i wreszcie kolejna epopeja, tym razem syberyjska, żołnierzy 5. Dowbora na wschodzie, kluczowa w pierwszych miesiącach 1918 r., skończyła się wraz z Nieudolnością i niefrasobliwością wykazał się dowódca WP na Syberii płk Walerian.

Dzieje Polaków na Syberii Polacy na Syberii. Życie i śmierć na.

5 Dywizja Strzelców Polskich 5 я польская дивизия. II RP 11.11.1918 31.08.1939 Muzeum Wojska Polskiego w. Информация об этой е недоступна.


Bitwa Warszawska, dzień trzeci: Triumf w Radzyminie Polska Zbrojna.

W styczniu 1919 r. liczebność polskich sił na wschodzie Rosji szacowano na 8 tys. Żołnierze 5 Dywizji Strzelców Polskich podczas defilady w. 5 Pułk Piechoty S. Zasilili oni później Wojsko Polskie, tworząc często podstawę całych pułków wojną domową i chaosem Rosji sformowano dwie Dywizje Strzelców Polskich: 4 i 5. Żołnierzy z Wielkopolski włączono oficjalnie do WP dopiero 20 na Wschodzie zaś wszystko zależało od wyniku wojny z bolszewicką Rosją. Brody–Lwów 1920 Instytut Pamięci Narodowej. Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada, że na wschodzie kraju zostanie I tak, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich jest obecnie samodzielnym ​nieplanowaną brygadę pancerną, to same czołgi będą kosztować 5 choć oczywiście koszt wyposażenia dywizji WP będzie się znacząco różnił.

V Dywizja Strzelców Polskich z Syberii do Polski WP Opinie.

Naczelny Polski Komitet Wojskowy Naczpol, z siedzibą w Piotrogrodzie, latem WP Stary Bychow, Dywizja Strzelców dca gen. 1250 ludzi, po wykonaniu 300 kilometrowego marszu, dotarł 5 marca do rejonu Sorok. Orły wojska Polskiego we wschodniej rosji i na syberii. Jednym z elementów transfor macji armii o charakterze obronnym przed możliwą agresją z kierunku wschod niego jest budowa nowych związków taktycznych. 5. Dywizja Strzelców Polskich Koło Kombatantów przy AGH. A.XI 30 3, Rozkaz Dowódcy Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie w obrony dowódcy II baonu 100 Pułku Strzelców Górskich nr 226 44 z I 303 5, Zespół akt Oddziału III Sztabu Generalnego. ​b3 6.pdf. Polak Bogusław, Generał broni Władysław Sikorski – generał dywizji.


Monte Cassino, Ankona, Bolonia Muzeum 2 Korpusu Polskiego w.

11 Dywizja Strzelców zadała pod Borkowem duże straty polskiej 9 Dywizji Piechoty, a 5 Dywizja Strzelców z 3 Armii 4 i 16 Dywizji Strzelców na wschód i nocą z 15 na 16 sierpnia osiągnęły linię Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało dziś, że 13 oficerów WP otrzyma awans generalski. Chorzele Nasza Gmina Urząd Miasta i Gminy Chorzele. 11 Dywizja Plechoty 2 Dywizja Strzelców Polskich okolicznościach pulk dostal rozkaz przejscia w rejon Plonska: wszedł w sklad 5. Uniwersytet Slaski Portal. Ludowego Wojska Polskiego: 2 Armia WP i kilka mniejszych jednostek wojskowych, 5. Saska Dywizja Pancerna stacjonująca w mieście Gubin dowódca – płk. dypl. W.S. rejonie Moczydła, Buszowa, Strzelców Krajeńskich i Zdroiska. nadleciało nad lotnisko z północnego wschodu ugrupowanie samolotów w liczbie.

Oddziały polskie w Rosji u boku sprzymierzonych Stowarzyszenie.

Dywizji Strzelców Polskich 5. DSP. wojsk sprzymierzonych na wschód, wyznaczając oddziały 5. 4 go pułku strzelców 5 ej Dywizji Syberyjskiej, opracował kpt. ra Zarządu Przedstawiciela D.W. P. – 17 XII 1919, CAW, WP na Syberii,. I ARCHIWA 1. Instytut Polski i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie. Obie panie były przesiedleńcami ze Wschodu i uczęszczały do tego samego seminarium w Dubrowniku 2–5 X 1996, Archiwista Polski, 1996, nr 4, s. Służba zdrowia wojsk polskich we Wschodniej Syberii 5 Dywizji Strzelców 587–592 T. Marcolla, Po kapitulacji V Dywizji W.P. na Syberii, Głos Kaniowszczyków. Zarys dziejów 51 pułku piechoty Strzelców Strzelcy Kresowi. Brody–Lwów 1920. 5. Wojska sojusznicze. W ostatniej dekadzie lipca 1920 r. Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego 6 Dywizja Strzelców Polskich, 5 Dywizja Chersońska, przebiła się na wschód przez pozycje 12 pułku piechoty i rozbiła I batalion Na rozkaz Naczelnego Dowództwa WP i Dowództwa Frontu Połu.


55 Żony czasu wojny. Wojenne żony w wojskach.

Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiada, że na wschodzie kraju zostanie I tak, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich jest obecnie samodzielnym ​nieplanowaną brygadę pancerną, to same czołgi będą kosztować 5 choć oczywiście koszt wyposażenia dywizji WP będzie się znacząco różnił. Следующая Войти. Archiwa źródła historia Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Ski, Oficerowie wojsk polskich na Syberii i Dalekim Wschodzie wobec Rosji i rządu Ibidem, WP na Syberii, I.122.91.756, Rozkaz do 5 Dywizji Strzelców z 10 XI. BITWA, KTÓRA URATOWAŁA EUROPĘ. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III 5.Batalion Strzelców Podhalańskich im. gen. bryg. Andrzeja Galicy Przemyśl 22.Karpacki Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego Warszawa. 2.Kompania Brygada Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północ Wschód Stargard. 100. Polskie sądy wojskowe w Armii Polskiej gen Repozytorium UPH. Armia Polska we Francji liczyła w końcowej fazie jej organizowania około 70 tys. ofice w Rosji 4 i 5 Dywizja Strzelców Polskich oraz Oddział Wojsk Polskich w Północnej. Rosji. Formowały NDWP, Zestawienie stanów liczbowych WP,t.9 Bagiński Henryk, Wojsko Polskie na Wschodzie 1914 1920, Warszawa 1990. 4.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →