ⓘ Jicchak Kister. Urodził się 17 października 1905 w Mościskach. Jego ojciec Juda Hersch Herman był prowadzącym metryki izraelickiej i urzędnikiem gminy żydowskie ..

                                     

ⓘ Jicchak Kister

Urodził się 17 października 1905 w Mościskach. Jego ojciec Juda Hersch Herman był prowadzącym metryki izraelickiej i urzędnikiem gminy żydowskiej w Mościskach. Był bratem Franciszki ur. 23 lipca 1905, Jechiela Mojżesza ur. 1907, Me’ira Jacoba 1914-2000, arabista.

27 września 1924 zdał egzamin dojrzałości w Państwowym Gimnazjum im. Królowej Zofii w Sanoku w okresie nauki szkolnej był określany jako Izaak Kister. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, w 1929 uzyskał tytuł magistra praw, w 1932 obronił doktorat.

W 1935 osiadł w Izraelu. Tam pracował w zawodzie prawniczym, jako sędzia. Od 1965 do 1975 był sędzią Sądu Najwyższego. Od 1969 do 1992 był prezesem Stowarzyszenia Rodzin Potrzebujących w Jerozolimie. W 1978 otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Bar-Ilana.

Został pochowany na cmentarzu na Górze Oliwnej.

                                     
  • Hanna Kister 1902 - 1997 wydawczyni Jicchak Kister 1905 - 1999 sędzia Marian Kister 1897 - 1958 oficer, wydawca, tłumacz Me ir Jacob Kister 1914 - 2000
  • arabista. Był synem Menachema Kistera biblisty. Urodził się w galicyjskich Mościskach na obszarze Austro - Węgier. Był bratem Jicchaka 1905 - 1992, prawnik i sędzia
  • matura w 1961 dr Jicchak Kister wówczas jako Izaak Kister sędzia Sądu Najwyższego w Izraelu matura w 1924 por. Marian Kister oficer Wojska Polskiego