ⓘ Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku – historyczny wydział Akademii Pomorskiej w Słupsku powstały wraz z powołaniem do życia tej uczelni w 196 ..

                                     

ⓘ Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku

Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku – historyczny wydział Akademii Pomorskiej w Słupsku powstały wraz z powołaniem do życia tej uczelni w 1969 jako Wydział Pedagogiczny. Kształcił studentów na czterech podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.

Wydział Nauk Społecznych był jednostką interdyscyplinarną. W jego ramach znajdowały się 2 instytuty oraz katedra. Na Wydziale zatrudnionych było 108 pracowników naukowo-dydaktycznych. Liczna była również grupa adiunktów. Wydział współpracował również z profesorami wizytującymi 2, których autorytet wspierał zarówno proces dydaktyczny, jak i przede wszystkim wymianę międzynarodową.

Według stanu na 2013 rok na wydziale studiowało łącznie 1364 studentów w tym 662 na studiach dziennych, 702 na studiach zaocznych oraz 143 słuchaczy studiów podyplomowych.

1 października 2019, zarządzeniem Rektora AP, Wydział został zlikwidowany na skutek reorganizacji struktur uniwersyteckich.

                                     

1. Historia

Początki dawnego Wydziału Nauk Społecznych związane były z powołaniem do życia w tym mieście w 1969 roku Wyższej Szkoły Nauczycielskiej. W jej ramach jako jeden z wydziałów utworzono Wydział Pedagogiczny. Początkowo kształcono studentów na kierunkach: nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym, nauczanie początkowe z matematyką, nauczanie początkowe z wychowaniem plastycznym. Od 1970 roku zaczęto dokształcać pracujących nauczycieli, którzy nie posiadali pełnego wyższego wykształcenia.

Uzyskanie w 1974 roku przez uczelnię pełnych praw akademickich spowodowało powołanie w roku akademickim 1974/1975 czterech kierunków studiów magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych takich jak: nauczanie początkowe z wychowaniem muzycznym, nauczanie początkowe z wychowaniem plastycznym, pedagogika opiekuńcza oraz pedagogika przedszkolna, na studiach niestacjonarnych - nauczanie początkowe po Studium Nauczycielskim, trwającym 3 semestry. W roku akademickim 1970/1971 działalność na wydziale podjęły cztery zakłady: Pedagogiki, Psychologii, Wychowania Muzycznego i Praktyk Pedagogicznych od 1982 roku - jednostka międzywydziałowa. Przeobrażenia, jakie miały miejsce na Wydziale Pedagogicznym w kolejnych latach istnienia, związane były z potrzebami rynku pracy w oświacie i zarządzeniami Ministerstwa Oświaty. W związku z tym w roku akademickim 2000/2001 utworzona została Katedra Filozofii, dlatego też mieniona została nazwa Wydziału Pedagogicznego na Edukacyjno-Filozoficzny.

                                     

2. Poczet dziekanów

 • 1999-2002: dr hab. Elżbieta Gaweł-Luty - pedagogika wczesnoszkolna
 • 2016-2019: prof. dr hab. Mirosław Cezariusz Patalon - pedagogika religii
 • 2008-2016: prof. dr hab. Iryna Surina - socjolog socjologia młodzieży
 • 2002-2008: dr hab. Joanna Bernagiewicz - nauki o sztukach pięknych instrumentalistyka
                                     

3. Kierunki kształcenia

Wydział kształcił studentów na studiach licencjackich 3 letnie, po których ukończeniu ich absolwenci uzyskiwali tytuł zawodowy licencjata. Do wyboru były następujące kierunki:

 • pedagogika
 • praca socjalna
 • socjologia
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia ich absolwenci mogli kontynuować dalsze kształcenie w ramach studiów magisterskich uzupełniających, trwających 2 lata i kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Studenci mieli do wyboru następujące kierunki:

 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej.
 • pedagogika

Ponadto wydział prowadził również następujące studia podyplomowe:

 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.
 • muzyka w edukacji wczesnej z elementami muzykoterapii
 • podyplomowe studia w zakresie przygotowania pedagogicznego
 • podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego dla absolwentów polonistyki, historii i języków obcych
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją


                                     

4. Struktura organizacyjna

Instytut Muzyki

Dyrektor: p.o. dr Tadeusz Formela
 • Zakład Dydaktyki Muzyki
 • Zakład Dyrygentury Chóralnej i Aranżacji Muzyki
 • Zakład Praktyki Instrumentalnej i Wokalnej

Instytut Pedagogiki

Dyrektor: dr Grzegorz Piekarski
 • Zakład Pedagogiki Ogólnej i Podstaw Edukacji
 • Zakład Edukacji Wczesnej
 • Zakład Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej
 • Zakład Psychologii Ogólnej
 • Zakład Historii Oświaty i Wychowania
 • Zakład Pedagogiki Społecznej i Resocjalizacyjnej

Katedra Pracy Socjalnej

Kierownik: dr hab. Wanda Kamińska
 • Zakład Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Społecznych
 • Zakład Teorii Pracy Socjalnej

Użytkownicy również szukali:

akademia pomorska kadra, akademia pomorska w słupsku kontakt, akademia pomorska ws, wirtualny dziekanat akademia, pomorska, akademia, Supsku, supsku, wydziay, akademia pomorska w supsku, akademia pomorska wydziay, akademia pomorska kadra, wirtualny dziekanat akademia, akademia pomorska ws, Pomorskiej, Akademii, Nauk, Spoecznych, kontakt, supsk, studia, stopnia, kadra, wirtualny, dziekanat, kierunki, Wydzia, akademia pomorska w supsku kontakt, akademia pomorska supsk studia ii stopnia, Wydzia Nauk Spoecznych Akademii Pomorskiej w Supsku, akademia pomorska w supsku - kierunki, wydział nauk społecznych akademii pomorskiej w słupsku,

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Akademia pomorska wydziały.

Prof. Zbigniew Osadowski przez kolejne 4 lata rektorem Akademii. Współpraca aresztu z Akademią Pomorska w Słupsku proponować zmiany w treściach kształcenia studentów pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych,. Akademia pomorska kadra. Stop mowie nienawiści European Commission. Prof. dr hab., Akademia Pomorska w Słupsku. zwyczajnym oraz prodziekanem na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Akademia pomorska słupsk studia ii stopnia. Regulamin organizacyjny katedry pracy socjalnej wydział nauk. Bohaterów Westerplatte 64 76 200 Słupsk Struktura uczelni Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Filologiczno Historyczny ul. Arciszewskiego 22a 76 200.

Akademia pomorska w słupsku kontakt.

Aktualności Instytut Muzyki Akademia Pomorska w Słupsku. Małgorzata Słowik, Społeczno pedagogiczne uwarunkowania Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2008, ss. Akademia pomorska w słupsku. Prof. Stefan Konstanczak członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych. Rektora Akademii Pomorskiej w Słupsku dra hab. inż. prof. AP Zbigniewa Osadowskiego. Dziekana Wydziału Nauk Społecznych. Akademii Pomorskiej w.


Akademia pomorska w słupsku - kierunki.

Współpraca aresztu z Akademią Pomorska w Słupsku Służba. Nauk społecznych, dyscypliny nauki o bezpieczeństwie, nadany w Akademii oraz Akademii Humanistyczno Ekonomicznej w Łodzi, 1996–1999 i 2001 Wydział Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2012​, ss. Akademia Pomorska w Słupsku Podyplomowe Studia. Dr hab. Mirosław Patalon – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych. Akademii Pomorskiej w Słupsku. Stanisława Bożena Żuk – Dyrektor Ośrodka. Wizytacje w pierwszej połowie stycznia 2019 r. PKA. Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku i Miasto Słupsk zapraszają do udziału w. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Przemoc w.

Autoreferat w języku polskim.

Wczoraj w auli Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyła się debata nt. Mirosław Patalon – dziekan Wydziału Nauk Społecznych AP, Rafał. Rafal Raczynski – Główny Specjalista ds. Badawczych – Muzeum. Fizyka techniczna prowadzonych w Akademii Pomorskiej w Słupsku Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Gdańska Rada ds. Równego Traktowania powołana!. Na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w Słupsku. nauk społecznych ewentualnie innych kierunków i obszarów kształcenia. Akademia Pomorska w Słupsku Hologramy kolekcjonerskie na. REGULAMIN ORGANIZACYJNY KATEDRY PRACY SOCJALNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMIA POMORSKA SŁUPSK Podstawa prawna: 1.


Akademia Pomorska w Słupsku opinie, kierunki studiów.

Dyplom ukończenia studiów I stopnia na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Akademia Pomorska w Słupsku Wydział Nauk. Akademia Pomorska w Słupsku Studia dzienne, zaoczne. Na Wydziale realizowane są studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia oraz studia podyplomowe. Na 4 kierunkach i 15 specjalnościach kształci się. Przemoc w sieci przemocwsieci pl Strona główna. Zakład Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk. Socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku 2018 – 2019.

Zdrowie dzieci i mlodziezy 14 Konferencja 2019 Powiat Słupski.

5 listopada odwiedziliśmy Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego w liceach z Instytutem Prawa i Administracji Akademii Pomorskiej w Słupsku. Akademia Pomorska w Słupsku Hologramy. Posiada 5 wydziałów min: Wydział Nauk Społecznych, Filologiczno – Historyczny​, Matematyczno – Przyrodniczy, Nauk o Zdrowiu oraz Wydział Nauk o. Zakład Pracy Socjalnej Akademii Pomorskiej w Słupsku Posty. Szablon:Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Z pedii​, wolnej encyklopedii. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania.


Social Index Copernicus.

Szablon:Wydział Nauk Społecznych Akademii Pomorskiej w Słupsku. Z pedii, wolnej encyklopedii. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania. Sprawozdanie z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo. Wymagania: kandydat powinien: posiadać co najmniej stopień magistra z zakresu nauk społecznych. posiadać doświadczenie w prowadzeniu akademickich. Recenzja BIP WSB. Polskiej Akademii Nauk. W dniu 26 listopada 2015 roku w Słupsku na Wydziale Nauk Społecznych Akademii. Pomorskiej w Słupsku odbyła się. Wydział Nauk o Zdrowiu i Bezpieczeństwie Akademii Pomorskiej w. Kierunek Pedagogika na Akademii Pomorskiej prowadzony jest na Wydziale Nauk Społecznych. Jego podstawą jest poznanie miejsca i znaczenia pedagogiki w. Godność jako logos życia Filozofia Chrześcijańska. Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych w Tychach. 2008 – 2012 – Adiunkt w Katedrze Filozofii Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →