ⓘ Osiedle Nysa, Kłodzko. Osiedle Nysa – osiedle mieszkaniowe w Kłodzku, położone w centralnej części miasta, na Wyspie Piasek, która pomiędzy korytem Nysy Kłodzki ..

                                     

ⓘ Osiedle Nysa (Kłodzko)

Osiedle Nysa – osiedle mieszkaniowe w Kłodzku, położone w centralnej części miasta, na Wyspie Piasek, która pomiędzy korytem Nysy Kłodzkiej a kanałem Młynówka. Powstało jako pierwsze osiedle mieszkaniowe w mieście po zakończeniu II wojny światowej. Zamieszkuje je ponad 2 tys. mieszkańców.

                                     

1. Geografia

Położenie geograficzne

Osiedle Nysa położone jest w centralnej części Kłodzka, w południowej części Wyspy Piasek. Graniczy na zachodzie za Młynówką ze Śródmieściem dawne Przedmieście Zielone, na północy z Przedmieściem Piasek, na wschodzie za Nysą Kłodzką z Przedmieściem Wygon, na południu również za rzeką z osiedlem Krzyżna Góra. Od centrum miasta oddalone jest o ok. 0.4 km.

Warunki naturalne

Osiedle położone jest na wysokości 289–294 m n.p.m. Największe wzniesienia znajdują się w zachodniej części osiedla, zaś jego wysokość hipsometryczna stopniowo opada w kierunku wschodnim ku rzece Nysie Kłodzkiej. We wschodniej części osiedla znajduje się Park Przyjaźni, za nim wał przeciwpowodziowy, którego grzbiet stanowi promenadę miejską. Jedynie zachodni obszar osiedla stanowi teren zabudowany.

                                     

2. Historia

Teren, na którym stoi dzisiejsze osiedle, od dawnych czasów był zarośnięty przez las. Sytuacja ta uległa zmianie w epoce średniowiecza, kiedy to około 1250 roku do Kłodzka został sprowadzony zakon franciszkanów przez księcia wrocławskiego Władysława Piastowicza. Otrzymali oni w posiadanie Wyspę Piasek. Tym samym rozpoczęli oni proces zagospodarowywania tego terenu zgodnie z potrzebami gospodarki klasztornej, m.in. stopniowo wykarczowywano las, zakładano sady, co zajęło zakonnikom kilka kolejnych stuleci i przerywane było wojnami oraz okresami niepokojów.

W okresie nowożytnym wraz z rozwojem kłodzkich przedmieść w rejonie dzisiejszej ulicy Malczewskiego zaczęły powstawać pierwsze domy mieszkalne, które stały wobec siebie jak należy przypuszczać w znacznym rozproszeniu i często ulegały zniszczeniom podczas wojen, m.in. podczas wojny trzydziestoletniej 1630-1648 czy wojen śląskich 1740-1763.

Wraz z wprowadzeniem w 1808 roku w Prusach ustawy o miastach obszar Wyspy Piaskowej znalazł się w granicach miasta, jednak mimo tego wciąż obowiązywały ograniczenia budowlane, co związane było z tym, iż Kłodzko posiadało status miasta-twierdzy. W 1810 roku dokonano sekularyzacji dóbr klasztornych, w wyniku których dobra franciszkanów zostały przejęte przez państwo. Południowa część Piasku znalazła się w rekach wojska. W 1877 roku władze państwowe ostatecznie zniosły status miasta-twierdzy w Kłodzku i tym samym wyraziły zgodę na swobodną zabudowę dawnych przedmieść. W latach 1883-1886 na sąsiednim brzegu Młynówki zbudowano nowe koszary dla 38 Regimentu im. Feldmarszałka von Moltke, co miało znaczące znaczenie dla południowej części Wyspy Piaskowej, ponieważ w jej południowej części urządzono tzw. "Holzplan”, czyli plac ćwiczeniowy dla żołnierzy. Korzystali z niego również strażacy, którzy posiadali tu swoją wieżę ćwiczebną. We wschodniej części znajdował się Zajazd "Złota Gwiazda" niem. Goldener Stern z restauracją Schützenhaus. W tym samym czasie w południowej części wyspy powstał kolejny młyn nad wodospadem. Pod koniec XIX wieku wraz z burzeniem bram i murów obronnych zaczęto zakładać nowe skwery i zieleńce. Tak samo było w przypadku południowej części Piasku, gdzie założono promenadę miejską. Z kolei w północnej części dzisiejszego osiedla w 1882 roku oddano do użytku targowisko na którym sprzedawano głównie bydło niem. Viehmarkt. Po przejęciu Kłodzka przez władze polskie w 1945 roku teren dawnego "Holzplanu” włączono w skład pobliskiego parku, któremu nadano nazwę Parku Przyjaźni. W 1951 roku w miejscu dawnego placu ćwiczeniowego czynem społecznym pracowników kolei zbudowano stadion sportowy, w którym swoje mecze rozgrywała drużyna ZKS "Spójnia". Przełomem w dziejach tej części miasta okazały się być lata 60. XX wieku, kiedy to podjęto decyzję o budowie w tym rejonie nowego osiedla mieszkaniowego, składającego się z kilku bloków z wielkiej płyty, klatkowca wzdłuż ulicy Malczewskiego oraz wieżowca przy al. Dunikowskiego i pawilonu handlowego z restauracją "Kłodzka Róża” przy ul. Kościuszki. Jego budowa rozpoczęła się w 1965 roku, a zakończyła zasadniczo w 1969 roku. Osiedle znacząco ucierpiało podczas powodzi tysiąclecia, jaka miała miejsce w nocy z 7 na 8 lipca 1997 roku na ziemi kłodzkiej. W jej wyniku woda przerwała wał przeciwpowodziowy w okolicach mostu dla pieszych koło jazu zalewając całe osiedle. Poza tym zniszczeniu uległa kładka dla pieszych na Nysie Kłodzkiej, łącząca osiedle z prawobrzeżną częścią miasta, która została odbudowana rok później.

                                     

2.1. Historia Nazewnictwo

Osiedle otrzymało swoją nazwę od głównej rzeki przepływającej przez Kłodzko – Nysy Kłodzkiej, która w samym mieście rozdziela się, tworząc właściwą rzekę płynącą na wschodzie i kanał Młynówkę, które jeszcze w centrum ponownie się ze sobą łączą. Pomiędzy nimi znajduje się Wyspa Piasek, na terenie której wzniesiono współczesne osiedle mieszkaniowe w południowej jej części.

                                     

3. Administracja

Obszar obecnego osiedla od zawsze dzielił losy polityczno-administracyjne z Kłodzkiem, zostając do niego oficjalnie włączony na początku XIX wieku. Po zakończeniu II wojny światowej znalazł się w granicach Polski. Wszedł jako część Kłodzka w skład województwa wrocławskiego, powiatu kłodzkiego. Z kolei po zmianach w administracji terenowej w latach 70. XX wieku wszedł w skład województwa wałbrzyskiego. W 1999 roku ponownie reaktywowano powiat kłodzki, który wszedł w skład województwa dolnośląskiego.

Na terenie Kłodzka nie występują pomocnicze jednostki administracyjne, takie jak: osiedla, czy dzielnice, dlatego też o większości spraw decyduje samorząd miejski, którego siedziba znajduje się na pl. Bolesława Chrobrego, na Starym Mieście. Mieszkańcy wybierają do Rady Miasta pięciu radnych co 5 lat do 2018 roku co 4 lata, tworząc okręg wyborczy nr 3.

                                     

4. Edukacja i kultura

Dzieci w wieku 7-15 lat pobierają naukę w Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza, mieszczącej przy ul. Zawiszy Czarnego 3-5. Po jej ukończeniu młodzież w zdecydowanej większości kształci się dalej w szkołach średnich położonych w centrum miasta.

                                     

5. Religia

Większość mieszkańców osiedla stanowią wyznawcy Kościoła rzymskokatolickiego. Osiedle wchodzi w skład katolickiej parafii Matki Bożej Różańcowej, prowadzonej przez franciszkanów, powstałej w 1972 roku z wydzielenia z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Franciszkańska parafia obejmuje swoim zasięgiem Wyspę Piasek oraz zdecydowaną większość wschodniej części miasta oraz Jaszkówkę. Jej siedziba znajduje się w północnej części wyspy. Obecnie funkcję proboszcza sprawuje ks. Emilian Piotr Gołąbek, OFM. Parafia ta wchodzi w skład diecezji świdnickiej i dekanatu kłodzkiego.                                     

6. Architektura i urbanistyka

Osiedla Nysa jest przykładem typowego osiedla miejskiego powstałego w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Dominują na nim wielkopłytowe bloki mieszkalne, liczące pięć kondygnacji. Przy ulicy Malczewskiego znajdują się dwa klatkowce, liczące od sześciu do siedmiu klatek. Zamykają one od wschodu układ urbanistyczny osiedla, w którego wewnątrz znajduje się pięć bloków o trzech klatkach i jeden na południu, mający cztery klatki. W zachodniej części zespołu przy alei Dunikowskiego wybudowano garaże samochodowe, a nad nimi bulwar nad Młynówką. Dominującymi elementami na osiedlu jest punktowiec liczący jedenaście kondygnacji przy alei Dunikowskiego, a także położony w jego pobliżu pawilon handlowy. Granice osiedla na zachodzie, południu oraz wschodzie wyznaczają bariery naturalne, takie jak: Nysa Kłodzka i Młynówka, zaś od południa stanowi ją skrzyżowanie ulicy Kościuszki z ulicami: Daszyńskiego i Malczewskiego.

W skład osiedla wchodzą 2 ulice:

  • ul. Jacka Malczewskiego
  • ul. Xawerego Dunikowskiego


                                     

7. Rekreacja

Osiedle Nysa posiada bardzo wiele terenów zielonych. Znaczącą jego część zajmuje Park Przyjaźni, położony w jego wschodniej części. Został on założony w trzeciej ćwierci XIX wieku wraz z rozbiórką murów i bram miejskich oraz rozbudową miasta w kierunku południowym. Do zakończenia II wojny światowej nosił on nazwę Staedtlische Promenade. Po przejęciu Kłodzka przez Polaków w 1945 roku został on przemianowany na Park Zwycięstwa, a następnie na Park Przyjaźni.

Wewnątrz osiedla znajdują się liczne zieleńce oraz miejsca rekreacji dla dzieci i młodzieży w postaci boisk sportowych i placu zabaw oraz liczne ławki.

                                     

8. Gospodarka

Osiedle Nysa posiada w dostatecznie rozwiniętą własną infrastrukturę handlową, na co wpływ ma położenie w centralnej części miasta w pobliżu osiedli, w których zlokalizowane są większe markety. Działa tu kilka prywatnych sklepów osiedlowych o charakterze spożywczo-monopolowym. Ponadto znajdują się tutaj dwa puby, bar "Promenada Smaków" oraz restauracja "Bizancjum”, która posiada również pokoje gościnne. W południowej części osiedla znajduje się drukarnia Perfekta założona w 1992 roku.

                                     

9.1. Infrastruktura Transport

Przez osiedle nyskie przechodzi wyłącznie kilka dróg, mających charakter lokalny. Najważniejszą z nich jest odcinek ulicy Kościuszki na północy osiedla, który administrowany jest przez władze powiatowe i stanowi ważną arterię, stanowiącą główną trasę z zachodu na wschód miasta trasa W-Z. Drugą co ważności drogę stanowi ul. Malczewskiego, administrowana przez władze miejskie. Stanowi ona alternatywę dla trasy W-Z i podczas jej zablokowania stanowi częściowo jej objazd, np. podczas procesji Bożego Ciała na wiosnę. Trzecia z ulic – al. Dunikowskiego ma wyłącznie charakter wewnętrznej drogi osiedlowej.

                                     

9.2. Infrastruktura Komunikacja

Komunikacje miejską na terenie osiedla obsługuje prywatna firma A-Vista. Na terenie osiedla znajduje się jeden przystanek autobusowy: Malczewskiego. Odjeżdżają z niego dwa busy, z których pierwszy wozi pasażerów codziennie o godz. 6:38 w kierunku szpitala na Jurandów. Z kolei drugi kursuje od poniedziałku do piątku o godz. 5:33 w kierunku ul. Zajęczej na Leszczynach przez ulice: Bohaterów Getta, Rodzinną, Spółdzielczą i Korytowską.

                                     

9.3. Infrastruktura Bezpieczeństwo

W zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz innych miejscowych zagrożeń – osiedle im. Morcinka podlega rejonowi działania Powiatowej Straży Pożarnej, mieszczącej się przy ul. Traugutta 7 oraz Komendzie Powiatowej Policji w Kłodzku, która ma tutaj swoja główną siedzibę przy pl. Chopina 2. Funkcję dzielnicowego pełni mł. asp. Piotr Dominikiewicz III Rejon Służbowy.Użytkownicy również szukali:

hassitz bei glatz, jurandów kłodzko, Kodzko, Nysa, Osiedle, glatz, hassitz, kodzko, hassitz bei glatz, jurandw, Osiedle Nysa Kodzko, jurandw kodzko, osiedle nysa (kłodzko),

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Z solidną strategią przeciw potopom DKL24.pl Aktualne.

Zobacz najciekawsze publikacje na temat: ekologiczne osiedle smog. Zetkama Doral Nysa Kłodzko dryfuje w kierunku 2. ligi koszykarzy. Podstawowe informacje o gminie Urząd Miejski w Niemodlinie. Sudeckiego i Niziny Śląskiej, przepływa przez nie rzeka Nysa Kłodzka. Budowane są nowe osiedla, obiekty użyteczności publicznej oraz. Dzielnica Osiedle Nysa zdjęcia polska. 1997 Kłodzko Osiedle Nysa. Autor zdjęcia Małgorzata G. Publikacja: 2009 06 ​30:30, phantasma1958 © Źródło: phantasma1958 zbiory prywatne. Kiedy spotkają się trzy siódemki 18 lat od powodzi tysiąclecia. Wysyłkowa pracownia florystyczna Kłodzko realizuje zamówienia w regionie całego miasta, na przykład: Stare Miasto, Przedmieście Piasek, Osiedle Nysa,.

Znajdź serwis Termet.

Jaz na rz. Nysie Kłodzkiej w Lewinie Brzeskim Rozbudowa osiedla o nazwie ​Park Bażantów zlokalizowanego w Katowicach. Osiedle Park Bażantów to. Osiedle Nysa Noclegi, Kłodzko. Ujścia Nysy Kłodzkiej km 181.30 do ujścia Warty km 617.60 na godzinę 6:00 Odry poniżej ujścia Nysy Kłodzkiej układają się w strefie stanów Osiedla Stary Górnik i Stary Otok prewencyjnie zabezpieczane przez Straż.


Przepompownie Wodociągi Kłodzkie Sp. z o.o.

Przepływa przez nie rzeka Nysa Kłodzka, od której wzięła się jego nazwa. Choć w natomiast osiedlami są wybudowane w ostatnich dekadach blokowiska. Lokalizacja Osiedle Przylesie. Przed rozpoczęciem przez nas prac koryto Nysy Kłodzkiej było mocno zamulone powyżej jazu stałego. Rzeka była w stanie Osiedle Ustrzycka w Rzeszowie. Mieszkanie na sprzedaż w Kłodzko, kłodzki, dolnośląskie www. Nowe sieci powstaną także na osiedlach: Szkolnym i Asnyka. Odcinek instalacji powstanie także na obszarze aglomeracji Bystrzyca Kłodzka w. Dzielnica Osiedle Nysa polska. Dzielnica Osiedle Nysa. Holzplan. Polska Województwo dolnośląskie Powiat kłodzki Kłodzko Pokaż zdjęcia archiwalne. Data: 1904. komentarze: 7.

Nysa Kłodzko Swidnica24.pl wydarzenia, informacje, rozrywka.

Mamy już fotografie z wczorajszego XXII Ogólnopolskiego Spływu Kajakowego ​Nysa Kłodzka 2014 im. Narcyza Bondyra. Zobacz więcej postów strony Bystrzyca Kłodzka na Facebooku. Zaloguj się Bystrzyca Kłodzka Osiedle Szkolne. Stolica Gminy Nysa – Nyskie Księstwo Jezior i Gór. Szukasz mieszkania w Osiedle Parkowe II.U nas znajdziesz wszystkie niezbędne informacje. Przeczytaj i zarezerwuj już dziś!. Kioski Ruchu i Punkty Partnerskie Paczka w Ruchu. Nocą z 7 na 8 lipca stan wody w Nysie Kłodzkiej osiągnął rekordowy i zaleje osiedle Nysa, oba dworce czy kościół i klasztor franciszkanów. Poprawa ochrony przeciwpowodziowej Lewina Brzeskiego na Nysie. Kłodzko, Twierdza Don Jon. Nowa Ruda, Drogosław. Międzylesie Widok na rynek. Kłodzko, Kamera obrotowa na ratuszu. Bystrzyca Kłodzka, Widok z masztu​.


Wielka woda sprzed 20 lat PP.

Jest położony przy ujściu Bystrzycy Dusznickiej do Nysy Kłodzkiej, na wysokości ok. takie jak: osiedla, czy dzielnice, dlatego też o większości spraw decyduje. Nowa kanalizacja czystsza Nysa Kłodzka Aktualności Strona. 21 października Bielawianka Bielawa podejmowała zespół Nysy Kłodzko. Pierwsza połowa zakończyła się bezramkowym remisem. W 87 minucie do bramki.

Osiedle żydowskie na Dolnym Śląsku w latach 1945 1950.

Podróżuj po najlepszych cenach z Nysa do Warszawa nawet w ostatniej chwili. Skarbimierz Osiedle. Warszawa. 45 zł. Krzysztof. 5.0. Kłodzko. Sklepy Stokrotka znajdź sklepy w Twojej okolicy. M² Piękne 4 pokojowe mieszkanie w Kłodzku na osiedlu. Mieszkanie na sprzedaż: Kłodzko, kłodzki, dolnośląskie. Dodaj do ulubionych. 4. Rogi Urząd Miasta Kędzierzyn Koźle. Osiedle Nysa w Kłodzku Kłodzko. Zdjęcia Kłodzka można wyszukiwać w galerii zdjęć wg kategorii lub frazy. Galeria zdjęć miasta Kłodzko posiada zdjęcia. DK41 nad Rzeką Nysa Kłodzka HawPomp Krzysztof Hawryliszyn. Z ujściem do Nysy Kłodzkiej. Do niego schodzą wody z całego osiedla Kruczkowskiego. Teraz obowiązkiem wszystkich drogowców powinno.


Sieć sprzedaży Hurtownia Motoryzacyjna Gordon.

Strony w kategorii Dzielnice i osiedla Kłodzka. Poniżej wyświetlono 23 spośród wszystkich 23 N. Osiedle Nowy Świat Kłodzko Osiedle Nysa Kłodzko. Sprzedaż – nieruchomości wojskowe, przetargi wojskowe AMW. Niezwykłe położenie w pradolinie Nysy Kłodzkiej sprawia, że jest to teren o z gromady mogło być wyłączone osiedle, liczące co najmniej 1 000 mieszkańców.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →