ⓘ Politechnika Koszalińska – państwowa politechnika utworzona w 1968 w Koszalinie jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie; od 1996 nosi obecną nazwę. ..

                                     

ⓘ Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska – państwowa politechnika utworzona w 1968 w Koszalinie jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie; od 1996 nosi obecną nazwę.

                                     

1. Historia

Uczelnia została utworzona zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 czerwca 1968 jako Wyższa Szkoła Inżynierska w Koszalinie.

W Wyższej Szkole Inżynierskiej rok akademicki 1968/69 rozpoczęło 125 osób na studiach dziennych i 60 na studiach wieczorowych. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowiło wtedy 17 pracowników, wśród których był jeden profesor zwyczajny, czterech docentów i dwóch doktorów. Kształcenie odbywało się w 12 specjalnościach inżynierskich.

Drugi rok akademicki 1969/70 rozpoczęły 493 osoby, 335 z nich zdało egzaminy na pierwszy rok. Pierwsi absolwenci - inżynierowie - ukończyli studia w roku 1972. Przez kolejne lata liczba zarówno kadry naukowo-dydaktycznej, jak i studentów systematycznie wzrastała, Uczelnia rozszerzała swoją działalność, a jej pracownicy uzyskiwali kolejne stopnie i tytuły naukowe:

 • rok akademicki 1973/74 rozpoczęło 1577 studentów, którzy uczyli się na pięciu kierunkach: budownictwo lądowe, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, mechanika oraz technika wytwarzania
 • w roku 2000 Wydział Mechaniczny uzyskał prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn i jednocześnie prawo nadawania tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej
 • w roku 1974 zostało powołanych pięć instytutów na prawach wydziałów: Budownictwa, Inżynierii Środowiska, Inżynierii Materiałowej, Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn, Techniki Wytwarzania; pierwszy pracownik uczelni uzyskał stopień naukowy doktora
 • w roku 1995 Wydział Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej uzyskał prawo doktoryzowania w dyscyplinie budownictwo
 • w roku 1987 Wydział Mechaniczny uzyskał prawo doktoryzowania w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn
 • w roku 1982 dotychczasowe instytuty zostały połączone w wydziały: Inżynierii Lądowej i Sanitarnej oraz Mechaniczny
 • w roku 1990 powstało Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego
 • ustawą z 4 lipca 1996 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił, że od 1 września 1996 roku dotychczasowa nazwa Uczelni zostaje zastąpiona mianem Politechnika Koszalińska
 • w roku 1998 Wydział Elektroniki uzyskał prawo doktoryzowania w dyscyplinie elektronika
 • w roku 1994 zostały utworzone kierunki studiów Ekonomia oraz Automatyka i Robotyka
 • w roku 1972 zostały wprowadzone studia magisterskie
 • w roku 1977 pierwszy pracownik uczelni uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego
 • w roku 1997 Instytut Elektroniki został przekształcony w Wydział Elektroniki
 • w roku 1978 pierwszy pracownik uczelni uzyskał tytuł naukowy profesora
 • w roku 1988 został utworzony kierunek studiów Wychowanie Techniczne
 • w roku 1999 Instytut Zarządzania i Marketingu został przekształcony w Wydział Ekonomii i Zarządzania
 • w roku 1996 zostały utworzone kierunki studiów: Technika Rolnicza i Leśna, Informatyka, Wzornictwo
 • w roku 1989 został utworzony kierunek studiów Elektronika i Telekomunikacja
 • dziesiąty rok akademicki 1977/78 w Wyższej Szkole Inżynierskiej rozpoczęło ponad 2600 osób. Na studiach dziennych uczyło się 1621, na studiach zaocznych - 836, na wieczorowych - 159 osób
 • w roku 1993: w uczelni został nadany pierwszy stopień naukowy doktora; utworzony został kierunek studiów Zarządzanie i Marketing

w roku 2001:

 • został utworzony kierunek studiów Geodezja i Kartografia
 • został nadany pierwszy w historii Uczelni stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn

w roku 2002

 • zostały wszczęte i zakończone procedury przyznania tytułów doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej - profesorowi Romano Prodiemu i prof. dr hab. inż. Janowi Kaczmarkowi
 • 35. rok akademicki 2002/2003 rozpoczęło 18.5 tys. studentów studiów dziennych, zaocznych, wieczorowych i doktoranckich. Studiowali na 11 kierunkach i 58 specjalnościach oraz w Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego

w roku 2003:

 • 27 maja odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Janowi Kaczmarkowi

w roku 2004:

 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska
 • w nowo powołanym Instytucie Neofilologii i Europeistyki został utworzony kierunek Filologia Germańska
 • kierunek Wzornictwo został wyodrębniony z Wydziału Mechanicznego i został usytuowany w nowo powołanym Instytucie Wzornictwa
 • zostały wszczęte procedury przyznania tytułów doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej - profesorowi Pierre Marche i prof. zw. dr hab. inż. Henrykowi Hawrylakowi

w roku 2005:

 • symboliczne przekazanie władzy rektorowi elektowi Tomaszowi Krzyżyńskiemu,
 • 8 czerwca - 37-lecie Politechniki Koszalińskiej,
 • 8 czerwca uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. Pierre Marche,
 • 6 maja odbyła się uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. Henrykowi Hawrylakowi,

w roku 2006:

 • uchwalenie przez Senat PK i wejście w życie nowego Statutu Politechniki Koszalińskiej
 • 26 października 2006 uroczystość wręczenia tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. Józefowi Grochowiczowi,

w roku 2007:

 • powołanie Instytutu Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych,
 • przekształcenie Instytutu Neofilologii i Europeistyki w Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej,
 • utworzenie nowych kierunków studiów: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Europeistyka, Finanse i Rachunkowość, Mechatronika, Inżynieria Materiałowa;
 • powołanie Instytutu Mechatroniki. Nanotechnologii i Techniki Próżniowej,
 • Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych,

w roku 2008:

 • 4-6 czerwca – Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 • utworzenie nowych kierunków studiów: Transport, Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Ochrona Środowiska, Edukacja Techniczno-Informatyczna,
 • 7 maja – nadanie tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej prof. Rudolfowi Michałkowi,
 • 8 czerwca – obchody 40-lecia Politechniki Koszalińskiej,
 • wybory władz uczelni na kadencję 2008-2012. Prof. Tomasz Krzyżyński ponownie Rektorem PK,
 • 5 czerwca – nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Tadeuszowi Lutemu,

w roku 2009:

 • uruchomienie Koszalińskiego Uniwersytetu Dziecięcego,
 • uzyskanie przez Wydział Elektroniki i Informatyki uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka,
 • utworzenie nowych kierunków studiów: Pedagogiki i Inżynierii Biomedycznej,
 • utworzenie studiów doktoranckich na Wydziale Elektroniki i Informatyki,
 • listopad – rozpoczęcie budowy hali widowiskowo-sportowej w kampusie przy ul. Śniadeckich,
 • uzyskanie przez Wydział Mechaniczny uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza,
 • 10 czerwca – nadanie tytułu doktora honoris causa prof. Jarosławowi Mikielewiczowi,

w roku 2010:

 • przyznanie prezydentowi Koszalina Mirosławowi Mikietyńskiemu Medalu Politechniki Koszalińskiej,
 • oddanie do użytku budynku naukowo-dydaktycznego Mechatroniki w kampusie uczelni przy ul. Śniadeckich.
 • przyznanie Instytutowi Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn,

w roku 2011:

 • przyznanie Wydziałowi Elektroniki i Informatyki uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektronika,
 • utworzenie nowych kierunków studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Gospodarka Przestrzenna, Wzornictwo i Mechatronika,
 • oddanie do użytku budynku naukowo-dydaktycznego Inżynierii Materiałowej w kampusie uczelni przy ul. Śniadeckich.

w roku 2012:

 • Uruchomienie nowych kierunków studiów: Energetyka oraz Inwestycje i Wdrożenia Przemysłowe oba na Wydziale Mechanicznym.
 • Uroczyste otwarcie kampusu uczelni przy ul. Śniadeckich. Zakończenie projektu, w ramach którego powstały budynki Mechatroniki i Inżynierii Materiałowej "G” i "H” oraz Laboratorium Inżynierii Środowiska i Telematyki "I”.
 • Wybory rektora i prorektorów. Rektorem na kadencję 2012 – 2016 został prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal. Nowi prorektorzy to: prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka prorektor ds. kształcenia; prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Gulbiński prorektor ds. nauki i rozwoju; prof. dr hab. Kazimierz Szymański prorektor ds. studenckich.
 • Utworzenie Instytutu Technologii i Edukacji.
 • Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska przekształcił się w Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji, a Instytut Ekonomii i Zarządzania – w Wydział Nauk Ekonomicznych.

w roku 2013:

 • Obchody 20-lecia działalności Chóru Akademickiego Politechniki Koszalińskiej. Koncert okolicznościowy z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Koszalińskiej w kościele pw. Ducha Świętego w Koszalinie – 12 stycznia 2013 r.
 • Przyznanie Medalu Politechniki Koszalińskiej Pawłowi Michalakowi, honorowemu przewodniczącemu Stowarzyszenia Wspierania Politechniki Koszalińskiej.
 • Największy w historii sukces sportowy Klubu AZS Politechnika Koszalińska. Zdobycie brązowego medalu w Mistrzostwach Polski w Piłce Ręcznej Kobiet – 19 maja 2013 r.
 • Obrady Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych w dniach 6 – 8 czerwca 2013 r. Gospodarzem spotkania z udziałem rektorów uczelni technicznych z całej Polski i zaproszonych gości była Politechnika Koszalińska.
 • Obchody 45-lecia Politechniki Koszalińskiej w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ulicy Śniadeckich w Koszalinie – 7 czerwca 2013 r.

w roku 2014:

 • Politechnika Koszalińska została wyróżniona Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
 • Projekt "Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” – opracowany i realizowany przez Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej – otrzymał nagrodę w ogólnopolskim konkursie "Szkoła się opłaca”.
 • Pierwszy Bieg Politechniki Koszalińskiej.
 • Zespół Instytutu Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej zdobył Zachodniopomorskiego Nobla w kategorii nauk technicznych za realizację projektu "Hybrydowe technologie modyfikacji narzędzi do obróbki drewna”.

w roku 2015:

 • Prof. Wojciech Kacalak, były rektor Politechniki Koszalińskiej, otrzymał tytuł doktora Honoris Causa Politechniki Poznańskiej.
 • Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. Tadeusz Bohdal został przewodniczącym Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN kadencja 2015 – 2019.
 • Łukasz Krzyśko z Politechniki Koszalińskiej został szefem Porozumienia Doktorantów Uczelni Technicznych.
 • Powstały nowe jednostki: Wydział Humanistyczny oraz Wydział Technologii i Edukacji.

w roku 2016:

 • Powstał Zamiejscowy Wydział Przemysłu Drzewnego w Szczecinku.
 • Politechnika Koszalińska przyznała tytuł Doktora Honoris Causa prof. Józefowi Gawlikowi z Politechniki Krakowskiej.
 • 20. edycja konkursu dla szkół średnich "Bieg po Indeks”.
 • Uruchomiono nowe kierunki studiów: Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym Wydział Przemysłu Drzewnego oraz Turystyka i Rekreacja Wydział Nauk Ekonomicznych.
 • Pierwsza Inauguracja Sportowego Roku Akademickiego 25 października 2016 r.
 • Wybory rektora i prorektorów. Rektorem na kadencję 2016 – 2020 został ponownie prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal. Stanowiska prorektorów objęli: prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka prorektor ds. kształcenia; prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński prorektor ds. nauki i rozwoju; prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski prorektor ds. studenckich.

w roku 2017:

 • Na Wydziale Mechanicznym otwarto Centrum Edukacji Technicznej Haas – nowoczesną pracownię obrabiarek sterownych numerycznie.
 • Politechnika Koszalińska przystąpiła do projektu Legia Akademicka, ochotniczego szkolenia wojskowego studentów.
 • Politechnika Koszalińska przyznała tytuł Doktora Honoris Causa prof. Wojciechowi Kacalakowi.
 • 15. Środkowopomorskie Targi Pracy organizowane przez Biuro Karier Politechniki Koszalińskiej.

w roku 2018:

 • 16 czerwca - Zjazd absolwentów Wyższej Szkoły Inżynierskiej i Politechniki Koszalińskiej był ostatnim akordem obchodów półwiecza uczelni. Byli studenci zwiedzili obiekty uczelni, wzięli udział we wspólnym pikniku absolwentów i pracowników. Wieczorem odbył się bal absolwentów.
 • 7-9 czerwca - 80 rektorów uczelni z całej Polski wzięło udział w posiedzeniu Prezydium i Zgromadzenia Plenarnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich KRASP.
 • 21 września - W pobliżu hali sportowej na terenie kampusu przy ul. Racławickiej oficjalnie otwarto wielofunkcyjny obiekt do uprawiania sportów plażowych.
 • 16 maja - Na Wydziale Technologii i Edukacji kampus przy ul. Śniadeckich otwarto nową pracownię uczelnianą - Centrum Druku 3D i Wzornictwa. Centrum zostało wyposażone w 20 nowoczesnych drukarek 3D.
 • 7 czerwca - W sali Filharmonii Koszalińskiej odbyły się uroczyste obchody 50-lecia Politechniki Koszalińskiej. Kilkudziesięciu pracowników uczelni zostało uhonorowanych odznaczeniami państwowymi, medalami Politechniki Koszalińskiej i pamiątkowymi statuetkami.
 • 27 lutego - Na Wydziale Mechanicznym kampus przy ul. Racławickiej został otwarty zespół pracowni Laboratorium Katedry Procesów i Urządzeń Przemysłu Spożywczgo. W nowych pracowniach tematycznych jest ich 10 mają zajęcia studenci z kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka.
 • 28 września - Politechnika Koszalińska zainaugurowała 51. rok akademicki. Uczelnia uruchomiła nowy kierunek - Logistykę na Wydziale Nauk Ekonomicznych. W sumie na Politechnice kształci się 4500 studentów.
 • 28 listopada - Półwiecze obchodził Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji.
 • Projekt pn." Program Zintegrowanych Działań na Rzecz Zwiększenia Jakości i Efektywności Kształcenia na Politechnice Koszalińskiej" znalazł się na 7. miejscu listy rankingowej konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni. Na realizację projektu, która potrwa 4 lata, uczelnia otrzyma prawie 12 milionów złotych.

W roku 2019:

 • Zespół badawczy z Politechniki Koszalińskiej i Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego otrzymał medal Mercurius Gedanensis na 15. Międzynarodowych Targach Przetwórstwa i Produktów Rybnych POLFISH 2019 w Gdańsku. Naukowców wyróżniono w kategorii technologia za zaprojektowanie urządzenia: patroszarki próżniowej dla całych lub odgłowionych karpi i innych karpiowatych.
 • Centrum Szybkiego Prototypowania oraz Centrum Pomiaru Fizycznych i Mechanicznych Własności Materiałów Drzewnych powstaną na Politechnice Koszalińskiej. Całkowity koszt projektu wyniesie prawie 3.7 mln zł. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie 2.2 mln zł.
 • Politechnika Koszalińska podpisała umowę o współpracy z Wojskowymi Zakładami Uzbrojenia w Grudziądzu. Porozumienie obejmuje realizację praktyk zawodowych przez studentów Wydziału Mechanicznego, Wydziału Elektroniki i Informatyki oraz Wydziału Nauk Ekonomicznych.
 • 24 maja - Trzydziestolecie świętował Wydział Elektroniki i Informatyki.
 • Staże, certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe dla studentów oraz szkolenia i kursy dla pracowników dydaktycznych i kadry zarządzającej uczelni przewiduje projekt "ZINTEGROWANI – Kompleksowy Program Rozwoju Politechniki Koszalińskiej”. Na jego realizację uczelnia otrzymała 7.5 mln zł z Programu Operacyjnego "Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.
 • Na uczelni powstanie centrum badawczo-wdrożeniowe inżynierii powierzchni, projektowania i symulacji procesów oraz badań wibroakustycznych. Całkowity koszt realizacji projektu to 3.35 miliona złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego wyniesie 2 mln zł.
 • Na uczelni powstała Szkoła Doktorska.
 • 17 kwietnia - Wybrano pierwszą Radę Uczelni. Do zadań siedmioosobowej rady należy m.in.: opiniowanie projektów statutu i strategii uczelni, monitorowanie gospodarki finansowej i zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora po zaopiniowaniu przez Senat. W skład rady weszli prof. Dariusz Lipiński, prof. Jerzy Rembeza, prof. Robert Sidełko, Piotr Huzar przewodniczący, Joanna Jodłowska, Piotr Bartkiewicz i Julia Małecka Nowosielska.

Ustawą z 4 lipca 1996 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił, że od 1 września 1996 dotychczasowa nazwa uczelni zostanie zastąpiona mianem "Politechnika Koszalińska”.

Według webometrycznego rankingu uniwersytetów świata ze stycznia 2015, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w Internecie, uczelnia zajmuje 15. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, na świecie 2190. pośród wszystkich typów uczelni.

Politechnika posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego w 3 dyscyplinach i doktora w 7 dyscyplinach. Ponadto ma 500 nauczycieli akademickich, w tym: 49 profesorów tytularnych, 56 doktorów habilitowanych, 200 doktorów.

Poszczególne jednostki politechniki rozproszone są na terenie całego Koszalina. Rektorat, Wydział Elektroniki i Informatyki oraz Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji znajdują się przy ul. Śniadeckich. Wydział Architektury i Wzornictwa oraz Wydział Mechaniczny mieszczą się przy ul. Racławickiej. Natomiast na kampusie zlokalizowanym przy ul. Kwiatkowskiego znajdują się Wydział Humanistyczny oraz Wydział Nauk Ekonomicznych Od 2015 roku w Szczecinku działa Filia Politechniki Koszalińskiej wcześniej jako Wydział Przemysłu Drzewnego

Uczelnia posiada cztery domy studenckie – DS1 Hades, DS2 Olimp, DS3 Neptun i DS4 Zeus – posiadające w sumie 1200 miejsc dla studentów. Uczelnia posiada również Hotel Asystenta

W latach 1972 - 2016 na terenie domów studenckich przez radiowęzeł, a później drogą internetową nadawało swój program prowadzone przez studentów Radio "Jantar”.

Od 1987 do 2016 na osiedlu akademickim funkcjonował klub studencki "Kreślarnia"

                                     

2. Władze

 • rektor Politechniki Koszalińskiej – prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
 • kanclerz – dr inż. Artur Wezgraj
 • prorektor ds. studenckich – prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Królikowski
 • kwestor – dr Małgorzata Jucha
 • prorektor ds. nauki i rozwoju – prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Gulbiński
 • prorektor ds. kształcenia - prof. nadzw. dr hab. Danuta Zawadzka
                                     

3. Poczet rektorów

 • Danuta Zawadzka od 2020
 • Krzysztof Wawryn 1999–2005
 • Tomasz Krzyżyński 2005–2012
 • Jerzy Smoleński 1968–1978
 • Wojciech Kacalak 1993–1999
 • Józef Aleksander Borkowski 1981–1987
 • Jan Filipkowski 1978–1981
 • Zdzisław Piątek 1987–1993
 • Tadeusz Bohdal 2012-2020
                                     

4. Struktura organizacyjna

W skład Politechniki Koszalińskiej wchodzi pięć wydziałów:

 • Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji
 • Wydział Mechaniczny
 • Wydział Humanistyczny
 • Wydział Nauk Ekonomicznych
 • Wydział Architektury i Wzornictwa
 • Wydział Elektroniki i Informatyki

Uczelnia posiada również międzywydziałowe Centra:

 • Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET
 • Uczelniane Centrum Technologii Informatycznych UCTI.

Filia Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku

                                     

5.1. Kierunki kształcenia Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji

dziekan – dr hab. inż. Robert Sidełko, prof. PK prodziekan ds. nauki – dr hab. inż. Beata Janowska, prof. PK prodziekan ds. kształcenia – dr inż. Danuta Usidus prodziekan ds. organizacji – dr inż. Marek Nowakowski

Kierunki studiów prowadzone na wydziale:

 • inżynieria środowiska
 • budownictwo
 • geodezja i kartografia
                                     

5.2. Kierunki kształcenia Wydział Elektroniki i Informatyki

dziekan – dr hab. inż. Grzegorz Bocewicz, prof. PK prodziekan ds. nauki – dr hab. Mirosław Maliński, prof. PK prodziekan ds. kształcenia – dr inż. Bogdan Strzeszewski prodziekan ds. organizacji– dr inż. Robert Berezowski

Kierunki studiów prowadzone na wydziale:

 • elektronika i telekomunikacja
 • informatyka


                                     

5.3. Kierunki kształcenia Wydział Mechaniczny

dziekan – dr hab. inż. Błażej Bałasz, prof. PK prodziekan ds. nauki i rozwoju – dr hab. inż. Waldemar Kuczyński, prof. PK prodziekan ds. kształcenia – dr inż. Iwona Michalska-Pożoga, prof. PK prodziekan ds. studenckich – dr hab. inż. Piotr Piątkowski, prof. PK

Kierunki studiów prowadzone na wydziale:

 • mechanika i budowa maszyn
 • energetyka
 • technologia żywności i żywienie człowieka
 • technika rolnicza i leśna
 • transport
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
                                     

5.4. Kierunki kształcenia Wydział Nauk Ekonomicznych

dziekan – dr hab. inż. Jerzy Korczak, prof. PK prodziekan ds. studenckich i organizacyjnych – dr Kamila Radlińska prodziekan ds. kształcenia – dr Agnieszka Jakubowska

Kierunki studiów prowadzone na wydziale:

 • finanse i rachunkowość
 • logistyka
 • turystyka i rekreacja
 • ekonomia
 • zarządzanie
                                     

5.5. Kierunki kształcenia Wydział Architektury i Wzornictwa

dziekan – dr hab. Katarzyna Radecka, prof. PK prodziekan ds. kształcenia i studentów - dr hab. Alina Adamczak, prof. PK prodziekan ds. praktyk i współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym - dr Monika Madej

Kierunki studiów prowadzone na wydziale:

 • architektura wnętrz
 • wzornictwo
                                     

5.6. Kierunki kształcenia Wydział Humanistyczny

dziekan wydziału – dr hab. Michał Polak, prof. PK Prodziekan ds. nauki – dr hab. Zbigniew Danielewicz, prof. PK prodziekan ds. kształcenia – dr Dariusz Magierek prodziekan ds. studenckich – dr hab. Brygida Gasztold, prof. PK

Kierunki studiów prowadzone na wydziale:

 • filologia
 • filologia germańska
 • filologia angielska
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • pedagogika
 • europeistyka

Filia Politechniki Koszalińskiej w Szczecinku

dyrektor filii - dr hab. Dariusz Tomkiewicz, prof. PK

zastępca dyrektora filii - dr inż. Sławomir Nagnajewicz

Kierunki studiów:

Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Użytkownicy również szukali:

politechnika koszalińska logowanie, politechnika koszalińska rekrutacja, Koszaliska, politechnika, koszaliska, Politechnika, Politechnika Koszaliska, wydzia, koszalin, politechnika koszaliska logowanie, wne koszalin, politechnika koszaliska rekrutacja, politechnika koszaliska bip, rekrutacja, usos koszalin, kierunki, usos, humanistyczny, logowanie, mechaniczny, politechnika koszaliska kierunki, politechnika koszaliska wydzia humanistyczny, politechnika koszaliska wydzia mechaniczny, politechnika koszalińska,

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Usos koszalin.

Politechnika Koszalińska Herkules. NIP: 6690505168, Politechnika Koszalińska dane firmy i pobieranie odpisu KRS za darmo. Politechnika koszalińska kierunki. Politechnika Koszalińska Sieć Edukacyjna Innowacyjnej. Politechnika Koszalińska. Odpowiedź na komentarz Rekrutacja z dnia 27.09.​2019. Do 31 października trwa rekrutacja na kierunki studiów II stopnia, które są. Politechnika koszalińska wydział mechaniczny. Politechnika Koszalińska: Inauguracja roku akademickiego. Sporo. Prezentacja uczelni Uczelnia Politechnika Koszalińska. Spis kierunków, wydziałów, specjalność, opis uczelni, galeria zdjęć, informacje o rekrutacji. Politechnika.

Politechnika koszalińska rekrutacja.

Oferty pracy Politechnika Koszalińska uj.pl. 17 kwietnia na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej odbędą się warsztaty techniczne dla studentów. Politechnika koszalińska bip. Politechnika Koszalińska 1 NCBR. Ta strona używa plików cookie lub podobnych technologii, których właściciel serwisu studia MBA Portal Sp. z o.o. i jej partnerzy używają celu​. Politechnika koszalińska logowanie. Politechnika Koszalińska w trybie zdalnego nauczania Gawex. W uczelni funkcjonuje również Szkoła Doktorska. Program Politechnika Koszalińska wspiera studentów z Białorusi jest inicjatywą Politechniki.


Park Naukowo Technologiczny Politechniki Koszalińskiej PAIH.

Były już rektor otrzymał: Medal Politechniki Koszalińskiej za zasługi dla uczelni i Odznakę Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego, przyznawaną. Studia w dobie pandemii. Politechnika Koszalińska i PUM. Politechnika Koszalińska jest jedyną publiczną uczelnią techniczną na Pomorzu Środkowym i jedyną politechniką w województwie zachodniopomorskim oraz. Politechnika Koszalińska Baza Usług Rozwojowych PARP. Politechnika Koszalińska. O UCZELNI Uczelnie Koszalin Politechnika Koszalińska. Kierując się hasłem Student jest najważniejszy, Politechnika Koszalińska.

Politechnika Koszalińska inicjatorem projektu Politechniki.

Dokładne dane na temat obwodu Politechnika Koszalińska granice obwodu: Hugo Kołłątaja strona nieparzysta i od nr 2 do 2g i nr 4 strona parzysta, Józefa​. Politechnika Koszalińska link 1. Danuta Zawadzka, rektor Politechniki Koszalińskiej. Zajęcia odbywać się będą więc w systemie hybrydowym. W trybie online tylko duże. Politechnika Koszalińska Koszalin ul. Kwiatkowskiego 6E. Regionalny Punkt Kontaktowy PR UE w RCIiTT ZUT w Szczecinie oraz Politechnika Koszalińska zapraszają na dzień informacyjny oraz dyżur ekspercki pn. Politechnika Koszalińska – Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka. P.P.U. DACH SPÓŁKA JAWNA Producent Stolarki Okienno Drzwiowej PCV ​ALUMINIUM ul. Koszalińska 45 75 900 Koszalin – Kretomino tel.


Wydawca: Politechnika Koszalińska Księgarnia wysyłkowa arkady.

Doskonałe przygotowanie Politechniki Koszalińskiej do zaistniałej sytuacji sprawia, iż możliwym będzie nawet przeprowadzenie sesji. Politechnika Koszalińska: Inauguracja Roku Akademickiego. Wydział Nauk Ekonomicznych poprzednio Wydział Ekonomii i Zarządzania, jest najmłodszym Wydziałem Politechniki Koszalińskiej. Wydział Nauk. SATEL i Politechnika Koszalińska. 17170. Wizyta Jarosława Gowina, ministra nauki i szkolnictwa wyższego na Politechnice 24 października 2017 Politechnika Koszalińska. 17180.

Katalog studiów podyplomowych Politechnika Koszalińska.

Współpracy pomiędzy firmą Satel a Politechniką Koszalińską. Ze strony Politechniki w spotkaniu uczestniczyli: Rektor prof. dr hab. inż. Studiuj nad morzem! Politechnika Koszalińska Portal edukacyjny. Politechnika Koszalińska. 75 453 Koszalin, Zachodniopomorskie ul. i jednocześnie prawo nadawania tytułu doktora honoris causa Politechniki Koszalińskiej. Politechnika Koszalińska warsztaty BUDUJ ZE STALI. Rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal Kanclerz dr inż. Artur Wezgraj Kwestor dr Małgorzata Jucha. Poczet.


Politechnika Koszalińska ASTOR.

Prof. dr hab. inż. Tomasz Krzyżyński. Instytyt Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej. ul. Śniadeckich 2, 75 453 Koszalin. e mail:. Politechnika Koszalińska otwiera rekrutację na wszystkich. Powstaje obok obiektów dydaktycznych. Koszt budowy z wyposażeniem obiektu 43 mln zł. Wspólna inwestycja Politechniki Koszalińskiej i koszalińskiego.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →