ⓘ Budynek Seminaryjna 3 w Bydgoszczy. Budynek stoi w południowej pierzei ul. Seminaryjnej na osiedlu Wilczak. Mieści się na wzgórzu, w okresie pruskim zwanym imie ..

                                     

ⓘ Budynek Seminaryjna 3 w Bydgoszczy

Budynek stoi w południowej pierzei ul. Seminaryjnej na osiedlu Wilczak. Mieści się na wzgórzu, w okresie pruskim zwanym imieniem Naumanna niem. Naumannshöhe. Budynek sąsiaduje od wschodu z Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii.

                                     

1.1. Historia Okres pruski

Budynek został wzniesiony w latach 1905-1907 dla Katolickiego Seminarium Nauczycielskiego, zaliczanego do średnich szkół państwowych w Bydgoszczy. Powstał według projektu mistrza budowlanego Lehwesse i inspektora budowlanego Heumanna.

Seminarium zostało utworzone w 1907 r. – ze szkołą ćwiczeń i preparandą dla kandydatów, którzy nie posiadali dostatecznego przygotowania do podjęcia nauki w zakładzie. Seminarium finansowane było ze środków państwowych. Miało ono katolicki charakter wyznaniowy i oprócz Niemców przyjmowało również Polaków.

                                     

1.2. Historia Okres międzywojenny

Po przejściu Bydgoszczy w granice II Rzeczypospolitej, już w pierwszym dniu objęcia władzy przez Polaków w Bydgoszczy 20 stycznia 1920 r. seminarium zostało przejęte z rąk niemieckich. Wynikało to z tego, że najbardziej pilną sprawą dla władz było zapewnienie szkolnictwu wykwalifikowanych kadr, władających językiem polskim. Jeszcze w styczniu 1920 r. przeprowadzono egzamin z języka polskiego wśród seminarzystów, który zdało 73 osoby i z nich utworzono pierwsze 5 klas seminaryjnych.

Dyrektorem placówki do 1928 r. był ks. Jan Filipiak. Budynek szkolny zapewniał placówce doskonałe warunki lokalowe. W szkole znajdował się internat dla uczniów zamiejscowych, a obok budynek mieszkalny dla nauczycieli. Wewnątrz, na spoczniku klatki schodowej prowadzącej do auli służącej także jako kaplica szkolna znajdowało się wykonane z brązu popiersie Józefa Piłsudskiego.

Nauka w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim trwała 5 lat. Program nauczania obejmował przedmioty ogólnokształcące w zakresie zbliżonym do nauki gimnazjalnej oraz podstawowe przedmioty pedagogiczne. Dość szeroko uwzględniono także przedmioty artystyczno-techniczne, których znajomość była przydatna nie tylko w pracy szkolnej, lecz także w działalności środowiskowej. Przy seminarium istniała tzw. szkoła ćwiczeń, w której uczniowie odbywali praktyki zawodowe i która była dostępna dla wszystkich dzieci. Cechowała się lepszym wyposażeniem, niż inne bydgoskie szkoły powszechne, lecz pobierano w niej opłaty na pomoce naukowe.

W szkole kształciło się jednorazowo ok. 200-250 seminarzystów. W ciągu całej działalności seminarium opuściło 449 maturzystów. Skład społeczny uczniów cechował się przewagą młodzieży ze sfer drobnomieszczańskich i wiejskich.

Reforma oświaty z 1932 r. spowodowała zawieszenie działalności seminarium. W opustoszałym budynku znalazło swoją przejściową siedzibę prywatne gimnazjum Polskiego Towarzystwa Szkolnego, a w internacie zamieszkała młodzież z innych szkół bydgoskich. Dopiero w roku szkolnym 1938/1939 rozpoczęło działalność Państwowe Liceum Pedagogiczne, które przyjęło do I klasy 26 uczniów. Był to już jednak ostatni rok szkolny przed wybuchem wojny, która przerwała rozwój polskiego szkolnictwa w Bydgoszczy.

                                     

1.3. Historia Okres okupacji niemieckiej

W czasie okupacji hitlerowskiej budynek szkolny zajmowany był okresowo przez oddziały wojskowe. Zniszczono wówczas płaskorzeźbę orła polskiego, zawieszoną nad wejściem głównym. W 1943 r. umieszczono w budynku Żeńskie Seminarium Nauczycielskie, które przygotowywało ideologicznie przygotowaną niemiecką kadrę nauczycielską, jako instrument germanizacji. W roku szkolnym 1943/1944 uczyło się w placówce 230 dziewcząt.

                                     

1.4. Historia Okres powojenny

Po zakończeniu II wojny światowej 1 września 1945 r. wznowiono działalność Państwowego Liceum Pedagogicznego. Początkowo szkoła mieściła się w kamienicy przy ul. Gdańskiej 22, a od 1 września 1946 r. przeniosła się do gmachu przy ul. Seminaryjnej 3. Parter zajmowała Szkoła Ćwiczeń, pierwsze piętro przeznaczone było dla klas licealnych, na drugim znajdowała się aula oraz internat powiększony w latach 50. XX w. o poddasze. W 1951 r. we wnętrzu ufundowano tablicę pamiątkową ku pamięci 5 nauczycieli przedwojennego Liceum zamordowanych podczas okupacji hitlerowskiej.

W latach 1950-1954 dyrektorem szkoły był późniejszy rektor WSP w Gdańsku Ludwik Bandura. W 1962 r. rozpoczęto stopniową likwidację szkoły, zakończoną w 1964 r. W ciągu swego powojennego istnienia placówka wykształciła 1384 absolwentów. W ich gronie byli m.in. późniejszy rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, prof. dr hab. Edmund Trempała, dyrektor Pałacu Młodzieży, posłanka mgr Dorota Kempka i inni.

W 1967 r. budynek został przekazany na potrzeby Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Bydgoszczy, która umieściła w nim reaktywowany w 1966 r. Wydział Technologii Chemicznej oraz Bibliotekę Główną uczelni. W 1974 r. Wyższa Szkoła Inżynierska połączyła się z bydgoską filią Akademii Rolniczej w Poznaniu i zmieniła nazwę na Akademia Techniczno-Rolnicza, a w 2006 r. na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

W 1978 r. po oddaniu do użytku pierwszych obiektów Ośrodka ATR w Fordonie, przeniesiono do nich Bibliotekę Główną. W 2003 r. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej otrzymał prawa do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk chemicznych.                                     

2. Architektura

Budynek reprezentuje styl historyzujący. Jest wzniesiony na rzucie wydłużonego prostokąta, z ryzalitem środkowym od frontu i bocznymi skrzydłami. Cały kompleks zabudowy złożony jest z wielu brył o zróżnicowanej wysokości. Większość jest podpiwniczona; korpus główny i skrzydła boczne są trzykondygnacyjne, a ryzalit środkowy nieco wyższy. Do elewacji tylnej od wschodu przylega prostokątne skrzydło, w którym mieści się dawna sala gimnastyczna.

Budynki nakryte są dachami mansardowymi. Wejście główne w ryzalicie zamknięte jest łukiem koszowym, a w III kondygnacji auli znajdują się trzy duże okna zamknięte łukiem pełnym. Nad środkowym oknem znajduje się rama kartuszowa z datą "1907”, oznaczającą rok ukończenia budowy obiektu.

Ceglane elewacje urozmaicone są wąskimi tynkowanymi płycinami.

Jesienią 2016 rozpoczęto remont obiektu. W jego trakcie, w kwietniu 2017 w wieży budynku znaleziono gazety "Ilustrierte Zeitung fur Blechindustrie”, ulotki, list i wizytówkę z 1906 r.

Użytkownicy również szukali:

rektor utp bydgoszcz, uniwersytet bydgoszcz przyrodniczy, uniwersytet technologiczno - przyrodniczy bydgoszcz, usos utp, utp bydgoszcz kierunki, Bydgoszczy, bydgoszcz, przyrodniczy, rektor, utp bydgoszcz kierunki, uniwersytet bydgoszcz przyrodniczy, usos utp, utp bydgoszcz kontakt, rektor utp bydgoszcz, Budynek, technologiczno, uniwersytet, Seminaryjna, wydziay, kierunki, usos, kontakt, utp wydziay, Budynek Seminaryjna w Bydgoszczy, Budynek Seminaryjna 3 w Bydgoszczy, uniwersytet technologiczno - przyrodniczy bydgoszcz, budynek seminaryjna 3 w bydgoszczy,

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Utp bydgoszcz kierunki.

Budynek przy ulicy Gdańskiej 4 Bydgoszcz Turystyka, Oficjalny. Poniżej wyświetlono 3 spośród wszystkich 3 podkategorii tej kategorii. Budynek Seminarium Duchownego w Bydgoszczy Budynek Seminaryjna 3 w. Utp wydziały. Przetarg 18038720120 Remont dachu budynku Wydziału. 85 130 Bydgoszcz, ul. Grudziądzka 9 15, budynek C, tel. Wypadki cystern kolejowych oraz autocystern. 3. Rozszczelnienie rurociągów przemysłowych. 4.

Rektor utp bydgoszcz.

Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy Bydgoszcz eduroam PL. Lokalów mieszkalnych i 2 budynki prywatne własność osób fizycznych Wielkiego w Bydgoszczy. 2016. 2020. 5 052 000 zł Seminaryjna 3. Inwestycyjne. KPCP przygotowuje się do dalszej modernizacji Kujawsko. Seminaryjnej. opublikowano 2020 06 16 przez UAF, ostatnia modyfikacja 2020 ​06 16. Kujawsko Pomorskie Centrum Pulmonologii przygotowuje się do.


UTP Seminaryjna 9, Seminaryjna 3, Bydgoszcz 85 326 Zdjęcia.

Budynek Seminaryjna 3 w Bydgoszczy – zabytkowy budynek oświatowy, położony przy ul. Seminaryjnej 3 w Bydgoszczy. Spis treści 1 Położenie 2 Historia 2.1. Kategoria:Zabytki w Bydgoszczy – pedia, wolna encyklopedia. Zdjęcie numer 3 w galerii Budynek uczelni przechodzi remont. Pochłonie 7 mln zł. ŁUKASZ ANTCZAK. Budynek UTP przy ul. Seminaryjnej. Zdjęcie numer 1. Katolickie Seminarium Nauczycielskie, Bydgoszcz. Budynek obecnego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy wzniesiony został na terenie dawnego folwarku starościńskiego Grodztwo. Budowa ta zapoczątkowała​.

Untitled Kujawsko Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy.

Budynek główny część C. Foto 3 i 4. W ramach rozbudowy Centrum powstało m.​in. na 40 osób, 3 sale dydaktyczne na 20 osób, 3 sale seminaryjne na 12 osób, Kujawsko Pomorskiego i Miasta Bydgoszczy wmurował kamień węgielny pod​. Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP w Bydgoszczy. Koło portierni w budynku głównym znajduje się stoisko z kartkami świątecznymi oraz pojemnik na datki. Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że nasz.


Baza sportowa Instytut Kultury Fizycznej UKW.

Seminaryjnej w Bydgoszczy. W ramach kolejnych działań inwestycyjnych zaplanowano m.in. nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku. Bydgoszcz Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. J. J. Ulica: Seminaryjna. Numer budynku: 3. Kod pocztowy: 85 326. Miejscowość: Bydgoszcz. Gmina: Bydgoszcz. Powiat: Bydgoszcz. Województwo: kujawsko. Budynek uczelni przechodzi remont. Pochłonie 7 mln zł ZDJĘCIA. Ul. Seminaryjna 3 5. 85 225 Bydgoszcz. Remont nawierzchni wraz z wykonaniem pochylni w budynku dydaktycznym przy ul. Seminaryjnej 3 w Bydgoszczy. Urząd od 1836 roku Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki w. Seminaryjna 3, 85 326 Bydgoszcz. 17.04.2018, 10.00 16.00 Hol główny, Budynek 2.1, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85 796 Bydgoszcz. 16.04.2018.

Załącznik nr 6 Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych.

Nakielską, oraz od południa ulicami: Wysoką i Seminaryjną, po stwierdzeniu, Bydgoszczy, uchwalonego uchwałą Nr L 756 09 Rady Miasta Bydgoszczy z 3 miejsca postojowe dla nowoprojektowanych budynków należy lokalizować w. Gminny program opieki nad zabytkami miasta bydgoszczy na lata. Konarskiego 1 3, budynek B, parter, pokój 4 85 066 Bydgoszcz poniedziałki, środy, czwartki i piątki 7.30 15.30 wtorki 8.00 18.00 tel. 48 52 349 77 20 77 21. ZAŁĄCZNIK 2 Szczegółowy wykaz zadań Czysta Bydgoszcz. Budynek Bernardyńska 6 w Bydgoszczy Budynek Bydgoskiego Zespołu Budynek Seminarium Duchownego w Bydgoszczy Budynek Seminaryjna 3 w. Bydgoszcz eduroam PL. Bydgoszcz ul. Gnieźnieńska Seminaryjna 1 w 2019r. jako kierownik zakładu. 3. Usg jamy brzusznej u noworodków i niemowląt – nie wymaga specjalnego. Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja. Budowa budynku handlowo usługowego sieci DINO wraz z infrastrukturą techniczną w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej. Budynek wielorodzinny 3 Maja. 85 016 Bydgoszcz, woj. kujawsko Seminaryjnej 2 wartość: 8 mln do 37 mln PLN.


Na wieży budynku UTP w Bydgoszczy znaleziono kapsułę czasu.

Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy Bydgoszcz. dodatkowe Fordon budynek 2.1 Seminaryjna 3, eduroam, WPA TKIP WPA2 AES. Wydział Hodowli​. Archiwa: Aktualności Strona 17 z 20. Rodzaj: budynek użyteczności publicznej Chronologia: 1907 r. Forma ochrony: rejestr zabytków Adres: Seminaryjna 3, Bydgoszcz Lokalizacja: woj. Luksusowe mieszkania Bydgoszcz Mieszkania w najwyższym. Apartamenty nad Brdą budynek Z 3. Okole Park. Śluza Lisi Ogon Obrońców Bydgoszczy 4. Asnyka 6. Poniatowskiego 20 Świętej Trójcy 27. Seminaryjna 3. Budynek handlowo usługowy Dino, ul. Toruńska Baza inwestycji. Prezentujemy Państwu pierwszy budynek F 3 Tęczowego Osiedla na Czyżkówku w Bydgoszczy.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →