ⓘ Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego – utworzony został 1784 wraz z powstaniem Uniwersytetu Lwowskiego. Działał jako polski ośrodek nauki prawa w okresie II Rz ..

                                     

ⓘ Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego

Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego – utworzony został 1784 wraz z powstaniem Uniwersytetu Lwowskiego.

Działał jako polski ośrodek nauki prawa w okresie II Rzeczypospolitej do wybuchu II wojny światowej w 1939. Od 1939 jest jednym z wydziałów w strukturze Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki w latach 1919–1939 Uniwersytetu Jana Kazimierza.

Siedziba wydziału znajduje się w gmachu głównym Uniwersytetu Lwowskiego przy ul. Uniwersyteckiej 1. Przed II wojną światową siedziba Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza znajdowała się przy ul. Mickiewicza 5a.

                                     

1. Struktura

W II Rzeczypospolitej istniało kilkanaście zakładów naukowych powiązanych z katedrami.

W 1919 w budżecie przewidzianych było 27 katedr, z czego 14 wakowało wykładali z nich zastępcy profesorów. W roku akademickim 1922/1923 na wydziale przewidywano w budżecie 25 katedr zwyczajnych i 3 nadzwyczajne, kilka pozostawało nieobsadzonych. W roku akademickim 1938/1939 na wydziale istniało 16 zakładów naukowych, a przy wydziale działały studia specjalistyczne: Dyplomatyczne, Ekonomiczne oraz Administracyjno-Skarbowe. Działał też Kurs Prawa Lotniczego, który zorganizował i kierował nim prof. Tadeusz Bigo.

Wśród wykładowców byli:

 • Przemysław Dąbkowski, trzykrotny dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, opracował pierwszą nowoczesną syntezę historii polskiego prawa cywilnego Prawo prywatne polskie, 1910-1911, 2 tomy; praca ta stanowiła przez długi czas jedyne syntetyczne opracowanie tej tematyki,
 • Oswald Balzer – rektor Uniwersytetu Lwowskiego, profesor prawa polskiego prywatnego i historii prawa polskiego, dyrektor Archiwum Krajowego Aktów Grodzkich i Ziemskich we Lwowie,
 • w dziedzinie historii prawa
 • Alfred Halban – rektor Uniwersytetu Lwowskiego,
 • Leon Halban – autor prac Religia w Trzeciej Rzeszy 1936 oraz Mistyczne podstawy narodowego socjalizmu 1946; w tej drugiej pracy wskazuje na dwojakie korzenie nazizmu, jako będącego w opozycji zarówno do katolicyzmu, jak i racjonalizmu,
 • Leszek Winowski – prorektor Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
 • Władysław Abraham – rektor Uniwersytetu Lwowskiego, zorganizował badania w archiwum watykańskim nad źródłami związanymi z Polską. Brał udział w komisji ministerialnej przygotowującej projekt konkordatu między Rzecząpospolitą Polską i Stolicą Apostolską, współtworzył polskie prawo małżeńskie,
 • w dziedzinie prawa kanonicznego
 • Leon Piniński – rektor Uniwersytetu Lwowskiego, dyplomata, kolekcjoner i historyk sztuki,
 • w dziedzinie prawa rzymskiego
 • Wacław Osuchowski – kierownik Katedry Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Lwowskiego,
 • Antoni Wereszczyński – rektor Politechniki Lwowskiej,
 • Stanisław Starzyński – rektor Uniwersytetu Lwowskiego, pierwszy w historii polskiego prawa kierownik pierwszej samodzielnej katedry prawa politycznego konstytucyjnego na ziemiach polskich, przyczynił się w 1909 r. do rozszerzenia autonomii Galicji poprzez ustawę nazwaną jego imieniem lex Starzyński, brał udział w pracach nad projektem konstytucji dla Polski, ogłosił autorski projekt reformy konstytucji. W II RP cieszył się zasłużoną opinią najwybitniejszego znawcy prawa konstytucyjnego, opublikował wiele fundamentalnych dzieł z zakresu prawa konstytucyjnego,
 • w dziedzinie prawa konstytucyjnego
 • w dziedzinie prawa karnego
 • Juliusz Makarewicz – główny autor kodyfikacji polskiego prawa karnego – kodeksu karnego z 1932 roku, określanego w doktrynie jako Kodeks Makarewicza,
 • Ernest Till – wiceprezes Komisji Kodyfikacyjnej RP, twórca lwowskiej szkoły prawa prywatnego,
 • w dziedzinie prawa cywilnego
 • Roman Zbigniew Piotrowski – znawca prawa handlowego i międzynarodowego,
 • w dziedzinie prawa handlowego
 • Aleksander Doliński – rektorem Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego, kierownik Sekcji Prawa Handlowego Komisji Kodyfikacyjnej RP,
 • Maurycy Allerhand – członek Komisji Kodyfikacyjnej RP i Trybunału Stanu,
 • w dziedzinie prawa cywilnego procesowego
 • Kamil Stefko – członek Komisji Kodyfikacyjnej II RP i Trybunału Konstytucyjnego,
 • Stanisław Głąbiński – rektor Uniwersytetu Lwowskiego, wicepremier II RP,
 • w dziedzinie ekonomii społecznej
 • Tadeusz Pilat – rektor Uniwersytetu Lwowskiego, przygotowywał projekty reform administracyjnych.
 • w dziedzinie statystyki i administracji
 • Józef Buzek – ekspert delegacji polskiej na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku zajmującym się zagadnieniami gospodarczymi, dyrektorem Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, autor projektu nowej Konstytucji
                                     

2. Polscy dziekani

 • 1886-1887: prof. Leon Biliński
 • 1890-1891: prof. Leonard Piętak
 • 1861-1862: prof. Józafat Zielonacki
 • 1897-1898: prof. Władysław Ochenkowski
 • 1876-1877: prof. Leon Biliński
 • 1923-1924: prof. Roman Longchamps de Bérier
 • 1879-1880: prof. Edward Rittner
 • 1883-1884: prof. Leonard Piętak
 • 1880-1881: prof. Tadeusz Pilat
 • 1889-1890: prof. Stanisław Głąbiński
 • 1918-1919: prof. Stanisław Starzyński
 • 1922-1923: prof. Zbigniew Pazdro
 • 1884-1885: prof. Tadeusz Pilat
 • 1932-1934: prof. Zbigniew Pazdro
 • 1916-1917: prof. Józef Buzek
 • 1900-1901: prof. Tadeusz Pilat
 • 1931-1932: prof. Roman Longchamps de Bérier
 • 1929-1930: prof. Roman Longchamps de Bérier
 • 1937-1939: prof. Kazimierz Przybyłowski po raz trzeci wybrany na przełomie czerwca/lipca 1939
 • 1934-1937: prof. Ludwik Ehrlich
 • 1882-1883: prof. Leon Biliński
 • 1924-1925: prof. Zbigniew Pazdro
 • 1878-1879: prof. Leonard Piętak
 • 1885: prof. Edward Rittner
 • 1895-1896: prof. Stanisław Starzyński
                                     

3. Bibliografia, literatura, linki

 • Adam Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej i czasie II wojny światowej. Wybrane zagadnienia, "Prace Komisji Historii Nauki PAU”, Tom X 2010, s. 111–152.
 • Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, red. Adam Redzik, Kraków 2015, wyd. 2, Kraków 2017.
 • Jan Draus: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007, s. 35–36. ISBN 978-83-7188-964-6.
 • Adam Redzik Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1945, Rocznik Lwowski 2004, Instytut Lwowski, Warszawa ISSN 1230-0829.
 • Oficjalna strona Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego
 • Adam Redzik, Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Warszawa 2009.
 • Adam Redzik, Lwowska szkoła dyplomatyczna. Zarys historii Studium Dyplomatycznego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1930-1939, "Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2006, t. 6, nr 5 33.
 • Adam Redzik, Kurs Prawa Lotniczego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie 1936 – 1939, "Rocznik Lwowski” 2006.
 • Adam Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946, Lublin 2006.
 • Renata Wiaderna-Kuśnierz, Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym 1918-1939, Toruń wyd. I 2015, wyd. II 2017.

Użytkownicy również szukali:

Uniwersytetu, Prawa, Lwowskiego, Wydzia, Wydzia Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, wydział prawa uniwersytetu lwowskiego,

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Uniwersytet Lwowski Encyklopedia PWN źródło wiarygodnej i.

Nic o prawie konstytucyjnym, ale o tym, że Uniwersytet Lwowski w związku z rozwo A. Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946. Grzegorz Nancka, Prawo rzymskie w pracach Marcelego. Tytuł, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939. Autor, Mikołaj Tarkowski. Recenzent, prof. zw. dr. hab.

Fundatorzy Instytut Allerhanda.

Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939 1946. Recenzowane opracowanie skupia się w szczególności na nauczaniu prawa prywatnego,. IN MEMORIA SERVARI Renata Wiaderna Kuśnierz ZAGRANICZNE. WSAiZ Współorganizatorzy: WSAiZ, Wydział Prawa Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie. Uczestnicy: pracownicy naukowi Uniwersytetu Lwowskiego, WSAiZ,. Nauka prawa konstytucyjnego w Drugiej Rzeczypospolitej ze. Prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski. Adam Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939 1946. Recenzja książki Adama Redzika, Wydział Prawa.


Uniwersytet Lwowski S.

Niniejsze opracowanie jest próbą przedstawienia dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w tym trudnym pod względem źródłowym okresie z uwzględnieniem. Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa UwB. Ukraina: Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki. Ukraina: Narodowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy. Следующая Войти Настройки. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie II edycja monografii. Wie Adama Redzika Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie1 oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939 19452,. Juliusz Makarewicz o metodzie prowadzenia wykładu z prawa karne. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego – utworzony został 1784 wraz z powstaniem Uniwersytetu Lwowskiego. Działał jako polski ośrodek nauki prawa w okresie.

LP JEDNOSTKA KRAJ INSTYTUCJA 1 Wydział Biologii i Umcs.

Adam Redzik: Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939 1946. Autorzy. rec. Józef Gurgul emerytowany prokurator Ministerstwa Sprawiedliwości. Studium Ekonomiczno Administracyjne na Wydziale Prawa. 1805 Uniwersytet Lwowski przekształcono w liceum wyższy zakład naukowy z wydziałami: pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Tylko we Lwowie! Orzecznictwo Ga. Wydział Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie dalej: UJK był najsilniejszym naukowym centrum myśli jurydycznej w Polsce międzywojennej. Wrocławsko Lwowskie Zeszyty Prawnicze 9 Wydawnictwo. Źródłowych oraz nawiązanie szerszej współpracy naukowej z pracownikami Wydziału Prawa, a także Wydziału Historii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im.


Edukacja Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański.

Wydział Prawa: Uniwersytet w Pilznie. 56. Wydział Ekonomiczny Wydział Geografii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki. Pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego UKW. Raz pierwszy szczegółowo zaprezentował polskiemu czytelnikowi dzieje Wydziału. Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w okresach okupacji sowieckiej i niemieckiej. Rosmarin Seweryn Virtual Shtetl. Doktor hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Warszawski ‪Cited by 434‬ Wydżiał Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1936 1946.

3 97H.pdf Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Trwająca już czwarty rok wojna okrutnie obeszła się z lwowskim środowiskiem naukowym, skupio Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza. Lwów Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie Uniwersytet Lwowski Lwów Ukraina Uniwersytet historia szkolnictwo wyższe. SPIS TREŚCI – Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza. Aleksander Nadraha rozpoczął studia na Wydziale Prawa lwowskiego uniwersytetu zwanego wówczas józefińskim. Większość kadry stanowili tam. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Szkoła KUL. Iwana Franki we Lwowie, Lwowskim Instytutem Prawniczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy obecnie Lwowski Państwowy Uniwersytet. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach. Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana. Kazimierza we Lwowie, Warszawa 2009, passim Idem, Wydział Prawa Uniwersytetu. Lwowskiego w latach 1939 1946,.


Poziom statystyki polskiej w Galicji na początku XX w.

Strony w kategorii Absolwenci Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Poniżej wyświetlono 104 spośród wszystkich 104 stron tej kategorii. WYDZIAŁ PRAWA UNIWERSYTETU LWOWSKIEGO Niska cena. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, ​ISBN 83 7306 254 8​. Zarys historii samorządu adwokackiego.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →