ⓘ Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza – jedna z publicznych szkół ponad ..

                                     

ⓘ Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza – jedna z publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Szydłowcu. w skład której wchodzą: I Liceum Ogólnokształcące, I Liceum Profilowane i Liceum dla Dorosłych.

                                     

1. System nauczania

Placówka mieści dwie szkoły kształcące na pozimie ponadgimnazjalnym. Są to licea: ogólnokształcące i profilowane. Druga ze szkół prowadzi nauczanie o profilu ekonomiczno-administracyjnym kładąc nacisk na przedmioty mające przygotować absolwentów szkoły do egzaminu dojrzałości oraz pracy w zawodach usługowych i handlowych. Kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym składa się z trzyklasowego systemu nauczania z przedmiotami fakultetywnymi w ostatnim semestrze. Polega ono na przekazaniu uczniom wiedzy i umiejętności w zakresie ogólnym oraz przygotowanie do matury. Ze względu na tą ostatnią uczniowie III klasy uczęszczają na zajęcia z języka polskiego, matematyki oraz z przedmiotów, które mają zamiar zdawać na egzaminie. W szkole prowadzone jest nauczanie pięciu języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego. W Liceum Ogólnokształcącym prowadzony jest system profilu oddziału, który poza nauczaniem ogólnym przewiduje rozszerzenie materiału przedmniotów profilowych. W roku szkolnym 2009/2010 prowadzone są oddziały o następujących profilach:

 • biologiczno-chemicznym
 • lingwistycznym z trzema językami obcymi
 • psychologiczno-pedagogicznym.
 • humanistycznym
 • ogólnym z programem rozszerzonym języka angielskiego
 • matematyczno-informatycznym
                                     

2. Siedziba

Budynek szkoły znajduje się przy skrzyżowaniu ulic: Zamkowej z Tadeusza Kościuszki. Działka ta przed II wojną światową należała do miejscowego kahału. Znajdowały się tu także liczne domy żydowskie, tzw. Synagoga Wielka i cmentarz oraz prawdopodobnie mykwa. Jednak w wyniku przegranej wojny obronnej 1939 r. i okupacji niemieckiej zostały one zniszczone. Ostatecznie praw do tej własności kahał szydłowiecki został pozbawiony w 1946 wraz z jego rozwiązaniem. Tereny te przejął zarząd miasta.

Wiosną 1958 roku Radomskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Miejskiego rozpoczęło budowę 15-izbowej szkoły. Oprócz sal lekcyjnych, szkoła otrzymała pełno wymiarową salę gimnastyczną, stołówkę, świetlicę, bibliotekę i szereg niezbędnych pomieszczeń administracyjnych. Budowa trwała 2 lata i zakończona została 14 października 1960 roku i dwa tygodnie później, 29 października szkoła została przeniesiona do nowego budynku i już w tym miejscu w listopadzie obchodziła 15-lecie swojego istnienia. W roku 1965 po usunięciu z terenu szkoły magazynu drzewnego Gminnej Spółdzielni ”Samopomocy Chłopskiej” przystąpiono do budowy boisk sportowych. W pierwszym etapie prac wybudowano boisko do piłki ręcznej i 100 metrową bieżnię. W roku 1967 przystąpiono do budowy boiska do piłki siatkowej, koszykowej i rzutni. Z powodu braku środków na asfaltowanie, zakończenie wszystkich prac nastąpiło dopiero w roku 1973. Wybudowano również wybieg, budynek gospodarczy, zagospodarowano teren wokół szkoły i wydzielono teren na działki szkolne. Usunięto niemal wszystkie materialne przeszkody hamujące dalszy rozwój szkoły.

W ostatnim dziesięcioleciu szkoła przeżywała liczne remonty. Początkowo wymienione zostały okana i zmieniona cała elewacja budynku. Sukcesywnie odbywają się renowacje wnętrz, z których ostatni miał miejsce w 2009 roku.

                                     

3. Historia

Inicjatywę założenia szkoły licealnej w Szydłowcu podjęli prezes Rady Narodowej Franciszek Krzemiński, burmistrz Wincenty Szeloch i dziekan Jan Węglicki. W roku 1945 odbyło się w remizie OSP zebranie informacyjne w sprawie utworzenia gimnazjum. Na zebraniu powołano Towarzystwo Przyjaciół Szkoły Średniej liczące 26 osób. Prezesem Towarzystwa wybrano Eugeniusza Majchszaka, a sekretarzem Tytusa Skrzyńskiego. Towarzystwo wezwało mieszkańców Szydłowca do dobrowolnego opodatkowania się na rzecz szkoły. Szybko zebrano fundusze na remont budynku przy ulicy Zamkowej 6, który Zarząd Miejski przeznaczył na szkołę. 10 września tego roku uroczyście otworzono nowy rok szkolny. Pierwszym dyrektorem szkoły został Józef Lisak. Niedługo później zrezygnował z funkcji, a obowiązki po nim przejął Stanisław Lipiński. Od początku istnienia szkoła przeżywała trudności lokalowe. Zbyt małe pomieszczenia na sale lekcyjne zwiększały ilość oddziałów i koszty kształcenia. Z tego powodu wielu uczniów zrezygnowało z nauki już w pierwszym roku. Dyrekcja usilnie starała się poprawić warunki lokalowe. W ich wyniku władze miejskie przekazały szkole 1. i 2. piętro ratusza. Korzystano z nich od 1 września 1948 roku.

Ze względu na dużą liczbę uczniów mieszkających na stałe poza Szydłowcem postanowiono zorganizować internat. W 1947 otwarto taką placówkę przy ul. Jana Kilińskiego. Ponadto w budynku internatu znajdowały się specjalistyczne pracownie: biologiczno-chemiczna i fizyczna, ponieważ pomieszczenia szkoły w ratuszu nie były przystosowane do przeprowadzania doświadczeń na zajęciach. Z czasem, kiedy przybywało uczniów, założono oddzielny internat dla chłopców przy ul. Garbarskiej.

W latach 1945-1947 szkoły średnie ogólnokształcące zostały poddane reformie. Stopniowo likwidowano gimnazjum, przyznając II klasę szkołom podstawowym, a III i IV liceom. Zmiany programów w gimnazjach i liceach były minimalne. Szkoły pracowały według programów przedwojennych, z których usunięto elementy ideologiczne, obce oraz wprowadzono naukę o Polsce i świecie współczesnym i język rosyjski. Nauczanie przedmiotów uregulowano specjalnymi instrukcjami. Istotnym dla powojennego rozwoju szkolnictwa ogólnokształcącego był rok 1949, w którym wprowadzono czteroklasowe liceum ogólnokształcące wiążące szkołę podstawową, liceum w jedenastoletnią jednolitą szkołę ogólnokształcącą. Podobnym przemianom podlegało również Miejskie Gimnazjum Prywatne w Szydłowcu.

Utrzymanie szkoły przez miasto wiązało ze sobą duże wydatki na oświatę, władze przekonywały o nie możności dalszej jej finansowania. Dlatego podjęto działania prowadzące do przekazania szkoły pod zarząd resortowy państwa. Dzięki tym staraniom i reformie szkolnictwa średniego ogólnokształcącego na podstawie zarządzenia ministerialnego, 24 lutego 1949 gimnazjum szydłowieckie zostało upaństwowione. W Szydłowcu powstała Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca stopnia licealnego, a obowiązek jej utrzymania przejęło na siebie państwo. W tym samym roku upaństwowiony został również internat.

W maju 1950 odbył się po raz pierwszy egzamin dojrzałości, który złożyło 22 absolwentów.

Jednak w dalszym ciągu głównym problemem były warunki lokalowe. W lipcu 1951 władze miasta przekazały na potrzeby szkoły 4 sale w budynku przy pl. Karola Świerczewskiego 13 oraz cały budynek przy ul. Kilińskiego 10, a także budynek administracyjny w browarze przy ul. Sowińskiego. Poza wcześniejszymi pracowniami, w budynku internatu założono bibliotekę szkolną oraz gabinety wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. Mimo to, dalej szkoła nie mogła pomieścić w jednym budynku wszystkich potrzebnych jej pracowni. Dlatego w 1955 władze miejskie przekazały szkole plac przy skrzyżowaniu ul. Zamkowej i Kościuszki. W 1958-1960 prowadzone były tam prace budowlane, po których zakończeniu szkoła została przeniesiona do nowego budynku.

W 2000 w budynku szkoły powstało także I Liceum Profilowane, które tworzy wraz ze starszą placówką Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych przemianowany w 2004 na Zespół Szkół Ogólnokształcących. W 2009 w budynku liceum uruchomiono Powiatową Bibliotekę Publiczną, a rok później zmodernizowano szkolne boiska do gier zespołowych i bieżnię, przygotowując również nowe, do gry w piłkę plażową.                                     

4. Znani absolwenci

 • Barbara Törnquist-Plewa – slawistka, kulturoznawca
 • Władysław Masiarz – historyk
 • Sebastian Skuza - ekonomista, urzędnik państwowy
 • Alicja Murynowicz – posłanka
 • Wacław Depo – arcybiskup częstochowski
 • Waldemar Gałązka - duchowny, kanonista
 • Andrzej Siewierski – wokalista grupy Azyl P.
 • Dariusz Grudzień – muzyk
 • Longin Szparaga - krytyk literacki, poeta związany z Orodem/Ogrodem-2
 • Adam Kornatowski – dziennikarz
 • Adam Zimnicki – poseł, polityk ZSL
 • Włodzimierz Kurzępa – historyk, burmistrz Szydłowca

Użytkownicy również szukali:

kop szydłowiec, liceum im henryka sienkiewicza w szydłowcu, liceum sienkiewicza profile, liceum sienkiewicza warszawa, lo sienkiewicza warszawa opinie, lo szydłowiec plan lekcji, sienkiewicz szydłowiec profile, Sienkiewicza, sienkiewicza, liceum, szydowiec, Henryka, warszawa, profile, henryka, Szydowcu, liceum sienkiewicza warszawa, liceum sienkiewicza profile, kop szydowiec, lo sienkiewicza warszawa opinie, i liceum oglnoksztacce, lo szydowiec plan lekcji, sienkiewicz, sienkiewicz szydowiec profile, opinie, oglnoksztacce, plan, lekcji, Zesp, Szk, Oglnoksztaccych, szydowcu, liceum im henryka sienkiewicza w szydowcu, Zesp Szk Oglnoksztaccych im Henryka Sienkiewicza w Szydowcu, zespół szkół ogólnokształcących im. henryka sienkiewicza w szydłowcu,

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Lo sienkiewicza warszawa opinie.

Dyrekcja – Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Kołobrzegu. Szkoły Region radomski. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej w im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu​. Liceum sienkiewicza profile. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza BIP. Kraszewskiego 1. 83 343 38 12. Przemysław Olesiejuk. 14, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, 26 500 Szydłowiec, ul.

Kop szydłowiec.

LO im. Henryka Sienkiewicza, Zamkowa 1, Szydłowiec 26 500. Poznaj licea w mieście Szydłowiec. Tu znajdziesz nr 1 im. Henryka Sienkiewicza. Profile klas Licem Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Korpusu.


I liceum ogólnokształcące.

Ogłoszenie. W czwartek 26 lutego w świetlicy Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu uczniowie szkół z powiatu szydłowieckiego. Liceum im henryka sienkiewicza w szydłowcu. Powiatowa Młodzieżowa Debata w Szydłowcu Szkolne wiadomości. Młodzież z liceum imienia Henryka Sienkiewicza ma za sobą Ogólnokształcącym imienia Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu mają Piękna studniówka maturzystów Zespołu Szkół w Szydłowcu Studniówka 2016 LO im.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H Powiat Szydłowiecki.

Szkoła ponadpodstawowa czteroletnie liceum ogólnokształcące w oddziałach Międzyszkolnego Zespołu Nauczania Mniejszości Ukraińskiej realizowane są. II Powiatowy Koncert Profilaktyczny – ZESPÓŁ SZKÓŁ im. Korpusu. II Liceum Ogólnokształcące, Technikum Zawodowe Nr 2. Menu H. Sienkiewicza Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. H. Zapraszamy do naszej Szkoły.


Laureaci II edycji konkursu na najlepszy komiks.

II, Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu, opiekun Marta Łabędzka. Po uroczystym wręczeniu nagród uczestnicy. Podręczniki XII LO im. Henryka Sienkiewicza. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, opiekun grupy: Małgorzata Sobońska, uczestnicy: Milena Marlica,. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Szydłowiec ul. Zamkowa 1. Dnia 6 września 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu odbyło się Narodowe Czytanie, pod honorowym. Powiat szydłowiecki Liczba absolwentów którzy: przystąpili do. Kilka uczennic Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu ustawiło symbole strajku kobiet w swoich zdjęciach.

Lista Absolwentów – I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka.

Zespół Szkół w Niemodlinie im. Bolesława Chrobrego ul. Opolska 34 Publiczne Liceum Ogólnokształcące Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Reja Mikołaja, Reymonta Władysława, Sienkiewicza Henryka, Słowackiego Rutki, Rzędziwojowice, Sarny Wielkie, Sosnówka, Szydłowiec Śląski. Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza Nasz. Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu realizuje projekt Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej. 30 grudnia 2015, 8:. Prelekcja dr. Sebastiana Piątkowskiego Wrzesień 1939 roku. I Liceum Ogólnokształcące w Szydłowcu w Zespole Szkół Ogólnokształcących im​. Henryka. Sienkiewicza w Szydłowcu, ul. Zamkowa 1, 26 500.


Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w.

NK lista klas w szkole Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Henryka Sienkiewicza W Szydłowcu, Szydłowiec. Wyszukuj klasy po rocznikach,. Bilbioteka Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. H. Stumetrowa bieżnia lekkoatletyczna powstała w ostatnim czasie na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. Jest to.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →