ⓘ Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – publiczna uczelnia o profilu technicznym w Krakowie. W 2018 r. Politechnika Krakowska znalazła się w światowym ..

                                     

ⓘ Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – publiczna uczelnia o profilu technicznym w Krakowie.

W 2018 r. Politechnika Krakowska znalazła się w światowym rankingu najlepszych szkół wyższych w poszczególnych dyscyplinach – Academic Ranking of World Universities ARWU. Politechnika Krakowska została sklasyfikowana w kategorii "Inżynieria” w dyscyplinie naukowej "Inżynieria chemiczna”. Klasyfikacja w rankingu Szanghajskim 2019, w kategorii Inżynieria mechaniczna.

                                     

1. Historia

Powstanie Politechniki Krakowskiej związane jest z konsekwencjami społeczno-politycznymi II wojny światowej. Wyniszczony kraj potrzebował inżynierów zdolnych do jego odbudowy. Ponadto w wyniku zmian terytorialnych Politechnika Lwowska, będąca najstarszą polską uczelnią techniczną, znalazła się w granicach ZSRR. Wobec zaistniałej sytuacji prof. Izydor Stella-Sawicki, który przed wojną kierował Katedrą Budownictwa i Inżynierii na Akademii Górniczej, zaproponował utworzenie wyższej szkoły technicznej w Krakowie. Koncepcja spotkała się z przychylnością rektora AG, prof. Walerego Goetla, jak i poparciem ministra oświaty, Stanisława Skrzeszewskiego. W 1945 minister oświaty zezwolił na organizację przy Akademii Górniczej wydziałów politechnicznych: Architektury, Leśnego oraz Inżynierii Lądowej, Wodnej i Mierniczej. Miały one odrębność administracyjną i budżetową, a także własny senat. Prorektorem nowo powstałych wydziałów został prof. Stella-Sawicki.

19 listopada 1946 władze państwowe wydały dekret o utworzeniu na AG Wydziałów Architektury, Inżynierii i Komunikacji, nazwanych Wydziałami Politechnicznymi. Akt posiadał moc wsteczną obowiązującą od 1 kwietnia 1945, a dzień ten uznano za datę powstania Politechniki. W 1947 siedziby wydziałów przeniesiono do zaadaptowanych do celów edukacyjnych budynków przy ul. Warszawskiej – dawnych austriackich koszar im. arcyksięcia Rudolfa, które w okresie międzywojennym nosiły imię króla Jana III Sobieskiego. Pierwszym rektorem Politechniki Krakowskiej został prof. Ludomir Sleńdziński. Pełną niezależność uczelnia uzyskała 7 lipca 1954, gdy podjęto uchwałę nr 409 Rady Ministrów w sprawie utworzenia Politechniki Krakowskiej. 30 września 1976 nadano jej imię Tadeusza Kościuszki.

Niemal od początku swego istnienia Politechnika Krakowska realizowała szeroki program działalności badawczej i współpracy z przemysłem. W efekcie do początku lat 70. trzy z czterech jej wydziałów uzyskały pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego. W 1966 utworzono piąty w kolejności Wydział Chemiczny dziś Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej. 9 lat później powstał Wydział Transportu obecny Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej. Ostatnią, siódmą, jednostkę organizacyjną utworzono w 1999; obecnie jest to Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej.

                                     

2. Wydziały

 • Inżynierii Materiałowej i Fizyki – dziekan: dr hab. Andrzej Woszczyna, prof. PK
 • Inżynierii Lądowej – dziekan: dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK
 • Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki – dziekan: dr hab. inż. Stanisław Rybicki
 • Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej – dziekan: prof. dr hab. inż. Adam Jagiełło
 • Inżynierii i Technologii Chemicznej – dziekan: prof. dr hab. inż. Dariusz Bogdał
 • Informatyki i Telekomunikacji – dziekan: dr inż. Jerzy R. Jaworowski
 • Mechaniczny – dziekan: prof. dr hab. inż. Jerzy Sładek
 • Architektury – dziekan: prof. dr hab. inż. Jacek Gyurkovich
                                     

3. Jednostki międzywydziałowe

 • Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości
 • Centrum Sportu i Rekreacji
 • Centrum Transferu Technologii
 • Muzeum Politechniki Krakowskiej
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych
 • Centrum Pedagogiki i Psychologii
 • Międzynarodowe Centrum Kształcenia
 • Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego
 • Biblioteka Politechniki Krakowskiej
 • Centrum Badań i Rozwoju Urządzeń Przemysłowych "CEBEA”
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości
 • Zakład Produkcji Doświadczalnej "CEBEA”
                                     

4. Poczet rektorów

 • Jan Wątorski 1968–1972
 • Władysław Muszyński 1972–1975
 • Kazimierz Flaga 1996–2002
 • Jan Kazior 2016–
 • Władysław Muszyński 1987–1990
 • Marcin Chrzanowski 2002–2005
 • Jan Kaczmarek 1968 p.o.
 • Bolesław Kordas 1975–1981
 • Roman Ciesielski 1981–1982
 • Józef Nizioł 1990–1996
 • Kazimierz Sokalski 1965–1968
 • Ludomir Sleńdziński 1954–1956
 • Bronisław Kopyciński 1956–1965
 • Kazimierz Furtak 2008–2016
 • Izydor Stella-Sawicki 1945–1948
 • Józef Gawlik 2005–2008
 • Tadeusz Środulski 1982–1987
                                     

5. Obecne władze

Rektor: prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Prorektorzy

 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara
 • dr hab. inż. Marek Stanuszek, prof. PK
 • prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz
 • dr hab. inż. Jerzy Zając, prof. PK
                                     

6. Kultura i sport

Ośrodki konferencyjno-wystawowe:

 • Galeria Wydziału Mechanicznego
 • Galeria Sztuki A1
 • Galeria Politechniki Krakowskiej "Gil”
 • Pawilon Konferencyjno-Wystawowy "Kotłownia”
 • Scena "Teatru Zależnego”

Kultura i sport studentów:

 • Krakowska Orkiestra Staromiejska
 • Studenckie Centrum Radiowe "Nowinki”
 • Klub Uczelniany AZS PK
 • Akademicki Chór PK "CANTATA”
 • Klub taneczny AZS PK Bawinek


                                     

7. Organizacje studenckie

 • Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego PK
 • Niezależne Zrzeszenie Studentów PK
 • Komitet Lokalny IAESTE PK
 • Erasmus Student Network PK
 • Europejskie Forum Studentów – AEGEE Kraków
 • Samorząd Studencki Politechniki Krakowskiej
 • Zrzeszenie Studentów Polskich PK
                                     

8. Eduroam na Politechnice Krakowskiej

Politechnika Krakowska przyłączyła się do międzynarodowego projektu uczelnianych sieci bezprzewodowych eduroam. Eduroam jest dostępny dla wszystkich studentów PK.

                                     

9. Domy studenckie Politechniki Krakowskiej

Politechnika Krakowska posiada cztery akademiki zlokalizowane na Czyżynach przy ulicy Stanisława Skarżyńskiego.

 • DS-2 "Leon” ul. Skarżyńskiego 5, 31-866 Kraków
 • DS-1 "Rumcajs” ul. Skarżyńskiego 3, 31-866 Kraków
 • DS-3 "Bartek” ul. Skarżyńskiego 7, 31-866 Kraków
 • DS-4 "Balon” ul. Skarżyńskiego 9, 31-866 Kraków

Od roku akademickiego 2014/15 funkcjonuje również akademik:

 • DS-B1 "Bydgoska” ul. Bydgoska 19A, 30-056 Kraków

Użytkownicy również szukali:

politechnika krakowska architektura, politechnika krakowska im. tadeusza kościuszki kierunki, politechnika krakowska kierunki 2020/2021, politechnika krakowska progi, politechnika krakowska rekrutacja, politechnika krakowska wydziały, Krakowska, krakowska, politechnika krakowska, politechnika, Politechnika, kierunki, tadeusza, Tadeusza, wydziay, politechnika krakowska progi, politechnika krakowska rekrutacja, politechnika krakowska wydziay, politechnika krakowska architektura, politechnika krakowska logowanie, politechnika krakowska kierunki, notice, kociuszki, logowanie, progi, rekrutacja, architektura, Kociuszki, politechnika krakowska kierunki 20202021, Politechnika Krakowska im Tadeusza Kociuszki, 20202021, politechnika krakowska im. tadeusza kociuszki kierunki, politechnika krakowska im tadeusza kociuszki kierunki, politechnika krakowska im. tadeusza kościuszki,

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Politechnika krakowska.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Zamówienia 2.0. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki to jedna z najlepszych uczelni o profilu technicznym w Polsce. Od ponad 70 lat zajmuje się kształceniem. Politechnika krakowska logowanie. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii. Forma prawna firmy POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM TADEUSZA KOŚCIUSZKI to Jednostka oświaty. Firma posiada numer NIP 6750006257, numer REGON. Politechnika krakowska kierunki 2020 2021. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Krakow. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Ulica, numer: ul. Warszawska 24 W 9 pok. 110. Kod pocztowy: 31 155. Miejscowość: KRAKÓW. Telefon: 12 ​.

Politechnika krakowska rekrutacja.

KARTA ZGŁOSZENIA NA STUDIA PODYPLOMOWE prowadzone. Продолжительность: 1:05. Politechnika krakowska architektura. KATEDRA INŻYNIERII I GOSPODARKI WODNEJ Politechnika. Sprawdź 5 opinii o Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Kraków. Informacje o zarobkach, kadrze zarządzającej, atmosferze!.


Politechnika krakowska wydziały.

Politechnika Krakowska – INTECH PK. Szkolenie było częścią Projektu MBM – kierunek zamawiany współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki opinie, kierunki. Katedra Geoinżynierii i Gospodarki Wodnej Politechniki Krakowskiej obejmuje tematyką naukowo badawczą dziedziny: hydrologię, hydraulikę, gospodarkę.

Politechnika Krakowska im Tadeusza Kościuszki BIP.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości. Redakcja 30 maja 2012. Opinie Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Kraków. Опубликовано: 28 июн. 2018 г. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki: misja, pracownicy. Zweryfikuj teraz, czy POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM.TADEUSZA KOŚCIUSZKI​, 6750006257 jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku dokonania zakupu. Prof. Jan Kazior rektorem Politechniki Krakowskiej Portal. Oferty pracy firmy Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w serwisie. W tym miejscu sprawdzisz aktualne oferty pracy w firmie Politechnika. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Eduinspiracje. W przyszłym roku planuję iść na PK na kierunek Fizyka techniczna. Spotkałem się z bardzo skrajnymi opiniami. Czy jadąc na 4kach na fizyce i matematyce.


Praca w Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 14 2018 5402 Pozycja 2889. Poz. 2889. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie. Włączenie Ośrodka Badawczo Rozwojowego Budowy Urządzeń. Adres. ul. Warszawska 24 31 155 Kraków. Tel: 12 628 26 56 628 22 20. Fax: 12 6282072. E mail: zampub@pk. Adres strony:.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Kierunki studiów.

Politechnika Krakowska im Tadeusza Kościuszki to prawie 70 letnia tradycja kształcenia kadr inżynierskich kraju, wytrwała praca nad poprawą. Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, przetargi, ogłoszenia o przetargach, zamówienia publiczne, przetargi na roboty.


Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki.

W sprawie włączenia Ośrodka Badawczo Rozwojowego Budowy Urządzeń Chemicznych Cebea do Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. PK Kraków rekrutacja 2020 - kierunki, uczelnie. Zobacz prezentację obiektu Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Kraków.Politechnika Krakowska oferuje sale konferencyjną: Kotłownia to. Politechnika Krakowska Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Inne nazwy. Opis. Adres. ul. Skarżyńskiego 1, 31 866 Kraków, Tel. 12 628 37 25, 12 637 42 89,. Małopolska Noc Naukowców Instytucje Politechnika Krakowska im. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki z siedzibą przy ul. Warszawskiej 24, 31 155 Kraków, NIP 675 000 62 57, działając w ramach przepisów o.

Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →