ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 97

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Radomsku

Cerkiew świętego Mikołaja Cudotwórcy w Radomsku – niezachowana do dziś cerkiew prawosławna w Radomsku mieszcząca się przy zbiegu dzisiejszej ulicy Staszica z ulicą Narutowicza.

Ratusz w Radomsku

Ratusz w Radomsku – budynek został wzniesiony w 1859 w stylu eklektycznym z dwiema wieżami w narożnikach. Był on drugim radomszczańskim ratuszem. Pierwszy z nich -mieszczący się w centrum rynku- uległ stopniowemu popadnięciu w ruinę, przez co pos ...

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Radomsku

Pierwsza świątynia mieszcząca się na obecnym miejscu ufundowana została zapewne przez Leszka Czarnego. Po jej zniszczeniu została wzniesiona w 1328 roku nowa budowla z fundacji Władysława I Łokietka. Pożary i wojny spowodowały że od połowy XV stu ...

Kolegiata św. Lamberta w Radomsku

Pierwszy kościół wraz z parafią istniał tu już zapewne w XI lub XII wieku. Pierwsza wzmianka pisana na ten temat pochodzi z 1379, kiedy to świątynia spłonęła. W 1521 kościół był już murowany. W XV wieku istniał przy nim szpital. W 1624 i 1842 koś ...

Kościół św. Marii Magdaleny w Radomsku

Kościół Świętej Marii Magdaleny w Radomsku – murowano-drewniany kościół parafialny w mieście Radomsko, w województwie łódzkim. Mieści się przy ulicy Krakowskiej.

Piotr Biliński (architekt)

Od 1997 własna działalność gospodarcza Miastoprojekt-2 w Łodzi – kierownik zespołu projektowego 1985–1990 Biuro Projektowania i Programowania Rozwoju Łodzi od 1981 Architekt Miasta Łodzi – 1990 do 1997

Powiat gdański

Powiat gdański – powiat w Polsce, położony w północno-wschodniej części województwa pomorskiego. Jego siedzibą jest miasto Pruszcz Gdański, mimo że nazwa pochodzi od miasta Gdańsk.

Dolina Białobrzeska

Dolina Białobrzeska – mezoregion fizycznogeograficzny w centralnej Polsce, stanowiący środkową część Wzniesień Południowomazowieckich. Region graniczy od zachodu ze Wzgórzami Radomszczańskimi, od północy z Równiną Piotrkowską i Wysoczyzną Rawską, ...

Powiat radomszczański

Powiat radomszczański - powiat w Polsce, reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Radomsko.

Piaseczno (powiat radomski)

Piaseczno – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Jedlińsk. Leży nad rzeką Radomką, na której zbudowano most łączący z Marcelowem. Nazwa Piaseczno w XVI w. zapisywana jako Pyasseczno i Pyaseczno pochodz ...

Gmina Zawichost (1888–1925)

Gmina Zawichost – dawna gmina wiejska istniejąca do 1924 roku w woj. kieleckim. Siedzibą władz gminy była osada miejska Zawichost. Gmina Zawichost powstała 26 lipca 1888 roku w powiecie sandomierskim w guberni radomskiej w związku z utratą praw m ...

Mokotów

Mokotów – dzielnica Warszawy położona w lewobrzeżnej części miasta. Jest jedną z 18 jednostek pomocniczych m.st. Warszawy. 1 stycznia 2019 liczba mieszkańców Mokotowa wynosiła 217 683 osób. Jest to największa dzielnica Warszawy pod względem liczb ...

Grzebień

Urządzenia grzebień – instrument muzyczny grzebień – wzornik do identyfikacji skoku gwintu grzebień – przyrząd służący do układania włosów Architektura grzebień – w architekturze, część dachu Kulinaria grzebień – ciastko w kształcie grzebienia pr ...

Województwo inowrocławskie

Województwo inowrocławskie – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejące od XIV wieku do 1772, tworząca prowincję wielkopolską. Obejmowała powierzchnię 2 900 km² i miała 2 powiaty. Siedzib ...

Powiat zawierciański

Powiat zawierciański – powiat w Polsce, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zawiercie. W skład powiatu wchodzą: gminy wiejskie: Irządze, Kroczyce, Włodowice, Żarnowiec gminy miejskie: Poręba, Zawierc ...

Aneta Krawczyk

Aneta Krystyna Krawczyk z domu Podsiadło – polska polityk, radna wojewódzka, pierwszy świadek w sprawie tzw. seksafery w Samoobronie.

Mariusz Broszkiewicz

Mariusz Broszkiewicz – polski artysta fotograf. Członek rzeczywisty i Artysta Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku. Członek Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Dekanat Radomsko - Najświętszego Serca Pana Jezusa

Dekanat Radomsko – Najświętszego Serca Pana Jezusa – jeden z 36 dekanatów rzymskokatolickich należących do archidiecezji częstochowskiej. Należy do regionu radomszczańskiego.

Dekanat Radomsko - św. Lamberta

Dekanat Radomsko – św. Lamberta – jeden z 36 dekanatów rzymskokatolickich należących do archidiecezji częstochowskiej. Należy do regionu radomszczańskiego.

Radomsko (stacja kolejowa)

Radomsko – stacja kolejowa w Radomsku, w województwie łódzkim, w Polsce. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca regionalnego. W roku 2018 stacja obsługiwała ok. 1400 pasażerów na dobę. W 1846 roku wybudowano dworzec kolei warszawsko-wiedeńsk ...

Osiedle Tysiąclecia (Radomsko)

Osiedle Tysiąclecia – największe osiedle Radomska powstałe w latach 70., przez gwałtowną rozbudowę wielorodzinną. Osiedle dzieli się na cztery mniejsze części: Tysiąclecie Wschód, Tysiąclecie Zachód, Osiedle Jagiellońskie i Osiedle Piastowskie. G ...

Smog

Smog – zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i t ...

Zamek w Rawie Mazowieckiej

Zamek w Rawie Mazowieckiej – średniowieczna, gotycka budowla nizinna w widłach Rawki i Rylki, obecnie ruina i zrekonstruowane fragmenty dawnej warowni.

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Rawa Mazowiecka diecezji łowickiej. Obecna świątynia została wybudowana na początku XVII wieku, jako kościół przy kolegium Jezuitów ...

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Rawa Mazowiecka diecezji łowickiej. Do 1864 roku należał do augustianów, od 1938 roku należy do pasjonistów. Świątynia zbudowana została w 1 ...

Kościół św. Marcina w Warszawie

Kościół został ufundowany wraz z klasztorem augustianów w 1353 roku. Papież Innocenty VI wydał 5 lipca 1356 r. księciu Ziemowitowi III i jego żonie Eufemii przywilej sprowadzenia na Mazowsze augustianów. Ziemowit obiecał wybudować trzy klasztory: ...

Kościół Ducha Świętego w Sierpcu

Kościół filialny pw. Ducha Świętego w Sierpcu – gotycki kościół na Starym Mieście w Sierpcu, przy północnym krańcu placu Fryderyka Chopina. Kościół wyróżnia spośród innych budowli sakralnych Sierpca wystrój wnętrza oraz pierwotna funkcja szpitaln ...

Cmentarz żydowski w Rawie Mazowieckiej

Cmentarz żydowski w Rawie Mazowieckiej – został założony w XVIII wieku. Znajduje się na Wzgórzu Sójczym pomiędzy obecnymi ulicami Kazimierza Wielkiego i Żydomicką, na południe od torów kolejowych w Rawie Mazowieckiej. Cmentarz ma powierzchnię 2.3 ...

Dekanat Rawa Mazowiecka

Dekanat Rawa Mazowiecka – jeden z 21 dekanatów diecezji łowickiej. W skład dekanatu wchodzą następujące parafie: parafia Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Rawie Mazowieckiej parafia Trójcy Świętej w Cielądzu parafia św. Pawła od Krzyża w Rawi ...

Cmentarz protestancki w Wiskitkach

Cmentarz protestancki w Wiskitkach przy ul. Armii Krajowej 73 – został założony na początku XIX wieku i jest cmentarzem nieczynnym. Ma powierzchnię ok. 0.8 ha i jest obecnie zaniedbany i zdewastowany, przetrwało jedynie kilkanaście nagrobków. Cme ...

Skarb rawski

Skarb rawski, skarb kwarciany – utworzony na zamku w Rawie Mazowieckiej odrębny skarb dla utrzymania wojsk kwarcianych. Reforma skarbowa Zygmunta Augusta z 1562 r., dokonana pod wpływem żądań ruchu egzekucyjnego szlachty, utworzyła po raz pierwsz ...

Sebastian Wołucki

Sebastian Wołucki herbu Rawicz – kasztelan małogoski w 1633 roku, podkomorzy i chorąży rawski w 1618 roku, starosta rawski w latach 1622-1645. Syn Jana. Poseł na sejmy, deputat na Trybunał Główny Koronny, był deputatem Senatu na Trybunał Skarbowy ...

Senatorowie rezydenci

Senatorowie rezydenci – w Rzeczypospolitej Obojga Narodów grupa senatorów świeckich i duchownych wyznaczonych przez senat podczas zebrań sejmowych i zobowiązanych do stałej obecności przy królu. Instytucję tę powołano w roku 1573 w celu kontrolow ...

Bronisław Brzeziński

Bronisław Brzeziński – ostatni przedstawiciel Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym. Przed powstaniem był urzędnikiem Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w Warszawie. W czerwcu 1863 za rządów Karola Majewskiego, został referentem i kontrolere ...

Tartaków

Miasteczko założone w 1426 roku. W 1685 roku otrzymało prawo magdeburskie, oraz przywilej na jarmarki i targi. W XVII wieku było główna rezydencją hetmana Feliksa Kazimierza Potockiego późniejszą siedzibą hetmana był Krystynopol. W latach 1871–18 ...

Wola Pękoszewska

Wola Pękoszewska – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim, w gminie Kowiesy. Prywatna wieś szlachecka położona była w drugiej połowie XVI wieku w powiecie mszczonowskim ziemi sochaczewskiej województwa rawskiego. ...

Komenda Rejonu Uzupełnień Skierniewice

Komenda Rejonu Uzupełnień Skierniewice – organ wojskowy właściwy w sprawach uzupełnień Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej i administracji rezerw w powierzonym mu rejonie.

Delegatura Rządu na Kraj

Delegatura Rządu na Kraj – tajny naczelny organ władzy administracyjnej w okupowanej Polsce, utworzony w 1940 r., składający się z departamentów. Na jej czele stał Delegat Rządu na Kraj, podporządkowany Rządowi RP na uchodźstwie, a od 1944 wicepr ...

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Rozprzy

Budowę świątyni rozpoczął ksiądz Stanisław Szabelski, który rozpoczął urzędowanie w parafii w dniu 1 listopada 1913 roku. Pracami budowlanymi kierował architekt Feliks Nowicki. Trwały one dość szybko, ponieważ w uroczystość Św. Wojciecha 1914 rok ...

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ruścu

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ruścu Łódzkim w dekanacie szczercowskim archidiecezji łódzkiej, położona na jej południowo-zachodnim krańcu, w powiecie bełchatowskim. Graniczy z parafiami w: Chabielicach, Restarzewie i Szczercowie ...

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ruścu

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu szczercowskiego archidiecezji łódzkiej. Jest to świątynia wybudowana w latach 1895–1911 w stylu neogotyckim według projektu Tadeusza Mankiewic ...

Parafia Świętego Michała Archanioła w Chabielicach

Parafia Świętego Michała Archanioła w Chabielicach w dekanacie szczercowskim, w archidiecezji łódzkiej – położona na jej południowym krańcu, w powiecie bełchatowskim. Graniczy z parafiami w: Rząśni, Stróży, Szczercowie, Ruścu, Kaszewicach, Kleszc ...

Kościół św. Katarzyny w Rzeczycy

Kościół Świętej Katarzyny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Nowe Miasto nad Pilicą diecezji łowickiej. Obecna jednonawowa murowana świątynia została wybudowana w latach 1889-1890 dzięki staraniom księdza Mieczysława Skarż ...

Kościół Miłosierdzia Bożego w Rzeczycy Wielkiej

Kościół Miłosierdzia Bożego – rzymskokatolicki kościół filialny w Rzeczycy Wielkiej, należący do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie, dekanatu Polanów w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego - rzymskokatolicka parafia znajdująca się przy ulicy Jana Pawła II 1 w Polanowie, należąca do dekanatu Polanów w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Kościół św. Jakuba Apostoła w Rzgowie (województwo wielkopolskie)

Obecnie istniejąca budowla została wzniesiona pod koniec XVI stulecia. Jej konsekracja i nadanie wezwania św. Jakuba Apostoła odbyła się w 1601 roku Jest to budynek drewniany, jednonawowy, posiada konstrukcję zrębową, z węższym prezbiterium zamkn ...

Kościół Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie

Kościół Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w mieście Rzgów, w województwie łódzkim. Należy do dekanatu tuszyńskiego archidiecezji łódzkiej. Jedyny rejestrowany zabytek miejscowości.

Parafia Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie

Parafia Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji łódzkiej w dekanacie tuszyńskim. Parafia erygowana 28 III 1469 r. przez abp. gnieźnieńskiego Jana Gruszczyńskiego herbu Poraj. Ko ...

Dekanat tuszyński

Dekanat tuszyński – dekanat w archidiecezji łódzkiej. Siedzibą dekanatu jest Tuszyn. Dekanat składa się z 10 parafii: parafia pw. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie-Pawlikowicach p ...

Dekanat koniński I

Dekanat koniński I – jeden z 33 dekanatów rzymskokatolickiej diecezji włocławskiej. W skład dekanatu wchodzą następujące parafie: parafia św. Jakuba Apostoła w Rzgowie parafia Miłosierdzia Bożego w Koninie parafia św. Wawrzyńca w Sławsku parafia ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →