ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 95

Kot

Zoologia i łowiectwo kot domowy – udomowiony gatunek ssaka z rzędu drapieżnych z rodziny kotowatych kot Felis – rodzaj ssaków z rodziny kotowatych kot – określenie każdego ssaka z rodziny kotowatych Gwara kot – w gwarze łowieckiej zając kot – w p ...

Rudniki (gmina)

Rudniki – gmina wiejska w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie oleskim. Tereny leżące w obrębie obecnej gminy Rudniki w przeszłości były częścią ziemi wieluńskiej, a później do roku 1975 przynależały do powiatu wieluńskiego w wojew ...

Synagoga w Strykowie

Synagoga w Strykowie – murowana synagoga istniała w Strykowie do 1939. W grudniu 1939 została spalona, a następnie, jesienią 1941 została wysadzona ładunkami wybuchowymi przez Niemców. Dokument ustanawiający gminę żydowską w Łodzi datowany na 180 ...

Powiat pabianicki

Powiat pabianicki – powiat w Polsce, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Pabianice.

Tajemnica zielonej pieczęci

Tajemnica zielonej pieczęci – powieść dla młodzieży Hanny Ożogowskiej z 1959 roku. Akcja powieści rozgrywa się w Łodzi. Trójka przyjaciół z klasy VIa zostaje przeniesiona do VIb, gdzie nie jest dobrze przyjęta. Nowi koledzy nie lubią ich. Każdy c ...

Jezioro Białe Filipowskie

Jezioro Białe Filipowskie – 18. najgłębsze jezioro w Polsce, leżące w województwie podlaskim, powiecie suwalskim, gminie Filipów, blisko Filipowa Drugiego i Motuli Starych. W pobliżu przebiega droga wojewódzka nr 652. Geograficznie należy do Poje ...

Wojciech Błach

W 1999 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. W latach 1999–2003 oraz 2008–2009 był aktorem Teatru Nowego im. K. Dejmka w Łodzi. Obecnie współpracuje z Teatrem IMKA w Warszawie. Był związany z aktorką Kamillą Baar, z którą ma syna ...

Alicja Boratyn

Rozpoczęła swoją karierę w 2005, kiedy razem z Tolą Szlagowską założyła zespół Blog 27. Pod koniec 2006 odeszła z zespołu, twierdząc, że "działalność w zespole ją ogranicza” i że "nie ma w nim swojego zdania”. Jesienią 2007 rozpoczęła karierę sol ...

Paweł Audykowski

Paweł Audykowski – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. W 1997 r. został absolwentem Wydziału Aktorskiego PWSFTviT w Łodzi; dyplom uzyskał w r. 1998. Prowadził program "Dzień Dobry z Polski” w TV Polonia produkowany przez Telewizję Szcz ...

Rafał Matuszak

Rafał Wojciech Matuszak – polski muzyk, basista. Rafał Matuszak znany jest przede wszystkim z wieloletnich występów w zespole muzyki rockowej Coma. Wraz z grupą otrzymał m.in. sześciokrotnie nagrodę polskiego przemysłu fonograficznego Fryderyka. ...

Joanna Woś

Ma córkę Jagnę, która zawodowo zajmuje się PR i reklamą.

Maciej Tubis

Maciej Tubis – polski pianista jazzowy, absolwent Łódzkiej Akademii Muzycznej. W czerwcu 2008 roku Maciej Tubis otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi dla najlepszego łódzkiego jazzmana. Z innych ważnych nagród należy wymienić nagrodę TVP2 za k ...

Ulica Organizacji WiN w Łodzi

Ulica Organizacji WiN w Łodzi. Dawniej dwie ulice:Dworska i Nowo-Dworska, następnie Dworska, a podczas okupacji niemieckiej Matrosengasse. Przy ulicy mieściło się wiele ważnych dla getta instytucji, np. zaopatrzeniowych. W budynku 74 był wtedy Do ...

Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej w Łodzi

Towarzystwo Opieki nad Starym Cmentarzem przy ulicy Ogrodowej w Łodzi, TOnSC – organizacja zarejestrowana w listopadzie 1998, której celem jest ochrona historycznych wartości Starego Cmentarza w Łodzi. Stowarzyszenie upowszechnia wiedzę o zabytka ...

Synagogi w Łodzi

W Łodzi przed II wojną światową funkcjonowało ponad 250 synagog i domów modlitwy. W większości były to małe, prywatne bożnice znajdujące się w prywatnych mieszkaniach, przybudówkach i oficynach kamienic. Zwyczajowo najczęściej nazywane od nazwisk ...

Ulica Polskiej Organizacji Wojskowej w Łodzi

Ulica Polskiej Organizacji Wojskowej – ulica w Łodzi o długości 620 metrów, położona na terenie dzielnicy Śródmieście. Zaczyna się na skrzyżowaniu z ulicą Rewolucji 1905 roku, kończy natomiast na terenie dworca Łódź Fabryczna, a dokładnie na alei ...

Parafia św. Franciszka z Asyżu w Łodzi (starokatolicka mariawitów)

Parafia św. Franciszka z Asyżu w Łodzi – mariawicka parafia, siedziba diecezji śląsko-łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP. Siedziba diecezji oraz kościół parafialny pw. św. Franciszka z Asyżu znajduje się w Łodzi, w województwie ł ...

Ulica prez. Gabriela Narutowicza w Łodzi

W 1821 roku Rajmund Rembieliński – Prezes Komisji Województwa Mazowieckiego – rozpoczął działania zmierzające do regulacji utworzenia osady fabrycznej. Nowa osada, nazwana Nowym Miastem, powstała w latach 1821–1823 i znajdowała się na południe od ...

Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan "Woda Życia” w Łodzi

Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan "Woda Życia” w Łodzi – ewangeliczna wspólnota chrześcijańska mająca siedzibę w Łodzi, przy ulicy Młynarskiej 64.

Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan "Soli Deo Gloria” w Łodzi

Zbór "Soli Deo Gloria” w Łodzi – ewangeliczna wspólnota chrześcijańska, należąca do Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan, mająca siedzibę w Łodzi, przy ul. Celnej 8.

Autobusy w Łodzi

Miejska komunikacja autobusowa w Łodzi – system autobusowego transportu zbiorowego na terenie aglomeracji łódzkiej działający od 1948 roku. Składa się z 80 linii autobusowych dziennych i 14 nocnych. Na łódzkich ulicach jeździ 11 rodzajów autobusó ...

Karolew (osiedle w Łodzi)

Osiedle składa się z kilkudziesięciu cztero- i dziesięciopiętrowych bloków zbudowanych głównie w latach 60. XX wieku oraz początku 70, a także pewnej liczby kamienic i kilkunastu domów jednorodzinnych pochodzących z okresu przedwojennego. Na obsz ...

Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi (rzymskokatolicka)

Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża w Łodzi – rzymskokatolicka parafia w środkowej części Łodzi, na osiedlu administracyjnym Katedralna, wchodząca w skład dekanatu Łódź-Śródmieście archidiecezji łódzkiej. Świątynią parafialną jest neoromański ko ...

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi im. pułkownika Janusza Zygmunta Jagrym-Maleszewskiego – jednostka organizacyjna Policji obejmująca swoim zasięgiem terytorium województwa łódzkiego podlegająca bezpośrednio Komendzie Głównej Policji.

Komenda Główna Policji

Komenda Główna Policji – jednostka organizacyjna Policji, przy pomocy której Komendant Główny Policji realizuje zadania określone w ustawach. Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony be ...

Ratusz w Łodzi

Ratusz w Łodzi – jeden z pierwszych murowanych budynków w Łodzi, wzniesiony w 1827 według projektu Bonifacego Witkowskiego. Jest to najcenniejszy i najstarszy w Łodzi zabytek architektury klasycystycznej. Ratusz został wybudowany na Rynku Nowego ...

Ulica Henryka Sienkiewicza w Łodzi

Regulację ulicy przeprowadzono w latach 1824–1828 podczas tworzenia osady przemysłowej, przeznaczonej pod osiedlenie tkaczy lnu i bawełny, którą nazwano Łódka. Od 1827 roku, była to ul. Dzika, w latach 1888–1917 nazywała się Mikołajewska i Nikoła ...

Ulica Lutomierska w Łodzi

Ulica Lutomierska w Łodzi ma około 2.4 kilometra długości, biegnie od ul. Zgierskiej do skrzyżowania al. Włókniarzy i ul. Wielkopolskiej. Nazwa ulicy jest pozostałością układu komunikacyjnego okolic Łodzi przedprzemysłowej. Droga z Łodzi do Lutom ...

Sikawa (obóz pracy karnej w Łodzi)

Obóz na Sikawie w Łodzi – obóz funkcjonujący w okresie od ok. 12 marca 1943 do 18 stycznia 1945 jako Niemiecki obóz pracy wychowawczej na Sikawie, przeznaczony dla Polaków z Łodzi i okolic. Następnie obóz NKWD, obóz "filtracyjny” dla volksdeutsch ...

Centralne Biuro Śledcze Policji

Centralne Biuro Śledcze Policji – jednostka organizacyjna Policji – służba śledcza realizująca na obszarze całego kraju zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości zorganizowanej. Centralne Biuro Śledcze zostało pow ...

Ulica Jana Kilińskiego w Łodzi

Ulica Jana Kilińskiego w Łodzi – ulica o długości około 6 kilometrów, biegnąca południkowo od skrzyżowania ul. Północnej z ul. Franciszkańską do ul. Śląskiej.

Krajowy System Informacyjny Policji

Krajowy System Informacyjny Policji – centralny zbiór, w którym odnotowywane są informacje o podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, osobach poszukiwanych bądź usiłujących ukryć swoją tożsamość, a także o zgubio ...

Stary Cmentarz w Łodzi

Stary Cmentarz w Łodzi – jedna z najważniejszych nekropolii w Łodzi. Cmentarz jest trójwyznaniowy – podzielony stosownie do wyznań na części: katolicką, ewangelicką i prawosławną.

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie

Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie im. nadkom. Heliodora Gruszczyńskiego – jednostka organizacyjna Policji obejmująca swoim zasięgiem terytorium województwa warmińsko-mazurskiego, podlegająca bezpośrednio Komendzie Głównej Policji, znajdująca ...

Komenda Stołeczna Policji

Komenda Stołeczna Policji – jednostka organizacyjna Policji, obejmująca swoim zasięgiem terytorium na obszarze m.st. Warszawy oraz dziewięciu powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkow ...

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Łodzi

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Łodzi – rzymskokatolicka parafia położona w dekanacie Łódź-Bałuty archidiecezji łódzkiej, na terenie osiedla Śródmieście-Wschód, zamieszkiwana przez ok. 6.5 tys. wiernych.

TVP3 Łódź

TVP3 Łódź – oddział terenowy TVP obejmujący zasięgiem przeważającą część województwa łódzkiego oraz ościennych powiatów. Jest najstarszym oddziałem terenowym Telewizji Polskiej.

Diecezja łódzko-poznańska

Diecezja łódzko-poznańska – diecezja Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego utworzona 12 listopada 1948. Graniczy z diecezjami: warszawsko-bielską, białostocko-gdańską, lubelsko-chełmską, przemysko-gorlicką i wrocławsko-szczecińską. Je ...

Dekanat Łódź

W skład dekanatu wchodzą 4 parafie: cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu kaplica Zmartwychwstania Pańskiego w Łodzi cerkiew Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Łodzi parafia św. ...

Wyspy Marshalla

Wyspy Marshalla – państwo wyspiarskie na Oceanie Spokojnym, położone na północ od Nauru i Kiribati, na wschód od Mikronezji oraz na południe od amerykańskiej wyspy Wake.

Dekanat Łódź-Olechów

Dekanat Łódź-Olechów – dekanat należący do archidiecezji łódzkiej. Jego obszar powiększył się na mocy dekretu ks. abp. Marka Jędraszewskiego, który dokonał reorganizacji dekanatów. Nazwa dekanatu pochodzi od jednego z łódzkich osiedli Olechów, po ...

Dekanat warszawsko-łódzki

Dekanat warszawsko-łódzki – dekanat diecezji warszawskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP, obejmujący swoim zasięgiem cały obszar województwa łódzkiego, niemal cały obszar województwa mazowieckiego oraz niewielkie fragmenty województw: lubelskie ...

Cmentarz mariawicki w Pokrzywnicy

Cmentarz mariawicki w Pokrzywnicy – założony na początku XX wieku, cmentarz Kościoła Starokatolickiego Mariawitów położony we wsi Pokrzywnica, na terenie parafii mariawickiej w Piątku. Cmentarz mariawicki w Pokrzywnicy należy do Parafii Przenajśw ...

Idaliana Kaczor

Idaliana Jadwiga Kaczor – polska filolog, literaturoznawczyni, dr hab. nauk humanistycznych, adiunkt Katedry Filologii Klasycznej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego.

Ekumeniczna Droga Krzyżowa

Ekumeniczna Droga Krzyżowa – jest nabożeństwem pasyjnym organizowanym w Łodzi w Wielki Piątek przez chrześcijan różnych wyznań: katolików, luteran, kalwinów, mariawitów i polskokatolików. Nabożeństwo ma charakter procesji ulicami Łodzi i tradycyj ...

Wojskowa Straż Graniczna

Wojskowa Straż Graniczna – formacja graniczna II Rzeczypospolitej. Wiosną 1919 roku Straż Graniczna przeszła w wyłączne podporządkowanie Ministerstwa Spraw Wojskowych. W ramach zmian strukturalnych w kwietniu 1919 nastąpiła zmiana w nazwie. Nazwa ...

Graniczna Placówka Kontrolna Kudowa

Graniczna Placówka Kontrolna Kudowa – nieistniejący obecnie pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza wykonujący kontrolę graniczną osób, towarów i środków transportu bezpośrednio w przejściu granicznym na granicy z Czechosłowacją Kudowa Słone-Náchod. ...

Graniczna Placówka Kontrolna Gdańsk

Graniczna Placówka Kontrolna Gdańsk: pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę na przejściu granicznym. graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej pełniący służbę na przejściu granicznym i realizująca zadania w ochroni ...

Morska Graniczna Placówka Kontrolna Kołobrzeg

Morska Graniczna Kontrolna Kołobrzeg/Graniczna Placówka Kontrolna Kołobrzeg – nieistniejący obecnie pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza wykonujący kontrolę graniczną osób i środków transportu bezpośrednio w przejściu granicznym Kołobrzeg na grani ...

Morska Graniczna Placówka Kontrolna Ustka

MGPK Ustka sformowana została w 1947 roku według etatu nr 7/35 o stanie 16 wojskowych +1 kontraktowy. W 1948 roku pododdział przekazany został do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Graniczna Placówka Kontrolna nr 20 "Ustka” morska podlegała ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →