ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 94

Dekanat łaski

Dekanat łaski to dekanat należący do Archidiecezji łódzkiej. Siedzibą dekanatu jest Łask. W skład dekanatu wchodzi 10 parafii po reformie kościelnej Parafia świętego Stanisława Biskupa i świętego Mikołaja Biskupa w Borszewicach Parafia Najświętsz ...

10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego

Z dniem 1 stycznia 2001 roku, na bazie rozformowanego 10 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego, sformowana została 10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego. 1 stycznia 2010 roku 10 Eskadra Lotnictwa Taktycznego została włączona w skład 32 Bazy Lotnictwa Taktyczne ...

Lotnisko Łask

Lotnisko Łask – lotnisko Sił Powietrznych położone na południe od Łasku. 19 września 2006 Minister Obrony Narodowej wpisał lotnisko wojskowe Łask kompleks nr 6030 do rejestru lotnisk wojskowych, a głównym wojskowym użytkownikiem lotniska uczynił ...

31 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego

W 1951 roku na lotnisku Babice, na bazie zalążków z 1 pułku lotnictwa myśliwskiego powstał 31 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego OPL. Jednostka została zorganizowana według etatu Nr 6/165, który przewidywał 290 żołnierzy oraz 2 pracowników kontraktowych ...

32 Baza Lotnictwa Taktycznego

32 Baza Lotnictwa Taktycznego – baza Sił Powietrznych powstała 1 stycznia 2010 roku na bazie 32. Bazy Lotniczej i 10. Eskadry Lotnictwa Taktycznego. Baza lotnicza zlokalizowana w Łasku, włączona w struktury NATO. Została zmodernizowana, tak by mó ...

2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego im. Ludowych Partyzantów Ziemi Krakowskiej

W styczniu 1946 roku 10 Myśliwski Pułk Lotniczy został przeformowany na nowy etat nr 6/41 o stanie 236 wojskowych i 1 pracownika kontraktowego i przemianowany na 2 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Pułk stacjonował w Rakowicach koło Krakowa i wchodził ...

32 Baza Lotnicza

32 Baza Lotnicza – wojskowa baza lotnicza zlokalizowana na południowy wschód od Łasku, sformowana 1 stycznia 2001 w oparciu o zlikwidowany 10 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego oraz wybudowane w 1957 roku lotnisko wojskowe. 32 Baza Lotnicza stanowiła cz ...

7 Łaski Batalion Radiotechniczny

7 Łaski Batalion Radiotechniczny – pododdział Wojsk Radiotechnicznych Sił Zbrojnych PRL i RP. Batalion został sformowany na podstawie rozkazu Nr 033 dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Przeciwlotniczej Obszaru Kraju oraz zarządzenia Nr 1 dowódcy 1 ...

2 Armia Wojska Polskiego

2 Armia Wojska Polskiego – utworzony 8 sierpnia 1944 związek operacyjny ludowego Wojska Polskiego. Właściwe formowanie armii zaczęło się 20 sierpnia 1944. Dowódcą mianowano gen. dyw. Karola Świerczewskiego. W styczniu 1945 związek rozpoczął wykon ...

Parafia św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim

Parafia pw. św. Jana Pawła II w Piotrkowie Trybunalskim – rzymskokatolicka parafia w dekanacie piotrkowskim należącym do archidiecezji łódzkiej. Parafia ta jest pierwszą w archidiecezji łódzkiej noszącą imię św. papieża Jana Pawła II.

Pułki lotnicze Wojska Polskiego

6 Pułk Lotniczy we Lwowie 1925-1939 5 Pułk Lotniczy w Lidzie 1928-1939 11 Pułk Myśliwski w Lidzie 1925-1928 3 Pułk Lotniczy w Poznaniu 1921- 1939 2 Pułk Lotniczy w Krakowie 1921-1939 1 Pułk Lotniczy w Warszawie 1921-1939 4 Pułk Lotniczy w Toruniu ...

2 Brygada Lotnictwa Taktycznego

Minister obrony narodowej zarządzeniem z 24 listopada 1997 roku nakazał sformować w Poznaniu dowództwo 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego. 22 października 1998 roku dowódcy brygady podporządkowano 7 Pułk Lotnictwa Bombowo-Rozpoznawczego z Powidza. w ...

Cmentarz żydowski w Łęczycy

Cmentarz żydowski w Łęczycy – cmentarz w Łęczycy założony w II połowie XV wieku. Znajdował się przy obecnej ulicy ks. Jerzego Popiełuszki. Obszar kirkutu znacznie poszerzono w l. 30. XIX w. W czasie konfliktu między częścią Gminy Żydowskiej w Łęc ...

Duża Synagoga w Łęczycy

Duża Synagoga w Łęczycy – zbudowana w 1787 roku przy ulicy Kaliskiej 8. Była główną synagogą gminy żydowskiej w Łęczycy. Budowniczym synagogi był żydowski architekt Szmerke Józefowicz. Najnowsze ustalenia w sprawie dziejów synagogi opublikowano w ...

Mała Synagoga w Łęczycy

Mała Synagoga w Łęczycy – zbudowana pod koniec XVIII wieku przy ulicy Szpitalnej. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali synagogę. Po wojnie budynek synagogi przebudowano na mieszkania.W Małej Synagodze mieściły się chedery, mykwa i m ...

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Łęczycy

Cerkiew pw. św. Mikołaja Cudotwórcy w Łęczycy – niezachowana do czasów współczesnych cerkiew prawosławna przy ul. Kaliskiej wzniesiona w 1913 r., a zburzona w latach 30. XX w.

Ratusz w Łęczycy

Ratusz w Łęczycy – budynek został wybudowany w latach 1788–1790 według projektu architekta królewskiego Jakuba Kubickiego w centralnym punkcie rynku. Ratusz jest piętrowy, zbudowany na planie zbliżonym do kwadratu w stylu klasycystycznym, kryty o ...

Herb gminy Łęczyca

Herb gminy Łęczyca przedstawia w polu srebrnym dwa ptaki czarne o nogach i dziobach złotych, zwrócone do siebie, nad trójwzgórzem zielonym. Herbem Gminy Łęczyca jest: w polu białej srebrnej gotyckiej tarczy herbowej, w obrębie której od podstawy ...

Kościół i klasztor pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Łęczycy

Inicjatywa uformowania kościoła i klasztoru w Łęczycy wyszła od Doroty Piwowskiej, która w 1632 r. zaprosiła Bernardynów na grunt przy łęczyckiej Bramie Poznańskiej. Lista fundatorów jest bardzo długa. Dzięki nim bracia ukończyli w latach 1636 – ...

Rośle

Rośle – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Dąbie. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa konińskiego.

Jacek Różycki

Jacek Hyancithus Różycki – kompozytor epoki barokowej. Karierę muzyczną rozpoczynał pracując w kapeli Władysława IV, by potem objąć funkcję kapelmistrza i pełnić ją także na dworach Michała Korybuta Wiśniowieckiego, Jana III Sobieskiego, a także ...

Zamek w Kole

Zamek w Kole – warowny zamek wzniesiony na polecenie króla Kazimierza Wielkiego po 1365 roku. Zamek zabezpieczał drogę prowadzącą z Wielkopolski w kierunku Łęczycy przez dolinę Warty. Budowla znajduje się na sztucznym wzniesieniu w zakolu Warty. ...

Kościół św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy

Kościół Świętego Andrzeja Apostoła – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Łęczyca diecezji łowickiej. Obecna świątynia, zbudowana pierwotnie w stylu gotyckim, została konsekrowana w 1425 roku. W późniejszych latach została z b ...

Dekanat Łęczyca

Dekanat Łęczyca – jeden z 21 dekanatów diecezji łowickiej. W skład dekanatu wchodzą parafie: Parafia św. Andrzeja Apostoła w Łęczycy Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Błoniu Parafia św. Stanisława w Grabowie Parafia Niepokalanego Poczęcia ...

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ozorkowie

Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ozorkowie – Ewangelicko-Augsburska parafia w Ozorkowie, należąca do diecezji warszawskiej. Mieści się przy ulicy Zgierskiej. W 2017 liczyła około 30 wiernych.

Diecezja warszawska (Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP)

Diecezja warszawska – diecezja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Diecezja liczy 21 parafii obsługiwanych przez 22 duchownych. Aktualnie siedzibą władz diecezjalnych są Pabianice.

Województwo łęczyckie

Województwo łęczyckie – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów, tworząca prowincję wielkopolską, obejmująca powierzchnię 4378.22 km², posiadająca 3 powiaty. Siedzibą wojewody i miejscem odbywani ...

Ziemia łęczycka

Ziemia łęczycka – jednostka terytorialna średniowiecznego państwa polskiego, kraina historyczna i region etnograficzny, opisany przez Oskara Kolberga w jego monumentalnym dziele "Lud” w tomie "Łęczyckie”, położona między Wielkopolską a Mazowszem.

Ziemia (administracja)

W średniowiecznej Polsce ziemia była terytorialną jednostką administracyjną powstałą z księstwa, w którym w dobie rozbicia dzielnicowego nie wykształcił się urząd wojewody, a które włączone do Królestwa Polskiego utraciło odrębność polityczną, al ...

Ziemia wieluńska

Ziemia wieluńska, początkowo ziemia rudzka – ziemia Królestwa Polskiego ze stolicą w Wieluniu, suwerenna część województwa sieradzkiego; od końca XVIII wieku część Kaliskiego.

Dzielnica senioralna

Dzielnica senioralna – dzielnica, którą zgodnie z zasadą senioratu otrzymywać miał najstarszy książę piastowski na mocy postanowień ustawy sukcesyjnej Bolesława Krzywoustego w okresie rozbicia dzielnicowego. Z czasem doszło do złamania zasady sen ...

Ziemia kaliska

Ziemia kaliska – jednostka terytorialna średniowiecznego państwa polskiego, w dorzeczu górnej i środkowej Warty. W czasach nowożytnych wschodnia część Wielkopolski właściwej, współcześnie synonim Kaliskiego. W 1138 r. ziemia kaliska weszła w skła ...

Powiat poddębicki

Powiat poddębicki – powiat w Polsce, reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Poddębice.

Polska w okresie rozbicia dzielnicowego

Rozbicie dzielnicowe – okres w historii Polski trwający od 1138 roku do koronacji Władysława Łokietka w roku 1320. Cechą charakterystyczną tego okresu jest postępujące rozdrobnienie państwa polskiego na coraz mniejsze w znacznej mierze niezależne ...

Województwo sandomierskie (I Rzeczpospolita)

Województwo sandomierskie – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejąca od XIV wieku do 1795 r., część prowincji małopolskiej. Obejmowała powierzchnię 23 860 km² posiadając 7 powiatów. Sie ...

Podział administracyjny I Rzeczypospolitej

Podział administracyjny I Rzeczypospolitej był pochodną skomplikowanej historii wewnętrznych zmian terytorialnych sięgających czasów rozbicia dzielnicowego w Polsce oraz zewnętrznych strat i nabytków terytorialnych Polski i Litwy. Pojęcie Rzeczpo ...

Bałdrzych

Bałdrzych - kasztelan bydgoski w latach 1296-1305. Jego przynależność rodowa, ani rodzice nie są znani. Jednakże w dokumencie księcia łęczycko-kujawskiego Kazimierza z 1261 r. wystąpił Bałdrzych - synowiec Stefana i Mikołaja. Ze względu na rzadko ...

Rdutów

Rdutów – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Chodów. Rdułtów Rdutów był wsią arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w powiecie łęczyckim województwa łęczyckiego w końcu XVI wieku. Do 1953 roku istniała gmina ...

Parafia Trójcy Przenajświętszej w Piątku

Parafia Trójcy Przenajświętszej w Piątku – mariawicka parafia diecezji śląsko-łódzkiej, Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP. Siedziba parafii oraz kościół parafialny znajduje się w Piątku, w gminie Piątek, powiecie łęczyckim, województwie ...

Elektrownia wiatrowa w Łowiczu

Elektrownia wiatrowa w Łowiczu - elektrownia wiatrowa mieszcząca się w miejscowości Niedźwiada niedaleko Łowicza. Umiejscowiona jest w bezpośredniej bliskości strefy NATURA 2000, przy drodze krajowej numer 92. Elektrownia działa od marca 2007. Je ...

Kościół poewangelicki w Łowiczu

Kościół poewangelicki w Łowiczu – dawna świątynia protestancka mieszcząca się w Łowiczu, przy ulicy Podrzecznej. Świątynia została wybudowana w latach 1838–1839. Reprezentuje architekturę późnoklasycystyczną. Projektantem budowli był Jan Łuczaj. ...

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i św. Elżbiety oraz klasztor Sióstr Bernardynek w Łowiczu

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i świętej Elżbiety oraz klasztor Sióstr Bernardynek w Łowiczu – kościół rektorski znajdujący się w Łowiczu, w województwie łódzkim. Należy do dekanatu Łowicz-Katedra diecezji łowickiej. Zesp ...

Ratusz w Łowiczu

Ratusz w Łowiczu – budynek klasycystyczny wzniesiony w latach 1825–1828 według projektu Bonifacego Witkowskiego, znajdujący się po północnej części Starego Rynku. Budynek murowany, prostokątny, dwukondygnacyjny, dwutraktowy. Na osi głównej portyk ...

Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Łowiczu

Bazylika katedralna Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja w Łowiczu – kościół znajdujący się przy Starym Rynku, nazywany "Mazowieckim Wawelem", miejsce pochówku 12 arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, którzy od 1136 często rezydowali w będąc ...

Kościół Przenajświętszego Sakramentu w Łowiczu

Kościół pod wezwaniem Przenajświętszego Sakramentu w Łowiczu – świątynia mariawicka, siedziba parafii Przenajświętszego Sakramentu w Łowiczu, położonej w diecezji śląsko-łódzkiej Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w RP. Kościół Przenajświętsze ...

Kościół Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha w Łowiczu

Kościół Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha w Łowiczu – kościół znajdujący się przy ul. Pijarskiej w Łowiczu, siedziba Ojców Pijarów. Zbudowany został w stylu barokowym w latach 1672–1680. Do znanych z imienia fundatorów należeli Jan Szamowski – ...

Dawny kościół św. Bartłomieja i klasztor Bernardynów w Łowiczu

Dawny kościół świętego Bartłomieja i klasztor Bernardynów w Łowiczu – dawny zespół klasztorny Bernardynów, znajdujący się w Łowiczu, w województwie łódzkim. Kościół gotycki, murowany z cegły w układzie polskim. Zabudowania klasztorne barokowe, tr ...

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu – zespół szkół średnich w Łowiczu, od 1995 z siedzibą przy ul. Kaliskiej 5 w Łowiczu. Patronem zespołu szkół jest Władysław Grabski. W skład zespołu szkół wchodzi: Technikum ...

Edward Kryściak

Edward Kryściak, SchP – polski prezbiter katolicki, pijar, historyk, dyrektor szkół pijarskich, pisarz, działacz społeczny. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. J. Chełmońskiego w Łowiczu oraz Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakow ...

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II – publiczne stowarzyszenie wiernych, erygowane przez Konferencję Episkopatu Polski. Stowarzyszenie jest organizacją kościelną posiadającą kanoniczną publiczną osobowość prawną oraz osobowość prawną w Rzeczypospol ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →