ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 81

Krypno (gmina)

Krypno – gmina wiejska w województwie podlaskim, w powiecie monieckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie białostockim. Siedziba gminy to Krypno Kościelne także Krypno. Według danych z 30 czerwca 2004 gminę zamieszkiwało 4170 osób.

Lachowo

Lachowo – wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie kolneńskim, w gminie Kolno. W latach 1923-1954 i 1973-1976 miejscowość była siedzibą gminy Lachowo. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa łomż ...

Parafia św. Mikołaja w Narewce

Parafia św. Mikołaja – parafia prawosławna w Narewce, w dekanacie Hajnówka diecezji warszawsko-bielskiej. Na terenie parafii funkcjonuje 1 cerkiew: cerkiew św. Mikołaja w Narewce – parafialna

Parafia Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny w Dubinach

Parafia Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy – parafia prawosławna w Dubinach, w dekanacie Hajnówka diecezji warszawsko-bielskiej. Na terenie parafii funkcjonują 3 cerkwie i 1 kaplica: kaplica św. Tomasza w Dubinach – cmentarna cerkiew św. Pror ...

Cerkiew św. Aleksandra Newskiego w Lubartowie

Cerkiew św. Aleksandra Newskiego – nieistniejąca cerkiew prawosławna w Lubartowie. Cerkiew była jedną z kilkuset świątyń prawosławnych wzniesionych w całym Imperium Rosyjskim po uznanym za cudowne uratowaniu się rodziny carskiej z katastrofy kole ...

Kościół Dominikanów w Tarnopolu

Kościół Dominikanów pw. śś. Dominika, Wincentego z Ferrary i Jacka Odrowąża w Tarnopolu, obecnie katedra pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny archieparchii tarnopolsko-zborowskiej Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińsk ...

Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Lublinie

Zbór Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Lublinie – ewangelikalna wspólnota chrześcijańska działająca w Lublinie. Siedziba zboru znajduje się przy ulicy Probostwo 30. Zbór posiada placówkę w Lubartowie. Pastorem zboru jest Jacek Duda.

Linia kolejowa nr 30

Linia kolejowa nr 30 Łuków – Lublin Północny – linia kolejowa w województwie lubelskim. Zbudowana w latach 1894-1898 pierwotnie jako jednotorowa. Głównym jej zadaniem było szybkie przemieszczanie wojsk na wypadek wojny. Była nieczynna dla regular ...

Tr201

Tr201 – polskie oznaczenie parowozu towarowego amerykańskiej serii S160 nadane parowozom, które zostały przekazane Polsce w pomocy amerykańskiej UNRRA lub zostały zdobyte podczas wojny. Lokomotywy S160, które zostały przekazane Polskim Kolejom Pa ...

Pościsze

Pościsze – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski. Wieś była własnością starosty guzowskiego i nowomiejskiego Stanisława Opalińskiego, leżała w województwie podlaskim w 1673 roku. W lata ...

Dworzec autobusowy w Lublinie

Dworzec autobusowy w Lublinie – dworzec autobusowy obsługujący ruch lokalny i dalekobieżny, znajdujący się w Lublinie przy alei Tysiąclecia. Obiektem zarządza przedsiębiorstwo Lubelskie Dworce S.A. Właścicielem spółki jest województwo lubelskie. ...

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie – jeden z sześciu wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Jego siedziba znajduje się przy ul. Akademickiej 13 w Lublinie.

Parafia Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Lublinie

Parafia Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Lublinie – parafia rzymskokatolicka w Lublinie, należąca do archidiecezji lubelskiej i Dekanatu Lublin – Północ. Została erygowana 9 listopada 1995. Obejmuje swoim zasięgiem całe osiedle im. ...

Kościół św. Agnieszki w Lublinie

Kościół świętej Agnieszki w Lublinie – rzymskokatolicki kościół wybudowany wraz z klasztorem augustianów w latach 1647-1667 na Kalinowszczyźnie, która stanowiła oddzielną jurydykę, rozbudowany po roku 1685, obecnie parafialny.

Kamienica przy ulicy Archidiakońskiej 4 w Lublinie

Kamienica Archidiakońska 4 – zabytkowa trzypiętrowa kamienica na Starym Mieście w Lublinie. Wpisana do rejestru zabytków pod numerem A/1022 z dnia 28.11.1990. Została zbudowana w 1918 roku na miejscu rozebranej na przełomie XVIII i XIX wieku kami ...

Dzielnica żydowska w Lublinie

Dzielnica żydowska w Lublinie – powstała na przełomie XIV i XV wieku dzielnica skupiająca się wokół Zamku Królewskiego w Lublinie, zamieszkana przez lubelskich Żydów. W latach 1942–1943 została wyburzona na rozkaz niemieckiego okupanta.

Kościół Najświętszego Zbawiciela w Lublinie

Kościół Najświętszego Zbawiciela – rzymskokatolicki kościół rektoralny znajdujący się na terenie cmentarza przy ulicy Unickiej w Lublinie. Wybudowany w roku 1935 jako kaplica pogrzebowa, reprezentuje styl klasycyzującego modernizmu o cechach naro ...

Kościół Świętego Ducha w Lublinie

Powstał w 1419 r. obok istniejącego już szpitala dla ubogich starców. Zbudowano go poza murami miasta. Konsekracji kościoła dokonano w 1421. Kościół był jednonawową budowlą z prezbiterium. W XVI w. zarząd nad kościołem przejęli rajcy lubelscy. Po ...

Ulica Krochmalna w Lublinie

Ulica Krochmalna w Lublinie – arteria komunikacyjna w Lublinie o długości ponad 2 km. Łączy dzielnicę Piaski z Czubami i Rurami. Stanowi główną drogę dzielnicy administracyjnej Za Cukrownią. Przebiega z jednej strony pomiędzy Bystrzycą a z drugie ...

Kościół i klasztor kapucynów w Lublinie

Kościół i klasztor kapucynów w Lublinie jest chronologicznie czwartą fundacją kapucyńską w Polsce. Wybudowano go w latach 1726-1733 z fundacji byłego marszałka wielkiego litewskiego, księcia Pawła Karola Sanguszki i jego żony Marianny z Lubomirsk ...

Dom mansjonarski w Lublinie

Dom mansjonarski, mansjonaria lub dom wikariuszy – XV-wieczny zabytek w zespole dawnego kościoła farnego pw. św. Michała na Starym Mieście w Lublinie, przy ul. Archidiakońskiej 9. W późniejszych czasach budynek był wielokrotnie przebudowywany, pr ...

Plac Dworcowy w Lublinie

Powstanie placu jest ściśle związane z budową Kolei Nadwiślańskiej i dworca PKP. Decyzję o przebiegu linii kolejowej na terenie Lublina i usytuowaniu dworca podjęto w marcu 1875. Budowę rozpoczęto 10 sierpnia 1875. Dworzec zaprojektował inż. Wito ...

Geomorfologia Lublina

Lublin jest położony w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, na styku czterech mezoregionów geomorfologicznych, które dolina Bystrzycy dzieli na dwie pary: zachodnią i wschodnią. Różnią się one znacznie zarówno charakterystyką skał powier ...

Śródmieście (Lublin)

Dzielnica położona jest w środkowo-północnej części Lublina, nad Bystrzycą i Czechówką, będącą jej dopływem. Główne ulice stanowią: Ul. Unicka Al. Józefa Piłsudskiego Ul. Krakowskie Przedmieście Ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza Ul. Lubartowska ...

Bystrzyca (dopływ Wieprza)

Bystrzyca – największy lewobrzeżny dopływ Wieprza, jedna z rzek Wyżyny Lubelskiej. Swoje źródła ma w Sulowie. Przepływa przez Lublin. Całkowita długość rzeki wynosi 70.3 km, a powierzchnia jej dorzecza 1315.5 km 2. Poniżej miejscowości Spiczyn uc ...

Szerokie (Lublin)

W dzielnicy dominuje zabudowa jednorodzinna oraz niewielkie budynki wielorodzinne i szeregowe. Siedzibę ma tam Lubelskie Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia. Dzielnica nie posiada publicznej placówki oświatowej. Pomimo bliskiej odległości do ...

Zemborzyce

Zemborzyce – dawniej wieś; obecnie jej część to najbardziej rozległa dzielnica Lublina położona w południowej części miasta. Do 1954 roku istniała gmina Zemborzyce.

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie

VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie jest to szkoła integralnie związana z rozwojem dzielnicy Dziesiąta, o dużym znaczeniu dla całego Lublina i okolic. Jej początki sięgają 23 czerwca 1948 roku, kiedy to pan Andrzej Misiuk k ...

Ziemia lubelska

Ziemia lubelska – polska jednostka terytorialna w średniowieczu. Poświadcza się znanych kasztelanów lubelskich od 1230 r. Jan Długosz przedstawiał, że ziemia lubelska była gęsto zasiedlona rolnikami i innymi osadnikami, jednakże napady sąsiednich ...

Jelcz PR110E

Jelcz PR110E – trolejbus produkowany przez polskie przedsiębiorstwa Jelcz z Jelcza-Laskowic oraz KPNA w latach 1980-1992. Konstrukcyjnie oparty został na bazie autobusu Jelcz PR110. Zbudowano łącznie 153 sztuk trolejbusów tego typu. Następcą tej ...

Żurawlów

Żurawlów – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie zamojskim, w gminie Grabowiec. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa zamojskiego.

Czernawczyce

Czernawczyce – agromiasteczko na Białorusi, w obwodzie brzeskim,w rejonie brzeskim, sedziba administracyjna sielsowietu Czernawczyce.

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola – niepubliczna uczelnia w Lublinie działająca w oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2000 r., zezwalającą na rozpoczęcie działalności. Szkoła zarejestrowana jest w ...

Park Jana Pawła II w Lublinie

Do lat 80. XX wieku dolinę zajmowały pola uprawne. W 1987 zorganizowano tam sektory dla wiernych uczestniczących we mszy odprawianej przez Jana Pawła II. Po tym wydarzeniu zaproponowano stworzenie parku, który zapobiegłby zabudowie i degradacji t ...

Lublin (samolot)

Produkcja samolotów w lubelskiej fabryce Emila Plagego i Teofila Laśkiewicza trwała już od roku 1921, jednak własne konstrukcje, pod kierownictwem inż. Jerzego Rudlickiego, powstawały w latach 1928 – 1935. Pod koniec 1935 roku, na skutek kłopotów ...

LWS-6 Żubr

LWS-6 Żubr – dwusilnikowy średni bombowiec, wyprodukowany w niewielkiej liczbie w Lubelskiej Wytwórni Samolotów przed wybuchem II wojny światowej, używany do szkolenia.

LWS-3 Mewa

Początkiem samolotu obserwacyjnego Mewa było opracowanie wstępnej koncepcji tego samolotu w 1935 roku przez inż. Zbysława Ciołkosza, który w tym czasie pracował w Państwowych Zakładach Lotniczych PZL w Warszawie. Według tej koncepcji miał to być ...

Aeroklub Lubelski

Aeroklub Lubelski – stowarzyszenie skupiające miłośników lotnictwa sportowego i rekreacyjnego. Siedziba aeroklubu znajduje się na lotnisku Lublin-Radawiec w Radawcu.

Plage i Laśkiewicz

Plage i Laśkiewicz – pierwsza polska wytwórnia lotnicza, mieszcząca się w Lublinie. Produkowała samoloty od 1921 do 1935, kiedy została znacjonalizowana, w tym od 1928 produkowała własne konstrukcje samolotów, pod nazwą Lublin.

Potez XXV

W 1924 roku we francuskiej wytwórni lotniczej Avions Henri Potez zbudowano prototyp samolotu liniowego Potez XXV. Prototyp ten stanowił rozwinięcie konstrukcji poprzedniego samolotu skonstruowanego przez inż. Henri Poteza – Potez XV. Od swojego p ...

RWD-14 Czapla

Projekt samolotu powstał w 1934. Płatowiec miał zastąpić przestarzałe Lublin R-XIII. Przed skierowaniem do produkcji seryjnej przetestowano 4 prototypy: RWD-14/II lub RWD-14a z silnikiem G-1620A "Mors I” o mocy 250 kW 340 KM – rozbił się podczas ...

LWS-2

W 1936 roku Dowództwo Lotnictwa Ministerstwa Spraw Wojskowych i Polski Czerwony Krzyż PCK zamówiły w Lubelskiej Wytwórni Samolotów LWS nowoczesny i funkcjonalny samolot sanitarny. Samolot ten powinien być przystosowany do lądowania i startu z pro ...

Schreck FBA-17H

Schreck FBA-17H – francuski patrolowy wodnosamolot, budowany w wersjach łodzi latającej lub amfibii. Zaprojektowany i zbudowany w 1923 roku w wytwórni lotniczej Hydravions Louis Schreck FBA w Argenteuil we Francji.

Za Cukrownią

Dzielnica ta ma charakter mieszkaniowo-przemysłowy, mieszkania to przeważnie domy jednorodzinne i kamienice. Znajdowała się tam Cukrownia "Lublin”. Na jej terenie w 2014 powstał stadion miejski, który stał się elementem szerszej sportowej infrast ...

Momoty Dolne

Momoty Dolne – wieś sołecka w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie janowskim, w gminie Janów Lubelski. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa tarnobrzeskiego.

Łopatyn

Łopatyn – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie lwowskim i rejonie radziechowskim. Położone jest ok. 80 km na północny wschód od Lwowa. Miasto liczy 3403 mieszkańców i jest miastem partnerskim Otmuchowa. Wieś starostwa szczurowskiego, p ...

Słowianofilstwo

Słowianofilstwo – nurt myśli politycznej ukształtowany w Rosji po 1839. Do jego najwybitniejszych przedstawicieli zalicza się Aleksieja Chomiakowa, Iwana Kiriejewskiego, Konstantina i Iwana Aksakowa, Jurija Samarina. Ze słowianofilami byli związa ...

Romuald Pawlak

Romuald Pawlak – polski pisarz, autor książek fantastycznych, obyczajowych oraz dla dzieci. Niektóre teksty podpisywał pseudonimami Rodney P. Randall i Konrad Amiterski. Debiutował w 1987 roku w tygodniku "Na Przełaj”. W latach 90. ubiegłego wiek ...

Roman Kumłyk

Roman Kumłyk – huculski muzykant, poeta, twórca i kierownik zespołu Czeremosz, założyciel Muzeum Huculskich Instrumentów i Huculszczyzny w Wierchowynie, zasłużony dla rozwoju kultury Ukrainy, członek Karpackiego Towarzystwa Naukowego w Warszawie.

Adam Przechrzta

Ukończył studia historyczne. W 2001 r. na podstawie pracy Antypaństwowa działalność komunistów w oczach polskich służb specjalnych 1918-1939 uzyskał stopień doktora na Uniwersytecie Zielonogórskim. Autor artykułów na temat służb specjalnych, walk ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →