ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 78

Surowica (województwo podkarpackie)

Surowica – nieistniejąca już dziś wieś w województwie podkarpackim, w krośnieński, w gminie Jaśliska, w Beskidzie Niskim, u ujścia potoku Moszczańca do Wisłoka z lewego brzegu. Miejscowość figuruje w rejestrze TERYT jako wieś. Do 31 grudnia 2016 ...

Cmentarz żydowski w Wąwolnicy

Cmentarz żydowski w Wąwolnicy – kirkut społeczności żydowskiej niegdyś zamieszkującej Wąwolnicę, w województwie lubelskim, w Polsce. Powstał prawdopodobnie pod koniec pierwszej ćwierci XIX w. Cmentarz ma powierzchnię 0.9 ha. Został zniszczony pod ...

Apostolska Administracja Łemkowszczyzny

Apostolska Administracja Łemkowszczyzny – samodzielna jednostka terytorialna Kościoła greckokatolickiego w Polsce. Administratura istniała w latach 1934–1947. Podlegała bezpośrednio Stolicy Apostolskiej.

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Puławach Sp. z o.o. – byłe przedsiębiorstwo z siedzibą w Puławach zajmujące się transportem zbiorowym. PKS Puławy było największym przewoźnikiem autobusowym na terenie powiatu puławskiego. Jego obszar d ...

Miejski Zakład Komunikacji w Puławach

Uruchomienie w Puławach w latach 60. XX wieku Zakładów Azotowych narzuciło konieczność organizacji dojazdu do pracy dla licznej grupy pracowników tego przedsiębiorstwa. W początkowym okresie pracowników dowoziły specjalne miejskie autobusy PKS oz ...

Puławy Miasto

Puławy Miasto – przystanek osobowy w Puławach, w województwie lubelskim, w Polsce. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca regionalnego. W roku 2017 stacja obsługiwała 300–499 pasażerów na dobę. Na przystanku zatrzymują się wszystkie pociągi ...

CTL Kolzap

CTL Kolzap Sp. z o.o. − polski przewoźnik kolejowy wchodzący w skład grupy CTL Logistics. Firma powstała w 2004 roku. Została utworzona przez CTL Logistics i Zakłady Azotowe Puławy z przekształcenia Zakładu Transportu Kolejowego Zakładów Azotowyc ...

Droga wojewódzka nr 801

Droga wojewódzka nr 801 – droga wojewódzka klasy G w województwach: mazowieckim i lubelskim o długości 124 km łącząca Warszawę z Puławami zwana w regionie Trasą Nadwiślańską. Droga przebiega przez 5 powiatów: miasto Warszawa, otwocki, garwoliński ...

Linia kolejowa nr 82

Linia kolejowa nr 82 Bąkowiec – Puławy Azoty – niezelektryfikowana, jednotorowa linia kolejowa o długości 24.635 km. Linia została wybudowana w latach 60. jako przedłużenie istniejącej linii do Wysokiego Koła, której początki sięgają 1915 r. Było ...

Melamina

Melamina – aromatyczny związek chemiczny z grupy amin, pochodna triazyny, trimer cyjanamidu. Jest bezbarwną substancją krystaliczną. Ma postać białego proszku, jest trudno palna, odporna na działanie wody, temperatury i światła. Ma wysoką twardoś ...

Selektywna redukcja niekatalityczna

Reagent przed wstrzyknięciem do komory spalania jest wcześniej odpowiednio przygotowany w module mieszającym i mierzącym. Moduł ten zawiera wszystkie niezbędne urządzenie pomiarowe i sterujące służące do kontroli przepływu i ciśnienia reagenta, p ...

Parafia Matki Bożej Różańcowej w Puławach

Parafia Matki Bożej Różańcowej w Puławach – parafia rzymskokatolicka w Puławach, należąca do archidiecezji lubelskiej i Dekanatu Puławy. Została erygowana 1 stycznia 1975. Obejmuje ulice: Baczyńskiego, Broniewskiego, Cichockiego, Filtrowa, Gałczy ...

Wojsko Polskie na Wschodzie (1914–1920)

W momencie wybuchu I wojny światowej w sierpniu 1914 wśród młodzieży polskiej powstała myśl stworzenia własnej armii. Ówczesne warunki nie pozwalały jednak na działania w tak szerokim zakresie. Ograniczano się więc początkowo do tworzenia oddział ...

Bitwa pod Puławami

Bitwa pod Puławami – bitwa stoczona 2 marca 1831 roku w czasie powstania listopadowego. Czterogodzinna bitwa piechoty polskiej dowodzonej przez porucznika Adama Plewakę i ppor. Apolinarego Nykę oraz batalion strzelców pod dowództwem płk. Juliusza ...

Wojsko Polskie Królestwa Kongresowego

Jego początku należy dopatrywać się w słynnej rozmowie delegacji polskich wojskowych z Aleksandrem I 13 kwietnia 1814 w Paryżu. Na pytanie, "czy wojsko zatrzyma kokardę narodową", cesarz odpowiedział twierdząco. Kolejnym faktem decydującym o przy ...

Struktura organizacyjna Wojska Polskiego w 1949

1 Warszawska Dywizja Piechoty Legionowo 15 Dywizja Piechoty – Olsztyn 50 pułk piechoty – Olsztyn 53 pułk piechoty – Ostróda 55 pułk artylerii lekkiej – Morąg 19 dywizjon artylerii przeciwpancernej – Olsztyn 46 batalion saperów – Olsztyn 54 pułk p ...

Organizacja pokojowa Wojska Polskiego II RP

Komendy Obozów Ćwiczeń: Barycz, Biedrusko, Brześć n. Bugiem, Czerwony Bór, Dęba, Grupa, Leśna, Pohulanka, Powursk, Raducz, Rembertów, Toruń; Komendy Miast: Brześć n. Bugiem, Grodno, Kraków, Lublin, Lwów, Łódź, Poznań, Przemyśl, Toruń, Warszawa, W ...

XXVII Batalion Saperów

XXVII batalion saperów został sformowany już w czasie pokoju we wrześniu 1921 roku w Puławach. Dowództwo batalionu składa się z oficerów 2 pułku Saperów Kaniowskich. 1 kompania powstaje z 3 kompanii III batalionu saperów, a 2 kompania z 3 kompani ...

11 Batalion Budowy Mostów

11 Samodzielny Batalion Budowy Mostów – samodzielny pododdział wojsk drogowych ludowego Wojska Polskiego. Batalion został sformowany w rejonie Siedlec na podstawie rozkazu Nr 8 Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego z 20 sierpnia 1944 roku, w skła ...

9 Pułk Ułanów (powstanie listopadowe)

9 Pułk Ułanów – pułk jazdy polskiej okresu zaborów. Od grudnia 1830 do 30 lipca 1831 pod nazwą 2 Pułku Jazdy Sandomierskiej. Do tej jednostki został wchłonięty 2 Pułk Jazdy Lubelskiego Wolnego Orła Białego, powstały z inicjatywy płk. Kazimierza O ...

1 Armia Wojska Polskiego

1 Armia Wojska Polskiego – ogólnowojskowy związek operacyjny formowany od lipca 1944 na mocy dekretu Krajowej Rady Narodowej. Utworzona 29 lipca 1944 z sił polowych 1 Armii Polskiej w ZSRR. Była częścią "Odrodzonego Wojska Polskiego”. Organizacyj ...

7 Kołobrzeski Pułk Piechoty

7 Kołobrzeski Pułk Piechoty – oddział piechoty ludowego Wojska Polskiego. Sformowany w Sielcach na podstawie rozkazu nr 95 dowódcy 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR z 27 grudnia 1943 w oparciu o sowiecki etat pułku strzeleckiego nr 04/501. ...

Kościół Przemienienia Pańskiego w Rachaniach

Kościół Przemienienia Pańskiego – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Tomaszów - Północ diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Budowa obecnej świątyni rozpoczęła się w 1769 roku i została ufundowana przez Annę z Bełżeckich i Adama ...

Pałac w Radzyniu Podlaskim

Pałac w Radzyniu Podlaskim wybudowano w latach 1685-1709 i przebudowano w latach 1750-59, w związku z czym powstała jedna z najpiękniejszych rezydencji okresu rokoka w Polsce.

Pałac Potockich w Lublinie

Pałac Potockich – pałac w Lublinie wzniesiony pomiędzy latami 1719 a 1734 dla Jerzego Potockiego. W 1790 roku pałac przeszedł w ręce skarbu państwa, obecnie jest własnością prywatnego inwestora.

Kościół św. Jozafata Kuncewicza w Rejowcu

Kościół Świętego Jozafata Kuncewicza – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Chełm – Zachód archidiecezji lubelskiej. Obecna świątynia murowana została wybudowana w latach 1906-1907 według projektu warszawskiego architekta Stef ...

Kościół św. Michała Archanioła w Rejowcu

Kościół świętego Michała Archanioła – rzymskokatolicki kościół cmentarny należący do parafii św. Jozafata Kuncewicza. Jeden z rejestrowanych zabytków miejscowości. Świątynia została wzniesiona jako cerkiew unicka. Budowla powstała na miejscu popr ...

Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka

Szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka – projekt i szlak turystyczny propagujący zapoznawanie się z dziedzictwem drewnianej architektury sakralnej na terenie gmin skupionych w międzygminnym związku "Puszcza Zielonka”, finansowany ze ś ...

Uher

Uher – wieś w Polsce, położona w województwie lubelskim, w powiecie chełmskim, w gminie Chełm. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa chełmskiego. Według Narodowego Spisu Powszechnego III 2011 r. liczyła 256 miesz ...

Dekanat kiszkowski

Dekanat kiszkowski - jest jednym z 30 dekanatów w archidiecezji gnieźnieńskiej. W jego skład wchodzą następujące parafie: Parafia św. Jana Chrzciciela w Kiszkowie Parafia Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Dąbrówce Kościelnej Parafia Wszyst ...

Kościół Trójcy Świętej w Rokitnie

Kościół Trójcy Świętej – rzymskokatolicki kościół w Rokitnie, należący do parafii pod tym samym wezwaniem, zajmujący budynek dawnej cerkwi unickiej, a następnie prawosławnej.

Dekanat błoński

Dekanat błoński – jeden z 25 dekanatów rzymskokatolickich archidiecezji warszawskiej wchodzącej w skład metropolii warszawskiej. Według stanu na maj 2020, dziekanem dekanatu był ks. kanonik Grzegorz Wieteska, proboszcz parafii św. Maksymiliana Ko ...

Dekanat śląski

Dekanat śląski – dekanat diecezji krakowsko-częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP, obejmujący swoim zasięgiem części województw: śląskiego oraz małopolskiego. Siedziba dekanatu znajduje się w Krzykawie-Małobądzu.

Dekanat Janów Podlaski

W skład dekanatu wchodzi 8 parafii. parafia św. Stanisława – Komarno parafia Niepokalanego Poczęcia NMP – Stara Kornica parafia Trójcy Świętej – Rokitno parafia św. Jana Apostoła – Klonownica Duża parafia św. Apostołów Piotra i Pawła – Pratulin p ...

Kościół św. Stanisława w Rossoszu

Kościół Świętego Stanisława – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Wisznice diecezji siedleckiej. Kościół został zbudowany w 1908 roku przez majstra Brodeckiego i ufundowany przez Andrzeja i Anastazję Pasternaków oraz Józefa P ...

Cmentarz żydowski w Rykach

Cmentarz żydowski w Rykach – znajduje się przy obecnej ul. Piaskowej i zajmuje powierzchnię 0.9 ha na której - wskutek dewastacji z czasów II wojny światowej - nie zachowały się żadne nagrobki. Od 1984 roku podejmowane są bezskuteczne starania ma ...

Kościół Najświętszego Zbawiciela w Rykach

Kościół Najświętszego Zbawiciela – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Ryki diecezji siedleckiej. Obecna murowana świątynia została wybudowana w latach 1908-1914 w stylu neogotyckim, dzięki staraniom księdza Jana Rozwadowskie ...

Kościół Przemienienia Pańskiego w Stężycy

Kościół Przemienienia Pańskiego – rzymskokatolicki kościół filialny należący do dekanatu Ryki diecezji siedleckiej. Kościół był częścią zabudowań klasztornych Franciszkanów. Klasztor został założony w 1591 roku. Zabudowania te były często niszczo ...

Kościół Przemienienia Pańskiego w Sawinie

Kościół Przemienienia Pańskiego – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Chełm – Zachód archidiecezji lubelskiej. Świątynia została zbudowana w latach 1731-1740 i ufundowana przez Barbarę z Podowskich Dłużewską, kasztelanową che ...

Parafia Przemienienia Pańskiego w Sawinie

Parafia Przemienienia Pańskiego w Sawinie – parafia rzymskokatolicka w Sawinie, należąca do archidiecezji lubelskiej i Dekanatu Chełm – Zachód. Mieści się przy ulicy Kościelnej.

Kościół św. Stanisława w Serokomli

Kościół Świętego Stanisława – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Adamów diecezji siedleckiej. Obecna świątynia murowana, została wzniesiona w latach 1930‒1940 w stylu eklektycznym, konsekrował ją w 1947 roku biskup siedlecki ...

Dekanat Adamów

W skład dekanatu wchodzi 8 parafii. Poizdów - parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela Wola Gułowska - parafia Nawiedzenia NMP; Sanktuarium Maryjne Adamów - parafia Podwyższenia Krzyża Świętego Wojcieszków - parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa ...

Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Siedliszczu

Kościół Matki Boskiej Częstochowskiej w Siedliszczu – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Siedliszcze archidiecezji lubelskiej. Pierwotnie była to cerkiew prawosławna wzniesiona w 1904 roku na miejscu cerkwi greckokatolickiej ...

Kościół Wszystkich Świętych w Siedliszczu

Kościół pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Siedliszczu – zabytkowy, drewniany kościół w Siedliszczu, w kraju morawsko-śląskim, w Czechach. Wybudowany przed 1638 na miejscu poprzedniego, również drewnianego.

Zamek w Hubkowie

Zamek w Hubkowie – ruiny zamku wybudowanego w XV wieku w Hubkowie na Wołyniu. Jego pierwszymi właścicielami byli Siemaszkowie, którzy mieli tu główną siedzibę.

Pałac w Pieniakach

Stary zamek został rozebrany lub przebudowany na parterowy pałac, wybudowany z ciosanego kamienia i cegły. Przebudowany po 1790 r. według projektu m.in. Merliniego i Fontany. Obecnie w ruinie.

Pałac w Łabuniu

W okazałym pałacu wybudowanym przez Józefa Gabriela Stempkowskiego, kasztelana i wojewodę kijowskiego, faworyta króla Polski Stanisława Augusta Poniatowskiego, odbywały się dawniej wspaniałe zabawy urządzane z anarchiczną wspaniałością przez srog ...

Pałac Steckich w Międzyrzeczu

Jan Kazimierz Stecki zm. w 1820 r. był chorążym wielkim koronnym, odznaczonym Orderem Orła Białego, właścicielem wsi: Łubianka, Maksymowicze, Martynowicze, Pawłowice, Steczanka i Worowicze, synem Kazimierza Steckiego zm. 1748 r., kasztelana kijow ...

Pałac w Młynowie

Pałac, kryty dachem czterospadowym, wybudowany w stylu klasycystycznym; od frontu posiadał portyk z sześcioma kolumnami zwieńczonymi tympanonem. Obiekt został uszkodzony podczas I wojny światowej oraz splądrowany w 1919 r. przez bolszewików. Ocal ...

Pilawin

Pilawin – nieistniejący folwark położony ok. 1 km na południe do wsi Suchowola na Ukrainie w rejonie nowogrodzkim obwodu żytomierskiego.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →