ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 73

Parafia Trójcy Świętej i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biłgoraju

Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biłgoraju – parafia rzymskokatolicka z siedzibą w Biłgoraju, podporządkowana dekanatowi Biłgoraj – Północ w diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Słaborowice

Słaborowice – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski, ok. 8 km na północ od Ostrowa Wielkopolskiego.

Bitwa pod Panasówką

Bitwa pod Panasówką – jedna z największych bitew powstania styczniowego, stoczona 3 września 1863 pod wsią Panasówka, około 15 km na wschód od Biłgoraja. Po stronie polskiej walkę toczyły oddział dowodzony przez pułkownika Marcina Lelewela Borelo ...

Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nowym Jorku

Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nowym Jorku – parafia rzymskokatolicka położona w Nowy Jorku, na Manhattanie, w stanie Nowy Jork, Stany Zjednoczone. Jest ona wieloetniczną parafią na Manhattanie, z mszą św. w j. polskim dla polskich ...

Ławeczka Romana Maciejewskiego w Lesznie

Ławeczka Romana Maciejewskiego w Lesznie została odsłonięta 6 czerwca 2014, przy ulicy Wałowej w Lesznie, mieście, w którym kompozytor spędził dzieciństwo i młodość, gdzie często powracał, a po śmierci w czerwcu 1998 został na leszczyńskim cmenta ...

23 Górnośląska Dywizja Piechoty

Na podstawie rozkazu O.I.Szt. L. 24000/Mob. Ministra Spraw Wojskowych, generała porucznika Kazimierza Sosnkowskiego z 30 listopada 1920 roku dotychczasowa VII Brygada Rezerwowa została przeformowana w 23 Rezerwową Dywizję Piechoty w składzie: kol ...

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju

Powstał w 1954 i początkowo zajmował się przewozem towarów masowych, a od 1961 również przewozem pasażerów. W 1972 usamodzielnił się poprzez utworzenie Oddziału PKS Biłgoraj przedtem był placówką PKS Zamość. W 1976 powstał funkcjonujący do dzisia ...

Biłgoraj Wąskotorowy

Biłgoraj Wąskotorowy – dawna wąskotorowa stacja kolejowa w Biłgoraju, w województwie lubelskim, w Polsce. Stacja była punktem docelowym kolei wąskotorowej, która łączyła Biłgoraj ze Zwierzyńcem. Kolej ta funkcjonowała w latach 1914–1915 oraz 1916 ...

Rapy (przystanek kolejowy)

Rapy – dawny wąskotorowy kolejowy przystanek osobowy w Biłgoraju, na osiedlu Rapy, w województwie lubelskim, w Polsce. Był to jeden z przystanków na trasie linii wąskotorowej, która w latach 1914–1915 i 1916–1971 łączyła Biłgoraj ze Zwierzyńcem. ...

Linia kolejowa nr 66

Linia kolejowa nr 66 – normalnotorowa, jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa w południowo-wschodniej Polsce. Jest to trasa o długości 67.5 km i o przebiegu równoleżnikowym, łączy ona ze sobą linie kolejowe nr 68 i nr 69. Na odcinku Zwie ...

Tereszpol Wąskotorowy

Tereszpol – dawna stacja kolejki wąskotorowej we wsi Tereszpol-Zaorenda, w gminie Tereszpol, w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim. Był to jeden z punktów na trasie linii wąskotorowej, która w latach 1914–1915 i 1916–1971 łączyła Biłg ...

Biłgoraj (stacja kolejowa)

Biłgoraj – stacja kolejowa w Biłgoraju. Stacja znajduje się w granicach administracyjnych osiedla Bojary. Obiekty stacyjne oraz torowiska w większej części są zlokalizowane pomiędzy ulicami Dworcową i Bojarską, w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów ...

USATC S160

Tr201-22 została przekazana w 1977 do pracy w Zakładach Przemysłu Betonowego nr 2 w Lubartowie jako kocioł stały Tr201-55 zaczęła pracować od 1974 jako kocioł stały w Zakładzie Inwestycji Przemysłowych w Łodzi Tr203-323 od 1976 jako kocioł stały ...

Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)

Ostrów Wielkopolski – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Według danych z 1 stycznia 2019 roku gmina liczyła 19 097 mieszkańców.

Esterka

Esterka, Esterka Małach – słynąca z urody Żydówka, według kronikarza Jana Długosza ukochana króla Kazimierza Wielkiego. Była wnuczką szanowanego kupca i lekarza z Opoczna i znała wiele tajemnic medycznych. Według Jana Długosza miała z królem dwóc ...

Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Franciszka z Asyżu w Bychawie

Kościół świętego Jana Chrzciciela i świętego Franciszka z Asyżu – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Bychawa archidiecezji lubelskiej. Budowa nowej murowanej świątyni rozpoczęła się w 1603 roku. Prace budowlane zakończyły si ...

Parafia św. Jana Chrzciciela i św. Franciszka z Asyżu w Bychawie

Parafia św. Jana Chrzciciela i św. Franciszka z Asyżu w Bychawie – parafia rzymskokatolicka w Bychawie, należąca do archidiecezji lubelskiej i Dekanatu Bychawa. Graniczy z parafiami: od północy: Wszystkich Świętych w Bychawce od wschodu: NMP Matk ...

Gmach Dyrekcji Kolei w Chełmie

Gmach Dyrekcji Kolei, Gmach Dyrekcji, Gmach PKWN – pięciokondygnacyjny budynek biurowy w Chełmie, wzniesiony w latach 1928–1939 w ramach budowy dzielnicy Nowe Miasto, położony w południowej części pl. Niepodległości, usytuowany na północnej osi k ...

Magistrat w Chełmie

Budynek powstał w latach 1926-1927 z inicjatywy chełmskiego samorządu. Przeznaczeniem budynku była siedziba rady miejskiej i urzędów magistrackich. Część budynku planowano przeznaczyć na sklepy. Część budynku przy ulicy Lubelskiej została rozbudo ...

Brama Uściłuska w Chełmie

Brama Uściłuska, Uściługska Klasztorna, Bazyliańska, Zamkowa - brama zamkowa wchodząca w skład zespołu katedralnego na Górze Zamkowej w Chełmie. Jest to najstarsza budowla miasta. Jest ona jedynym zachowanym w całości obiektem będącym częścią daw ...

Klasztor Bazylianów w Chełmie

Klasztor bazylianów w Chełmie – budynek wzniesiony w latach 1640-1649, wchodzący w skład zespołu katedralnego na Górze Zamkowej w Chełmie. Znajduje się on po północnej stronie katedry, ustawiony jest równolegle do niej. Powstał z fundacji biskupa ...

Mała Synagoga w Chełmie

Synagoga została zbudowana w latach 1912-1914, ze składek ludności żydowskiej. W jednym z pomieszczeń mieściło się towarzystwo pomocy ubogim oraz szkółka talmudyczna. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali i następnie spalili synagogę ...

Wysoka Górka w Chełmie

Wysoka Górka - wczesnośredniowieczne grodzisko znajdujące się na Górze Zamkowej, stanowiącej centralne wzniesienie w obrębie miasta Chełma, później zamek kniazia Daniela Halickiego, księcia halicko-wołyńskiego, zbudowany w XIII wieku. Od średniow ...

Osiedle Dyrekcja w Chełmie

Osiedle Dyrekcja, Osiedle Dyrekcji Kolejowej – osiedle w Chełmie wybudowane w latach 1928-39 w związku z zamiarem przeniesienia z Radomia do Chełma Wschodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, zlokalizowane we wschodniej części miasta, stanow ...

Ratusz w Chełmie

Ratusz w Chełmie - zarys fundamentów dawnego chełmskiego ratusza, który powstał w XV wieku. Pozostałości ratusza znajdują się na Placu Łuczkowskiego, który swą nazwę otrzymał w okresie międzywojennym od chełmskiego społecznika dr Edwarda Łuczkows ...

Cerkiew konkatedralna św. Jana Teologa w Chełmie

Cerkiew konkatedralna pod wezwaniem św. Jana Teologa – prawosławna cerkiew konkatedralna i parafialna w Chełmie. Należy do dekanatu Chełm diecezji lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Jest to jedyna czynna cerkie ...

Cerkiew św. Paraskiewy w Chełmie

Cerkiew św. Paraskiewy – nieistniejąca cerkiew prawosławna w Chełmie. Autorem projektu świątyni był Aleksandr Puring, architekt prawosławnej eparchii chełmskiej. Budynek reprezentował styl bizantyjsko-rosyjski. Inspiracją dla Puringa był wygląd s ...

Białawin

Białawin – północna część miasta Chełma, obecnie strefa przemysłowo-składowa obejmująca tereny po wschodniej stronie rzeki Uherki między linią kolejową Warszawa-Dorohusk, a Słyszówką na granicy z terenami wsi Srebrzyszcze, Koza-Gotówka, Okszów-Ko ...

Antonin (Chełm)

Antonin – wschodnia część miasta Chełm, obejmująca obszar dawnej Góry Antonińskiej należącej do Pagórów Chełmskich, na terenach dawnego folwarku Antonin. W roku 1956 większa część dawnej wsi Antonin została przekształcona w obszar przemysłowy, po ...

Góra Zamkowa w Chełmie

Góra Zamkowa, Górka, Góra Chełmska, Górka Katedralna – wzniesienie kredowe zlokalizowane w centrum Chełma będące najstarszą częścią miasta. Góra jest także źródłosłowiem nazwy miasta, gdyż w języku staropolskim wyraz chełm oznaczał wzgórze. Na gó ...

Chełm (Wyżyna Śląska)

Chełm – najdalej wysunięty na zachód mezoregion stanowiący część Wyżyny Śląskiej. Od północy graniczy z Równiną Opolską, od wschodu z Garbem Tarnogórskim, od południa z Kotliną Raciborską i od zachodu z Pradoliną Wrocławską. Jego powierzchnia wyn ...

Dystrykt lubelski

Dystrykt lubelski – jednostka administracyjna Generalnego Gubernatorstwa od 26 października 1939 do 25 lipca 1944. W 1940 roku zajmował obszar 26 848 km² a w 1942 – 26 560 km².

Diecezja chełmska (rzymskokatolicka)

Diecezja chełmska – diecezja Kościoła rzymskokatolickiego, która istniała w latach 1375–1807. W 1807 roku z jej terytorium utworzono diecezję lubelską. W 2009 roku została przywrócona jako biskupstwo tytularne. 20 maja 2013 biskupem tytularnym di ...

Iwonia z Goraja

Iwonia z Goraja herbu Korczak – sędzia chełmski. Był jednym z protoplastów rodu i jednym z założycieli Gorajskich – herbu Korczak. Wywodził się z Rusi Czerwonej. Iwonia był sędzią chełmskim, który zasłużył się niebezpiecznym poselstwem do Tatarów ...

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Zofia Farbiszewska 1 września 1958 – 31 sierpnia 1959 Marian Różański 1 września 1989 – 31 sierpnia 2001 Tadeusz Dąbrowski 1 lipca 1930 – 30 czerwca 1935 Maurycy Adler 1 lipca 1935 – 20 sierpnia 1935 Marian Lipski 30 sierpnia 1935 – 21 sierpnia 1 ...

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

Swoją działalność szkoła rozpoczęła 1 września 1950 roku kiedy utworzono Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Szkoła zmieniła swój charakter – z początkowo szkoły podstawowej połączonej z liceum ...

Zbigniew Bajko

Z wykształcenia inżynier budownictwa. Od początku lat 90. związany z chełmskim samorządem. W latach 1994–1998 sprawował urząd prezydenta tego miasta, w 2006 był zastępcą Krzysztofa Grabczuka ds. oświaty, kultury, sportu i spraw społecznych. Praco ...

Bochnia (gmina wiejska)

Bochnia – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim. W latach 1975–1998 gmina należała do województwa tarnowskiego. Siedziba gminy znajduje się w Bochni.

Episkopat Polski

Episkopat Polski – ogół biskupów katolickich pracujących w Polsce lub, w czasach średniowiecznych i nowożytnych, ogół biskupów należących do polskiej prowincji kościelnej. Biskupi w Polsce zrzeszają się w konferencje. Od roku 1918 ogół biskupów p ...

13 Kresowa Dywizja Piechoty

W czerwcu 1918 w składzie Armii Polskiej we Francji przystąpiono do formowania 1 Dywizji Strzelców Polskich. 17 czerwca w miejscowości Villeres-Marmery 1 pułk Strzelców Polskich złożył przysięgę i otrzymał sztandar ufundowany przez miasto Paryż. ...

Dekanat lubelsko-chełmski

Dekanat lubelsko-chełmski – dekanat diecezji warszawskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP, obejmujący swoim zasięgiem część obszaru województwa lubelskiego. Siedziba dekanatu znajduje się w Chełmie.

Dekanat Chełm

W skład dekanatu wchodzą 3 parafie: cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej i św. Proroka Eliasza w Wojsławicach cerkiew Świętej Trójcy w Dubience kaplica św. Michała Archanioła w Rudzie cerkiew św. Włodzimierza w Brzeźnie parafia Świętego Apostoła ...

Dekanat warszawsko-lubelski

Dekanat warszawsko-lubelski – dekanat archieparchii przemysko-warszawskiej utworzony dekretem nr 79/III/2017 z dnia 11 marca 2017 r. Składa się z 6 parafii Kościoła greckokatolickiego w Polsce.

Dekanat Chełm – Wschód

W skład dekanatu wchodzi 14 parafii: parafia św. Michała Archanioła – Wojsławice parafia NMP Matki Kościoła – Brzeźno parafia Narodzenia NMP – Chełm parafia św. Barbary – Turowiec parafia Nawiedzenia NMP – Kumów parafia Podwyższenia Krzyża Święte ...

Dekanat Chełm – Zachód

W skład dekanatu wchodzi 13 parafii: parafia św. Maksymiliana Kolbego – Okszów parafia Świętej Rodziny – Chełm parafia Przemienienia Pańskiego – Sawin parafia Chrystusa Pana Zbawiciela – Podgórze parafia Rozesłania Apostołów – Chełm parafia św. M ...

Dekanat Lędziny

Dekanat Lędziny – jeden z 37 dekanatów katolickich w archidiecezji katowickiej. W jego skład wchodzą następujące parafie: parafia Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim parafia św. Anny w Lędzinach parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Lędzin ...

Dekanat Bochnia Zachód

Dekanat Bochnia Zachód – dekanat w diecezji tarnowskiej. Powstał w 1998 roku w wyniku podziału dotychczasowego, istniejącego od XVIII wieku, dekanatu bocheńskiego.

Dekanat Kodrąb

Do dekanatu Kodrąb należy 10 parafii: Niedośpielin – parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Niedośpielinie Bąkowa Góra – parafia Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze Rzejowice – parafia Wszystkich Świętych w Rzejowicach Strzelce Małe – paraf ...

Chełmska Ikona Matki Bożej

Chełmska Ikona Matki Bożej – wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, którego oryginał obecnie znajduje się w Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łucku. Jak głosi legenda, żona księcia Włodzimierza, księżniczka Anna z Konstantynopola w posagu między innymi wn ...

Cmentarz prawosławny w Sosnowicy

Cmentarz prawosławny w Sosnowicy – zabytkowy prawosławny cmentarz w Sosnowicy. Pierwotnie była to nekropolia parafialna działająca przy miejscowej cerkwi. Aktualnie cmentarzem opiekuje się parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie, które ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →