ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 345

Parkuj i Jedź w Warszawie

Parkuj i Jedź w Warszawie – system parkingów strategicznych "parkuj i jedź” zlokalizowany w Warszawie. Był on rozważany od 1995, w 1999 pojawiły się pierwsze ustalenia go dotyczące, a w 2004 rozpoczęto przygotowania do realizacji projektu. Rok pó ...

Linia M2 metra w Warszawie

Linia M2 metra w Warszawie – druga linia metra w Warszawie. Jej obecnie wykorzystywany odcinek liczy trzynaście stacji i 12.6 kilometra. Łączy dzielnicę Wola na lewym brzegu z Targówkiem na prawym brzegu Wisły. Cała linia ma zostać ukończona do 2 ...

Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warszawie

Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warszawie – państwowy miejski zakład obsługujący transport zbiorowy na terenie Warszawy, działający w latach 1964–1994.

Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. w Warszawie – przedsiębiorstwo transportowe, obsługujące na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego, linie autobusowe na terenie Warszawy oraz sąsiednich miejscowości. Spółka powstała w 1 marca 1994 w wyniku ...

Ministerstwo Transportu i Budownictwa

Ministerstwo Transportu i Budownictwa – polskie ministerstwo istniejące od 31 października 2005 do 5 maja 2006 roku a jedynym ministrem stojącym na czele tego resortu był Jerzy Polaczek z PiS.

Warszawa Centralna

Warszawa Centralna – stacja kolejowa w Warszawie obsługująca przewozy dalekobieżne. Znajduje się w Śródmieściu, przy Alejach Jerozolimskich, pomiędzy al. Jana Pawła II i ul. Emilii Plater, nad tunelem średnicowym łączącym stację ze stacjami Warsz ...

Gdańsk Transport Company

Gdańsk Transport Company – spółka specjalnego przeznaczenia, która została powołana do życia w 1996 roku wyłącznie na potrzeby realizacji północnego odcinka autostrady A1 w północnej Polsce. Spółka posiada koncesję na finansowanie, projektowanie, ...

Linia M1 metra w Warszawie

Linia M1 metra w Warszawie – pierwsza linia metra w Warszawie. Ma długość 23.1 km, liczy 21 stacji i prowadzi z osiedla Kabaty w dzielnicy Ursynów do osiedla Młociny w dzielnicy Bielany. Decyzja o jej budowie zapadła w 1982, a rok później rozpocz ...

Rondo Romana Dmowskiego w Warszawie

Rondo położone jest na styku ulic: od południa: Marszałkowska, w kierunku MDM od północy: Marszałkowska, w kierunku Placu Bankowego, od wschodu: Aleje Jerozolimskie, w kierunku mostu Poniatowskiego od zachodu: Aleje Jerozolimskie, w kierunku Dwor ...

Plan Pabsta

Plan Pabsta – plan urbanistyczny dla miasta Warszawy z czasów II wojny światowej, będący obok innych projektów elementem polityki niemieckiej w stosunku do stolicy Polski w latach 1939–1945. Zwykle nazwą "plan Pabsta” określa się plan autorstwa n ...

Pasaż Stefana Wiecheckiego "Wiecha” w Warszawie

Pasaż "Wiecha” przebiega pomiędzy głównymi zabudowaniami Ściany Wschodniej, na odcinku od Rotundy PKO i ulicy Widok do ulicy Sienkiewicza. Przecina ulice: Chmielną i Złotą.

Ulica Mikołaja Kopernika w Warszawie

Na całej długości jest ulicą jednojezdniową, o dwóch pasach ruchu. Składa się z trzech odcinków. Odcinek południowy od ul. Foksal do ul. Tamka jest jedynym dojazdem w rejon Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina i ul. Foksal. Odcinek środkowy, ...

Bartosz Czarnecki

Bartosz Jarema Czarnecki – polski architekt, doktor habilitowany nauk technicznych, profesor nadzwyczajny Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, specjalista w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego oraz kształtowania przestrz ...

Zbigniew Myczkowski

Zbigniew Myczkowski – polski architekt, doktor habilitowany nauk technicznych, profesor nadzwyczajny Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej i Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, specjalista w zakresie architektury krajobraz ...

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie – niepubliczna szkoła wyższa, założona w Warszawie w 1993 roku, będąca jedną z najstarszych szkół niepublicznych w Polsce, która została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych prowadzonego przez ...

Parasol (pawilon MTP)

Parasol – nieistniejący pawilon wystawienniczy Międzynarodowych Targów Poznańskich zlokalizowany wewnątrz terenów targowych, na tyłach Pałacu Targowego. Lata 50. i 60. XX wieku upłynęły na terenach targowych pod znakiem rywalizacji technologiczne ...

Aglomeracja

Aglomeracja miejska – jednostka morfologiczna tworząca spójny zespół wzajemnie powiązanych jednostek osadniczych, powstały w wyniku koncentracji zabudowy i zagospodarowania. Aglomeracje są zwykle tworzone przez jednostki osadnicze odrębnych jedno ...

Wał Zygmuntowski

Wał Zygmuntowski – ziemne umocnienia otaczające Warszawę, usypane w latach 1621–1624 z rozkazu króla Zygmunta III Wazy. Powstały po bitwie pod Cecorą na wypadek najazdu Turcji. Zostały prawie całkowicie splantowane na początku XVIII wieku.

Ulica Jurija Gagarina w Warszawie

Ulicę Jurija Gagarina przeprowadzono około roku 1957 jako Nowoparkową. Powstała w miejscu uliczek dawnej osady Sielce, wytyczonych na przełomie XIX i XX wieku. Jednocześnie powstało także torowisko tramwajowe, którym kursowały tramwaje linii 16, ...

Rynek Starego Miasta w Warszawie

Rynek Starego Miasta – prostokątny plac o wymiarach 90 na 73 metrów na warszawskim Starym Mieście. Z rynku wychodzi osiem ulic z każdego rogu po dwie, prostopadle do siebie: Celna, Jezuicka, Kamienne Schodki, Krzywe Koło, Nowomiejska, Wąski Dunaj ...

Monety obiegowe III Rzeczypospolitej

Monety obiegowe III Rzeczypospolitej – monety obiegowe emitowane przez Narodowy Bank Polski od 1990 r. z umieszczoną na awersie nazwą państwa "Rzeczpospolita Polska” oraz godłem w postaci orła w koronie. Na początku lat 90-tych XX w. w Polsce pan ...

Polskie Kluby Piłkarskie (seria monet)

Seria Polskie Kluby Piłkarskie obejmuje srebrne monety kolekcjonerskie oraz obiegowe okolicznościowe o nominale 2 złote ze stopu Nordic Gold. Narodowy Bank Polski zainaugurował tę serię w 2011 roku. Jej celem jest przedstawienie utytułowanych klu ...

Monety próbne mosiężne (seria monet)

Pierwszymi monetami PRL uznawanymi w XXI w. przez rynek kolekcjonerski za próbne były nominały od 1 grosza do 1 złotego, które powstały poprzez dobicie na egzemplarzach obiegowych wklęsłego napisu "PRÓBA”. W drugim dziesięcioleciu XXI w. ani w Na ...

Polskie okręty (seria monet)

Seria Polskie okręty obejmuje 8 obiegowych, okolicznościowych monet dwuzłotowych ze stopu nordic gold. Narodowy Bank Polski zainaugurował tę serię 26 kwietnia 2012 roku monetą Niszczyciel "Błyskawica”. Ostatnią monetą serii była Fregata rakietowa ...

10 groszy polskich (1816–1831)

10 groszy polskich – moneta dziesięciogroszowa Królestwa Kongresowego okresu autonomii, wprowadzona ukazem cara Aleksandra I z 1 grudnia 1815 r., bita w bilonie w latach 1816–1831, wg systemu monetarnego opartego na grzywnie kolońskiej. Moneta zo ...

Monety polsko-rosyjskie

Monety polsko-rosyjskie – monety bite wg nowego wzoru i wprowadzane do obiegu po powstaniu listopadowym w Królestwie Kongresowym w latach 1832–1841. Dla utworzonego w 1815 roku Królestwa Polskiego Kongresowego wybrano system monetarny inny niż ob ...

5 złotych polskich 1831

5 złotych polskich 1831 – moneta pięciozłotowa Królestwa Polskiego okresu powstania listopadowego, bita stemplami przygotowanymi w wyniku decyzji Rządu Tymczasowego z 10 lutego 1831 r., według niezmienionego wagowo systemu monetarnego z 1 grudnia ...

50 złotych polskich (1817–1819)

50 złotych polskich – moneta pięćdziesięciozłotowa Królestwa Kongresowego okresu autonomii, zwana również podwójnym złotym królewskim, wprowadzona ukazem cara Aleksandra I z 1 grudnia 1815 r., bita w złocie w latach 1817–1819, wg systemu monetarn ...

5 złotych polskich (1829–1834)

5 złotych polskich – moneta pięciozłotowa Królestwa Kongresowego okresu autonomii, wprowadzona za panowania Mikołaja I, jako następczyni pięciozłotówki bitej w latach 1816–1818. Była bita w srebrze, w latach 1829–1834, wg systemu monetarnego opar ...

50 złotych polskich (1819–1823)

50 złotych polskich – moneta pięćdziesięciozłotowa Królestwa Kongresowego okresu autonomii, zwana również podwójnym złotym królewskim, wprowadzona jako następczyni pięćdziesięciozłotówki bitej w latach 1817–1819, po dołożeniu otoku na awersie i r ...

25 złotych polskich (1822–1825)

25 złotych polskich – moneta dwudziestopięciozłotowa Królestwa Kongresowego okresu autonomii, zwana również pojedynczym złotym królewskim, wprowadzona jako następczyni dwudziestopięciozłotówki bitej w latach 1817–1819, po dołożeniu otoku na awers ...

5 złotych polskich (1816–1818)

5 złotych polskich – moneta pięciozłotowa Królestwa Kongresowego okresu autonomii, wprowadzona ukazem cara Aleksandra I z 1 grudnia 1815 r., bita w srebrze w latach 1816–1818, wg systemu monetarnego opartego na grzywnie kolońskiej. Moneta nie pos ...

Ulica Pruszkowska w Warszawie

Przy ulicy znajduje się kompleks budynków nazywanych "szklanymi domami” - przykład modernistycznego budownictwa funkcjonalnego z okresu międzywojennego. Wzniesione zostały w latach 1935–1937 przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową dla pracowni ...

Osiedle Pomet

Osiedle Pomet – osiedle mieszkaniowe w Poznaniu, zlokalizowane na osiedlu Warszawskim, Komandorii, Nadolniku i Darzyborze. Budynki osiedla umieszczone są w widłach ulic Warszawskiej i Krańcowej, obok Zakładów Pomet, a także na ulicach: Konarskieg ...

Piaski (Warszawa)

Według MSI Piaski jest położone są pomiędzy: ul. W. Broniewskiego od północy, al. W. Reymonta od zachodu. al. Armii Krajowej od wschodu, ul. gen. Maczka od południa,

Ulica Józefa Mianowskiego w Warszawie

Została wytyczona w roku 1923 wraz z pobliskim placem Gabriela Narutowicza i półkoliście otaczającymi go przecznicami - ul. Akademicką i ul. Maurycego Mochnackiego. W tym samym czasie ustalono przebieg przecznic Mianowskiego – ulic Wincentego Rap ...

Żoliborz

Żoliborz – dzielnica Warszawy położona w lewobrzeżnej części miasta. Jest jedną z 18 jednostek pomocniczych m.st. Warszawy. 1 stycznia 2019 liczba mieszkańców Żoliborza wynosiła 52 293 osoby. Jest to najmniejsza warszawska dzielnica pod względem ...

Jamnik (budynek)

Jamnik, także deska lub mrówkowiec − blok mieszkalny znajdujący się przy ul. Kijowskiej 11 w dzielnicy Praga-Północ w Warszawie. Budynek ma 508 metrów długości i jest uważany za najdłuższy budynek mieszkalny w Warszawie. Jednak na Przyczółku Groc ...

Osiedle Młodych (Warszawa)

Na terenie, na którym znajduje się osiedle, do początku XX wieku istniał Fort XIA Twierdzy Warszawa. Osiedle zbudowała Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Młodych” założona pod patronatem "Sztandaru Młodych” w celu zaspokojenia potrzeb ...

Sady (Kielce)

Sady - osiedle Kielc w północnej części miasta, w pobliżu Politechniki Świętokrzyskiej. Obszar osiedla ograniczają w przybliżeniu: od północy - ul. Jesionowa, od wschodu - ul. Warszawska, od południa - ulica Pocieszka, od zachodu - dolina Silnicy ...

Aleja 3 Maja w Warszawie

Aleja 3 Maja w Warszawie – jedna z ulic warszawskiego Powiśla w obszarze MSI Solec. Aleja 3 Maja ma długość ok. 650 m i biegnie po obu stronach wiaduktu mostu Poniatowskiego od Wisłostrady do podnóża Skarpy warszawskiej.

Cmentarz żydowski w Węgrowie

Cmentarz żydowski w Węgrowie – kirkut mieści się przy obecnych ulicach Bohaterów Warszawy, Przemysłowej i Berka Joselewicza. Został założony w połowie XVIII wieku. Był również miejscem pochówku Żydów warszawskich do czasu powstania kirkutu na Bró ...

Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Węgrowie

Bazylika pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz świętych: Piotra, Pawła, Andrzeja i Katarzyny w Węgrowie – kościół parafialny i kolegiacki w Węgrowie. Od 1997 bazylika mniejsza.

Kościół św. Antoniego i św. Piotra w Węgrowie

Kościół został ufundowany pod koniec XVII wieku przez właściciela Węgrowa, Jana Dobrogosta Krasińskiego. Wybudowany przez Carla Ceroniego w stylu barokowym w latach 1693-1715 według projektu Tylmana z Gameren na miejscu wcześniejszej drewnianej k ...

Kościół ewangelicki w Węgrowie (drewniany)

Drewniany kościół ewangelicki w Węgrowie – modrzewiowy XVII-wieczny kościół luterański znajdujący się na cmentarzu protestanckim w Węgrowie, na końcu ulicy Ewangelickiej.

Cerkiew Narodzenia Matki Bożej w Murowance

Cerkiew Narodzenia Matki Bożej – prawosławna cerkiew obronna w Murowance, wzniesiona na początku XVI w. w stylu gotyckim. Obecnie świątynia parafialna w dekanacie szczuczyńskim eparchii grodzieńskiej i wołkowyskiej Egzarchatu Białoruskiego Patria ...

Cerkiew Świętego Ducha w Białymstoku

Cerkiew pod wezwaniem Świętego Ducha – prawosławna cerkiew parafialna w Białymstoku. Należy do dekanatu Białystok diecezji białostocko-gdańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Znajduje się w dzielnicy Wysoki Stoczek, przy ulic ...

Parafia ewangelicko-augsburska Świętej Trójcy w Węgrowie

Parafia ewangelicko-augsburska Świętej Trójcy w Węgrowie – parafia luterańska w Węgrowie. Placówka należy do diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Mieści się przy ulicy Narutowicza. Parafia została założona w 1650 roku z ...

Kościół luterański w Wiskitkach

Kościół ewangelicko-augsburski w Wiskitkach – nieistniejący obecnie kościół dawnej parafii ewangelickiej, zbudowany w Wiskitkach w latach 1854-1862 i rozebrany w 1951 r.

Cmentarz katolicki w Wiskitkach

Cmentarz katolicki w Wiskitkach przy ul. Guzowskiej 31 – został założony w pierwszej połowie XIX wieku i jest cmentarzem czynnym. Ma powierzchnię ok. 0.8 ha i jest otoczony ogrodzeniem, niegdyś murowanym z cegły, obecnie betonowym. Główna brama c ...