ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 317

Cerkiew św. Mikołaja Cudotwórcy w Radomsku

Cerkiew świętego Mikołaja Cudotwórcy w Radomsku – niezachowana do dziś cerkiew prawosławna w Radomsku mieszcząca się przy zbiegu dzisiejszej ulicy Staszica z ulicą Narutowicza.

Ratusz w Radomsku

Ratusz w Radomsku – budynek został wzniesiony w 1859 w stylu eklektycznym z dwiema wieżami w narożnikach. Był on drugim radomszczańskim ratuszem. Pierwszy z nich -mieszczący się w centrum rynku- uległ stopniowemu popadnięciu w ruinę, przez co pos ...

Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Radomsku

Pierwsza świątynia mieszcząca się na obecnym miejscu ufundowana została zapewne przez Leszka Czarnego. Po jej zniszczeniu została wzniesiona w 1328 roku nowa budowla z fundacji Władysława I Łokietka. Pożary i wojny spowodowały że od połowy XV stu ...

Kolegiata św. Lamberta w Radomsku

Pierwszy kościół wraz z parafią istniał tu już zapewne w XI lub XII wieku. Pierwsza wzmianka pisana na ten temat pochodzi z 1379, kiedy to świątynia spłonęła. W 1521 kościół był już murowany. W XV wieku istniał przy nim szpital. W 1624 i 1842 koś ...

Kościół św. Marii Magdaleny w Radomsku

Kościół Świętej Marii Magdaleny w Radomsku – murowano-drewniany kościół parafialny w mieście Radomsko, w województwie łódzkim. Mieści się przy ulicy Krakowskiej.

Piotr Biliński (architekt)

Od 1997 własna działalność gospodarcza Miastoprojekt-2 w Łodzi – kierownik zespołu projektowego 1985–1990 Biuro Projektowania i Programowania Rozwoju Łodzi od 1981 Architekt Miasta Łodzi – 1990 do 1997

Powiat gdański

Powiat gdański – powiat w Polsce, położony w północno-wschodniej części województwa pomorskiego. Jego siedzibą jest miasto Pruszcz Gdański, mimo że nazwa pochodzi od miasta Gdańsk.

Dolina Białobrzeska

Dolina Białobrzeska – mezoregion fizycznogeograficzny w centralnej Polsce, stanowiący środkową część Wzniesień Południowomazowieckich. Region graniczy od zachodu ze Wzgórzami Radomszczańskimi, od północy z Równiną Piotrkowską i Wysoczyzną Rawską, ...

Powiat radomszczański

Powiat radomszczański - powiat w Polsce, reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Radomsko.

Piaseczno (powiat radomski)

Piaseczno – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim, w gminie Jedlińsk. Leży nad rzeką Radomką, na której zbudowano most łączący z Marcelowem. Nazwa Piaseczno w XVI w. zapisywana jako Pyasseczno i Pyaseczno pochodz ...

Gmina Zawichost (1888–1925)

Gmina Zawichost – dawna gmina wiejska istniejąca do 1924 roku w woj. kieleckim. Siedzibą władz gminy była osada miejska Zawichost. Gmina Zawichost powstała 26 lipca 1888 roku w powiecie sandomierskim w guberni radomskiej w związku z utratą praw m ...

Mokotów

Mokotów – dzielnica Warszawy położona w lewobrzeżnej części miasta. Jest jedną z 18 jednostek pomocniczych m.st. Warszawy. 1 stycznia 2019 liczba mieszkańców Mokotowa wynosiła 217 683 osób. Jest to największa dzielnica Warszawy pod względem liczb ...

Grzebień

Urządzenia grzebień – instrument muzyczny grzebień – wzornik do identyfikacji skoku gwintu grzebień – przyrząd służący do układania włosów Architektura grzebień – w architekturze, część dachu Kulinaria grzebień – ciastko w kształcie grzebienia pr ...

Województwo inowrocławskie

Województwo inowrocławskie – jednostka terytorialna Korony Królestwa Polskiego, później Rzeczypospolitej Obojga Narodów istniejące od XIV wieku do 1772, tworząca prowincję wielkopolską. Obejmowała powierzchnię 2 900 km² i miała 2 powiaty. Siedzib ...

Powiat zawierciański

Powiat zawierciański – powiat w Polsce, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Zawiercie. W skład powiatu wchodzą: gminy wiejskie: Irządze, Kroczyce, Włodowice, Żarnowiec gminy miejskie: Poręba, Zawierc ...

Aneta Krawczyk

Aneta Krystyna Krawczyk z domu Podsiadło – polska polityk, radna wojewódzka, pierwszy świadek w sprawie tzw. seksafery w Samoobronie.

Mariusz Broszkiewicz

Mariusz Broszkiewicz – polski artysta fotograf. Członek rzeczywisty i Artysta Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku. Członek Bełchatowskiego Towarzystwa Fotograficznego.

Dekanat Radomsko - Najświętszego Serca Pana Jezusa

Dekanat Radomsko – Najświętszego Serca Pana Jezusa – jeden z 36 dekanatów rzymskokatolickich należących do archidiecezji częstochowskiej. Należy do regionu radomszczańskiego.

Dekanat Radomsko - św. Lamberta

Dekanat Radomsko – św. Lamberta – jeden z 36 dekanatów rzymskokatolickich należących do archidiecezji częstochowskiej. Należy do regionu radomszczańskiego.

Radomsko (stacja kolejowa)

Radomsko – stacja kolejowa w Radomsku, w województwie łódzkim, w Polsce. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca regionalnego. W roku 2018 stacja obsługiwała ok. 1400 pasażerów na dobę. W 1846 roku wybudowano dworzec kolei warszawsko-wiedeńsk ...

Osiedle Tysiąclecia (Radomsko)

Osiedle Tysiąclecia – największe osiedle Radomska powstałe w latach 70., przez gwałtowną rozbudowę wielorodzinną. Osiedle dzieli się na cztery mniejsze części: Tysiąclecie Wschód, Tysiąclecie Zachód, Osiedle Jagiellońskie i Osiedle Piastowskie. G ...

Smog

Smog – zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się mgły z dymem i spalinami. Zanieczyszczenie powietrza, jakim jest smog, powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenki siarki i t ...

Zamek w Rawie Mazowieckiej

Zamek w Rawie Mazowieckiej – średniowieczna, gotycka budowla nizinna w widłach Rawki i Rylki, obecnie ruina i zrekonstruowane fragmenty dawnej warowni.

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Rawa Mazowiecka diecezji łowickiej. Obecna świątynia została wybudowana na początku XVII wieku, jako kościół przy kolegium Jezuitów ...

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Rawa Mazowiecka diecezji łowickiej. Do 1864 roku należał do augustianów, od 1938 roku należy do pasjonistów. Świątynia zbudowana została w 1 ...

Kościół św. Marcina w Warszawie

Kościół został ufundowany wraz z klasztorem augustianów w 1353 roku. Papież Innocenty VI wydał 5 lipca 1356 r. księciu Ziemowitowi III i jego żonie Eufemii przywilej sprowadzenia na Mazowsze augustianów. Ziemowit obiecał wybudować trzy klasztory: ...

Kościół Ducha Świętego w Sierpcu

Kościół filialny pw. Ducha Świętego w Sierpcu – gotycki kościół na Starym Mieście w Sierpcu, przy północnym krańcu placu Fryderyka Chopina. Kościół wyróżnia spośród innych budowli sakralnych Sierpca wystrój wnętrza oraz pierwotna funkcja szpitaln ...

Cmentarz żydowski w Rawie Mazowieckiej

Cmentarz żydowski w Rawie Mazowieckiej – został założony w XVIII wieku. Znajduje się na Wzgórzu Sójczym pomiędzy obecnymi ulicami Kazimierza Wielkiego i Żydomicką, na południe od torów kolejowych w Rawie Mazowieckiej. Cmentarz ma powierzchnię 2.3 ...

Dekanat Rawa Mazowiecka

Dekanat Rawa Mazowiecka – jeden z 21 dekanatów diecezji łowickiej. W skład dekanatu wchodzą następujące parafie: parafia Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Rawie Mazowieckiej parafia Trójcy Świętej w Cielądzu parafia św. Pawła od Krzyża w Rawi ...

Cmentarz protestancki w Wiskitkach

Cmentarz protestancki w Wiskitkach przy ul. Armii Krajowej 73 – został założony na początku XIX wieku i jest cmentarzem nieczynnym. Ma powierzchnię ok. 0.8 ha i jest obecnie zaniedbany i zdewastowany, przetrwało jedynie kilkanaście nagrobków. Cme ...

Skarb rawski

Skarb rawski, skarb kwarciany – utworzony na zamku w Rawie Mazowieckiej odrębny skarb dla utrzymania wojsk kwarcianych. Reforma skarbowa Zygmunta Augusta z 1562 r., dokonana pod wpływem żądań ruchu egzekucyjnego szlachty, utworzyła po raz pierwsz ...

Sebastian Wołucki

Sebastian Wołucki herbu Rawicz – kasztelan małogoski w 1633 roku, podkomorzy i chorąży rawski w 1618 roku, starosta rawski w latach 1622-1645. Syn Jana. Poseł na sejmy, deputat na Trybunał Główny Koronny, był deputatem Senatu na Trybunał Skarbowy ...

Senatorowie rezydenci

Senatorowie rezydenci – w Rzeczypospolitej Obojga Narodów grupa senatorów świeckich i duchownych wyznaczonych przez senat podczas zebrań sejmowych i zobowiązanych do stałej obecności przy królu. Instytucję tę powołano w roku 1573 w celu kontrolow ...

Bronisław Brzeziński

Bronisław Brzeziński – ostatni przedstawiciel Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym. Przed powstaniem był urzędnikiem Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w Warszawie. W czerwcu 1863 za rządów Karola Majewskiego, został referentem i kontrolere ...

Tartaków

Miasteczko założone w 1426 roku. W 1685 roku otrzymało prawo magdeburskie, oraz przywilej na jarmarki i targi. W XVII wieku było główna rezydencją hetmana Feliksa Kazimierza Potockiego późniejszą siedzibą hetmana był Krystynopol. W latach 1871–18 ...

Wola Pękoszewska

Wola Pękoszewska – wieś w Polsce położona w województwie łódzkim, w powiecie skierniewickim, w gminie Kowiesy. Prywatna wieś szlachecka położona była w drugiej połowie XVI wieku w powiecie mszczonowskim ziemi sochaczewskiej województwa rawskiego. ...

Komenda Rejonu Uzupełnień Skierniewice

Komenda Rejonu Uzupełnień Skierniewice – organ wojskowy właściwy w sprawach uzupełnień Sił Zbrojnych II Rzeczypospolitej i administracji rezerw w powierzonym mu rejonie.

Delegatura Rządu na Kraj

Delegatura Rządu na Kraj – tajny naczelny organ władzy administracyjnej w okupowanej Polsce, utworzony w 1940 r., składający się z departamentów. Na jej czele stał Delegat Rządu na Kraj, podporządkowany Rządowi RP na uchodźstwie, a od 1944 wicepr ...

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Rozprzy

Budowę świątyni rozpoczął ksiądz Stanisław Szabelski, który rozpoczął urzędowanie w parafii w dniu 1 listopada 1913 roku. Pracami budowlanymi kierował architekt Feliks Nowicki. Trwały one dość szybko, ponieważ w uroczystość Św. Wojciecha 1914 rok ...

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ruścu

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ruścu Łódzkim w dekanacie szczercowskim archidiecezji łódzkiej, położona na jej południowo-zachodnim krańcu, w powiecie bełchatowskim. Graniczy z parafiami w: Chabielicach, Restarzewie i Szczercowie ...

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ruścu

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu szczercowskiego archidiecezji łódzkiej. Jest to świątynia wybudowana w latach 1895–1911 w stylu neogotyckim według projektu Tadeusza Mankiewic ...

Parafia Świętego Michała Archanioła w Chabielicach

Parafia Świętego Michała Archanioła w Chabielicach w dekanacie szczercowskim, w archidiecezji łódzkiej – położona na jej południowym krańcu, w powiecie bełchatowskim. Graniczy z parafiami w: Rząśni, Stróży, Szczercowie, Ruścu, Kaszewicach, Kleszc ...

Kościół św. Katarzyny w Rzeczycy

Kościół Świętej Katarzyny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Nowe Miasto nad Pilicą diecezji łowickiej. Obecna jednonawowa murowana świątynia została wybudowana w latach 1889-1890 dzięki staraniom księdza Mieczysława Skarż ...

Kościół Miłosierdzia Bożego w Rzeczycy Wielkiej

Kościół Miłosierdzia Bożego – rzymskokatolicki kościół filialny w Rzeczycy Wielkiej, należący do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie, dekanatu Polanów w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Polanowie

Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego - rzymskokatolicka parafia znajdująca się przy ulicy Jana Pawła II 1 w Polanowie, należąca do dekanatu Polanów w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Kościół św. Jakuba Apostoła w Rzgowie (województwo wielkopolskie)

Obecnie istniejąca budowla została wzniesiona pod koniec XVI stulecia. Jej konsekracja i nadanie wezwania św. Jakuba Apostoła odbyła się w 1601 roku Jest to budynek drewniany, jednonawowy, posiada konstrukcję zrębową, z węższym prezbiterium zamkn ...

Kościół Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie

Kościół Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w mieście Rzgów, w województwie łódzkim. Należy do dekanatu tuszyńskiego archidiecezji łódzkiej. Jedyny rejestrowany zabytek miejscowości.

Parafia Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie

Parafia Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Rzgowie - parafia rzymskokatolicka znajdująca się w archidiecezji łódzkiej w dekanacie tuszyńskim. Parafia erygowana 28 III 1469 r. przez abp. gnieźnieńskiego Jana Gruszczyńskiego herbu Poraj. Ko ...

Dekanat tuszyński

Dekanat tuszyński – dekanat w archidiecezji łódzkiej. Siedzibą dekanatu jest Tuszyn. Dekanat składa się z 10 parafii: parafia pw. Świętego Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Dąbrowie-Pawlikowicach p ...

Dekanat koniński I

Dekanat koniński I – jeden z 33 dekanatów rzymskokatolickiej diecezji włocławskiej. W skład dekanatu wchodzą następujące parafie: parafia św. Jakuba Apostoła w Rzgowie parafia Miłosierdzia Bożego w Koninie parafia św. Wawrzyńca w Sławsku parafia ...