ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 298

Parafia Trójcy Świętej i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biłgoraju

Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej i Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Biłgoraju – parafia rzymskokatolicka z siedzibą w Biłgoraju, podporządkowana dekanatowi Biłgoraj – Północ w diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Słaborowice

Słaborowice – wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, w gminie Ostrów Wielkopolski, ok. 8 km na północ od Ostrowa Wielkopolskiego.

Bitwa pod Panasówką

Bitwa pod Panasówką – jedna z największych bitew powstania styczniowego, stoczona 3 września 1863 pod wsią Panasówka, około 15 km na wschód od Biłgoraja. Po stronie polskiej walkę toczyły oddział dowodzony przez pułkownika Marcina Lelewela Borelo ...

Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nowym Jorku

Parafia św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nowym Jorku – parafia rzymskokatolicka położona w Nowy Jorku, na Manhattanie, w stanie Nowy Jork, Stany Zjednoczone. Jest ona wieloetniczną parafią na Manhattanie, z mszą św. w j. polskim dla polskich ...

Ławeczka Romana Maciejewskiego w Lesznie

Ławeczka Romana Maciejewskiego w Lesznie została odsłonięta 6 czerwca 2014, przy ulicy Wałowej w Lesznie, mieście, w którym kompozytor spędził dzieciństwo i młodość, gdzie często powracał, a po śmierci w czerwcu 1998 został na leszczyńskim cmenta ...

23 Górnośląska Dywizja Piechoty

Na podstawie rozkazu O.I.Szt. L. 24000/Mob. Ministra Spraw Wojskowych, generała porucznika Kazimierza Sosnkowskiego z 30 listopada 1920 roku dotychczasowa VII Brygada Rezerwowa została przeformowana w 23 Rezerwową Dywizję Piechoty w składzie: kol ...

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Biłgoraju

Powstał w 1954 i początkowo zajmował się przewozem towarów masowych, a od 1961 również przewozem pasażerów. W 1972 usamodzielnił się poprzez utworzenie Oddziału PKS Biłgoraj przedtem był placówką PKS Zamość. W 1976 powstał funkcjonujący do dzisia ...

Biłgoraj Wąskotorowy

Biłgoraj Wąskotorowy – dawna wąskotorowa stacja kolejowa w Biłgoraju, w województwie lubelskim, w Polsce. Stacja była punktem docelowym kolei wąskotorowej, która łączyła Biłgoraj ze Zwierzyńcem. Kolej ta funkcjonowała w latach 1914–1915 oraz 1916 ...

Rapy (przystanek kolejowy)

Rapy – dawny wąskotorowy kolejowy przystanek osobowy w Biłgoraju, na osiedlu Rapy, w województwie lubelskim, w Polsce. Był to jeden z przystanków na trasie linii wąskotorowej, która w latach 1914–1915 i 1916–1971 łączyła Biłgoraj ze Zwierzyńcem. ...

Linia kolejowa nr 66

Linia kolejowa nr 66 – normalnotorowa, jednotorowa, niezelektryfikowana linia kolejowa w południowo-wschodniej Polsce. Jest to trasa o długości 67.5 km i o przebiegu równoleżnikowym, łączy ona ze sobą linie kolejowe nr 68 i nr 69. Na odcinku Zwie ...

Tereszpol Wąskotorowy

Tereszpol – dawna stacja kolejki wąskotorowej we wsi Tereszpol-Zaorenda, w gminie Tereszpol, w powiecie biłgorajskim, w województwie lubelskim. Był to jeden z punktów na trasie linii wąskotorowej, która w latach 1914–1915 i 1916–1971 łączyła Biłg ...

Biłgoraj (stacja kolejowa)

Biłgoraj – stacja kolejowa w Biłgoraju. Stacja znajduje się w granicach administracyjnych osiedla Bojary. Obiekty stacyjne oraz torowiska w większej części są zlokalizowane pomiędzy ulicami Dworcową i Bojarską, w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów ...

USATC S160

Tr201-22 została przekazana w 1977 do pracy w Zakładach Przemysłu Betonowego nr 2 w Lubartowie jako kocioł stały Tr201-55 zaczęła pracować od 1974 jako kocioł stały w Zakładzie Inwestycji Przemysłowych w Łodzi Tr203-323 od 1976 jako kocioł stały ...

Ostrów Wielkopolski (gmina wiejska)

Ostrów Wielkopolski – gmina wiejska w województwie wielkopolskim, w powiecie ostrowskim, z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim. Według danych z 1 stycznia 2019 roku gmina liczyła 19 097 mieszkańców.

Esterka

Esterka, Esterka Małach – słynąca z urody Żydówka, według kronikarza Jana Długosza ukochana króla Kazimierza Wielkiego. Była wnuczką szanowanego kupca i lekarza z Opoczna i znała wiele tajemnic medycznych. Według Jana Długosza miała z królem dwóc ...

Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Franciszka z Asyżu w Bychawie

Kościół świętego Jana Chrzciciela i świętego Franciszka z Asyżu – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Bychawa archidiecezji lubelskiej. Budowa nowej murowanej świątyni rozpoczęła się w 1603 roku. Prace budowlane zakończyły si ...

Parafia św. Jana Chrzciciela i św. Franciszka z Asyżu w Bychawie

Parafia św. Jana Chrzciciela i św. Franciszka z Asyżu w Bychawie – parafia rzymskokatolicka w Bychawie, należąca do archidiecezji lubelskiej i Dekanatu Bychawa. Graniczy z parafiami: od północy: Wszystkich Świętych w Bychawce od wschodu: NMP Matk ...

Gmach Dyrekcji Kolei w Chełmie

Gmach Dyrekcji Kolei, Gmach Dyrekcji, Gmach PKWN – pięciokondygnacyjny budynek biurowy w Chełmie, wzniesiony w latach 1928–1939 w ramach budowy dzielnicy Nowe Miasto, położony w południowej części pl. Niepodległości, usytuowany na północnej osi k ...

Magistrat w Chełmie

Budynek powstał w latach 1926-1927 z inicjatywy chełmskiego samorządu. Przeznaczeniem budynku była siedziba rady miejskiej i urzędów magistrackich. Część budynku planowano przeznaczyć na sklepy. Część budynku przy ulicy Lubelskiej została rozbudo ...

Brama Uściłuska w Chełmie

Brama Uściłuska, Uściługska Klasztorna, Bazyliańska, Zamkowa - brama zamkowa wchodząca w skład zespołu katedralnego na Górze Zamkowej w Chełmie. Jest to najstarsza budowla miasta. Jest ona jedynym zachowanym w całości obiektem będącym częścią daw ...

Klasztor Bazylianów w Chełmie

Klasztor bazylianów w Chełmie – budynek wzniesiony w latach 1640-1649, wchodzący w skład zespołu katedralnego na Górze Zamkowej w Chełmie. Znajduje się on po północnej stronie katedry, ustawiony jest równolegle do niej. Powstał z fundacji biskupa ...

Mała Synagoga w Chełmie

Synagoga została zbudowana w latach 1912-1914, ze składek ludności żydowskiej. W jednym z pomieszczeń mieściło się towarzystwo pomocy ubogim oraz szkółka talmudyczna. Podczas II wojny światowej hitlerowcy zdewastowali i następnie spalili synagogę ...

Wysoka Górka w Chełmie

Wysoka Górka - wczesnośredniowieczne grodzisko znajdujące się na Górze Zamkowej, stanowiącej centralne wzniesienie w obrębie miasta Chełma, później zamek kniazia Daniela Halickiego, księcia halicko-wołyńskiego, zbudowany w XIII wieku. Od średniow ...

Osiedle Dyrekcja w Chełmie

Osiedle Dyrekcja, Osiedle Dyrekcji Kolejowej – osiedle w Chełmie wybudowane w latach 1928-39 w związku z zamiarem przeniesienia z Radomia do Chełma Wschodniej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, zlokalizowane we wschodniej części miasta, stanow ...

Ratusz w Chełmie

Ratusz w Chełmie - zarys fundamentów dawnego chełmskiego ratusza, który powstał w XV wieku. Pozostałości ratusza znajdują się na Placu Łuczkowskiego, który swą nazwę otrzymał w okresie międzywojennym od chełmskiego społecznika dr Edwarda Łuczkows ...

Cerkiew konkatedralna św. Jana Teologa w Chełmie

Cerkiew konkatedralna pod wezwaniem św. Jana Teologa – prawosławna cerkiew konkatedralna i parafialna w Chełmie. Należy do dekanatu Chełm diecezji lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Jest to jedyna czynna cerkie ...

Cerkiew św. Paraskiewy w Chełmie

Cerkiew św. Paraskiewy – nieistniejąca cerkiew prawosławna w Chełmie. Autorem projektu świątyni był Aleksandr Puring, architekt prawosławnej eparchii chełmskiej. Budynek reprezentował styl bizantyjsko-rosyjski. Inspiracją dla Puringa był wygląd s ...

Białawin

Białawin – północna część miasta Chełma, obecnie strefa przemysłowo-składowa obejmująca tereny po wschodniej stronie rzeki Uherki między linią kolejową Warszawa-Dorohusk, a Słyszówką na granicy z terenami wsi Srebrzyszcze, Koza-Gotówka, Okszów-Ko ...

Antonin (Chełm)

Antonin – wschodnia część miasta Chełm, obejmująca obszar dawnej Góry Antonińskiej należącej do Pagórów Chełmskich, na terenach dawnego folwarku Antonin. W roku 1956 większa część dawnej wsi Antonin została przekształcona w obszar przemysłowy, po ...

Góra Zamkowa w Chełmie

Góra Zamkowa, Górka, Góra Chełmska, Górka Katedralna – wzniesienie kredowe zlokalizowane w centrum Chełma będące najstarszą częścią miasta. Góra jest także źródłosłowiem nazwy miasta, gdyż w języku staropolskim wyraz chełm oznaczał wzgórze. Na gó ...

Chełm (Wyżyna Śląska)

Chełm – najdalej wysunięty na zachód mezoregion stanowiący część Wyżyny Śląskiej. Od północy graniczy z Równiną Opolską, od wschodu z Garbem Tarnogórskim, od południa z Kotliną Raciborską i od zachodu z Pradoliną Wrocławską. Jego powierzchnia wyn ...

Dystrykt lubelski

Dystrykt lubelski – jednostka administracyjna Generalnego Gubernatorstwa od 26 października 1939 do 25 lipca 1944. W 1940 roku zajmował obszar 26 848 km² a w 1942 – 26 560 km².

Diecezja chełmska (rzymskokatolicka)

Diecezja chełmska – diecezja Kościoła rzymskokatolickiego, która istniała w latach 1375–1807. W 1807 roku z jej terytorium utworzono diecezję lubelską. W 2009 roku została przywrócona jako biskupstwo tytularne. 20 maja 2013 biskupem tytularnym di ...

Iwonia z Goraja

Iwonia z Goraja herbu Korczak – sędzia chełmski. Był jednym z protoplastów rodu i jednym z założycieli Gorajskich – herbu Korczak. Wywodził się z Rusi Czerwonej. Iwonia był sędzią chełmskim, który zasłużył się niebezpiecznym poselstwem do Tatarów ...

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Zofia Farbiszewska 1 września 1958 – 31 sierpnia 1959 Marian Różański 1 września 1989 – 31 sierpnia 2001 Tadeusz Dąbrowski 1 lipca 1930 – 30 czerwca 1935 Maurycy Adler 1 lipca 1935 – 20 sierpnia 1935 Marian Lipski 30 sierpnia 1935 – 21 sierpnia 1 ...

II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera w Chełmie

Swoją działalność szkoła rozpoczęła 1 września 1950 roku kiedy utworzono Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Szkoła zmieniła swój charakter – z początkowo szkoły podstawowej połączonej z liceum ...

Zbigniew Bajko

Z wykształcenia inżynier budownictwa. Od początku lat 90. związany z chełmskim samorządem. W latach 1994–1998 sprawował urząd prezydenta tego miasta, w 2006 był zastępcą Krzysztofa Grabczuka ds. oświaty, kultury, sportu i spraw społecznych. Praco ...

Bochnia (gmina wiejska)

Bochnia – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim. W latach 1975–1998 gmina należała do województwa tarnowskiego. Siedziba gminy znajduje się w Bochni.

Episkopat Polski

Episkopat Polski – ogół biskupów katolickich pracujących w Polsce lub, w czasach średniowiecznych i nowożytnych, ogół biskupów należących do polskiej prowincji kościelnej. Biskupi w Polsce zrzeszają się w konferencje. Od roku 1918 ogół biskupów p ...

13 Kresowa Dywizja Piechoty

W czerwcu 1918 w składzie Armii Polskiej we Francji przystąpiono do formowania 1 Dywizji Strzelców Polskich. 17 czerwca w miejscowości Villeres-Marmery 1 pułk Strzelców Polskich złożył przysięgę i otrzymał sztandar ufundowany przez miasto Paryż. ...

Dekanat lubelsko-chełmski

Dekanat lubelsko-chełmski – dekanat diecezji warszawskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP, obejmujący swoim zasięgiem część obszaru województwa lubelskiego. Siedziba dekanatu znajduje się w Chełmie.

Dekanat Chełm

W skład dekanatu wchodzą 3 parafie: cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej i św. Proroka Eliasza w Wojsławicach cerkiew Świętej Trójcy w Dubience kaplica św. Michała Archanioła w Rudzie cerkiew św. Włodzimierza w Brzeźnie parafia Świętego Apostoła ...

Dekanat warszawsko-lubelski

Dekanat warszawsko-lubelski – dekanat archieparchii przemysko-warszawskiej utworzony dekretem nr 79/III/2017 z dnia 11 marca 2017 r. Składa się z 6 parafii Kościoła greckokatolickiego w Polsce.

Dekanat Chełm – Wschód

W skład dekanatu wchodzi 14 parafii: parafia św. Michała Archanioła – Wojsławice parafia NMP Matki Kościoła – Brzeźno parafia Narodzenia NMP – Chełm parafia św. Barbary – Turowiec parafia Nawiedzenia NMP – Kumów parafia Podwyższenia Krzyża Święte ...

Dekanat Chełm – Zachód

W skład dekanatu wchodzi 13 parafii: parafia św. Maksymiliana Kolbego – Okszów parafia Świętej Rodziny – Chełm parafia Przemienienia Pańskiego – Sawin parafia Chrystusa Pana Zbawiciela – Podgórze parafia Rozesłania Apostołów – Chełm parafia św. M ...

Dekanat Lędziny

Dekanat Lędziny – jeden z 37 dekanatów katolickich w archidiecezji katowickiej. W jego skład wchodzą następujące parafie: parafia Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim parafia św. Anny w Lędzinach parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Lędzin ...

Dekanat Bochnia Zachód

Dekanat Bochnia Zachód – dekanat w diecezji tarnowskiej. Powstał w 1998 roku w wyniku podziału dotychczasowego, istniejącego od XVIII wieku, dekanatu bocheńskiego.

Dekanat Kodrąb

Do dekanatu Kodrąb należy 10 parafii: Niedośpielin – parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Niedośpielinie Bąkowa Góra – parafia Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze Rzejowice – parafia Wszystkich Świętych w Rzejowicach Strzelce Małe – paraf ...

Chełmska Ikona Matki Bożej

Chełmska Ikona Matki Bożej – wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, którego oryginał obecnie znajduje się w Muzeum Ikony Wołyńskiej w Łucku. Jak głosi legenda, żona księcia Włodzimierza, księżniczka Anna z Konstantynopola w posagu między innymi wn ...

Cmentarz prawosławny w Sosnowicy

Cmentarz prawosławny w Sosnowicy – zabytkowy prawosławny cmentarz w Sosnowicy. Pierwotnie była to nekropolia parafialna działająca przy miejscowej cerkwi. Aktualnie cmentarzem opiekuje się parafia Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie, które ...