ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 217

Wojciech Puzyna

Wojciech Puzyna – polski lekarz położnik i ginekolog, doktor nauk medycznych, długoletni dyrektor Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie.

Piotr Pruszczyk

Absolwent studiów na warszawskiej Akademii Medycznej. Stypendysta Fundacji Fogarty’ego, Narodowego Instytutu Zdrowia NIH w USA 1992. W 1994 r. obronił doktorat, habilitację w 1998 r. Tytuł profesora nauk medycznych uzyskał 16 listopada 2004 r. Uz ...

Paweł Stanisław Małdyk

Paweł Stanisław Małdyk – polski ortopeda, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana w Pruszkowie

l września 1921 ponad 200 uczniów rozpoczęło naukę w domu czynszowym przy ul. Narodowej 23. Od początku patronem szkoły był Tomasz Zan, poeta XIX-wieczny, konspirator, przyjaciel Adama Mickiewicza. W 1925 dziesięciu pierwszych uczniów zdało egzam ...

Andrzej Chmura

Andrzej Mateusz Chmura – polski lekarz-naukowiec, specjalista 2° chirurgii ogólnej i 2° transplantologii klinicznej, profesor i były kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Radosław Sierpiński

Radosław Sierpiński – polski lekarz specjalizujący się w kardiologii i menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu w sektorze medycznym, badaniach klinicznych, Health Technology Assessment i managemencie nauki. Od 2019 pełniący obowiązki prezesa A ...

Maciej Sieczkowski

Ukończył medyczne studium zawodowe i Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował jako analityk medyczny, a także jako pedagog i dyrektor szkoły podstawowej na warszawskim Ursynowie. Sprawował później funkcje naczelnika ursynowskiego ...

Irena Kasacka

W 1981 ukończyła biologię na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Od 1991 pracuje na Akademii Medycznej w Białymstoku. W 1994 pod kierunkiem prof. Leopolda Rejniaka z Zakładu Histologii i Embriologii AMB obroniła pracę doktorską Zmiany ...

Marcin Stopa

Marcin Bartosz Stopa – polski okulista, profesor nauk medycznych, chirurg witreoretinalny ; kierownik Katedry Chorób Oczu i Optometrii Wydziału Lekarskiego II poznańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Jarosław Kocięcki

Jarosław Andrzej Kocięcki – polski okulista, profesor nauk medycznych. Profesor nadzwyczajny poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2005 roku jest kierownikiem Katedry i Kliniki Okulistyki Wydziału Lekarskiego I tej uczelni.

Anna Gotz-Więckowska

Anna Maria Gotz-Więckowska – polska okulistka, doktor habilitowany medycyny, adiunkt w Katedrze i Klinice Okulistyki Wydziału Lekarskiego I poznańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalizuje się w okulistyce dziecięcej.

Maciej Krawczyński

Maciej Robert Krawczyński – polski okulista i genetyk kliniczny, profesor medycyny. Dyplom lekarski, doktorat oraz habilitację zdobywał na poznańskiej Akademii Medycznej obecnie Uniwersytet Medyczny. Doktoryzował się w 1997 roku na podstawie prac ...

Krzysztof Błaszyk

Krzysztof Błaszyk – polski kardiolog, doktor habilitowany nauk medycznych; profesor nadzwyczajny w I Katedrze i Klinice Kardiologii Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Maciej Lesiak

Maciej Lesiak – polski kardiolog, profesor nauk medycznych; profesor nadzwyczajny, kierownik Katedry I Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Marek Jemielity

Marek Mieczysław Jemielity – polski kardiochirurg, profesor medycyny. Dyplom lekarski, doktorat i habilitację uzyskał na Akademii Medycznej w Poznaniu, gdzie sprawuje funkcję kierownika Kliniki Kardiochirurgii i Transplantologii Katedry Kardio-To ...

Przemysław Mitkowski

Przemysław Piotr Mitkowski – polski kardiolog, profesor nauk medycznych; profesor nadzwyczajny w I Katedrze i Klinice Kardiologii Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Filip Rybakowski

Filip Janusz Rybakowski – polski psychiatra, profesor nauk medycznych; profesor nadzwyczajny Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Andrzej Ochała

Andrzej Józef Ochała – polski kardiolog, profesor zwyczajny III Katedry Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Maciej Sosnowski (kardiolog)

Maciej Sosnowski – polski kardiolog, profesor zwyczajny III Katedry Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Wojciech Wojakowski

Wojciech Wojakowski – polski kardiolog interwencyjny, profesor zwyczajny i od 2014 kierownik III Katedry Kardiologii - Kliniki Kardiologii i Chorób Strukturalnych Serca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Sławomir Letkiewicz

Sławomir Letkiewicz – polski urolog, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach, Katedry Nauk o Zdrowiu i Fizjoterapii Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Humanisty ...

Marcin Adamczak (profesor nauk medycznych)

Marcin Rafał Adamczak – polski profesor nauk medycznych. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu interny i schorzeń nerek. Adiunkt w Katedrze i Klinice Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych na Wydziale Nauk Medycznych Śląskiego Un ...

Michał Zembala

Michał Oskar Zembala – polski kardiochirurg, dr hab. nauk medycznych. Obecnie pracuje w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu jako Ordynator Oddziału Kardiochirurgii, Transplantacji Serca i Płuc oraz Mechanicznego Wspomagania Krążenia.

Krzysztof Składowski

Krzysztof Składowski – profesor nauk medycznych, polski onkolog, dyrektor Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, oddziału w Gliwicach.

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – jednostka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach wydziału rozwijane są dwa obszary działalności naukowej: informatyka oraz nauka o materiał ...

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Akademia Wychowania Fizycznego imienia Jerzego Kukuczki w Katowicach – publiczna uczelnia powstała w 1970 roku, kształcąca fizjoterapeutów oraz nauczycieli, trenerów i menedżerów na potrzeby turystyki oraz sportu wyczynowego i amatorskiego.

Artur Małek

Artur Małek – polski taternik, alpinista i himalaista. Organizator i uczestnik kilkudziesięciu wypraw m.in. w Alpy, Andy, Himalaje oraz góry Afryki. Jest absolwentem fizjoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Członek Klubu Wysokogórskiego w K ...

Janusz Skalski

Janusz Hieronim Skalski – polski lekarz, kardiochirurg, profesor nauk medycznych, specjalista w zakresie chirurgii dziecięcej i kardiochirurgii, absolwent i profesor Akademii Medycznej w Krakowie. Pracował m.in. w Polsko-Amerykańskim Instytucie P ...

Rafał Muchacki

Rafał Klemens Muchacki – polski lekarz, chirurg i onkolog, a także polityk, poseł na Sejm V kadencji, senator VII i VIII kadencji.

Agnieszka Liszewska

Agnieszka Liszewska – polska prawnik, doktor habilitowana nauk prawnych, nauczyciel akademicki. Od 2011 dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Iwona Paradowska-Stankiewicz

Iwona Anna Paradowska-Stankiewicz – polska epidemiolog, dr hab. nauk medycznych, adiunkt Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny.

Przemysław Nowacki

Przemysław Janusz Nowacki – polski neurolog, profesor nauk medycznych, w latach 2005–2012 rektor Pomorskiej Akademii Medycznej i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Miłosz Parczewski

Miłosz Stanisław Parczewski – polski genetyk, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Katedry Chorób Zakaźnych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Grażyna Dutkiewicz

Grażyna Maria Dutkiewicz – polska nefrolog, dr hab. nauk medycznych, adiunkt Kliniki Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych, oraz prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Pomorskiego Uniwersytetu Medyc ...

Elżbieta Petriczko

Elżbieta Monika Petriczko – polska diabetolog, pediatria, dr hab. nauk medycznych, adiunkt Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego, oraz prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Na ...

Elżbieta Grochans

Elżbieta Grochans – polska pielęgniarka, dr hab. nauk o zdrowiu, profesor nadzwyczajny, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa i prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

Olga Adamska

Jeszcze w trakcie studiów zadebiutowała rolą Marie Szatow w przedstawieniu Biesy albo Mały Plutarch żywotów nieudanych Fiodora Dostojewskiego w reż. Ludwika Flaszena w Teatrze Starym 1995. Po ukończeniu PWST zagrała w Babińcu Antoniego Czechowa w ...

Maria Borysewicz-Lewicka

Maria Emilia Borysewicz-Lewicka – polska stomatolog, dr hab. nauk medycznych, profesor i kierownik Katedry Stomatologii Dziecięcej Wydziału Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Marek Karczewski (lekarz)

Marek Roman Karczewski – polski lekarz, profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, specjalności naukowe: chirurgia ogólna, transplantologia kliniczna. W PRL działacz niezależnych ...

Krzysztof Bronisław Kusza

Krzysztof Bronisław Kusza – polski anestezjolog, profesor nauk medycznych, kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu. Prezes Polskieg ...

Anna Jankowska (biolog)

Odbyła studia biotechnologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1990–1995. Stopień doktorski uzyskała w 1998 na podstawie pracy pt. Badania nad mechanizmami procesu apoptozy w komórkach Leydiga na Akademii Medycznej im. Karola Marc ...

Jan Jaracz

Jan Jerzy Jaracz – polski psychiatra, profesor nauk medycznych; profesor nadzwyczajny i kierownik Katedry Psychiatrii Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Anna Jabłecka

Anna Irena Jabłecka – farmakolog kliniczny, profesor nauk medycznych; profesor nadzwyczajny i kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej I Katedry i Kliniki Kardiologii Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Andrzej Bręborowicz

Studiował na Akademii Medycznej w Poznaniu. Pracować zaczął jako anestezjolog w Klinice Intensywnej Opieki Medycznej tej uczelni. Obronił tam pracę doktorską napisana na podstawie badań poświęconych dializie otrzewnowej. Od 1981 pracował w Zakład ...

Marek Ruciński

Ukończył w 1977 studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. Uzyskał specjalizację w zakresie ortopedii. Zawodowo związany m.in. ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu, gdzie objął stanowisko ordynatora oddziału Ortopedii i Traumatolo ...

Jaromir Dziel

W 1985 ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu, specjalizował się w zakresie anestezjologii. Pracował w gnieźnieńskim Zespole Opieki Zdrowotnej, m.in. jako kierownik pogotowia ratunkowego. Po ukończeniu studium podyplo ...

Halina Car

Halina Car – polska farmaceutka, lekarz chorób wewnętrznych, dr hab. nauk medycznych, profesor nadzwyczajny Zakładu Farmakologii Doświadczalnej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i Zakładu Farmakologii Klinicznej Wydzia ...

Milena Dąbrowska

Milena Izabela Dąbrowska – polski naukowiec, diagnosta laboratoryjny, profesor nauk medycznych. Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Planów Studiów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Robert Flisiak

Robert Jerzy Flisiak – polski lekarz, profesor nauk medycznych, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Małgorzata Mrugacz

Dyplom lekarski zdobyła na Akademii Medycznej w Białymstoku od 2008 roku Uniwersytet Medyczny i na tej uczelni pracuje do dziś. Stopień doktorski uzyskała w 1999 roku na podstawie pracy "Cytokiny w płynie podsiatkówkowym chorych z przedarciowym o ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →