ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 21

Rada Harcerzy Starszych

Rady Harcerzy Starszych – ideowy ruch w pionie harcerstwa starszego powstały w Związku Harcerstwa Polskiego, na fali przemian społecznych na początku lat 80., będący próbą dokonania oddolnych zmian w działalności Związku. Opierał się na tworzeniu ...

Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich

"Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich” – ogólnopolski ruch programowo-metodyczny. Działa w ramach Związku Harcerstwa Polskiego. Powstał 12 maja 1991. Skupia instruktorów i wędrowników oraz jednostki harcerskie – gromady zuchowe, drużyny harcerskie, sta ...

Emilia Kulczyk-Prus

Emilia Ewa Kulczyk-Prus – geograf, pedagog, nauczyciel akademicki, instruktorka harcerska, autorka i redaktorka książek i poradników harcerskich, członkini Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego w latach 2009–2017.

Joanna Skupińska

Joanna Skupińska – instruktorka harcerska, komendantka Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP, członkini Głównej Kwatery ZHP ds. pracy z kadrą. Związana z Hufcem ZHP Łagiewniki, w którym pełniła funkcje przybocznej i drużynowej 1 Gromady Zuchowej ...

Justyna Sikorska

Justyna Anna Sikorska – specjalistka z zakresu marketingu i zarządzania, instruktorka harcerska w stopniu harcmistrzyni, zastępczyni Naczelnika ZHP ds. organizacyjnych. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego kierunek marketing i ...

Jolanta Kreczmańska

Jolanta Anna Kreczmańska – instruktorka harcerska, harcmistrzyni, specjalistka w zakresie kształcenia i pracy z kadrą, współtwórczyni systemu metodycznego ZHP, organizatorka kursów dla kadry instruktorskiej, wieloletnia członkini władz naczelnych ...

Krąg Płaskiego Węzła

"Krąg Płaskiego Węzła" – ogólnopolski ruch programowo-metodyczny. Działa w ramach Związku Harcerstwa Polskiego. Powstał 24 lutego 2007. Decyzją Naczelnika ZHP nr 26/2007 z dnia 17 lipca 2007 wpisany do rejestru ruchów programowo-metodycznych ZHP ...

Karol Gzyl

Karol Gzyl – instruktor Związek Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza, członek Głównej Kwatery, zastępca Naczelnika ZHP, realizator telewizyjny. Związany z Hufcem ZHP Warszawa-Praga-Południe, w którym pełnił funkcje: drużynowego, namiestnika ...

Jacek Smura

Jacek Andrzej Smura – trener biznesowy z ponad 20-letnim stażem w branży szkoleniowej, menedżer, coach, ekspert w dziedzinie wdrażania projektów rozwijających potencjał menedżerów i pracowników, instruktor harcerski Związku Harcerstwa Polskiego w ...

Paulina Gajownik

Paulina Sylwia Gajownik – działaczka społeczna, edukatorka kulturalna, menedżerka, instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrzyni, podróżniczka. Ukończyła studia w zakresie zarządzania oświatą oraz podyplomowe studia: międzykul ...

Paweł Zarzycki (instruktor harcerski)

Paweł Zarzycki – harcmistrz, od 2002 do 2006 roku Naczelnik Harcerzy ZHR. Wywodzi się ze Szczepu 169 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Alka Dawidowskiego, do którego trafił z żoliborskiej Czwórki. 2 września 1979 roku złożył przyrze ...

ZHP 12 Szczep "Preria”

ZHP 12 Szczep "Preria” im. gen. Roberta Baden-Powella – szczep działający w Chorągwi Krakowskiej w hufcu Kraków-Podgórze. Działa w ramach organizacji Związku Harcerstwa Polskiego.

Grzegorz Chwiłoc-Fiłoc

Grzegorz Włodzimierz Chwiłoc-Fiłoc – prawnik, bankowiec, menedżer, działacz społeczny, instruktor harcerski w stopniu harcmistrza. Absolwent XIII Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda-Lisa Kuli w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracj ...

Grunwald – Pole Bitwy

Grunwald – Pole Bitwy – w węższym ujęciu obszar położony w odległości 2 kilometrów na południowy wschód od wsi Grunwald, pomiędzy Stębarkiem, Łodwigowem i Ulnowem, obejmujący łąki i tereny zalesione, zespół pomnikowy oraz ruiny kaplicy pobitewnej ...

Barbara Felicka

Barbara Lucyna Felicka – polska etnografka, działaczka opozycji w PRL, współpracowniczka KOR. Córka Franciszka Kunickiego i Krystyny z domu Frąckowiak. W liceum uczęszczała w latach 1968-1972 do VI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Reytana w W ...

Turniej Drużyn Puszczańskich

Turniej Drużyn Puszczańskich to zlot drużyn z organizacji ZHR, które zdobyły kategorię Drużyny Puszczańskiej. Walczą one o miano najlepszej drużyny w Polsce, zwanej Drużyną Rzeczypospolitej. Turnieje odbywają się przez trzy dni, podczas których o ...

Wykaz historyczny warszawskich drużyn harcerskich

Powstające w Warszawie od 1910 drużyny harcerskie były kolejno numerowane. W okresie międzywojennym istniało w stolicy ok. 100 drużyn harcerskich. Generalnie można przyjąć, że drużyna o niższym numerze powstała wcześniej od tej o wyższym numerze, ...

Ursynowski Hufiec Harcerzy "Rawicz”

Ursynowski Hufiec Harcerzy "Rawicz” – jednostka terytorialna Organizacji Harcerzy ZHR, należąca do Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy ZHR. Zrzesza drużyny działające na terenie warszawskiego Ursynowa i Wilanowa. Podczas Zlotu Św. Jerzego Mazowieckiej ...

SY Zawisza Czarny (1934)

SY Zawisza Czarny – nazwa dwóch kolejnych dużych jachtów morskich należących do Związku Harcerstwa Polskiego. Pierwszy z nich, zbudowany w 1902 roku, został zakupiony w 1934 roku i używany do czasu wybuchu II wojny światowej, drugi – obecny – zak ...

Pomnik Harcerzy Września w Katowicach

Pomnik Harcerzy Września − odsłonięty 4 września 1983 pomnik upamiętniający męczeńską śmierć śląskich harcerzy, którzy we wrześniu 1939 stawili opór wkraczającym do Katowic niemieckim żołnierzom i bojówkarzom. Pomnik upamiętnia także harcerzy, kt ...

Obelisk Orłów Śląskich w Katowicach

Obelisk Orłów Śląskich – znajdujący się w śródmieściu Katowic pomnik upamiętniający miejsce, w którym wzniesiono przed II wojną światową gmach Muzeum Śląskiego. Obelisk z rzeźbą przedstawiającą dwa zrywające się do lotu orły stoi w narożniku kato ...

XV Łódzka Drużyna Harcerzy "Zielony Płomień”

XV Łódzka Drużyna Harcerzy "Zielony Płomień” im. Andrzeja Małkowskiego – drużyna harcerska działająca na terenie Łodzi w dzielnicy Widzew przy Szkołach Podstawowych nr 141, 114 i 205 w Łodzi oraz przy parafii św. Jana Ewangelisty. Wcześniej przez ...

Załoźce

Pierwsza wzmianka o Załoźcach pochodzi z 1441 roku, wymieniane jako miasto w 1511 roku lub 1516. W tym czasie Marcin Kamieniecki rozpoczął budowę lub zbudował tu zamek, który pod koniec XVI wieku był własnością Konstantego Wiśniowieckiego. Parafi ...

Maria Bugajska

Maria Bugajska, z domu Wusatowska, ps. "Czarna Orlica ” – harcmistrzyni, jedna z twórczyń harcerstwa polskiego na terenie Sądecczyzny, nauczycielka, organistka, przewodniczka górska, działaczka społeczna i niepodległościowa.

4 Lubelska Drużyna Wędrownicza

4 Lubelska Drużyna Wędrownicza "Czarna Czwórka" im. Hetmana Jana Zamoyskiego – drużyna harcerska, należąca do Związku Harcerstwa Polskiego, działająca przy Hufcu ZHP Lublin.

SY Zawisza Czarny (1961)

SY Zawisza Czarny − duży jacht morski należący do Związku Harcerstwa Polskiego, zbudowany w 1952 roku i zakupiony w 1961 roku, eksploatowany do chwili obecnej. Nazwa pochodzi od rycerza Zawiszy Czarnego z Garbowa, będącego wzorem cnót rycerskich. ...

Zawisza

Zawisza – najmłodsza grupa harcerzy Szarych Szeregów Zawisza Czarny – dramat Juliusza Słowackiego Zawisza Bydgoszcz – klub piłkarski Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza – organizacja harcerska Zawisza – nazwisko Zawisza – imię Zawisza ...

Kościół św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim

Kościół św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim − modernistyczna bazylika położona w Śródmieściu, przy ulicy Raszkowskiej. W czasie II wojny światowej ocalony przed zniszczeniem dzięki zaangażowaniu mieszkańców i zabiegom działaczy kon ...

Jerzyska

Jerzyska – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie węgrowskim, w gminie Łochów. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa siedleckiego. Liczba stałych mieszkańców wynosi ok. 100 osób, przy czym ...

Harcerski Słownik Biograficzny

Harcerski Słownik Biograficzny – czterotomowa publikacja, mająca na celu zgromadzenie biografii zasłużonych i nieżyjących już osób związanych z polskim harcerstwem. Planowane jest opublikowanie około 700 biogramów w sześciu tomach. Słownik wydawa ...

Czasopisma harcerskie

Skaut - 1911-1939 Propozycje Drużyna - 1956-1963 - dwutygodnik instruktorów harcerskich Na Przełaj - 1957-1991 Harcerz Rzeczypospolitej - ogólnopolskie czasopismo harcerskie 1981 - nadal Czuwaj - miesięcznik instruktorów ZHP 1990 - nadal Na Tropi ...

Pomnik Harcerski przy ul. Za Cytadelą w Poznaniu

Pomnik Harcerski przy ul. Za Cytadelą – pomnik upamiętniający poległych i zamordowanych harcerzy ze Starego Miasta w Poznaniu. Zlokalizowany na północnym skraju Cytadeli, przy ul. Za Cytadelą róg Żniwnej. Obiekt ma formę nieregularnego obelisku, ...

Biały Szczep

Biały Szczep im. hetmana Stefana Czarnieckiego w Krakowie – jedna z jednostek organizacyjnych Związku Harcerstwa Polskiego działających w Krakowie. Współcześnie Biały Szczep ma swoją siedzibę w Zespole Szkół Energetycznych przy ulicy Loretańskiej ...

Wywiadowca

Wywiadowca − drugi męski stopień harcerski w ZHP, ZHR i SH. Pierwszy w SHK Zawisza. W ZHP przeznaczony dla harcerzy 10-13 letnich. Oznaczeniem stopnia są dwie belki na pagonie i srebrna lilijka na krzyżu harcerskim.

Matka Boża Harcerska

Obraz Matki Bożej Harcerskiej – wizerunek Matki Bożej, patronki harcerstwa, opiekunki Związku Harcerstwa Polskiego oraz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Tropicielka

Tropicielka – drugi żeński stopień harcerski w ZHP, SHK Zawisza i ZHR. Przeznaczony dla dziewcząt wieku 12-13 lat w ZHP, a 13-15 lat-w ZHR. Oznaczeniem stopnia jest srebrna lilijka nabita na Krzyżu Harcerskim lub dwie belki na pagonie.

Marek Stępa

Od 1994 był radnym Gdyni II i III kadencji. W kadencji 1994–1998 był przewodniczącym Komisji Gospodarki Komunalnej, od 1998 był wiceprezydentem odpowiedzialnym za rozwój przestrzenny, inwestycje miejskie i komunikację. Stanowisko wiceprezydenta p ...

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie – organizacja kontynuująca tradycje polskiego harcerstwa powstała w 1996 roku na terenie Kanady. Organizacja ta powstała w czerwcu 1996 roku i skupia obecnie około 50 członków w trzech szczepach: "Mi ...

Batalion "Wigry”

Przyczyn powstania odrębnych organizacji harcerskich należy upatrywać w przedwojennym konflikcie pomiędzy rządzącym w harcerstwie środowiskiem piłsudczykowskim a endeckim, a co za tym idzie w nieco innych wizjach harcerstwa tych dwóch konkurujący ...

Warmiński Hufiec Harcerzy "Płomienie”

Warmiński Hufiec Harcerzy "Płomienie" – hufiec skupiający męskie drużyny ZHR z Olsztyna i okolic. Powstał w 1991 roku jako Warmiński Hufiec Harcerek i Harcerzy "Płomienie" do Warmińsko-Mazurskiego Namiestnictwa Harcerzy ZHR. Wraz z likwidacją z k ...

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP

Centralna Szkoła Instruktorska ZHP – centralny ośrodek kształcenia instruktorów Związku Harcerstwa Polskiego. Pełni funkcję zespołu kadry kształcącej na szczeblu centralnym organizacji.

Hufiec ZHP Warszawa-Praga-Południe

Hufiec ZHP Warszawa-Praga-Południe im. 1 Warszawskiej Dywizji Piechoty "Tadeusza Kościuszki” – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego działająca na terenie Chorągwi Stołecznej im. Bohaterów Warszawy. Jest największym hufcem chorągwi, lic ...

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP "Perkoz”

Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ZHP "Perkoz” – ośrodek Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego, zlokalizowany na uroczysku Waszeta, nad Jeziorem Plusznym koło Olsztynka.

Chorągiew Opolska ZHP

Chorągiew Opolska ZHP – jednostka terenowa Związku Harcerstwa Polskiego, utworzona dnia 1 marca 2008 roku. Działa na terenie województwa opolskiego. Siedzibą władz Chorągwi jest Opole. Chorągiew o tej samej nazwie i obszarze działania funkcjonowa ...

Odznaka Kadry Kształcącej

Odznaka Kadry Kształcącej ZHP – odznaka przyznawana instruktorom Związku Harcerstwa Polskiego, potwierdzająca posiadanie umiejętności, wiedzy i doświadczenia w zakresie kształcenia oraz uprawniająca do kierowania kształceniem. Przyznawana jest w ...

Artur Glebko

Ukończył Technikum Łączności w Gdańsku jako technik elektronik ze specjalnością systemy komputerowe. Naukę kontyunował na Politechnice Gdańskiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera z zakresu elektryki. Ukończył podyplomowe studia z zarządzania ni ...

Warszawski Związek Drużyn "Mokotów”

Warszawski Związek Drużyn Harcerzy "Mokotów” – nieistniejąca już jednostka terytorialna Organizacji Harcerzy ZHR, należąca do Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy ZHR. Zrzesza drużyny i gromady działające na terenie Mokotowa. Ostatnim komendantem hufca ...

Waldemar Kowalczyk

Waldemar Robert Kowalczyk – wieloletni komendant Chorągwi Stołecznej Związku Harcerstwa Polskiego. Członek ZHP od 1972 roku, pełnił funkcję drużynowego 37 Warszawskiej Wodnej Drużyny Harcerskiej "Szmaragdowa”, komendanta Hufca Warszawa Praga Połu ...

Maślanka (ujednoznacznienie)

maślanka – rodzaj grzybów z rodziny pierścieniakowatych Maślanka – miejscowość na Ukrainie maślanka – kwaśny napój Maślanka – miejscowość w Polsce Osoby o nazwisku Maślanka: Paulina Maślanka ur. 1981 – polska wokalistka i autorka Józef Maślanka z ...

Pólko (baza harcerska)

Harcerski Ośrodek Obozowy Pólko - baza obozowa hufca ZHP Bydgoszcz-Miasto położona nad Kanałem Lateralnym, odnogą Zalewu Koronowskiego. Historia ośrodka rozpoczęła się 1966 roku, a stałe zabudowania powstały na początku lat siedemdziesiątych. Od ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →