ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 187

Pomierzyn

Pomierzyn – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Kalisz Pomorski. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa koszalińskiego. W roku 2007 wieś liczyła 424 mies ...

Suchowo (województwo zachodniopomorskie)

Suchowo – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Kalisz Pomorski. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa koszalińskiego. W roku 2007 wieś liczyła 309 mieszk ...

Dębsko (województwo zachodniopomorskie)

Dębsko – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Kalisz Pomorski. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa koszalińskiego. W roku 2011 wieś liczyła 250 mieszka ...

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – towarzystwo naukowe ogólne założone w 1987 w Kaliszu; członek założyciel Patria Polonorum. W strukturach towarzystwa działają cztery komisje: naukowa, biblioteczno-wystawowa, zagraniczna i wydawnicza oraz cz ...

Kaliniec

Kaliniec – lewobrzeżne osiedle Kalisza położone na południowy zachód od Śródmieścia, ograniczone ulicami Polną, Górnośląską, Serbinowską i aleją Wojska Polskiego. Graniczy z osiedlem Adama Asnyka, Serbinowem, Widokiem i Rogatką. W granicach admin ...

Dobrzec W

Dobrzec W – osiedle Kalisza, położone w zachodniej części miasta, w którego skład wchodzi wielki zespół mieszkaniowy, około 2.5 km od Śródmieścia. Granice osiedla wyznacza niemal w całości ul. Wyszyńskiego oraz część ulic Podmiejskiej i Graniczne ...

Dobrzec P

Dobrzec P – osiedle Kalisza, położone w zachodniej części miasta w którego skład wchodzi wielki zespół mieszkaniowy, około 3 km od Śródmieścia. Granice osiedla stanowi aleja Wojska Polskiego, ul. Podmiejska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego oraz ...

I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ostrzeszowie

1932–1939 – prowadzenie Gimnazjum żeńskiego przez Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu wrzesień 1948 – powstanie Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego i Licealnego 1976 – rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej 1978 – do użyt ...

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Kaliszu

Cmentarz ewangelicko-augsburski w Kaliszu, Góra Luterska – cmentarz protestancki w Kaliszu, na Rogatce, założony przed 1689; jeden z najstarszych polskich cmentarzy, najstarszy zachowany cmentarz w Kaliszu, pomnik sztuki sepulkralnej wpisany do r ...

Dekanat Kalisz I

W skład dekanatu wchodzi 12 parafii: św. Brata Alberta Chmielowskiego – Kalisz parafia Wniebowzięcia NMP – Kalisz parafia św. Wawrzyńca – Kościelna Wieś parafia św. Stanisława – Kalisz parafia św. Mikołaja – Kalisz parafia NMP Królowej Polski – K ...

Cmentarz ewangelicki w Stawiszynie

Cmentarz ewangelicki w Stawiszynie – cmentarz ewangelicki zlokalizowany w Stawiszynie przy Szosie Konińskiej.

Autobusy w Kaliszu

W dwudziestoleciu międzywojennym linie autobusowe łączyły Śródmieście i dworzec kolejowy. Podobnie jak przed I wojną światową plan budowy tramwaju elektrycznego w mieście nie został zrealizowany. Po zakończeniu II wojny światowej komunikację miej ...

Most kolejowy w Kaliszu

Most kolejowy w Kaliszu – most kolejowy na Prośnie w Kaliszu w ciągu linii kolejowej nr 14 łączącej Łódź Kaliską ze stacją Forst. Jego długość wynosi 125 metrów co sprawia, że jest najdłuższym mostem w Kaliszu. Od spodu, na każdym przęśle, znajdu ...

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu – przedsiębiorstwo transportowe w Kaliszu. Rocznie z przejazdów korzysta ok. 1.6 mln osób.

Kaliskie Linie Autobusowe

Kaliskie Linie Autobusowe – przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej utworzone 1 czerwca 1994 w Kaliszu. Do 10 września 2010 spółka joint venture z udziałem miasta Kalisza i brytyjskiego przedsiębiorstwa Southern Vectis. Miesięcznie z przejazdów Ka ...

Kaliska Kolej Dojazdowa

Kaliska Kolej Dojazdowa, sieć kolei wąskotorowej 750 mm łączącej Opatówek, Russów i Turek z Kaliszem, wybudowana w latach 1914–1917, w 1918 przejęta przez powiat kaliski i przekazana Polskim Kolejom Państwowym W roku 1913 zarząd Towarzystwa Akcyj ...

Kalisz (stacja kolejowa)

Kalisz – stacja kolejowa w Kaliszu, w województwie wielkopolskim, w Polsce. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca wojewódzkiego. W roku 2018 stacja obsługiwała ok. 1500 pasażerów na dobę.

Linia kolejowa nr 403

Dopiero w 2009 roku projekt modernizacji linii został włączony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007–2013. Remontem został objęty odcinek pomiędzy Wałczem a Ulikowem, a jego zakres objął wymianę nawie ...

Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie

MZK Krotoszyn – przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej świadczące usługi w zakresie transportu zbiorowego i turystyki indywidualnej. Obecnie realizuje przewozy pasażerskie w komunikacji miejskiej i podmiejskiej na terenie gminy Krotoszyn oraz w k ...

Szczypiorno

Szczypiorno – osiedle w południowo–zachodniej części Kalisza, nad strugą Piwonia, w granicach administracyjnych miasta od 1976 roku. Częścią Szczypiorna jest Nosków. Osiedle jest jedną z największych pod względem powierzchni jednostek pomocniczyc ...

Placówka Straży Celnej "Kaszczor”

Placówka Straży Celnej "Kaszczor” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej.

Komisariat Straży Celnej "Kaszczor”

Komisariat Straży Celnej "Kaszczor” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej w latach 1921–1928.

Parafia św. Marcina w Kazimierzu Biskupim

Parafia Świętego Marcina w Kazimierzu Biskupim – rzymskokatolicka parafia położona we wsi Kazimierz Biskupi. Administracyjnie należy do diecezji włocławskiej. Odpust parafialny odbywa się w Uroczystość Świętego Marcina.

Dekanat koniński III

Dekanat koniński III – jeden z 33 dekanatów rzymskokatolickiej diecezji włocławskiej. Powołany został 2 lutego 2009 r. i powstał z podziału dekanatu konińskiego II. W skład dekanatu wchodzą następujące parafie: parafia św. Maksymiliana w Koninie ...

Linia kolejowa nr 388

Linia kolejowa nr 388 Konin – Pątnów – niezelektryfikowana jednotorowa linia kolejowa znaczenia miejscowego o długości 9.213 km. Do 1996 roku linia prowadziła do Kazimierza Biskupiego. W połowie 1974 roku na linię wyjechał pierwszy rozkładowy poc ...

Maliniec (przystanek kolejowy)

Maliniec – nieczynny już przystanek kolejowy kolei normalnotorowej w Koninie, w dzielnicy Maliniec. Położony był przy czynnej dla ruchu osobowego w latach 1974–1995 linii nr 388 do Kazimierza Biskupiego.

Pątnów (przystanek kolejowy)

Pątnów – posterunek odgałęźny połączony ze stacją towarową oraz nieistniejący już przystanek kolejowy kolei normalnotorowej w Koninie w dzielnicy Pątnów. Posterunek odgałęźny obsługuje pociągi towarowe zdawcze do pobliskiej Elektrowni Pątnów. Na ...

Nitra (miasto)

Nitra a) – piąte co do wielkości miasto Słowacji, położone na zachodzie kraju nad rzeką Nitrą. Stolica kraju nitrzańskiego oraz ośrodek administracyjny powiatu Nitra.

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kaźmierzu

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Kaźmierzu – zabytkowy kościół parafialny we wsi Kaźmierz, w powiecie szamotulskim. Znajduje się przy ulicy Kościelnej. Jest to budowla gotycka z 1494 roku. W nawie, prezbiterium i kaplicy sklepienie g ...

Dekanat szamotulski

Dekanat szamotulski – jeden z 43 dekanatów archidiecezji poznańskiej, składa się z dziewięciu następujących parafii: parafia pw. św. Józefa Rzemieślnika Popówko parafia pw. Podwyższenia Krzyża świętego Cerekwica, Pamiątkowo parafia pw. św. Mikoła ...

Synagoga w Kępnie

Synagoga została zbudowana w latach 1815-1816 według projektu architektów z Brzegu, braci Fryderyka i Karola Schefflerów. Stanęła na miejscu starszej, drewnianej synagogi. W 1893 i 1924 roku została poddana kapitalnemu remontowi. Podczas II wojny ...

Ratusz w Kępnie

Ratusz w Kępnie – kępiński ratusz został wybudowany w stylu klasycystycznym w 1835 roku. Był siedzibą magistratu i sądu. Jest to budowla dwukondygnacyjna z frontem wysuniętym przed fasadę, dwuspadowym dachem pokrytym dachówką, na którego szczycie ...

Kościół św. Marcina w Kępnie

Kościół Świętego Marcina w Kępnie − rzymskokatolicki kościół parafialny w mieście Kępno. Należy do dekanatu Kępno. Mieści się przy ulicy Tadeusza Kościuszki.

Ulica Kępna w Warszawie

Ulica Kępna w Warszawie – jedna z ulic warszawskiej Pragi-Północ, biegnąca od ul. Targowej do ul. Wrzesińskiej. Nazwa ulicy związana jest z licznymi kępami na Wiśle, a pośrednio prawdopodobnie również z Saską Kepą.

Mykwa w Warszawie

Mykwa w Warszawie – budynek dawnej mykwy żydowskiej, znajdujący się na warszawskiej Pradze-Północ, przy ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 31. Jest jedynym tego typu obiektem w Warszawie. Od 2006 budynek jest siedzibą Wielokulturowego Liceum Humanis ...

Ulica Okopowa w Warszawie

Rozpoczyna się na skrzyżowaniu ulic Wolskiej i Chłodnej z ulicą Towarową. Wyznacza granice osiedla Nowolipki i Powązek. Kończy się dobiegając do ronda Zgrupowania AK "Radosław”. Krzyżuje się z ulicami: Żytnią, Kaczą, Dzielną, Józefa Mireckiego, M ...

Popiersie Sokratesa Starynkiewicza w Warszawie

Z inicjatywą upamiętnienia zasłużonego prezydenta miasta Sokratesa Starynkiewicza wystąpili w 1903 jego dawni podwładni i mieszkańcy Warszawy. Autorem wykonanego z brązu popiersia był Jan Woydyga. Zostało ono umieszczone na cokole wykonanym z róż ...

Pomnik Ignacego Mościckiego w Warszawie

Pomnik Ignacego Mościckiego – monument znajdujący się na dziedzińcu przed Gmachem Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 75 w Warszawie.

Ulica Kolska w Warszawie

Ulica powstała i otrzymała nazwę ok. 1925. Wytyczono ją jako gospodarcze i komunikacyjne zaplecze ul. Spokojnej. W 1929 odnotowano istnienie zabudowy na czterech posesjach, z czego trzy przyporządkowane były numeracji ulicy Kolskiej. W latach 20. ...

Kamienica Jakuba Fontany w Warszawie

Kamienica Jakuba Fontany – budynek na Nowym Mieście na rogu ul. Zakroczymskiej 2 i ul. Kościelnej 12. W 1944 kamienica została w znacznej mierze zburzona, zachowały się jednak mury konstrukcyjne i elewacje, dzięki czemu mogła zostać zrekonstruowa ...

Władysław Nielipiński

Jest członkiem Średzkiego Towarzystwa Fotograficznego, komisarzem i kuratorem Międzynarodowego Biennale Fotografii Artystycznej "Dziecko”, organizatorem warsztatów fotograficznych dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Jest pomysłodawcą i ini ...

Kościół św. Jana Chrzciciela w Kiszkowie

Kościół św. Jana Chrzciciela w Kiszkowie – drewniana świątynia w Kiszkowie w powiecie gnieźnieńskim pochodząca z 1733 roku, z barokowym wyposażeniem wnętrza pochodzącym z XVIII wieku. i rzeźbioną Pietą z XVII wieku. Pierwsze zapiski o kościele ki ...

Kościół św. Andrzeja Apostoła w Kleczewie

Najprawdopodobniej kościół kleczewski założony był przez Piotra Dunina z Danii, za panowania Bolesława Krzywoustego. Oznaczałoby to, na co zresztą przytacza się w źródłach więcej argumentów, że kościół erygowano w XII a nie XV wieku.

Kopalnia Węgla Brunatnego Konin

PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin w Kleczewie S.A. – kopalnia. Główna siedziba kopalni znajduje się w Kleczewie. KWB Konin powstała w czasie II wojny światowej, kiedy to Niemcy rozpoczęli budowę kopalni wraz z zakładem przeróbczym – brykietowni ...

Dekanat kleczewski

Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Budzisławiu Kościelnym Parafia pw. św. Urszuli w Wilczynie Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Kleczewie Parafia pw. MB Częstochowskiej w Ostrowitem Parafia pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny ...

Cmentarz żydowski w Kłecku

Cmentarz żydowski w Kłecku mieścił się w sąsiedztwie nekropolii katolickiej i ewangelickiej, w części miasta zwanej Kierkowo, przy ulicy Ustronie. W czasie II wojny światowej hitlerowcy zniszczyli cmentarz. Macewy zostały przez nich wykorzystane ...

Kościół Świętego Jerzego i Świętej Jadwigi w Kłecku

Kościół Świętego Jerzego i Świętej Jadwigi w Kłecku – kościół parafialny w mieście Kłecko, w województwie wielkopolskim. Kościół został zbudowany w stylu późnogotyckim w XVI wieku, przebudowany w 1781, rozbudowany o wieżę i kaplicę w 1930. We wnę ...

Parafia św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku

Parafia Świętego Jerzego i Świętej Jadwigi w Kłecku jest jedną z 11 parafii leżącą w granicach dekanatu kłeckiego. Erygowana w XI wieku. Kościół parafialny, po wcześniejszym spaleniu, był odbudowany w latach 1510-1596 w stylu gotyckim; rozbudowan ...

Dekanat kłecki

Parafia św. Anny w Podlesiu Kościelnym Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Popowie Kościelnym Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świniarach Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Popowie-Ignacewie Parafia św. Mikoła ...

Kościół Matki Boskiej Bolesnej w Sarbi

Kościół Matki Boskiej Bolesnej w Sarbi – zabytkowy, kamienno-ceglany katolicki kościół filialny, znajdujący się we wsi Sarbia. Należy do parafii św. Jerzego i św. Jadwigi w Kłecku. Do rejestru zabytków wpisany został 31 lipca 1996 pod numerem 2602/A.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →