ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 172

Góra Hugona

Góra Hugona - najwyższe wzniesienie Świętochłowic, ok. 311.4 m n.p.m. Znajduje się w obrębie Wzgórz Chropaczowskich. Stanowi dział wodny I rzędu pomiędzy Wisłą a Odrą.

Lasek Chropaczowski

Lasek Chropaczowski – las liściasty o statusie użytku ekologicznego w Świętochłowicach-Chropaczowie przy ulicy Bytomskiej. Powierzchnia użytku wynosi 13.38 ha, a ochronie podlegają siedliska zwierząt i stanowiska roślin objęte ochroną prawną. W o ...

Staw Kalina

Staw Kalina – staw w Świętochłowicach-Zgodzie, największy zbiornik wodny w mieście. Znajduje się on w bezodpływowym obniżeniu. Powierzchnia stawu wynosi około 5.3 ha. Głębokość wody nie przekracza 3.5 m.

Foryska

Foryska – niewielki staw położony przy Osiedlu Piaśniki II w Świętochłowicach, województwo śląskie na terenie użytku ekologicznego Staw Foryśka. Jest jednym z cenniejszych pod względem przyrodniczym obiektów na terenie miasta. W samym akwenie i w ...

Katarzyna Łata

Katarzyna Łata – polska artystka fotograf. Członkini Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Współtwórczyni warsztatów fotograficznych pod patronatem ZPAF.

Kopalnia Węgla Kamiennego Polska

Kopalnia Węgla Kamiennego Polska – zlikwidowana kopalnia węgla kamiennego, która znajdowała się w Świętochłowicach. Powstała 24 października 1873 przez połączenie pól górniczych: "Boheln”, "Gefall”, "Faustin”, "Hexenkessel”. Właścicielem był baro ...

Silesia

KWK Silesia – kopalnia węgla kamiennego, znajdująca się w Czechowicach-Dziedzicach Silesia – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Carbon Silesia – łacińska nazwa Śląska, używana także w innych językach 257 Silesia – planetoida Silesi ...

ArcelorMittal Poland Oddział w Sosnowcu

1945 - Pożar zakładu, odbudowa walcowni, upaństwowienie zakładu. 1992 - Uruchomienie Wydziału Produkcji Drutu Spawalniczego i Wydziału Produkcji Mat Budowlanych. 1955 - Uruchomienie Wydziału Prasowni, Kaloryzacji Garów Żarzalnych. 1902 - Założeni ...

Chropaczów

Chropaczów - dzielnica Świętochłowic. Od północy graniczy z Bytomiem, od zachodu z Lipinami, od południa z Piaśnikami i od wschodu z Chorzowem. Zachodnia część dzielnicy leży w Dolnie Górnej Bytomki, a Wzgórza Chropaczowskie powodują, że na teren ...

Świętochłowice (przystanek kolejowy)

Świętochłowice − przystanek kolejowy w Świętochłowicach, w województwie śląskim, w Polsce. W roku 2017 przystanek obsługiwał 200–299 pasażerów na dobę.

Droga wojewódzka nr 902

Droga wojewódzka nr 902 – droga wojewódzka znajdująca się w całości na obszarze województwa śląskiego. Istnieje od 1 stycznia 2006 zgodnie z zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Przebiega równoleżnikowo niemal równolegle ...

Budynek Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

W 1873 roku powstał powiat tarnogórski. Za pierwszego landrata starosty Bernharda Georga Augusta Barchewitza, w 1875 roku rozpoczęto budowę siedziby starostwa i sejmiku powiatowego. Ten tzw. "Standehaus" oddano do użytku 1 kwietnia 1877 roku. Pro ...

Gmach Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

Gmach Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach – zaliczany do ważniejszych obiektów zabytkowych miasta Gwarków. Połączony z zespołem więziennym stanowi zabytek architektury dla potrzeb publicznych.

Dom Florczaka w Tarnowskich Górach

Dom Florczaka – kamienica z XVI wieku w Tarnowskich Górach, wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. Jeden z najstarszych budynków w mieście, wielokrotnie przebudowywany, domniemana siedziba urzędu górniczego oraz ratusza.

Dom Gwarka w Tarnowskich Górach

Dom Gwarka – zabytkowa kamienica z końca XVI wieku znajdująca się u zbiegu ulic Gliwickiej i Zamkowej na terenie zabytkowego śródmieścia miasta Tarnowskie Góry.

Dom Padiery w Tarnowskich Górach

Budynek na rzucie zbliżonym do prostokąta, piętrowy, dwu- częściowo trzytraktowy. W jednym z pomieszczeń na parterze zachowane sklepienie kolebkowe z lunetami na gurtach, w dwóch mniejszych – krzyżowe. Elewacje barokowo-klasycystyczne: frontowa s ...

Kamienice podcieniowe w Tarnowskich Górach

Szereg kamieniczek w zachodniej pierzei Rynku i przy ulicy Gliwickiej, zwanych potocznie Laubami, powstał w 2. poł. XVI wieku, wraz ze zlokalizowaniem w tym miejscu centralnego placu miasta.

Dworek Goethego w Tarnowskich Górach

Dworek Goethego – zabytkowy budynek o charakterze mieszczańskiego dworku z XVIII wieku znajdujący się u zbiegu ulic Górniczej i Jana Bondkowskiego na terenie zabytkowego śródmieścia Tarnowskich Gór.

Dom Cochlera w Tarnowskich Górach

Dom Cochlera – XVII-wieczny zabytkowy budynek w Tarnowskich Górach, do 2020 roku siedziba najstarszej w mieście apteki "Pod Aniołem”. Znajduje się w centrum miasta na rogu Rynku i ulicy Górniczej.

Kościół Zbawiciela w Tarnowskich Górach

Kościół ewangelicki Zbawiciela w Tarnowskich Górach – zabytkowy kościół parafialny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tarnowskich Górach. Budowla wznosi się przy tarnogórskim rynku.

Ulica Tadeusza Kościuszki w Tarnowskich Górach

Ulica Tadeusza Kościuszki w Tarnowskich Górach – jedna z głównych ulic miasta Tarnowskie Góry znajdująca się w dzielnicy Śródmieście-Centrum i stanowiąca drogę powiatową klasy L nr 3292S powiatu tarnogórskiego.

Plac Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Tarnowskich Górach

Plac Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – skwer w Tarnowskich Górach, znajdujący się w dzielnicy Śródmieście-Centrum u zbiegu ulicy Henryka Sienkiewicza i ulicy Jana III Sobieskiego. Zajmuje tereny dawnych ogrodów landratury bytomsko-tarnogórskiej.

Placówka Straży Granicznej I linii "Repty Nowe”

Placówka Straży Granicznej I linii "Repty Nowe” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej w okresie międzywojennym.

Placówka Straży Granicznej I linii "Tarnowice Stare”

Placówka Straży Granicznej I linii "Tarnowice Stare” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej w okresie międzywojennym.

Placówka Straży Granicznej I linii "Strzybnica”

Placówka Straży Granicznej I linii "Strzybnica” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej w okresie międzywojennym.

Komisariat Straży Celnej "Tarnowskie Góry”

Komisariat Straży Celnej "Tarnowskie Góry” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej w latach 1922–1928.

Placówka Straży Granicznej II linii "Tarnowskie Góry”

Placówka Straży Granicznej II linii "Tarnowskie Góry” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej w okresie międzywojennym.

Inspektorat Straży Celnej "Tarnowskie Góry”

Inspektorat Straży Celnej "Tarnowskie Góry” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej w latach 1921–1928.

Ulica Pyskowicka w Tarnowskich Górach

Ulica Pyskowicka w Tarnowskich Górach – jedna z głównych ulic Tarnowskich Gór. Łączy to miasto ze Zbrosławicami, przebiega przez dzielnicę Stare Tarnowice i stanowi jeden z odcinków drogi powiatowej klasy G o numerze 3275S powiatu tarnogórskiego.

Placówka Straży Celnej "Rybna”

Placówka Straży Celnej "Rybna” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej.

Placówka Straży Celnej "Nowe Repty”

Placówka Straży Celnej "Nowe Repty” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej.

Równina Opolska

Równina Opolska – mezoregion wchodzący w skład Niziny Śląskiej, stanowiący jej najbardziej na wschód wysuniętą część. Od północnego zachodu graniczy z Równiną Oleśnicką, od południowego zachodu z Pradoliną Wrocławską a od północnego wschodu, wsch ...

Pogórze Ciężkowickie

Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Rożnowskim oddziela je rzeka Biała, od wschodu z Pogórzem Strzyżowskim oddziela je rzeka Wisłoka. Od północy graniczy z Płaskowyżem Tarnowskim, do którego opada wyraźnym progiem Góry św. Marcina około 150 m względn ...

Piaski-Drużków

Piaski-Drużków – wieś w Polsce, położona w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Czchów, nad Dunajcem. W latach 1975–1998 wieś administracyjnie należała do województwa tarnowskiego.

Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach

Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach – zbór pentekostalistyczny w Tarnowskich Górach, należący do okręgu południowego Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Kościół działa na podstawie Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświą ...

Ulica Wincentego Janasa w Tarnowskich Górach

Ulica Wincentego Janasa w Tarnowskich Górach – jedna z głównych ulic dzielnicy Tarnowskich Gór, Starych Tarnowic, przebiegająca przez zachodnią część osiedla "Przyjaźń”. Ma status drogi powiatowej klasy Z o numerze 3307S powiatu tarnogórskiego.

Ulica Litewska w Tarnowskich Górach

Ulica Litewska w Tarnowskich Górach – jedna z głównych ulic dzielnicy Tarnowskich Gór – Starych Tarnowic – przebiegająca przez wschodnią część osiedla "Przyjaźń”. Ma status drogi gminnej klasy Z o numerze 270 125 S.

Ulica Bytomska w Tarnowskich Górach

Ulica Bytomska w Tarnowskich Górach − jedna z najważniejszych ulic Tarnowskich Gór. Łączy centrum miasta z dzielnicami: Osada Jana i Bobrowniki Śląskie-Piekary Rudne.

Ulica Jagodowa w Tarnowskich Górach

Ulica Jagodowa w Tarnowskich Górach – główna ulica biegnąca przez dzielnicę Pniowiec miasta Tarnowskie Góry, posiadająca status drogi powiatowej klasy L o numerze 3214S powiatu tarnogórskiego.

Ulica Gliwicka w Tarnowskich Górach

Ulica Gliwicka w Tarnowskich Górach – jedna z głównych arterii komunikacyjnych Tarnowskich Gór, przebiega przez dzielnice Śródmieście-Centrum i Repty Śląskie.

Ulica Częstochowska w Tarnowskich Górach

Ulica Częstochowska w Tarnowskich Górach – jedna z głównych ulic Tarnowskich Gór przebiegająca w większości przez dzielnicę Lasowice. Jest częścią drogi powiatowej nr 3278S powiatu tarnogórskiego i łączy tarnogórskie śródmieście z drogą wojewódzk ...

Ulica Zagórska w Tarnowskich Górach

Ulica Zagórska w Tarnowskich Górach – jedna z głównych arterii komunikacyjnych Tarnowskich Gór łącząca to miasto m.in. z Tworogiem i Lublińcem. Częściowo tworzy granicę między dzielnicami Śródmieście-Centrum i Opatowice. Przebiega przez Rybną ora ...

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Początki szkolnictwa kolejowego w Tarnowskich Górach rozpoczęły się już w 1959 roku od kursów przeprowadzanych w szkole Mechaniczno-Elektrycznej. W roku 1961 powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących na PKP z siedzibą w Parowozowni Głów ...

Ulica Henryka Sienkiewicza w Tarnowskich Górach

Ulica Henryka Sienkiewicza w Tarnowskich Górach – jedna z głównych ulic w Tarnowskich Górach. Przebiega przez północną część dzielnicy Śródmieście-Centrum i łączy ją z Sowicami. Stanowi fragment drogi powiatowej klasy Z nr 3290S powiatu tarnogórs ...

Puferki

Puferki położone są w odległości ok. 2.5 km w linii prostej od centrum miasta. Obejmują kilkanaście domów znajdujących się wzdłuż ul. Grzybowej i przy ul. Wincentego Pola. Przez miejscowość przepływa rzeka Stoła.

Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku

Toszek: Boczna, Chrobrego, Dworcowa, Dzierżonia, Eichendorffa, Gliwicka, Głowackiego, Górnośląska, Ludwiga Guttmanna, Harcerska, ks. Jana Twardowskiego, Kilińskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Kościelna, Krasińskiego, Leśna, Ludowa, K. Miarki, Micki ...

Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku

Dzisiejszy kościół zbudowano w 1456 r., po pustoszących najazdach husytów. Powstał on na gruzach kościoła z 1165 r. pw. św Piotra. W latach 1713-1715 baron Jan Dietrich von Peterwaldski dokonał znacznej przebudowy świątyni w stylu barokowym. Od c ...

Dekanat Toszek

Toszek: parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej Koty: parafia św. św. Piotra i Pawła Wiśnicze: parafia Trójcy Przenajświętszej Wojska: parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Krupski Młyn: parafia św. Józefa Świbie: parafia św. Mikołaja Boruszowic ...

Zamek w Toszku

Zamek w Toszku – częściowo zrekonstruowana w drugiej połowie XX w. budowla z XV w., obecnie siedziba toszeckich placówek kultury. Historia budowli obronnych w Toszku sięga prawdopodobnie X–XI w., kiedy to na miejscu obecnego zamku stał drewniany ...

Kościół Ducha Świętego w Tychach

Zezwolenie na budowę kościoła otrzymano 20 lipca 1976 r. Prace rozpoczęto 9 maja 1978 r. Budowę kościoła prowadził ks. Franciszek Resiak. Głównym projektantem i autorem wyposażenia wnętrza był architekt Stanisław Niemczyk. Przy projekcie współpra ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →