ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 163

Hołdunów

Hołdunów został założony jako wieś w 1770 r. przez 300 kalwinów, byłych mieszkańców wsi Kozy, którzy represjonowani i prześladowani religijnie w Rzeczypospolitej przenieśli się na pruski wtedy Śląsk. Uciekinierzy założyli wieś nazwaną Hołdunów An ...

Dziećkowice

Dziećkowice – południowo-wschodnia dzielnica miasta Mysłowic. W latach 1973-1975 w gminie Imielin obejmującej 3 sołectwa: Chełm Śląski, Kopciowice i Dziećkowice. Od 27 maja do 31 grudnia 1975 r. dzielnica Tychów. Od 1 stycznia 1976 r. część Mysło ...

Pyry (Warszawa)

Pyry – dawniej wieś, obecnie osiedle i obszar MSI w południowej części Ursynowa, położone po obu stronach ulicy Puławskiej, w sąsiedztwie Lasu Kabackiego.

Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie

Parafia Matki Bożej Szkaplerznej – rzymskokatolicka parafia znajdująca się w Imielinie. Parafia należy do dekanatu Lędziny w archidiecezji katowickiej.

Komisariat Straży Granicznej "Istebna”

Komisariat Straży Granicznej "Istebna” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1928–1939.

Komisariat Straży Celnej "Istebna”

Komisariat Straży Celnej "Istebna” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1921–1928.

Placówka Straży Celnej "Istebna”

Placówka Straży Celnej "Istebna” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Placówka Straży Celnej "Maciejka”

Placówka Straży Celnej "Maciejka” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Placówka Straży Granicznej I linii "Klimkowiec”

Placówka Straży Granicznej I linii "Klimkowiec” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w okresie międzywojennym.

Komisariat Straży Granicznej "Jabłonków”

Komisariat Straży Granicznej "Jabłonków” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1938–1939.

Placówka Straży Granicznej I linii "Zwardoń”

Placówka Straży Granicznej I linii "Zwardoń” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w okresie międzywojennym.

Placówka Straży Celnej "Zwardoń Stacja”

Placówka Straży Celnej "Zwardoń Stacja” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Placówka Straży Celnej "Stożek”

Placówka Straży Celnej "Stożek” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Placówka Straży Celnej "Klin”

Placówka Straży Celnej "Klin” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Placówka Straży Celnej "Zwardoń Myto”

Placówka Straży Celnej "Zwardoń Myto” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Placówka Straży Granicznej I linii "Szwierczynowice”

Placówka Straży Granicznej I linii "Szwierczynowice” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1938–1939.

Izba Regionalna "Chata Kawuloka” w Istebnej

Izba Regionalna "Chata Kawuloka” w Istebnej – prywatne muzeum etnograficzne, położone w Istebnej ma terenie przysiółka Wojtosze. Obiekt leży na śląskim odcinku Szlaku Architektury Drewnianej.

Muzeum Jana Wałacha w Istebnej

Muzeum Jana Wałacha w Istebnej – prywatne muzeum położone w Istebnej, na terenie przysiółka Andziołówka. Poświęcone jest osobie oraz twórczości grafika, malarza i drzeworytnika Jana Wałacha. Muzeum powstało w 2008 roku i jest prowadzone przez Muz ...

Izba Pamięci Jerzego Kukuczki w Istebnej

Izba Pamięci Jerzego Kukuczki w Istebnej – prywatne muzeum poświęcone wybitnemu polskiemu himalaiście Jerzemu Kukuczce. Obecnie prowadzone jest przez jego żonę, Cecylię. Placówka zlokalizowana jest w domu, który Jerzy Kukuczka kupił od swojej rod ...

Dekanat Istebna

Dekanat Istebna – jeden z 23 dekanatów katolickich wchodzących w skład diecezji bielsko-żywieckiej, w którego skład wchodzi 6 parafii, które w 2005 liczyły ok. 9700 wiernych. Powstał w 1984 po podzieleniu dotychczasowego dekanatu Wisła.

Iłownica (województwo śląskie)

Iłownica – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie bielskim, w gminie Jasienica. Wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego, geograficznie zaś leży w regionie Dolina Górnej Wisły, będącej częścią Kotliny Oś ...

Kościół św. Jana Chrzciciela w Olsztynie

Kościół świętego Jana Chrzciciela – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Olsztyn archidiecezji częstochowskiej. Jest to świątynia ufundowana przez starostę olsztyńskiego, Jerzego Dominika Lubomirskiego. Wybudowano ją w latach ...

Lasaki (województwo śląskie)

Wieś miała niemiecką nazwę Lassoky, w latach 1936–1945 Weidenmoor. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od słowa Lasok, które oznaczało robotnika leśnego.

Stanowice (województwo śląskie)

Stanowice – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie rybnickim, w gminie Czerwionka-Leszczyny. Wieś leży historycznie na Górnym Śląsku.

Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Pilicy

Kościół świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu pilickiego diecezji sosnowieckiej. Świątynia była już wzmiankowana w 1325 roku, natomiast obecna została wzniesiona zapewne w ...

Kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach

Kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Gliwice-Ostropa diecezji gliwickiej. Obecna świątynia została wzniesiona w stylu późnobarokowym w 1780 roku i poświęcona została w 1781 roku. W ołtarz ...

Kościół św. Mikołaja w Sławkowie

Kościół św. Mikołaja, zwany potocznie kościołem sławkowskim – jeden z zabytków miasta Sławkowa, kościół dekanalny. Data powstania kościoła, wiązana z fundacją bpa krakowskiego Pełki 1204, obecnie odrzucana, dotyczy być może wcześniejszego kościoł ...

Kościół św. Walentego w Woźnikach

Kościół św. Walentego – zabytkowy drewniany kościół w Woźnikach. Zabytek znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego. Należy do miejscowej katolickiej parafii św. Katarzyny w Woźnikach.

Kościół św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach (powiat pszczyński)

Przypuszcza się, że pierwszy drewniany kościół został wybudowany między XIII a XIV wiekiem. Według niektórych historyków sztuki rozebrano go w 1611 roku i przeniesiono do Golasowic, gdzie spłonął w 1974 roku. Budowę nowego murowanego kościoła zaw ...

Kościół św. Jerzego w Pilicy

Kościół świętego Jerzego – rzymskokatolicki kościół filialny należący do parafii św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Pilicy. Jest to dawna świątynia szpitalna. Budowla została wzniesiona w 1630 roku przez księcia Jerzego Zbaraskiego. We ...

Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy

Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy – kościół ewangelicko-augsburski w Jasienicy, w województwie śląskim w Polsce. Należy do parafii ewangelicko-augsburskiej w Jaworzu.

Kościół św. Jerzego w Jasienicy

Kościół świętego Jerzego – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do parafii pod tym samym wezwaniem. Obecna murowana świątynia została wzniesiona, dzięki staraniom ówczesnego proboszcza księdza Józefa Mojżyszki. Poświęcona została w dniu 1 ...

Parafia św. Jerzego w Jasienicy

Parafia pod wezwaniem Świętego Jerzego w Jasienicy – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w Jasienicy. Należy do dekanatu Jasienica diecezji bielsko-żywieckiej.

Łazy (powiat bielski)

Łazy – wieś w Polsce, położona w województwie śląskim, w powiecie bielskim, w gminie Jasienica, na Śląsku Cieszyńskim. Powierzchnia sołectwa wynosi 349.1 ha, a liczba ludności 903, co daje gęstość zaludnienia równą 258.7 os./km².

Roztropice

Roztropice – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie bielskim, w gminie Jasienica, na Śląsku Cieszyńskim. Powierzchnia sołectwa wynosi 576.1 ha, a liczba ludności 719, co daje gęstość zaludnienia równą 124.8 os./km².

Dekanat Skoroszyce

Dekanat Skoroszyce – jeden z 36 dekanatów w rzymskokatolickiej diecezji opolskiej. W skład dekanatu wchodzi 12 parafii: parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła → Sidzina parafia Św. Małgorzaty → Reńska Wieś parafia św. Andrzeja Apostoła → Makow ...

Sanktuarium Opatrzności Bożej w Jastrzębiu-Zdroju

Sanktuarium Opatrzności Bożej w Jastrzębiu-Zdroju – zabytkowy, barokowo-klasycystyczny kościół parafialny leżący na terenie Jastrzębia Górnego, niegdyś wsi, obecnie dzielnicy Jastrzębia-Zdroju.

Zespół pałacowy w Jastrzębiu-Zdroju

Zespół pałacowy w Jastrzębiu-Zdroju − XVIII-wieczny klasycystyczno-barokowy pałac wraz z otaczającym go parkiem, położony w jastrzębskim sołectwie Borynia.

Kościół św. Barbary i Józefa w Jastrzębiu-Zdroju

Kościół pod wezwaniem świętej Barbary i świętego Józefa w Jastrzębiu-Zdroju – zabytkowy, drewniany obiekt sakralny zbudowany w pierwszej połowie XVII wieku w Jedłowniku. Kościół obecnie znajduje się w Jastrzębiu-Zdroju, na terenie Osiedla Przyjaź ...

Kościół Jezusowy w Jastrzębiu-Zdroju

Kościół Jezusowy w Jastrzębiu-Zdroju – świątynia protestancka należąca do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, wybudowana w latach 1988-1994 na potrzeby jastrzębskiej parafii luterańskiej. W latach 60. XX wieku, Jastrzębie-Zdrój poszerzyło sw ...

Kościół Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju

Kościół Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju – zabytkowy, orientowany, barokowo-klasycystyczny kościół leżący na terenie Jastrzębia-Zdroju w sołectwie Szeroka, wzniesiony w latach 1796-1801.

Kopalnia Węgla Kamiennego Marcel

Kopalnia Węgla Kamiennego Marcel – kopalnia węgla kamiennego znajdująca się w Radlinie w powiecie wodzisławskim w województwie śląskim. Kopalnia Marcel w I półroczu 2014 r. zatrudniała 3181 pracowników, przynosiła największy zysk spośród wszystki ...

Ulica Henryka Sienkiewicza w Raciborzu

Ulica Henryka Sienkiewicza – raciborska ulica znajdująca się w dzielnicy Centrum. Rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicami Piwną i Drzymały, następnie biegnie obok pl. Jagiełły, a kończy na skrzyżowaniu z ulicami Staszica i Bema. Swoją nazwę wzię ...

Pałac Dietla

Pierwsze plany budynku powstają w latach 80. XIX wieku, a sygnowane były przez Waligórskiego. Ostateczny projekt powstał w 1890 roku. Około roku 1900, wraz z pracami wykończeniowymi pałacu, powstaje założenie parkowe otoczone murem, z oranżerią i ...

Pałac w Siemianowicach Śląskich

Pałac w Siemianowicach Śląskich, Pałac Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich – klasycystyczny pałac znajdujący się w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Chopina.

Zamek biskupi w Siewierzu

W latach 50. i 70. XX w. rozpoczęto prowadzone z przerwami prace mające na celu zabezpieczenie budowli. Wznowiono je w 1999 r. zmierzając do zachowywana zamku w stanie tzw. trwałej ruiny. Z historycznych elementów zachowały się w pełni – wsparte ...

Pałac w Zielonej

Pałac myśliwski otoczony parkiem został zbudowany w latach 1860–1861 z inicjatywy hrabiego Guidona Henckla von Donnersmarcka. Poza sezonem łowieckim zamieszkiwali w nim urzędnicy hrabiego, natomiast w sezonie łowieckim byli to pojedynczy lub małe ...

Zamek w Wodzisławiu Śląskim

Zamek w Wodzisławiu Śląskim – zbudowany w początkach istnienia miasta, obejmował zespół budynków zamkowych na których miejscu w XVIII w. wybudowano przez Dietrichsteinów w latach 1742-1747 pałac. Pałac Dietrichsteinów jest jedną z pierwszych budo ...

Powiat wodzisławski

Powiat wodzisławski – powiat w Polsce, reaktywowany w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą i największym miastem jest Wodzisław Śląski.

Powiat rybnicki

Powiat rybnicki – powiat w województwie śląskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Powiat składa się z pięciu gmin położonych w trzech rozłącznych skupieniach wokół miasta Rybnik – siedziby powiatu.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →