ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 160

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego - jeden z 12 wydziałów Uniwersytetu Ślaskiego w Katowicach z siedzibą w Cieszynie powstały w 2005 roku po rozwiązaniu ówczesnej filii uczelni w Cieszynie. Kształci studentów na pięciu pod ...

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji powstał 1 października 2019 roku, w wyniku zmian strukturalnych obejmujących Uniwersytet Śląski. Jako jeden z ośmiu wydziałów UŚ ma charakter interdyscyplinarny i skupia przedstawicieli nauk społecznych i humanist ...

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Artystyczny tworzą dwa, istniejące w obrębie struktury Wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, instytuty: Instytut Muzyki oraz Instytut Sztuki. W roku akademickim 2017/2018 Wydział Artystyczny oferuje edukację artystyczną w trybie d ...

Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Pedagogiki i Psychologii – jeden z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego, mieszczący się w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 53. Zalążkiem do jego powstania było utworzenie w 1973 roku na Wydziale Nauk Społecznych Instytutu Pedagogiki i Psychol ...

Eugenia Smyrnova-Trybulska

Eugenia Smyrnova-Trybulska – informatyk, pedagog dr hab nauk humanistycznych., profesor nadzwyczajny Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego

Instytut Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydziały w Cieszynie obecnie Wydziału Artystycznego UŚ i Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji powstał w 1973 roku na bazie kierunku wychowania plastycznego. Pierwotnie powołano Zakład, niedługo ...

Krzysztof Śleziński

Krzysztof Bronisław Śleziński – polski filozof, dr hab. nauk humanistycznych, profesor uczelni Instytutu Filozofii Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Alina Szczurek-Boruta

Alina Anna Szczurek-Boruta – polska pedagog, doktor habilitowany nauk humanistycznych, adiunkt Instytutu Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Jan Kajfosz

W latach 1990–1995 studiował polonistykę na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego w Republice Czeskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra na podstawie pracy Religia i etnokultura na Śląsku Cieszyńskim, której promotorem był prof. Karol Dani ...

Instytut Muzyki Uniwersytetu Śląskiego

Dźwięk w grach Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych

Metoda Kodálya

Metoda Kodálya – nowe podejście do edukacji muzycznej, które w połowie XX wieku opracował Zoltán Kodály. W 2016 roku metoda została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Boguszowice Stare

Boguszowice Stare – dzielnica Rybnika położona w południowej części miasta, w latach 1945–1954 siedziba gminy Boguszowice, 1954–1975 część miasta Boguszowice.

Komisariat Straży Celnej "Cieszyn”

Komisariat Straży Celnej "Cieszyn” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1921–1928.

Inspektorat Straży Celnej "Cieszyn”

Inspektorat Straży Celnej "Cieszyn” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1921–1928.

Placówka Straży Granicznej II linii "Cieszyn”

Placówka Straży Granicznej II linii "Cieszyn” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w okresie międzywojennym.

Obwód Straży Granicznej "Cieszyn”

Obwód Straży Granicznej "Cieszyn” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w 1939 roku.

Placówka Straży Granicznej I linii "Boguszowice”

Placówka Straży Granicznej I linii "Boguszowice” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w okresie międzywojennym.

Placówka Straży Celnej "Cieszyn”

Placówka Straży Celnej "Cieszyn” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Strażnica WOP Cieszyn

Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza Cieszyn – nieistniejący obecnie podstawowy pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę graniczną na granicy polsko-czechosłowackiej. Strażnica Straży Granicznej w Cieszynie – nieistniejąca obecnie granic ...

Placówka Straży Celnej "Boguszowice”

Placówka Straży Celnej "Boguszowice” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Placówka Straży Granicznej II linii "Cierlicko”

Placówka Straży Granicznej II linii "Cierlicko” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1938–1939.

Placówka Straży Granicznej I linii "Wojtkowice”

Placówka Straży Granicznej I linii "Wojtkowice” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1938–1939.

Placówka Straży Granicznej I linii "Datynie”

Placówka Straży Granicznej I linii "Datynie” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1938–1939.

Placówka Straży Granicznej I linii "Błędowice”

Placówka Straży Granicznej I linii "Błędowice” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1938–1939.

Cieszyńska Wenecja

Cieszyńska Wenecja – część starego miasta w Cieszynie, odcinek współczesnej ulicy Przykopa, przy której stoją budynki z XVIII – XIX wielu z mostkami przerzuconymi przez koryto Młynówki. Budynki nad Młynówką należały niegdyś do rzemieślników: garb ...

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika - szkoła mieszcząca się przy Placu Wolności 7B w Cieszynie, w budynku dawnej Miejskiej Szkoły Ludowej.

Cieszyno (powiat drawski)

Cieszyno – wieś sołecka w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, w gminie Złocieniec. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa koszalińskiego. W roku 2011 wieś liczyła 244 mieszkańców.

Iskrzyczyn

Iskrzyczyn – wieś sołecka w gminie Dębowiec w powiecie cieszyńskim, w województwie śląskim. Wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego. Powierzchnia sołectwa wynosi 465 ha, liczba ludności 628, co daje gęstość zaludnienia ró ...

Godziszów (województwo śląskie)

Godziszów – wieś w Polsce, położona w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Goleszów. W latach 1975–1998 miejscowość położona była w województwie bielskim. Wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego i zamies ...

Noszowice

Nazwa miejscowości jest patronimiczna, jednak jej pierwotny zapis, Potmienossowicze 1584 - Podmienoszowice?, jest niejasnego pochodzenia. Od XVII wieku występuje już jedynie w formie skróconej, Noszowice.

Wiśniowczyk (obwód tarnopolski)

Wiśniowczyk – wieś, niegdyś miasteczko, w rejonie trembowelskim obwodu tarnopolskiego, założona w 1564. Wiśniowczyk leży 16 km na wschód od Podhajec na prawym brzegu Strypy. Droga terytorialna T 2006 przechodzi przez wieś. W II Rzeczypospolitej m ...

Pojezierze Ińskie

Pojezierze Ińskie – mezoregion fizycznogeograficzny położony w północno-zachodniej części Pojezierza Zachodniopomorskiego, między Wysoczyzną Łobeską na północy a Pojezierzem Choszczeńskim na południu oraz między Równiną Nowogardzką na zachodzie a ...

Raszkowice

Raszkowice – wieś gminna w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek w Czechach, w granicach historycznego Śląska Cieszyńskiego.

Ligota Górna (Czechy)

Ligota Górna – gmina w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek, w historycznych granicach Śląska Cieszyńskiego. Przynależy do Euroregionu Beskidy.

Ligota Dolna (Czechy)

Ligota Dolna – gmina w Czechach, w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek, w historycznych granicach Śląska Cieszyńskiego, przynależy do Euroregionu Beskidy.

Dziećmorowice (Czechy)

Dziećmorowice – wieś gminna i gmina w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Karwina w Czechach, w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego. Przez miejscowość przepływa rzeka Olza.

Bobrek (Cieszyn)

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1322 roku. Wieś politycznie znajdowała się wówczas w granicach utworzonego w 1290 piastowskiego polskiego księstwa cieszyńskiego, będącego od 1327 lennem Królestwa Czech, a od 1526 roku w wyniku objęcia tronu czeskieg ...

Parafia Opatrzności Bożej w Szonowie

Parafia Opatrzności Bożej w Szonowie – parafia rzymskokatolicka znajdująca się we Szonowie, w kraju morawsko-śląskim w Czechach. Należy do dekanatu Frydek diecezji ostrawsko-opawskiej.

Olbrachcice (kraj morawsko-śląski)

Olbrachcice – wieś gminna i gmina w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Karwina w Czechach, nazwa gminy katastralnej brzmi Albrechtice u Českého Těšína. Przez miejscowość przepływa rzeka Stonawka, lewy dopływ Olzy. Olbrachcice znajdują się w grani ...

Gumna

Gumna – wieś sołecka w Polsce, położona w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Dębowiec. Wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego. Powierzchnia sołectwa wynosi 410 ha, a liczba ludności 431, co daje gęsto ...

Guty (Trzyniec)

Guty – część miasta Trzyńca w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek w Czechach. Jest to także gmina katastralna o powierzchni 947.21 ha. Położona około 6 kilometrów na południowy zachód od centrum miasta, u podnóża gór Beskidu Śląsko-M ...

Koukolná

Koukolná – osada i gmina katastralna w południowo-wschodniej części gminy Dziećmorowice, w powiecie Karwina, w kraju morawsko-śląskim, w Czechach. Powierzchnia 177.9115 ha, w 2001 liczba mieszkańców wynosiła 243, zaś w 2012 odnotowano 95 adresów.

Szonów (Czechy)

Szonów – miasto w powiecie Ostrawa-miasto, w kraju morawsko-śląskim, w Czechach. Według danych z 30 czerwca 2010 powierzchnia miasta wynosiła 1663 ha, a liczba jego mieszkańców 5919 osób. Miasto Szonów położone jest nad rzeką Łucyną, ok. 9 km na ...

Domasłowice Górne

Domasłowice Górne – wieś gminna i gmina w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Frydek-Mistek w Czechach, w granicach historycznego Śląska Cieszyńskiego.

Szumbark

Szumbark – część miasta Hawierzowa w kraju morawsko-śląskim, w powiecie Karwina w Czechach. Jest to także gmina katastralna o powierzchni 379.82 ha, położona w północno-zachodniej części miasta. Obok Miasta najludniejsza dzielnica Hawierzowa. W 2 ...

Kisielów (województwo śląskie)

Kisielów – wieś sołecka w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie cieszyńskim, w gminie Goleszów. Wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego. Powierzchnia sołectwa wynosi 337 ha, a liczba ludności 641, co daje gęs ...

Kościół Jana Chrzciciela w Puńcowie

Kościół Jana Chrzciciela w Puńcowie – kościół ewangelicko-augsburski w Puńcowie, w województwie śląskim w Polsce. Należy do parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie.

PKS Cieszyn

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z o.o. – nieistniejący przewoźnik podległy Skarbu Państwa, prowadzący usługi przewozu pasażerskiego głównie na terenie powiatu cieszyńskiego. Siedziba spółki znajdowała się w budynku dworc ...

Cieszyn Marklowice

Cieszyn Marklowice – stacja kolejowa w Cieszynie w województwie śląskim, w Polsce. Znajduje się na wysokości 229 m n.p.m. W roku 2017 stacja obsługiwała 0–9 pasażerów na dobę.

Linia kolejowa nr 170

Linia 170 stanowiła przedłużenie linii kolejowej nr 90 Zebrzydowice - Cieszyn, która łączyła Cieszyn z dawną austriacką Koleją Północną, a tym samym z Górnym Śląskiem. Plany jej budowy powstały w roku 1925, jednakże z braku funduszy linia kolejow ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →