ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 15

5 Dywizja Strzelców Polskich (WP na Wschodzie)

5 Dywizja Strzelców Polskich – wielka jednostka piechoty, wchodząca organizacyjnie w skład Armii Polskiej we Francji, zorganizowana na Syberii i tam, w okresie od stycznia 1919 do stycznia 1920 roku, walcząca w wojnie domowej w Rosji.

Kanstantowa

Kanstantowa – wieś na Białorusi, w rejonie sieneńskim obwodu witebskiego, około 21 km na wschód od Sienna.

Piotr Potocki (zm. po 1800)

Piotr Potocki herbu Pilawa – kasztelan lubelski w latach 1791-1794, zwolennik konstytucji 3 maja, generał major ziemiański województwa lubelskiego, pełnomocnik Rady Najwyższej Narodowej w województwie lubelskim, radca Wydziału Skarbowego Rady Zas ...

Tomasz Garlicki (duchowny)

Tomasz Garlicki herbu Strzemię – ksiądz katolicki, kaznodzieja konfederacji barskiej w województwie krakowskim. W młodości został deputatem do Trybunału Koronnego i burgrabią krakowskim. W niejasnych do dzisiaj okolicznościach porzucił stan świec ...

Arbeit macht frei

Arbeit macht frei – niemiecki slogan wywiedziony z rozpowszechnionego w tradycji protestanckiej cytatu z Ewangelii Jana Wahrheit macht frei. W 1872 nacjonalistyczny niemiecki pisarz Lorenz Diefenbach zatytułował swoją powieść wydaną w Wiedniu par ...

Neuengamme (KL)

Konzentrationslager Neuengamme, Arbeitslager Neuengamme – niemiecki obóz koncentracyjny założony w grudniu 1938, w Hamburgu, w Niemczech. Funkcjonował do maja 1945. Z dziejami tego obozu związana jest tragiczna historia śmierci jego więźniów na s ...

Proces załogi Dachau (US vs. Willi Fischer i inni)

Proces załogi Dachau – jeden z wielu procesów członków personelu hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Dachau, który odbył się przed amerykańskim Trybunałem Wojskowym w Dachau w dniach 26 lutego – 6 marca 1947. Na ławie oskarżonych zasiadło czter ...

Łagier

Łagier lub łagr, również koncłagier – obóz koncentracyjny, obóz pracy przymusowej w Rosji bolszewickiej i w ZSRR, w którym więźniów zmuszano do ciężkich prac powodujących często wyniszczenie i śmierć. Od 1930 obozy koncentracyjne w ZSRR były zorg ...

Stalag 313 w Witebsku

Stalag 313 – niemiecki nazistowski obóz jeniecki i koncentracyjny na przedmieściach Witebska, działający w latach 1941–1944.

Proces załogi Sachsenhausen (1947)

Proces załogi Sachsenhausen – jeden z procesów wytoczonych przez aliantów funkcjonariuszom hitlerowskich obozów koncentracyjnych po zakończeniu II wojny światowej. Dotyczył on zbrodni popełnionych w KL Sachsenhausen, na ławie oskarżonych zasiedli ...

Proces załogi Dachau (US vs. Martin Gottfried Weiss i inni)

Proces załogi Dachau odbył się w dniach 15 listopada – 13 grudnia 1945 roku przed Amerykańskim Trybunałem Wojskowym w Dachau. Na ławie oskarżonych zasiadł Martin Gottfried Weiss oraz 39 innych członków załogi hitlerowskiego obozu koncentracyjnego ...

Marsz śmierci Fünfteichen - Groß-Rosen

Marsz śmierci Fünfteichen - Groß-Rosen – marsz śmierci jaki odbyli więźniowie niemieckiego obozu AL Fünfteichen w Fünfteichen do obozu macierzystego Groß-Rosen w styczniu 1945. Wobec zbliżania się wojsk radzieckich władze niemieckie podjęły decyz ...

Arbeitslager Fünfteichen

AL Fünfteichen – niemiecki obóz pracy, największa z filii KL Groß-Rosen, działający w Fünfteichen od 1 października 1943 roku do 21 stycznia 1945.

Proces załogi Dachau (US vs. Ernst Angerer i inni)

Proces załogi Dachau – jeden z wielu procesów członków personelu hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Dachau, który odbył się przed amerykańskim Trybunałem Wojskowym w Dachau w dniach 26 listopada–3 grudnia 1946. Na ławie oskarżonych zasiadło tr ...

Procesy załogi Buchenwaldu przed Trybunałem Wojskowym w Dachau

Procesy załogi Buchenwaldu przed Trybunałem Wojskowym w Dachau – były to procesy personelu hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Buchenwald, które po zakończeniu II wojny światowej odbyły się przed amerykańskim Trybunałem Wojskowym w Dachau. Wszy ...

Fall Eva

Fall Eva – plan ewakuacji niemieckiej ludności cywilnej oraz organów partyjnych i państwowych z okupowanych terenów Pomorza, przygotowany w drugiej połowie 1944 przez nazistowskie władze tzw. Okręgu Rzeszy Gdańsk-Prusy Zachodnie. Jego realizacja ...

Mauerspringer

Mauerspringer – termin określający osoby wspinające się i przeskakujące wyczynowo od strony Berlina Zachodniego umocnienia Muru Berlińskiego w celu krótkotrwałego znalezienia się na należącej do NRD wschodniej stronie miasta. W ciągu 28 lat istni ...

Bernauer Straße (stacja metra)

Bernauer Straße – stacja metra w Berlinie na linii U8, w dzielnicy Mitte, w okręgu administracyjnym Mitte. Stacja została otwarta w 1930 r. Stacja znajduje się na skrzyżowaniu ulic Bernauer Straße i Brunnenstraße, na skraju dzielnic Wedding przed ...

Hartmann

Osoby o tym nazwisku: Moritz Hartmann 1821–1872 – niemiecki pisarz Frank Hartmann ur. 1949 – wschodnioniemiecki zapaśnik Johannes Hartmann 1865–1936 – niemiecki astronom Arnold Hartmann 1861–1919 – niemiecki architekt Hans-Hugo Hartmann 1916–1991 ...

Zjednoczenie Patriotyczne "Grunwald”

Zjednoczenie Patriotyczne "Grunwald” – polskie stowarzyszenie polityczne o charakterze narodowo–komunistycznym, zrzeszające działaczy o poglądach nacjonalistycznych, którzy akceptowali peerelowską rzeczywistość lat osiemdziesiątych. Istniało w la ...

Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczypospolitej Polskiej – najstarszy i największy Kościół ewangelicki w Polsce i obecnie jedyny Kościół luterański w Rzeczypospolitej Polskiej. Członek Światowej Federacji Luterańskiej, Światowej Rady Kościołów, ...

Cmentarz Bródnowski

Cmentarz Bródnowski, także cmentarz Bródzieński – zabytkowy cmentarz znajdujący się w Warszawie przy ul. św. Wincentego 83. Nekropolia jest położona między Targówkiem a Nowym Bródnem. Zajmuje powierzchnię ok. 113.3 ha, a obwód murów liczy ok. 5 k ...

Pomnik Braterstwa Broni w Warszawie

Pomnik Braterstwa Broni – monument, który w latach 1945–2011 znajdował się na placu Wileńskim na warszawskiej Pradze-Północ, w pobliżu skrzyżowania al. "Solidarności” i ul. Targowej. W listopadzie 2011 pomnik został zdemontowany w związku z budow ...

Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku

Zespół Bazyliki Archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku – zespół świątynny w Białymstoku, złożony z dwóch połączonych ze sobą budynków kościelnych: starego oraz nowego. Bazylika stanowi główną świątynię archidiecezji ...

Kopalnia Węgla Kamiennego "Wujek”

W lipcu 1804 powstał pierwszy plan sytuacyjny kopalni "Beata" w Brynowie, której w 20 lat później prawo do eksploatacji wystawił Królewski Urząd Górniczy w Brzegu. Akt nadania obszaru górniczego Oheim o powierzchni 1 km² został zatwierdzony w Ber ...

Leszek Truchlewski

Członek 1 WDH "Czarna Jedynka” w Liceum im. Reytana w Warszawie. Do połowy września 1981 r. komendant działającego w ZHP szczepu 70 WDH "Czarna Siedemdziesiatka” i członek Rady Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskieg ...

Ścieżka zdrowia (tortury)

Ścieżka zdrowia – ironiczne określenie na formę tortur stosowanych w PRL przez SB, ZOMO i MO, zwłaszcza wobec działaczy opozycji. Polegała na uderzaniu pałkami milicyjnymi aresztanta biegnącego pomiędzy dwoma szeregami bijących. Czasami dla utrud ...

Zbrodnie w Bereźnem

Zbrodnie w Bereźnem - zbrodnie na ludności polskiej miasta Bereźne w powiecie kostopolskim, na Wołyniu dokonane przez UPA od wiosny 1943 r. do końca tego roku podczas rzezi wołyńskiej. Ich ofiarą padło łącznie ok. 96 osób.

Olszanka (gmina Kraśniczyn)

Olszanka – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim, w gminie Kraśniczyn. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa chełmskiego.

Drozdowszczyzna

Drozdowszczyzna – dawna wieś na Białorusi, 4 km na wschód od Duniłowicz. Wchodziła w skład sielsowietu Duniłowicze.

Dokudowo

Dokudowo – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie lidzkim. Miasto magnackie położone było w końcu XVIII wieku w powiecie lidzkim województwa wileńskiego. Za II Rzeczypospolitej w woj. nowogródzkim, w powiecie lidzkim. Siedziba gmin ...

Dywersja OUN w 1939 roku

Dywersja OUN w 1939 roku – dywersja zwolenników i bojówek OUN dokonana podczas kampanii wrześniowej we wrześniu 1939 r. Akcja odbyła się z inspiracji III Rzeszy zainteresowanej osłabieniem polskich sił na zapleczu głównego frontu.

Bitwa pod Rząbcem

Bitwa pod Rząbcem – bitwa partyzancka stoczona 8 września 1944 w lesie pod Rząbcem między oddziałami Narodowych Sił Zbrojnych a oddziałem Armii Ludowej i grupą radzieckich skoczków spadochronowych.

Armia Czerwona

Armia Czerwona – siły zbrojne Rosji Radzieckiej, następnie wojska lądowe RFSRR w latach 1918–1922 i lądowe siły zbrojne ZSRR w latach 1922–1946. Po 1946 – Armia Radziecka. Była to oficjalna nazwa rodzajów sił zbrojnych: wojsk lądowych i sił powie ...

Mord na polskiej inteligencji krzemienieckiej

Mord na inteligencji krzemienieckiej – egzekucja około 30 Polaków, przedstawicieli inteligencji Krzemieńca, dokonana przez Niemców pomiędzy 28 a 30 lipca 1941 roku.

Zbrodnia w Białochowie

Zbrodnia w Białochowie – masowe egzekucje mieszkańców Białochowa i sąsiednich wsi przeprowadzane przez okupantów niemieckich jesienią 1939. Na tzw. bagnach białochowskich członkowie paramilitarnego Selbstschutzu zamordowali wówczas ok. 200 mieszk ...

Egzekucje w Lasach Chojnowskich

Egzekucje w Lasach Chojnowskich – zbiorowe egzekucje polskich więźniów politycznych przeprowadzane przez okupantów niemieckich w Lasach Chojnowskich koło Stefanowa. W styczniu i lutym 1943 roku funkcjonariusze SS i policji niemieckiej rozstrzelal ...

Stanisław Kaszyński

Stanisław Kaszyński – polski urzędnik samorządowy i społecznik w okresie II RP, wieloletni sekretarz gminy Chełmno. W okresie II wojny światowej zaangażowany w ujawnienie ludobójstwa na terenie powstającego w Chełmnie nazistowskiego obozu zagłady ...

Wołodymyr Ardan

Wołodymyr Ardan – duchowny greckokatolicki, członek kapituły Apostolskiej Administracji Łemkowszczyzny. Absolwent matematyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. Wyświęcony 3 września 1899. Był wikarym kolejno w Cisowej 1899-1900, D ...

Masakry więzienne NKWD w Wilnie

Masakry więzienne NKWD w Wilnie – ewakuacja wileńskich więzień połączona z mordowaniem więźniów, przeprowadzona przez sowieckie organy bezpieczeństwa w czerwcu 1941 roku. W jej wyniku poniosło śmierć co najmniej kilkaset osób. Była to jedna z wie ...

Gustaw Jeleń

Gustaw Jeleń – postać literacka z książki Janusza Przymanowskiego, a także postać filmowa z polskiego serialu telewizyjnego pod tytułem Czterej pancerni i pies.

Nowy Wiec

Nowy Wiec – wieś pogranicza kaszubsko-kociewskiego w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Skarszewy. Prowadzi tędy Szlak Skarszewski – zielony znakowany szlak turystyczny. Dzieje Nowego Wieca sięgają XIII w ...

Polskie Siły Zbrojne w ZSRR (1943–1944)

Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, in. Armia Polska w ZSRR lub Armia Berlinga – nazwy przyjęte na określenie polskich jednostek wojskowych formowanych w ZSRR, pod kierownictwem polskich komunistów. Tworzono je po wyjściu z ZSRR Polskich Sił Zbrojnych p ...

Telechany

Telechany – osiedle typu miejskiego na Białorusi w obwodzie brzeskim w rejonie iwacewickim, ok. 4.2 tys. mieszkańców. Dawne miasteczko w granicach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Niniew

Niniew leży nad dolną Prosną, na prawym jej brzegu, na skraju Równiny Rychwalskiej. Wieś zajmuje powierzchnię 455 ha. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa kaliskiego. Obecnie jest jedną z dwunastu wsi należących ...

1 Dywizja Pancerna (PSZ)

8 kwietnia ruszyła ostatnia wielka ofensywa aliantów na Zachodzie. 1 Dywizja Pancerna przekroczyła granicę niemiecką pod Goch i uderzyła w kierunku Kanału Nadbrzeżnego Küstenkanal. Nie udało się sforsować go z marszu i dopiero po silnym wsparciu ...

Godkowo

Godkowo – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląskim, w gminie Godkowo. W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa elbląskiego. Miejscowość jest siedzibą gminy Godkowo.

Hans Kloss

Hans Kloss – dwóch fikcyjnych bohaterów serii przedstawień Teatru Telewizji pt. Stawka większa niż życie, serialu telewizyjnego pod tym samym tytułem, serii opowiadań w formie książkowej, komiksów z cyklu Kapitan Kloss, gry komputerowej Hans Klos ...

Starcie pod Kiściennem

Starcie pod Kiściennem – potyczka między żołnierzami Grupy AK "Kampinos” a kombinowanym oddziałem niemieckim w sile kompanii, stoczona 29 sierpnia 1944 w pobliżu wsi Kiścinne w Puszczy Kampinoskiej. Polacy niemal całkowicie zniszczyli niemiecki o ...

Stawka większa niż życie (teatr telewizji)

Stawka większa niż życie – polski 14-odcinkowy czarno-biały spektakl telewizyjny, emitowany od 28 stycznia 1965 do 23 lutego 1967 w jedynym wówczas programie TVP. Główną rolę, szpiega działającego w strukturach Abwehry, zagrał Stanisław Mikulski ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →