ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 130

Kościół św. Marii Magdaleny w Chorzowie

Kościół Świętej Marii Magdaleny w Chorzowie – rzymskokatolicki kościół parafialny w Chorzowie, w województwie śląskim. Należy do dekanatu Chorzów archidiecezji katowickiej. Mieści się przy ulicy Bożogrobców.

Ulica Johna Baildona w Katowicach

Ulica Johna Baildona w Katowicach − jedna z ulic w katowickiej dzielnicy Dąb, powstała w latach 2004−2005 w wyniku budowy centrum handlowego Silesia City Center i osiedla Dębowe Tarasy, łącząca je z ul. Chorzowską. Ulica nosi imię Johna Baildona ...

Kościół Olausa Petriego w Örebro

Kościół Olausa Petriego w Örebro – kościół parafialny ewangelicko-luterańskiego Kościoła Szwecji, położony w Örebro, w parafii Olaus Petri församling, należącej do diecezji Strängnäs. Jest dedykowany średniowiecznemu reformatorowi religijnemu, Ol ...

Kościół św. Jana w Malmö

Kościół św. Jana w Malmö – kościół parafialny szwedzkiego Kościoła ewangelicko-luterańskiego, należący do parafii Malmö Sankt Johannes församling w Malmö. Otrzymał wezwanie św. Jana. Kościół położony jest w centrum Malmö przy ul. Kapellgatan 6. K ...

Kościół św. Krzyża w Braniewie

Kościół Świętego Krzyża – rzymskokatolicki kościół w parafii św. Krzyża w Braniewie należącej do dekanatu Braniewo archidiecezji warmińskiej. Jeden z rejestrowanych zabytków miasta. Historia sanktuarium Świętego Krzyża w Braniewie sięga 1625 roku ...

Matjasz ze Zboisk

Matjasz ze Zboisk, Matjasz Czarny, Matiasz z Tyrawy "zupparius salis de Tirawa" – szlachcic polski herbu Gozdawa. Właściciel żup solnych i młyna w Tyrawie, asesor sądu grodzkiego w Sanoku - 14 października 1424, drugi po staroście. Syn Piotra. W ...

Ratusz w Oleszycach

Ratusz w Oleszycach – zabytkowa siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach, w województwie podkarpackim. Mieści się pośrodku Rynku. Jest to budynek murowany, wzniesiony w 1727 roku. W XIX wieku został przebudowany. Został wybudowany na planie cz ...

Kościół św. Jana Chrzciciela w Pilźnie

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela − gotycka fara miasta Pilzna, zbudowana w XIV wieku. Historia pilźnieńskiej parafii sięga 1256 roku. Została założona przez benedyktynów z opactwa w Tyńcu. Obecny kościół parafialny został zbudowany około 1364 rok ...

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Pilźnie

Kościół karmelitów pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny − kościół przy klasztorze karmelitów w Pilźnie, zbudowany w 1. połowie XV wieku dla augustianów. Klasztor i kościół augustianów powstały w Pilźnie z fundacji króla Władysława Jagiełły ...

Dekanat podkarpacki

Dekanat podkarpacki – dekanat diecezji krakowsko-częstochowskiej Kościoła Polskokatolickiego w RP, obejmujący swoim zasięgiem niemal cały obszar województwa podkarpackiego. Siedziba dekanatu znajduje się w Sanoku.

Powiat ropczycko-sędziszowski

Powiat ropczycko-sędziszowski – powiat w Polsce, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Ropczyce.

Cerkiew Świętych Kosmy i Damiana w Zapałowie

Cerkiew pod wezwaniem Świętych Kosmy i Damiana – prawosławna cerkiew parafialna w Zapałowie. Należy do dekanatu Przemyśl diecezji przemysko-gorlickiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Dawna świątynia greckokatolicka, wzniesiona ...

Kolegiata Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Bożego Ciała w Strzyżowie

Kolegiata Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Strzyżów diecezji rzeszowskiej. Parafia została erygowana w 1401 roku, natomiast świątynia została wybudowana w II połowie ...

Kościół Matki Bożej Bolesnej w Jarocinie

Kościół Matki Bożej Bolesnej − rzymskokatolicki kościół parafialny należący do parafii pod tym samym wezwaniem. Świątynia została wzniesiona w latach 1911–1913. Pracami budowlanymi kierował Aleksander Krajewski z Radomyśla nad Sanem. Budowla zost ...

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sieniawie

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Sieniawa archidiecezji przemyskiej. Jest to świątynia wzniesiona w latach 1719-1749 na miejscu dawnej, drewnianej budowli ufundowanej przez ...

Kościół św. Jana Chrzciciela w Radomyślu nad Sanem

Kościół świętego Jana Chrzciciela – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Gorzyce diecezji sandomierskiej. Jest to świątynia wzniesiona w 1828 roku. Na początku XX wieku i w 1984 roku była restaurowana. Budowla jest drewniana, ...

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wielopolu Skrzyńskim

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Wielopole Skrzyńskie diecezji rzeszowskiej. Obecna świątynia została wzniesiona zapewne w 1678 roku i ufundowana przez księdza Macieja Kłosi ...

Kościół Świętego Wawrzyńca w Rymanowie

Kościół Świętego Wawrzyńca – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Rymanów archidiecezji przemyskiej. Świątynia w stylu barokowym została wzniesiona dzięki staraniom Józefa z Tenczyna Ossolińskiego w 1779 roku. Budowla została ...

Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w Pruchniku

Cerkiew Zaśnięcia Matki Bożej w Pruchniku - najstarsze zachowane wzmianki o prawosławnej cerkwi w Pruchniku sięgają 8 kwietnia 1611 roku gdy Jan Świętosławski i Piotr Broniewski pozwalają wybudować na zakupionym gruncie cerkiew i utrzymywać ducho ...

Cmentarz żydowski w Pruchniku

Cmentarz żydowski w Pruchniku – kirkut powstał w XVII wieku. Miał powierzchnię 0.4 ha. Mieścił się poza miastem, na północ od niego, przy drodze do Hawłowic i Rozborza. W czasie II wojny światowej nekropolia została zniszczona przez nazistów. Wyk ...

Dekanat Pruchnik

Dekanat Pruchnik – jeden z dekanatów archidiecezji przemyskiej. W skład dekanatu Pruchnik wchodzą: Pruchnik, pw. św. Mikołaja Biskupa Tapin, pw. MB Wspomożenia Wiernych Pełnatycze, pw. Ofiarowania NMP Tuligłowy, pw. św. Mikołaja Biskupa Boratyn, ...

Kościół św. Mikołaja Biskupa i Matki Bożej Częstochowskiej w Rokietnicy

Kościół świętego Mikołaja Biskupa i Matki Bożej Częstochowskiej - rzymskokatollicki kościół parafialny należący do parafii pod tym samym wezwaniem. Jest to świątynia wzniesiona na przełomie XV i XVI wieku, następnie została przebudowana w 1604 ro ...

Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu

Kościół powstał, jako kolejny w parafii o historii sięgającej końca XII wieku, na miejscu poprzedniego, zagrożonego katastrofą budowlaną. Fundatorem budowli był ówczesny właściciel Przecławia, hrabia Stanisław Rey. Konsekrował ją w 1886 roku bisk ...

Kładka w Przemyślu

Kładka w Przemyślu – kładka pieszo-rowerowa na Sanie w Przemyślu, łącząca ulice Wybrzeże Józefa Piłsudskiego z Wybrzeżem Ojca Św. Jana Pawła II. Montaż przeprawy odbywał się na terenie zalewowym, równolegle do brzegów rzeki, a następnie kładka zo ...

Most Brama Przemyska

Most Brama Przemyska w Przemyślu – drogowy most wantowy przez rzekę San w ciągu wschodniej obwodnicy Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28. Obwodnica pozwala wyeliminować ruch tranzytowy z centrum miasta i ułatwia dojazd do ...

Most im. Orląt Przemyskich w Przemyślu

Most im. Orląt Przemyskich w Przemyślu – drogowy most stalowy zespolony przez San w Przemyślu. W latach 1777-1779 Jan Gross wybudował stały most drewniany, który "spoczywał na trzech kamiennych filarach, był cały dachem pokryty i mierzył 80 sążni ...

Synagoga Zasańska w Przemyślu

Synagoga Zasańska w Przemyślu – synagoga w Przemyślu znajdująca się na Zasaniu przy Placu Unii Brzeskiej 6. Przez 47 lat była centrum religijnym i socjalnym zasymilowanej ludności żydowskiej na Zasaniu. Obecnie jest jedną z dwóch zachowanych woln ...

Dom Robotniczy

Dom Robotniczy - budynek w centrum Przemyśla wybudowany w latach 1911-1913. Inicjatorem budowy był Herman Liberman, który został jego dyrektorem. Fundusze na budowę pochodziły ze składek Partii Socjalistyczno-Demokratycznej. Pierwszy w Galicji oś ...

Kościół i klasztor Karmelitów bosych w Przemyślu

Kościół pw. św. Teresy i klasztor Karmelitów bosych w Przemyślu - późnorenesansowy XVII-wieczny zespół klasztorny karmelitów bosych i kościół pw. św. Teresy z Avila położony przy ulicy Karmelickiej. Usytuowany na wzgórzu, jako jedna z najwyżej po ...

Kościół św. Antoniego Padewskiego w Przemyślu

Kościół św. Antoniego Padewskiego w Przemyślu – kościół wybudowany w XVII wieku w stylu barokowym, użytkowany przez Zakon Franciszkanów nazywanych w Przemyślu Reformatami. W 1627 w miejscu dzisiejszego kościoła powstał drewniany kościółek z klasz ...

Stara Synagoga w Przemyślu

Stara Synagoga w Przemyślu – nieistniejąca synagoga znajdująca się w Przemyślu przy ulicy Jagiellońskiej 33, w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej. Przez około 350 lat była centrum duchowym, socjalnym oraz edukacyjnym przemyskich Żydów.

Kościół Franciszkanów w Przemyślu

Kościół św. Marii Magdaleny i Matki Bożej Niepokalanej i przylegający do niego klasztor franciszkanów – kompleks sakralny znajdujący się w Przemyślu przy ulicy Franciszkańskiej.

Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Przemyślu

Kościół Matki Bożej Szkaplerznej w Przemyślu – kościół i klasztor sióstr Karmelitanek bosych, znajdujący się w Przemyślu, w województwie podkarpackim. Zespół klasztorny położony jest na zboczu Wzgórza Tatarskiego i jest najwyżej położonym obiekte ...

Kościół Salezjanów w Przemyślu

Kamień węgielny pod kościół wmurowano 4 maja 1913, a poświęcenia dokonał biskup św. Józef Sebastian Pelczar. Do wybuchu I wojny światowej wzniesiono nawy. W latach 1922-23 położono gotyckie sklepienie. Kościół został poświęcony 16 listopada 1923, ...

Lipowica (Pogórze Dynowskie)

Lipowica – szczyt o wysokości 343 m n.p.m. w południowo-wschodniej części Pogórza Dynowskiego, położony w granicach administracyjnych Przemyśla. Jego południowe stoki opadają ku dzielnicy Lipowica. Na szczycie znajdują się pozostałości Fortu N XV ...

Kruhel (szczyt)

Kruhel – widokowy szczyt o wysokości 364 m n.p.m. w północno-wschodniej części Pogórza Przemyskiego. Jest najwyższym wzniesieniem w granicach administracyjnych Przemyśla. Jego stoki opadają: na południowy zachód – ku Przełęczy pod Wapielnicą, zaś ...

Szew transeuropejski

Szew transeuropejski – wielki szew tektoniczny na obszarze Europy, w granicach płyty eurazjatyckiej. Stanowi obszar graniczny między platformą wschodnioeuropejską i platformą paleozoiczną Europy Zachodniej.

Hucisko Nienadowskie

Miejscowość jest położona w północno-wschodniej części gminy Dubiecko. Przez środek wsi przepływa potok Kamieniec. Dookoła wsi wznoszą się wzgórza do około 450 m n.p.m.

Rodos (wyspa)

Rodos – wyspa na Morzu Egejskim, o powierzchni 1.4 tys. km², największa w archipelagu Dodekanezu. Leży w administracji zdecentralizowanej Wyspy Egejskie, w regionie Wyspy Egejskie Południowe, w jednostce regionalnej Rodos, w gminie Rodos. Nazwa w ...

Biała Góra (Góry Słonne)

Biała Góra – góra znajdująca się w paśmie Gór Słonnych, najwyższe wzniesienie grupy Orlego Kamienia Pasma Olchowieckiego w zachodniej części Gór Sanocko-Turczańskich, wznosi się bezpośrednio nad Sanokiem. W źródłach historycznych góra wspomniana ...

Szpiegowska rodzinka

Szpiegowska rodzinka – brytyjski serial fabularny. Jest to komediowy serial fabularny z drobnymi elementami fantastyki. W Wielkiej Brytanii serial ten emitowany jest na kanale Boomerang. Premierowy odcinek serialu został wyemitowany 3 grudnia 200 ...

Felczyńscy

Felczyńscy – rodzina ludwisarzy odlewających dzwony pochodząca z Kałusza i prowadząca odlewnie w Przemyślu i Taciszowie. Przedstawiciele: Jan Felczyński 1887–1948, właściciel odlewni w Kałuszu, ojciec Wacława 1922–2013, Ludwika zm. 1942, Jerzego ...

II Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu

Szkoła rozpoczęła działalność jako państwowe męskie II Gimnazjum Klasyczne. Budynek szkoły znajdował się na Zasaniu, przy ówczesnej ul. św. Józefa obecnie ul. ks. Piotra Skargi. W 1912 przeprowadzono pierwszy egzamin maturalny. Wiosną 1918 harcer ...

Stanisław Tarnawski (chorąży sanocki)

Stanisław Tarnawski – chorąży Ziemi Sanockiej, syn Stanisława i Katarzyny Stadnickiej herbu Szreniawa, brat Teodora żonaty z Dorotą Herburt. Właściciel wielu wsi na Ziemi Sanockiej: m.in. Zagórza, Osławy, Wielopola, Olchowy, Smolnicy, Tarnawy, Su ...

Jolanta Sawicka

Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim, kształciła się podyplomowo w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2003–2015 pozostawała sekretarzem zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Miejskim Ośrodku Po ...

Paweł Sęk

Paweł Sęk pochodzi z Przemyśla, gdzie ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. prof. Kazimierza Morawskiego oraz Państwową Szkołę Muzyczną II Stopnia im. A. Malawskiego. W 2000 r. ukończył Berklee College of Music w Bostonie. Od 2000 działał w Now ...

Adam Klein

Po raz pierwszy pojawił się w aktach Akademii Krakowskiej 20 maja 1749 jako towarzysz sztuki drukarskiej. Po okresie ok. 2.5 roku 11 października 1751 wpisany w rejestr zawodu drukarskiego. Pracę rozpoczął w drukarni Akademii Krakowskiej, a nastę ...

Stanisław Nehrebecki

Stanisław Nehrebecki – żołnierz Legionów Polskich. Uczestnik I wojny światowej. Kawaler Orderu Virtuti Militari.

Zakłady Automatyki POLNA

Zakłady Automatyki "POLNA" – polskie przedsiębiorstwo przemysłu elektromaszynowego z siedzibą w Przemyślu, producent wyrobów z dziedziny automatyki przemysłowej, automatyki ciepłowniczej, centralnego smarowania, oraz medycznej. Akcje spółki notow ...

Małgorzata Marcinkiewicz

Z zawodu chemik z wykształceniem średnim. W 1981 ukończyła Zespół Szkół Chemicznych w specjalności operatora procesów w przemyśle chemicznym. Zajęła się działalnością gospodarczą, prowadziła sklepy w różnych branżach, następnie zaczęła współpracę ...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →