ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 101

Inspektorat Straży Celnej "Sącz”

Inspektorat Straży Celnej "Sącz” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1921–1927.

40 Komenda Odcinka Nowy Sącz

40 Komenda Odcinka sformowana została w 1945 roku w strukturze 9 Oddziału Ochrony Pogranicza. Służbę graniczną objęła 8 listopada 1945 roku. We wrześniu 1946 roku odcinek wszedł w skład Krakowskiego Oddziału WOP nr 9. Jesienią 1946 roku przeniesi ...

Dekanat Straży Granicznej

17 czerwca 1994 roku bp polowy Sławoj Leszek Głódź powołał dekanat Straży Granicznej, w którego skład początkowo wchodziła parafia św. Mateusza Ewangelisty w Kętrzynie i pięć ośrodków duszpasterskich. W latach 1998-2000 ośrodki duszpasterskie w C ...

26 Brygada WOP

26 Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza została sformowana podstawie rozkazu nr 043/org. Ministra Bezpieczeństwa Publicznego z 3 czerwca 1950 roku, na bazie 15 Brygady Ochrony Pogranicza. Nowa numeracja batalionów i brygad weszła w życie z dniem 1 st ...

26 Przemyski Oddział WOP

W 1957 roku na bazie Grupy Manewrowej i Samodzielnego Oddziału Zwiadowczego sformowano 26 Oddział WOP. Sztab i sekcję polityczną sformowano w oddziale dopiero w 1958 roku. W 1964 roku oddział przyjął do ochrony część wschodnią odcinka Karpackiej ...

9 Oddział Ochrony Pogranicza

Sformowany przez Krakowski Okręg Wojskowy rozkazem dowódcy okręgu – gen. Mikołaja Prus-Więckowskiego w składzie sześciu komendantur odcinków i 30 strażnic o stanie 2934 wojskowych i 23 kontraktowych. Zgodnie z przyjętymi założeniami Oddział miał ...

Karpacka Brygada WOP

Sformowana jako 3 Karpacka Brygada WOP na bazie 3 Brygady WOP na podstawie zarządzenia MSW nr 075/58 z 22 kwietnia 1958. Sztab brygady stacjonował w Nowym Sączu. W 1961 roku dowództwo miało kryptonim Nokturn. Rozformowana 15 maja 1991. Na jej baz ...

3 Brygada WOP

Sformowana w 1950 na bazie 19 Brygady Ochrony Pogranicza, na podstawie rozkazu MBP nr 043/org z 3 czerwca 1950. Nowa numeracja batalionów i brygad weszła w życie z dniem 1 stycznia 1951 roku. Sztab brygady stacjonował w Krakowie. W 1956 roku prze ...

Mużeń

Mużeń – wzniesienie na północny wschód od Nowego Sącza, pomiędzy jego przedmieściami a wsią Piątkowa. Na szczycie stoi telewizyjna stacja retransmisyjna. Z góry rozciągają się widoki na Kotlinę Sądecką oraz Beskid Sądecki i częściowo na Beskid Ni ...

Winna Góra (Nowy Sącz)

Winna Góra – wzniesienie na terenie Nowego Sącza, w dzielnicy Biegonice. Pod względem geograficznym znajduje się w mezoregionie Kotlina Sądecka. W północno-zachodniej części wzgórza Winna Góra, w pobliżu ujścia rzeki Poprad do Dunajca funkcjonowa ...

Łubinka

Łubinka – potok, prawobrzeżny dopływ Dunajca o długości 16.88 km. Ma źródła w miejscowości Mogilno w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Korzenna. Spływa początkowo w kierunku południowo-zachodnim, od ujścia Zarębianki zmi ...

Nadleśnictwo Nawojowa

Nadleśnictwo Nawojowa – jednostka organizacyjna Lasów Państwowych podległa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Nawojowej w powiecie nowosądeckim, w województwie małopolskim. Nadleśnictwo obejmuj ...

Nawojowa (gmina)

Nawojowa – gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie nowosądeckim. Siedzibą gminy jest Nawojowa. Sąsiaduje z gminami Kamionka Wielka, Łabowa, Piwniczna-Zdrój, Rytro, S ...

Wincenty Grodzicki

Po ukończeniu gimnazjum w Nowym Sączu wstąpił do seminarium i w 1849 roku przyjął święcenia kapłańskie we Włocławku. Komitet Centralny Narodowy powołał go na Cywilnego Naczelnika powstania styczniowego w Warce. Został aresztowany 10 października ...

Falkowa (Nowy Sącz)

Falkowa – osiedle we wschodniej części Nowego Sącza, położone na wzgórzach Pogórza Rożnowskiego. Położona między Kamienicą Nawojowską a potokiem Łubinka, graniczy z osiedlami Gołąbkowice, Piątkowa, Gorzków, Zawada oraz miejscowościami Kunów, Piąt ...

Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu

Bank powstał 19 kwietnia 1912 jako Towarzystwo Kredytowo-Robotnicze w Nowym Sączu, a jego rejestracja nastąpiła 15 lipca tego roku. Założony został przez robotników kolejowych. W 1922 zmieniono nazwę na Spółdzielnia Kredytowo-Robotnicza w Nowym S ...

Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa

Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa – istniejące od 1948 przedsiębiorstwo państwowe w Nowym Sączu, specjalizujące się w eksploatacji i przetwarzania złóż kruszywa.

Sądeckie Zakłady Napraw Autobusów

Sądeckie Zakłady Napraw Autobusów – istniejące w latach 1979–1991 w Nowym Sączu przedsiębiorstwo państwowe specjalizujące się w naprawach autobusów, a następnie samochodów.

Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych NOWOMAG

Nowosądecka Fabryka Urządzeń Górniczych "NOWOMAG” – istniejące w okresie 1976–2003 w Nowym Sączu przedsiębiorstwo państwowe, specjalizujące się w produkcji urządzeń i elementów na potrzeby górnictwa oraz elektrowni wiatrowych.

Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe

Sądeckie Zakłady Elektro-Węglowe "SZEW” – istniejące w okresie 1960–1991 w Nowym Sączu przedsiębiorstwo państwowe specjalizujące się w wytwarzaniu mas, elektrod węglowych, następnie elektrod grafitowych i katod węglowych dla przemysłu hutniczego.

Nowosądeckie Zakłady Przemysłu Terenowego

Nowosądeckie Zakłady Przemysłu Terenowego – istniejące w okresie 1951–1976 w Nowym Sączu przedsiębiorstwo państwowe specjalizujące się w produkcji sprzętu rolniczego oraz prowadzące działalność drukarską i stolarską.

Sądeckie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego

Sądeckie Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "SZPOW” – istniejące w okresie od początku lat 50. XX wieku do 1989 w Nowym Sączu przedsiębiorstwo państwowe specjalizujące się w przetwórstwie owoców i warzyw.

Fakro

Fakro – międzynarodowa korporacja działająca w branży budowlanej, produkująca okna dachowe, okna pionowe, świetliki, schody strychowe i inne produkty do zabudowy poddasza. Firma została założona w 1991 w Nowym Sączu przez Ryszarda Florka, jego żo ...

Orion Kolej

Firma Handlowo Usługowa "Orion Kolej” Krzysztof Warchoł – polskie przedsiębiorstwo z branży kolejowej z siedzibą w Nowym Sączu. Przedsiębiorstwo powstało w 1997 roku jako warsztat zajmujący się przeglądami i naprawami lokomotyw spalinowych, ale z ...

Dekanat Nowy Sącz Centrum

Dekanat Nowy Sącz Centrum – dekanat wchodzący w skład diecezji tarnowskiej. W skład dekanatu wchodzą parafie: Parafia św. Jana Pawła II w Nowym Sączu Parafia św. Stanisława Biskupa Męczennika w Siennej Parafia św. Alberta Chmielowskiego w Librant ...

Dekanat Nowy Sącz Zachód

Dekanat Nowy Sącz Zachód – dekanat wchodzący w skład diecezji tarnowskiej. W skład dekanatu wchodzą parafie: Parafia Imienia Najświętszej Maryi Panny w Chomranicach Parafia Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa w Brzeznej Parafia Najświętszej Ma ...

Dekanat Stary Sącz

Dekanat Stary Sącz – dekanat wchodzący w skład diecezji tarnowskiej. Dekanat składa się z parafii: Stary Sącz - Parafia św. Elżbiety Węgierskiej Przysietnica - Parafia św. Jana Chrzciciela w Przysietnicy Moszczenica Niżna - Parafia św. Mikołaja w ...

Flaga Nowego Sącza

Flaga Nowego Sącza – jeden z symboli miejskich Nowego Sącza w postaci flagi. Ustanowiona uchwałą rady miejskiej nr XLV/467/17 z 17 października 2017 roku.

Herb Nowego Sącza

Herb Nowego Sącza przedstawia w błękitnym polu postać św. Małgorzaty, stojącej na grzbiecie zielonego smoka. Św. Małgorzata ubrana jest w białą suknię, na ramiona ma zarzucony czerwony płaszcz. Jej głowę zdobi złota korona i nimb. W prawej ręce t ...

Nowy Sącz (stacja kolejowa)

Nowy Sącz – główna stacja kolejowa w Nowym Sączu, w województwie małopolskim. Według klasyfikacji PKP ma kategorię dworca regionalnego. W roku 2018 stacja obsługiwała ok. 1300 pasażerów na dobę.

Newag 311D

Newag 311D – ciężka towarowa lokomotywa spalinowa produkowana w zakładach Newag w Nowym Sączu. Spalinowóz jest współczesną modernizacją lokomotyw serii ST44 Przez kolejarzy i miłośników kolei zwana Robogagarinem, Batmanem, Transformersem albo Lor ...

Linia kolejowa nr 104

Linia liczy 77 km długości. Trasa jest określana jako typowo górska, z nachyleniami do 27 promili. Pokonaniu przeszkód terenowych służy 19 większych mostów i wiaduktów, z których najdłuższy – mierzący 300 metrów most – umożliwia przekroczenie rze ...

Newag 19WE

Newag 19WE – normalnotorowy czteroczłonowy elektryczny zespół trakcyjny produkowany w latach 2008-2010 w zakładach Newag w Nowym Sączu. Powstały w sumie 4 sztuki, które są eksploatowane w SKM Warszawa. Prototyp 19WE po dostawieniu dwóch członów ś ...

Linia kolejowa nr 96

Linia kolejowa nr 96 – linia znaczenia państwowego łącząca stację Tarnów z przystankiem Leluchów. W całości jest zelektryfikowana. Linia ta jest popularnie określana jako "kryniczanka”. Na wielu odcinkach wzdłuż linii kolejowej płynie rzeka Popra ...

Newag Nevelo

Newag Nevelo – prototyp tramwaju niskopodłogowego wyprodukowany w 2012 w zakładach Newag w Nowym Sączu. Jego premiera miała miejsce 11 kwietnia 2012 w Poznaniu, a od czerwca 2013 pojazd jest testowany w Krakowie.

Newag 15D/16D

Newag 15D/16D – normalnotorowa lub szerokotorowa lokomotywa spalinowa, produkowana przez Newag w Nowym Sączu w drodze głębokiej modernizacji lokomotyw serii SM48, z których pozostawiono jedynie ostoję, wózki jezdne, zbiorniki paliwa i silniki tra ...

Newag 14WE

Newag 14WE – normalnotorowy trójczłonowy elektryczny zespół trakcyjny wyprodukowany w latach 2005–2007 w liczbie 9 sztuk przez Newag z Nowego Sącza. Jednostki eksploatowane są przez Szybką Kolej Miejską w Warszawie, Przewozy Regionalne, Koleje Śl ...

5 Pułk Piechoty (LP)

W nocy z 5 na 6 sierpnia 1914 roku, na teren Królestwa Polskiego wkroczyła 1 kompania kadrowa. W kolejnych dniach dołączyły do niej pozostałe oddziały. 18 sierpnia 1914 roku Józef Piłsudski wydał rozkaz w sprawie utworzenia 1 pułku piechoty w skł ...

Electroputere 060DA

Electroputere 060DA i 062DA – ciężka lokomotywa spalinowa produkowana w latach 1959–1987 w zakładach Electroputere w miejscowości Craiova w Rumunii. Jest eksploatowana na kolejach państwowych m.in. Rumunii, Bułgarii, Chin, Polski, a także przez p ...

Pacific nr 2179

Nr 2179 – parowóz wąskotorowy o układzie osi 2C1, zbudowany w belgijskiej firmie Ateliers Métallurgiques, eksploatowany w Polsce po II wojnie światowej, obecnie zachowany w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji koło Żnina.

Lotnisko Nowy Targ

Lotnisko Nowy Targ – sportowe lotnisko cywilne położone w Nowym Targu. Należy do Aeroklubu Nowy Targ. Jest to najwyżej położone lotnisko w Polsce.

Nowy Targ (stacja kolejowa)

Linia kolejowa do Zakopanego została otwarta 25 października 1899 roku. Szlak kolejowy do Suchej Góry został otwarty w dniu 1 lipca 1904 roku. W miejscowości została wybudowana parowozownia. Dodatkowo do nawadniania parowozów zbudowana została wi ...

Ratusz w Nowym Targu

Pierwszy ratusz w Nowym Targu był wzniesiony z drewna w XVI wieku; w 1784 roku pierwotny budynek został zniszczony w wyniku pożaru. Po tym zdarzeniu starosta sądecki nakazał odbudowę miasta, podjęto także decyzję o wzniesieniu nowego ratusza, któ ...

Kościół św. Katarzyny w Nowym Targu

Kościół świętej Katarzyny – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Nowy Targ archidiecezji krakowskiej. Świątynia została ufundowana podczas lokacji miasta na prawie magdeburskim w 1346 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Sto ...

Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza w Bielsku-Białej

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza – utworzona w 1996 r. uczelnia niepubliczna z siedzibą w Bielsku-Białej, prowadząca studia I stopnia na kierunkach: kosmetologia i architektura wnętrz. Jest wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod ...

Hotel Radisson Blu w Gdańsku

Hotel Radisson Blu – pięciogwiazdkowy hotel w Gdańsku, zlokalizowany w obrębie historycznego zespołu miejskiego - Głównego Miasta, przy reprezentacyjnej Drodze Królewskiej - przy Długim Targu, oddalony od Dworca Głównego o 1.5 km. Należy do międz ...

Nowy Kleparz

Nowy Kleparz – trójkątny plac targowy w Krakowie znajdujący się na północ od Starego Miasta, pomiędzy ulicą Długą i Aleją Juliusza Słowackiego. Jest też ważnym węzłem przesiadkowym dla autobusów i tramwajów. Ukształtował około 1320 roku jako plac ...

Ulica św. Wita we Wrocławiu

Ulica Świętego Wita – ulica położona we Wrocławiu na Starym Mieście, w jego wschodniej części. Łączy plac Nowy Targ z ulicą Wita Stwosza. Ma 151 m długości.

Forum Romanum

Forum Romanum, inna nazwa to Forum Magnum – najstarszy plac miejski w Rzymie, otoczony sześcioma z siedmiu wzgórz: Kapitolem, Palatynem, Celiusem, Eskwilinem, Wiminałem i Kwirynałem. Główny polityczny, religijny i towarzyski ośrodek starożytnego ...

Kamienica Pod Złotą Trójcą Świętą we Wrocławiu

Kamienica Pod Złotą Trójcą Świętą lub Pod Trójcą Świętą, znana również jako Apteka pod Podwójnym Złotym Orłem – kamienica na wrocławskim rynku, na jego północnej pierzei zwanej Targiem Łakoci.

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →